dissabte, 29 de juny del 2013

CRONOLOGIA DE L'INS LA TALAIA


22/01/2007.- Escrit del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya (S.T. Tarragona), aconsellant la urgència de disposar un solar de 10.000 m2. a la zona de Segur de Calafell per a la construcció d’un centre IES.

06/03/2007.- Acord Junta de Govern Local d’oferiment al Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya del solar de 3.518 m2. situat a l’interior de l’illa que formen els carrers Mèxic, Panamà, av. Espanya, av. Argentina i Repòs a Segur de Calafell.

27/12/2007.- Acord de Ple pel que s’aprova inicialment la Modificació puntual del Pla General de la Zona del c/ Brasil, Cúspide,…

18/02/2009.- Acord Junta de Govern Local, d’autorització instal·lació provisional mòduls prefabricats carrers Mèxic, Panamà, av. Espanya, av. Argentina i Repòs a Segur de Calafell.

04/06/2009.- Acord Ple d’inici expedient cessió terrenys al departament d’Educació per la construcció d’un IES, al carrer Brasil i Cúspide.

09/09/2009.- Acord Ple de cessió dels terrenys a la Generalitat de Catalunya.

dimecres, 26 de juny del 2013

Los nuevos vados de Segur


El afán recaptatorio del ayuntamiento ha llegado a límites insospechables hace unas semanas. El nuevo Plan de Movilidad ha obligado a muchos vecinos a pedir su vado, su contravado y algo más. Aquí os mostramos las nuevas placas de vados que se han colocado provisionalmente en algunas puertas, mientras se tramita la correspondiente licencia de vado.


El Plan ha pillado a muchos vecinos desprevenidos y se han encontrado, muchos de ellos, sin poder salir de su garaje particular por que les han pintado aparcamiento frente a su puerta. Ello ha obligado a pedir nuevos vados, pero ésto se podía haber evitado si, previamente, se hubiera enviado unas cartas a los posibles vecinos afectados dándoles un tiempo para tramitar su autorización de vado.

diumenge, 23 de juny del 2013

El mateix tracte per Segur!

Un altre tema que ha provocat la nostra reacció immediata ha estat la deixadesa en la construcció de l'Institut de Segur que té l'equip de govern de l'Ajuntament de Calafell (CiU-PP). Les falses promeses han provocat la indignació de la comunitat educativa del centre (pares, alumnes i professors). Les JSC s'han volgut sumar a aquesta reivindicació i recollir signatures per a demanar que l'Ajuntament de Calafell avanci els diners per a la construcció de l'Institut de Segur, tal i com va fer amb el de Calafell, en el seu moment. Els sis milions d'euros que han sobrat del 2012 poden ser ben gastats en aquesta obra que ja fa anys que es demana!

dijous, 20 de juny del 2013

Butlletí especial del PSC


Degut a la rapidesa amb que l'equip de govern ha implantat les fases 1 i 2 del pla de mobilitat del nucli de Segur i vist els resultats i despropòsits que ha originat en el barri, el PSC ens hem vist amb l'obligació de treure un butlletí específic sobre el tema per tal d'informar els veïns, dir la nostra i fer propostes per a millorar aquest pla que s'han tret de la màniga i que ha perjudicat molt els veïns de la zona alta i centre de Segur.

dimarts, 18 de juny del 2013

Movilidad a la inglesa


¿Estamos en Londres? ¿en Sidney? ¡Pues, no! Estamos en Segur de Calafell... el primer lugar de España donde está permitido conducir por la izquierda. Quizá sea una nueva forma de promocionar la industria del automóvil y crear empleo, pero la verdad es que los coches de Segur deberían tener la posibilidad de colocar el volante en el asiento del acompañante para poder circular.


Ésta es una de las muestras evidentes que el Plan de Movilidad de Segur es caótico, incomprensible y absurdo para muchos vecinos. En el cruce de la calle Rumania con la calle Hungría, se ha pintado esta señalización, obligando a circular por la izquierda a los vehiculos que bajan hacia la Avenida Inglaterra. Quizá la cercanía con esa avenida ha provocado que los autores del Plan de movilidad cambiaran el sentido de circulación a la británica.

diumenge, 16 de juny del 2013

¡Farts de barracons!

