dissabte, 29 de juny de 2013

CRONOLOGIA DE L'INS LA TALAIA


22/01/2007.- Escrit del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya (S.T. Tarragona), aconsellant la urgència de disposar un solar de 10.000 m2. a la zona de Segur de Calafell per a la construcció d’un centre IES.

06/03/2007.- Acord Junta de Govern Local d’oferiment al Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya del solar de 3.518 m2. situat a l’interior de l’illa que formen els carrers Mèxic, Panamà, av. Espanya, av. Argentina i Repòs a Segur de Calafell.

27/12/2007.- Acord de Ple pel que s’aprova inicialment la Modificació puntual del Pla General de la Zona del c/ Brasil, Cúspide,…

18/02/2009.- Acord Junta de Govern Local, d’autorització instal·lació provisional mòduls prefabricats carrers Mèxic, Panamà, av. Espanya, av. Argentina i Repòs a Segur de Calafell.

04/06/2009.- Acord Ple d’inici expedient cessió terrenys al departament d’Educació per la construcció d’un IES, al carrer Brasil i Cúspide.

09/09/2009.- Acord Ple de cessió dels terrenys a la Generalitat de Catalunya.

27/08/2009.- Aprovació definitiva per la Comissió d’Urbanisme de Catalunya de la Modificació del Pla General (amb aquest tràmit, el Departament d’Educació de la Gene-ralitat ja podia iniciar les obres).

2/03/2010.- El govern tripartit de la Generalitat aprova destinar 125 milions d’euros per a construir i arranjar 26 centres escolars, entre ells l’Institut de Segur.

23/11/2010.- DOGC nº 5761. Anunci i publicació de diverses adjudicacions de contractes, d’assistència tècnica per a la redacció del Projecte bàsic i d’execució de diferents centres escolars, entre els quals apareix l’INS de Segur:

Publicació: DOGC nº 5609
Publicació de licitació: 16/04/2010
Pressupost: 6.948.045,01€
Data d’adjudicació: 10-11-2010
Adjudicatari: Construccions Cost i Claret, SL
Import (18%IVA): 6.045.122,59 €

10/01/2012.- En el seu pressupost, la Generalitat aprova destinar 1 milió d’euros per a l’Institut de Segur.

14/02/2012.- L’alcalde Olivella demostra el seu poc interès per l’Institut de Segur i la seva ignorància, dient que no hi havia projecte, ni diners per a fer les obres, en unes decla-racions al Diari de Tarragona.

1 comentari:

  1. Éste equipo de gobierno municipal se dedica a "fer cosetes" porque no saben hacer otra cosa, ya no se trata de falta de proyectos, que no los tienen. Es que son incapaces de llevar a la práctica los que se encuentran preparados.

    Lo suyo es el parche, pegote y brochazo.

    Un saludo.

    ResponElimina