dijous, 31 d’octubre del 2019

Comencen les obres per fer una rambla a l’actual Passatge Sant Antoni


(Font: ajuntament de Calafell)

El nou vial esdevindrà una nova entrada a la façana marítima des de l’estació del tren de Calafell

Ja han començat les obres de remodelació de l’actual Passatge de Sant Antoni, a la Platja de Calafell, que, amb aquesta actuació, es convertirà en una nova rambla. El  nou vial tindrà quinze metres d’amplada, la meitat de la qual serà de vorera. I en el tram comprés entre l’avinguda Mossèn Jaume Soler i el carrer Vilamar, l’actuació anirà a càrrec dels promotors que faran una promoció immobiliària, d’acord amb el pla general vigent.
La nova rambla està cridada a esdevenir una entrada important a la façana marítima del municipi, ja que enllaçarà l’estació de ferrocarril de Calafell amb el Passeig Marítim. El carrer canviarà properament la seva denominació i passarà a anomenar-se rambla Antoni Artigas, dedicada a l’empresari i promotor turístic que va traspassar fa uns pocs anys. El nou nom del vial va ser aprovat, via una moció, al ple de l’Ajuntament del passat febrer i està fent la seva tramitació administrativa.
El tram entre Vilamar i el Passeig Marítim serà remodelat més endavant per l’Ajuntament. Aquest tram correspon al jardí  i la casa que fa cantonada amb el Passeig. Aquí s’hi farà una plaça i l’habitatge, que està catalogat i ja és de propietat municipal, serà restaurada per donar-li algun ús.
El conjunt de la intervenció té un cost de 535.000 euros. El tram assumit pels promotors costarà uns 300.000 euros. Aquesta actuació ajudarà a rehabilitar el sector est del nucli de la Platja, que presenta un espai públic deteriorat. En els darrers anys s’ha fet una important inversió al Passatge de Sant Antoni, però ha estat centrada en el subsòl, on s’ha construït una nova canalització i bombament d’aigües residuals, que va substituir l’existent fins llavors al carrer Sant Pere.

dilluns, 28 d’octubre del 2019

Tornem a invertir a Segur


Tornem a invertir a Segur (i a altres llocs del municipi) El PSC té un compromís ferm i clar amb el nucli de Segur. És el que acumula més retards i macances de tota mena, algunes d’històriques, i necessita un esforç inversor especial.

I, per això, tornem a fer una inversió important al nucli, que començarà a executar-se aquesta tardor. Són 1,5 milions d’euros, que es destinaran a resoldre els problemes de la vorera nord del Passig Marítim. I que arriben mesos després d’acabar una altra gran inversió en voreres, a la zona central de Segur, d’1,9 milions d’euros.

Són xifres incontestables. I ho han dit l’alcalde i el nostre portaveu: continuem aquesta línia d’acció, que és una de les principals demandes a Segur, i amb accions el més potents que sigui possible. Així és, i així seguirà sent.

 Però la nostra acció com a govern municipal no es limita a un sol nucli, per més justes que siguin les seves demandes. Per això, aquesta tardor s’estan posant i es posaran en marxa algunes altres obres a la resta de municipi. Ja s’està fent, de fet s’està acabant, la renovació de l’enllumenat públic al sector Oest de la Platja, entre el carrer Sant Pere i la Carrerada d’En Ralet. A aquest sector ja s’havien substituït els punts de llum antics per uns de nous amb tecnologia led. Però quedava renovar els clabejats i conduccions, així dom diversos bàculs, que és el que es fa ara. I de passada, es millora la il·luminació de la plaça Alcalde Romeu, mesura que ajudarà a rebaixar la conflictivitat.

També han de començar les obres de la plaça del Camí de Mar, al Poble. Una obra que culmina la remodelació del carrer de Mar i que ja s’havia adjudicat fa mesos, l’inici de la qual hem ajornat perquè no impedís la celebració d’algunes activitats organitzades pel teixit empresarial i social del nucli.