¿Fins quan haurem d’estar en aquestes condicions de provisionalitat i precarietat? Aquesta és la pregunta que ens fem tots! Les intal·lacions que, en el seu dia, es van concebre com a provisionals, han passat a ser definitives. El nou Institut no es fa!

Els alumnes del l’Institut La Talaia, de Segur han de patir una educació en unes condicions gens òptimes. A més de la provisionalitat, la manca d’espai i la precarietat de les instal·lacions, l’Institut de Segur ha de lluitar amb l’augment dels costos dels impostos i taxes municipals, els preus dels subministraments i la reducció de l’aportació econòmica per part de la Generalitat. Tot plegat, fa impossible la viabilitat d’una educació en les millors condicions per als alumnes i professors.
¡Ajuda’ns i ajuda’t! 

Les JSC de Calafell ens hem implicat en la construcció del nou Institut de Segur, ja que per a nosaltres és una de les màximes prioritats que té el municipi de Calafell i, especialment, el nucli de Segur.

Per aquest motiu, amb la presentació d’una moció al Ple de l’Ajuntament de Calafell, per a demanar que l’ajuntament avanci els diners per a la construcció del nou edifici de l’Institut de Segur, tal i com va fer amb el Camí de Mar, volem que ens ajudeu i ens doneu suport tota la comunitat educativa del centre. També demanem que es rebaixin els impostos i taxes que paga, actualment, l’Institut. Per aquest motiu, també estem fent una campanya de recollida de signatures per a acompanyar la moció i donar-li suport. Ajudant-nos, us ajudeu!

dijous, 13 de juny del 2013

Resum de la sessió plenària d'avui


Ahir dijous 13 de juny, es va  celebrar la sessió plenària ordinària corresponent al mes de maig. El retard l'ha justificat l'equip de govern per a donar resposta a les al·legacions presentades per l'associació de paradistes de l'actual mercat municipal a través de l'empresa Angerri Consultors i pel PSC. El termini acabava el passat dia 3 de juny i ambdós col·lectius han presentat les seves propostes de millora al Plec de Condicions que haurà de permetre la designació i licitació de les futures parades del nou mercat municipal. 

A grans trets, les al·legacions demanaven:

1.-Donar més puntuació a variables com l'experiència dels paradistes i el projecte de parada que no pas a l'oferta econòmica. 
2.-Donar una major autonomia i capacitat de decisió ja que seran les persones que representaran els futurs paradistes i els que vetllaran pel correcte funcionament del mercat. 
3.-Especificar quina part tocaria a cada parada o mòdul, ja que resulta impossible fer un projecte viable sense saber aquesta dada. 
4.-Tenir en compte els anys que els paradistes han mantingut oberta la parada. Només es puntua la renúncia a la parada actual, però sense valorar-ne l’antiguitat. 
5.-Flexibilitzar els pagament per tal d’evitar tanta pressió econòmica. A sobre que la valoració de l’oferta econòmica pondera més del doble que l’experiència o que el projecte de parada, desestimen donar facilitats de pagament. Sembla que només els interessi la part econòmica del mercat i no pas el fet de donar un servei a Calafell. 
6.-Demanem que l'operador de Mercadona compleixi amb els mateixos criteris i obligacions que les petites parades.

El senyor Solé, va insistir en el fet que les al·legacions les presentava Angerri Consultors i  no els paradistes. No ho entenem. Si és així, com es possible que una empresa contractada per l’Ajuntament per fer el plec de clàusules, el reglament del nou mercat i acompanyar els futurs licitadors en aquest procès, després presenti al·legacions al seu propi treball? Absurd. Té més sentit que les al·legacions siguin dels paradistes, entre d’altres, no? Ho diu el sentit comú.

També ens van assegurar que hi va haver molta participació en la redacció dels documents, que es van fer moltes reunions on es van recollir els interessos dels paradistes.

