dissabte, 24 de setembre del 2016

Calafell té full de ruta

L’acció del govern municipal liderat pel PSC és evident en l’any i poc de mandat. Però les fites assolides, algunes d’enorme transcendència social i econòmica, no surten del no res o per intercessió de l’Esperit Sant (cosa que en un partit d’esquerres seria rar, la veritat). No, l’acció de govern respon a un full de ruta traçat abans de les passades eleccions, mitjançant un procés de participació ciutadana, el “Calafell 25x25”, que els socialistes vam impulsar durant un any i en el qual van participar més de 300 persones.

El nostre compromís era convertir les conclusions d’aquell procés en el nostre programa electoral, amb un full de ruta a deu anys vista. Així vam fer-ho i el resultat electoral i els acords que van poder fer-se després ens van situar a l’alcaldia i al capdavant del govern. I des del primer dia hem aplicat aquell programa, aquell full de ruta, amb què ens vam presentar davant dels ciutadans.

Cap més partit va fer un procés com el “Calafell 25x25”. No és que ho critiquem. Simplement se’ns fa estrany que ens diguin que no tenim guió, ni programa, ni ruta... Perquè si algun partit ha intentat mirar més enllà de l’endemà o del mandat, per traçar un projecte de Calafell a llarg termini, i de fer-ho a més amb la participació dels ciutadans, ha estat justament el socialista.

I com som gent de paraula, estem complint des del primer dia. La rebaixa del 10% de l’IBI, la recent ampliació i millora del transport públic, la inversió als centres educatius, l’obertura i accessibilitat als plens municipals, el canvi del model de festes majors i de programacions culturals i turístiques, o la supressió dels protocols absurds, ja són un realitat. Els que deien que algunes d’aquestes mesures eren impossibles, ara ho critiquen, com és normal d’altra banda. Però no poden continuar dient que són impossibles. La raó és molt senzilla: estan en vigor i els calafellencs ho noten des de que reben el rebut de l’IBI a quan agafen l’autobús. O quan veuen que els seus fills i filles poden estudiar en instal·lacions molt més dignes i modernes.

Hi ha molta feina per fer encara, és clar. N’hi ha que està a punt de començar, com el pla contra les inundacions o la remodelació del camp de futbol per als Jocs Mediterranis. N’hi ha que està encara preparant-se: potser la més important és el reglament de participació ciutadana, que ha de permetre canviar moltes de les coses que mai no canviaven a Calafell i acabar amb els greuges entre nuclis i urbanitzacions. Permeteu-nos dir que si el reglament va una mica retardat és perquè la composició de l’Ajuntament obliga a negociar i dialogar molt. Però afegim que, encara que tinguéssim majoria, consideraríem positiu igualment arribar al màxim consens possible en un tema com aquest.

Acabem recordant que tot això que no sortia per ciència infusa, tampoc surt només per tenir full de ruta. Surt també perquè ens vam comprometre a deixar-nos-hi la pell. I a treballar no ens guanya ningú.

dilluns, 12 de setembre del 2016

Balanç d'un any de Calafell25x25


Calafell 25x25 va ser el procés participatiu que va fer el PSC de Calafell per a establir un full de ruta per Calafell, per l'any 2025, a través de la participació ciutadana. Aquest procés va durar tot un any i es van fer actes participatius, enquestes, reunions amb entitats del municipi,... que van acabar tancant-se amb 25 propostes per a Calafell.


Després d'un any de govern municipal, on el PSC va aconseguir l'alcaldia i va poder tirar endavant bona part de les propostes programàtiques incloses en aquest document, podem passar balanç ja del grau de compliment d'aquestes propostes. Tot i que és molt d'hora per a haver acomplert un full de ruta fins el 2025, ja es comença a veure que les propostes es van complint, poc a poc.


dimarts, 6 de setembre del 2016

Resum de la sessió plenària d'ahir


Ahir, dilluns, es va celebrar una nova sessió plenària ordinària de l'ajuntament de Calafell, corresponent al mes de setembre. En l'ordre del dia hi predominava donar compte de diversos punts, aprovar definitivament el nou ROM (Reglament Orgànic Municipal), l'ampliació del servei de transport urbà i diverses mocions presentades pels grups municipals.

Entre els punts que es va donar compte, destacava la incoació de l'expedient per a regularitzar el servei del banc d'aliments del propi ajuntament. Aquest servei ja fa anys que es ve prestant, però encara no s'havia legalitzat i no constava a la Generalitat. També es va donar compte del conveni entre la Creu Roja i l'ajuntament per a que els seus voluntaris distribueixin els lots en el banc d'aliments de l'ajuntament.

Pel què fa a l'aprovació definitiva del ROM, va acabar l'exposició pública del mateix i no hi ha hagut cap al·legació. Després del procés intern de debat i consens entre els grups municipals, al què es van afegir les aportacions ciutadanes a través de la web i en la jornada de participació ciutadana, el ROM va ser aprovat per unanimitat de tots els grups polítics i, finalment, ja serà vigent en el proper ple.

L'ampliació del transport urbà es va aprovar amb el vot a favor de tots els grups i l'abstenció de la CUP i Ciutadans. L'obertura del nou Institut de Segur i del Centre d'Horticultura i Jardineria ha suposat la variació del recorregut d'algunes de les línies. Aquest fet s'ha aprofitat per a optimitzar-ne la resta. En una de les línies s'ha aconseguit passar dos cops per l'estació de Segur en una mateixa hora, fet que permet una major coincidència amb els trens de rodalies. En les tres hi ha una ampliació de gairebé dues hores de servei per la tarda-nit i la supressió de descansos matinals que hi havia en les linies. Per tant, s'oferirà un major servei i l'ajuntament només assumirà el 50% del cost d'aquest augment (uns 38.000 euros), l'altre 50% anirà a càrrec de l'empresa concessionària.

A més hi havien tres mocions de diversos grups que es van aprovar. La primera era una moció transaccionada sobre l'adhesió a l'estratègia catalana de residu zero i la realització d'un estudi per a la millora del servei de recollida selectiva de la brossa. La segona moció demanava l'elaboració d'un pla de mandat entre els diferents grups que configuren el Consistori. La darrera proposava la creació d'una xarxa de voluntariat en el municipi.

En els Precs i Preguntes del Públic, el Lluís va demanar més agilitat en els compromisos d'arranjament de carrers a Valldemar. El Manel va demanar on havia anat a parar la subvenció de la Diputació pel mosquit tigre i explicacions sobre la moció dels residus. L'Esther va demanar l'arranjament del pas elevat del carrer Duero sobre la via del tren i una millora en el repartiment de Correus. El Jordi va preguntar sobre la proposta de moció que va fer als diversos grups municipals referent a la millora de les comunicacions en el territori. L'Antonio va preguntar quan estaria operatiu l'autobús i el nou recorregut que s'havia aprovat. El Norbert va demanar més neteja a Segur de Dalt i el Dídac va preguntar al regidor d'urbanisme per la "possible" requalificació de l'espai que s'havia cremat, fa unes setmanes, a la muntanya del Comú. El regidor va respondre que mai hi ha hagut cap voluntat de requalificar res i que es pensa protegir i reforestar aquest espai cremat.