Com es possible que qui ha participat en la redacció d’un document després es faci esmenes a les seves pròpies aportacions. Un altre contrasentit. I esmenes que impliquen canvis importants de contingut, no només correccions formals com aquí se’ns va dir que eren les al·legacions presentades per la consultora el dia de la comissió.

Una altra qüestió és la participació a l'hora de realitzar la redacció del plec i del reglament. Ens temem que no ha hagut la suficient participació per part dels paradistes, que els ànims no estan tan calmats ni els futurs licitadors tan contents amb la feina de l’equip de govern com diu el govern. I que les al·legacions les han proposat els paradistes en veure un primer document de plec i de reglament que no els satisfeia gens ni mica. 

Després d'haver-se tractat àmpliament i debatut les al·legacions presentades, el punt es va aprovar amb el suport de l'equip de govern i amb l'abstenció del PSC i d'UAM. La nostra abstenció la vam justificar pel fet d'haver-nos desestimat la totalitat de les al·legacions presentades. Al·legacions que tenien un esperit en favor de l’equilibri entre les necessitats del col·lectiu de paradistes actuals (i futur) i el municipi de Calafell. 

El punt de resolució d'al·legacions i aprovació definitiva del plec de clàusules administratives i del reglament del nou mercat municipal potser va ser el més important de la sessió plenària però també es van tractar d'altres temes de la gestió diària de l'ajuntament. 

D'entre els punts tractats, es van aprovar expedients de reconeixement de deute, es va esmenar un acord de ple d'aprovació del límit de la despesa no financera de l'actual exercici 2013, es va aprovar inicialment un reglament per a la gestió dels serveis de temporada i de les activitats puntuals de les platges de Calafell, es va aprovar inicialment una ordenança d'us i gestió de les platges de Calafell. També es va aprovar la proposta de modificació del contracte de neteja d'Urbaser i es va ratificar l'acord de donar el nom de Joan Colet al Teatre Auditori de Calafell.

A l'apartat de precs i preguntes, els diferents grups d'oposició van les diferents intervencions van aportar diferents qüestions com: problemes d'aparcament durant la fira del mercat del mar, el problema dels gossos sense lligar i els excrements que deixen al carrer, arbres que no es poden i molesten al caminar per part del grup UAM. 

El nostre grup del PSC va tractar també temes com l'actualització del llistat d'entitats a la web municipal, el fet d'insistir en que l'ajuntament no permeti durant l'estiu que els nens de les famílies més desfavorides econòmicament passin gana, vam demanar informació en relació a l'entitat o empresa que dona classes al centre recreatiu del poble, es va  demanar que el govern contesti instàncies amb informació demanada fa temps i fins i tot el problema del patronat de turisme de Calafell que la regidora de turisme ens va assegurar l'any passat, tenir-lo llest per a aquest mes de juny. Una darrera qüestió d'aquest apartat demanava que la permisió de venda d'alcohol al futur mercat de Calafell es regulés segons la normativa vigent i no sota els criteris particulars que recull el reglament del nou mercat. Intervenció que va donar pas a deixar de nou el punt d'aprovació definitiva, una vegada aprovat, sobre la taula per tornar a valorar aquesta qüestió.

Finalment, una vegada aixecat el ple, arriba el torn de precs i preguntes del públic on es van fer aportacions importants com: la preocupació pels espais verds del nostre municipi, el carril bici i la ineficaç participació ciutadana, el pla de mobilitat a Segur i els problemes que comporta, problemes amb solars bruts que l'ajuntament no neteja o, de nou, els problemes amb els excrements dels gossos.


dimecres, 12 de juny del 2013

Los nuevos cebras de Segur


Los pasos de cebra de Segur que han pintado con el Plan de Movilidad son de lo más divertido. Uno de ellos será ocupado, en un futuro, por contenedores de basura. Quizá lo hayan pintado para poder ir a tirar las basuras con seguridad, ¡por el lado contrario! La verdad es que la línea amarilla nos muestra que ese espacio es reservado para los contenedores que se van a colocar. Donde había dos o tres, ahora, habrá cinco o seis. CiU y PP van a ubicar las nuevas isletas de contenedores agrupadas en las ubicaciones que han señalizado con la línea amarilla.


En otros casos, los pasos de cebra se pintan en el chaflán, ¡en diagonal! La cercanía de un vado provoca que se haya improvisado un paso de cebra en esta ubicación. Lo que resulta incomprensible es que no se haya pintado el paso antes del vado, siguiendo los recorridos lógicos que realizan los peatones. Dudamos que en el proyecto esté diseñado así, por lo que suponemos que este paso ya es parte de la improvisación que se ha hecho en la implantación del nuevo plan. ¡Increíble!

dimarts, 11 de juny del 2013

Al·legacions al Plec de Condicions per adjudicar les noves parades al Mercat MunicipalDes del Grup Municipal del PSC hem presentat les al·legacions oportunes al Plec de Condicions que ha de servir per a adjudicar les noves parades en el Mercat Municipal que s'està construint. Després de parlar amb alguns dels paradistes actuals, hem pogut comprovar que el Plec que ens va presentar l'equip de govern no estava consensuat amb ells i que, en alguns casos, no en sabien res. Per tant, hem valorat la presentació de les al·legacions per a recollir la seva veu i esperem siguin tingudes en compte, en el proper Ple de la Corporació. Aquí en teniu l'escrit complert:

Na Yolanda Almagro Cardenete, amb NIF 52219308-Q, en representació del Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya a l’Ajuntament de Calafell,


EXPOSO:

Que en sessió ordinària del Ple de la Corporació, de data 25 d’abril de 2013, s’ha acordat l’aprovació Inicial del Reglament del mercat de Calafell i dels plecs de clàusules administratives i tècniques per a licitar les autoritzacions d’ús dels llocs de venda del nou mercat municipal de Calafell.

Que en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona (BOPT) número 101 de data 2/05/2013, es va publicar la APROVACIÓ INICIAL del Reglament del mercat de Calafell i dels plecs de clàusules administratives i tècniques per a licitar les autoritzacions d’ús dels llocs de venda del nou mercat municipal de Calafell, amb número d’inserció 2013-04691.

Que aquest acord té un termini d’exposició i admissió de reclamacions de 30 dies a partir del següent de la data de la publicació d’aquest anunci en el BOPT.

Que Calafell necessita un Mercat municipal que doni una centralitat comercial al municipi i a la vegada sigui capaç d’activar i dinamitzar els diferents sectors econòmics. Sectors que degut a la greu situació de crisi econòmica i financera, els seus objectius de venda i creació de llocs de treball s’han vist molt deprimits.

Que el nou Mercat de Calafell avui ja seria una realitat si l’actual equip de govern no hagués remodelat el projecte anterior de mercat i, amb això,  retardat tot el procediment de construcció, obertura i dinamització del nou mercat.

Per tant, com a persona legítimament interessada, segons el que disposa l’article 169.1 del RDL 2/2004, de 5 de març


AL·LEGO:

1.- Es modifiquin els criteris de valoració subjectiva i objectiva de la documentació en els criteris d’adjudicació. Concretament, que s’atorgui una diferent distribució de la puntuació, donant un major pes als criteris subjectius que als objectius. S’hauria de valorar més intensament criteris com el projecte de condicionament de la parada, el projecte comercial o la memòria on s’especifica l’experiència comercial del concursant, de forma que aquest passessin a tenir una puntuació mínima de 20 punts.

2.- Els documents del nou reglament del mercat i del plec de clàusules administratives aprovats inicialment contemplen punts referents a la capacitat de gestió i autonomia de l’Associació de Venedors del mercat  com el que diu que les propostes d’aquest òrgan sempre seran no vinculants a l’hora de tractar temes tan importants com horaris, canvis de denominació de les parades, etc. Amb aquesta fórmula se’ls reconeix  nul·la capacitat de gestió i poc espai de decisió. Per tant, tant si la gestió del mercat s’acaba exercint de forma directa o indirecta, demanem que es doni una major autonomia i capacitat de decisió a la nova Associació de Venedors que, en definitiva, seran les persones que representaran els futurs paradistes i els que vetllaran pel correcte funcionament del mercat.

3.- Els paradistes no poden presentar una oferta en les millors condicions, ja que desconeixen el manteniment del nou edifici i el cost que suposarà per a ells. Per això demanem que s’especifiqui quina part tocaria a cada parada o mòdul, ja que resulta impossible fer un projecte viable sense saber aquesta dada.

4.- També proposem que es tinguin en compte els anys que els paradistes han mantingut oberta la seva parada actual. Només es puntua la renúncia a la parada actual, però sense valorar-ne l’antiguitat. Per això demanem que en els criteris de valoració es tingui en compte l’antiguitat dels paradistes que renuncien a les seves parades actuals dins el Mercat Municipal.

5.- El punt 10 del plec de condicions especifica els terminis de pagament i quantitat que haurà d’abonar el titular de les parades. Durant els sis primers mesos, entre adjudicació i principi d’activitat l’adjudicatari haurà d’abonar el 25% del valor de la parada, 12,5% en el termini del primer mes i 12,5% passats sis mesos. Degut a la gran inversió inicial, sobre tot pel que fa al condicionament del seu local, proposem flexibilitzar el segon pagament adjuntant-lo al 75% restant.

6.- En general, aquest plec de condicions administratives contempla moltes obligacions pels futurs titulars de les parades del mercat però especifica poques per la gran superfície de l’operador que allí s’instaurarà. Ja que al passat ple, como a resposta a una intervenció nostra se’ns va contestar que mercadona es consideraria una parada gegant, demanem que aquest operador compleixi amb els mateixos criteris i obligacions que les petites parades.


SOL·LICITO:

Que les presents reclamacions/al·legacions es donin per presentades en temps i forma, i es prenguin en consideració abans de ser aprovades definitivament pel Ple de la Corporació.

Calafell, 3 de juny de 2013


dilluns, 10 de juny del 2013

El Planazo de movilidad de Segur


El Plan de movilidad de Segur da para hacer muchos vídeos para nuestro Videoblog. ¡La realidad supera la ficción! Si queréis ver los principales problemas que tienen los vecinos afectados, podéis mirar este vídeo que ilustra las consecuencias de la implantación de un Plan de Movilidad que ha convulsionado Segur. Y seguiremos...

diumenge, 9 de juny del 2013

Nou carril de convivència


També, a la Platja, la mobilitat és un tema d'actualitat. Veïns que han passat per la zona ens fan arribar aquestes imatges de com la gent es juga la integritat física havent de passar per l'asfalt del carrer. La vorera, completament tallada al pas, en obres. Però, la manca de senyalització d'un pas alternatiu i la inexistència de protecció en el pas de vianants han creat, durant uns dies, ¡un nou carril de convivència!


Berenar col·loqui a l'agrupació


El proper dijous, 13 de Juny, els companys Juan Navarro i Manel Casanova conduiran el debat sobre la Monarquia actual i el camí cap a una nova República. Es farà a l'agrupació del PSC de Calafell i està obert a tothom que hi vulgui assistir. Aquesta activitat està dins del cicle de xerrades, conferències i col·loquis que es fan en la nostra agrupació per tal de fomentar el debat, el diàleg i la participació activa dels militants, simpatitzants i ciutadans en general. No hi falteu!

dissabte, 8 de juny del 2013

Historias para no dormir del Plan de Movilidad de Segur


Estos días, mientras se implantaba (pintaba) el Plan de Movilidad de Segur, hemos vivido historias surrealistas, algunas de ellas son para no dormir. Ésta que describimos refleja con fidelidad algunas de las situaciones que se han encontrado algunos vecinos, comerciantes y usuarios de la vía pública de algunas zonas de Segur.


Estamos situados en la terrada de un establecimiento de la Avenida España, el Restaurante Llamas. La máquina de pintar las calles estaciona sobre la zona de carga y descarga de los establecimientos. La furgoneta de la empresa de señalización aparece minutos más tarde y ocupa el resto de dicha zona. A los pocos minutos aparece un camión de reparto de bebida y se encuentra la zona de descarga totalmente ocupada.


divendres, 7 de juny del 2013

¡Imposible pasar!


Los vecinos de Segur están viviendo situaciones inverosímiles y se preguntan ¿quién ha diseñado el famoso Plan de Movilidad de Segur? La verdad es que todo empezó con un proyecto técnico que la improvisación y el miedo de los políticos ha superado con creces. Una muestra de ello es la señalización de la Calle Barcelona. Se ha pintado, en un lado de la calle, en la batería de aparcamientos, la zona prevista para los contenedores de basuras. En frente mismo, sin dejar espacio para el carril de circulación, se ha señalizado un estacionamiento para vehículo adaptado, solicitado por un vecino. Los vehículos que circulan por esa calle y se encuentran el vehículo estacionado, de golpe, no saben qué pinta ese coche ahí. ¡Parece mentira!


dimecres, 5 de juny del 2013

¡Ojo con el Bus!


Después de la implantación precipitada e inesperada del nuevo Plan de Movilidad de Segur de Calafell, en nuestro Videoblog, nos hemos fijado en el recorrido que deben hacer, ahora, los autobuses del transporte urbano. Para ello, nos hemos subido en uno de ellos y hemos hecho el recorrido completo. Hemos observado y comprovado la peligrosidad del circuito por algunas calles estrechas, donde la proximidad con los aparcamientos puede provocar incidentes y situaciones de peligro. También hemos constatado que hay paradas sin señalizar y otras que han cambiado su ubicación. Los giros imposibles, en algunas calles, y los cambios de dirección en más de 25 calles de Segur ha provocado que ir en autobús sea arriesgado y peligroso, pero, sobretodo, una autèntica aventura.

Carril bici immortal


Aviat farà dos anys que l'actual alcalde va fer esborrar l'antic carril bici. En aquest mateix blog es va comentar que la forma d'esborrar-lo era força dolenta, buscant la fórmula més barata. Al final, com passa sempre, el més barat surt car. Aquest és l'aspecte que presenta actualment qualsevol cruïlla del passeig marítim: una pintura que s'esborra, una altra pintura que torna a sortir, com podeu veure, es veu perfectament la senyalització de l'antic carril bici.


Encara no fa ni dos anys des de que van repintar la pintura de les cruïlles i ara han de tornar a fer la mateixa feina una altra vegada, amb un cost addicional pel municipi.

Potser si les coses es fan be des del principi, el ciutadà estaria més content i no tindria motiu de queixa. Doncs be, aqui teniu als pintors que a dia d'ahir van estar amunt i avall pintant les cruïlles.

dimarts, 4 de juny del 2013

Taller sobre els nous models de turisme


L'agrupació del PSC de Calafell organitza, dins la Convenció Oberta Progressista de Catalunya, un taller anomenat Nous models de turisme: els nous reptes del turisme, el proper dilluns, 10 de Juny, a les 19:30 hores, a la Sala d'actes de les Dependències Municipals de la Platja.

La xerrada anirà a càrrec de Damià Serrano Miracle, responsable del Laboratori de Turisme de l'Oficina Tècnica de Turisme de la Diputació de Barcelona. La presentació de l'acte anirà a càrrec del nostre company regidor Toni Duart Cardús. Amdós parlaran dels nous models de turisme que existeixen actualment i posaran exemples de llocs on s'han implantat. Tot seguit, hi haurà un debat entre els assistents. L'acte va dirigit al món empresarial de Calafell, especialment al sector turístic i comercial.

la Convenció Oberta Progressista de Catalunya, és un PROCÉS d’ESCOLTA, de DEBAT i d’OBERTURA que neix de la voluntat del 12è Congrés del PSC de treballar noves aliances amb el món progressista de Catalunya. La seva MISSIÓ és aplegar el màxim possible d’homes i dones progressistes per construir un relat per a canviar de futur.

diumenge, 2 de juny del 2013

¡Y ésto seguirá!


De momento, CiU y PP han aprobado los sectores 1 y 2. Pero, ¡ésta es la otra mitad del plano! El sector 4 del plan de vialidad de Segur despertará viejos problemas de movilidad que ha sufrido Segur en los últimos años.