I finalment, i aquesta és important, ja hem adjudicat les obres de millora del drenatge del carrer Pescador i vies properes. I han de començar en breu. La solució a la inundabilitat d’aquest sector és molt complicada i els tècnics s’hi han hagut de trencar el cap. Ara es fa una mesura de xoc, que s’haurà de completar amb noves obres més endavant. Però la solució ja està encarrilada i aquesta primera ja millorarà molt la situació.

El govern no s’atura, com podeu comprovar. Però recordareu que ens van comprometre a seguir deixant-nos-hi la pell. I això estem fent. Que a treballar ja s’ha demostrat que no ens guanya ningú.

dilluns, 21 d’octubre del 2019

Calafell obrirà al Port un segon centre per a emprenedors


(Font: ajuntament de Calafell)

Seguirà la filosofia del Vilarenc Zènit: que hi entrin idees i en surtin projectes amb futur

L’Ajuntament de Calafell obrirà al Port de Segur un segon centre per a emprenedors i petites. El Port Zènit seguirà el model del Vilarenc Zenit, que ofereix espais de lloguer a bon preu a projectes empresarials en la seva fase de naixement i consolidació.
El Port Zènit s’habilitarà a locals disponibles del Port i tindrà 281 metres quadrats construïts. Constarà de 8 despatxos i una zona de serveis comuns. Segons el conveni aprovat en el ple municipal d’aquest 17 d’octubre, l’empresa Port Segur-Calafell SA assumirà el cost d’adequació dels locals, amb una inversió de 134.000 euros. Un cop fetes les obres, l’empresa arrendarà l’espai a l’Ajuntament per un import de 3.442,64 euros mensuals (més IVA).
La regidora d’Ocupació, Mònica Trepat, explica que “aquest és un projecte que fomenta les oportunitats al nostre municipi, però també dinamitza l’espai del Port, fins fa poc infrautilitzat i gairebé mort”.
Serà l’Ajuntament, a través de la regidoria d’Ocupació, qui gestioni els usos del nou espai empresarial. L’ús temporal dels despatxos i les condicions econòmiques i de funcionament seran les mateixes que les del Vilarenc Zènit. Aquests serveis s’ofereixen a preus realment competitius, raó per la qual l’Ajuntament té uns criteris per seleccionar les empreses que s’hi podran acollir. Entre els requisits, hi ha la viabilitat econòmica del projecte; que les iniciatives tinguin relació preferentment amb les noves tecnologies, el turisme, la cultura, el lleure o la sostenibilitat ambiental; el grau d’innovació; l’aplicació de tecnologies de la informació i la comunicació; la creació neta d’ocupació; l’experiència prèvia..., entre altres.
L’actual Vilarenc Zènit va obrir portes a finals de 2015 i ha estat un projecte d’èxit, que va assolir en els primers mesos el 100% d’ocupació. La seva filosofia, que serà també la del Port Zènit, és que hi entrin idees i en surtin projectes amb futur. El centre ofereix les eines perquè les idees dels emprenedors es puguin desenvolupar. I no tan sols llogant espais, sinó també donant formació i acompanyament.

dimarts, 8 d’octubre del 2019

Inici imminent de les obres de la vorera nord del Passeig Marítim a Segur de Calafell


(Font: ajuntament de Calafell)

Amb una inversió que se’n va a 1,5 milions d’euros, per resoldre els seus problemes històrics

L’Ajuntament començarà aquest mateix mes d’octubre les obres de reurbanització de la vorera nord, o vorera muntanya, del Passeig Marítim a Segur de Calafell. És una inversió amb un import molt important, que resoldrà definitivament els problemes històrics de conservació, causats pel mal estat de les conduccions soterrànies d’aigua i clavegueram i per l’arbrat.
“És una actuació de voreres molt potent a Segur de Calafell. Després d’invertir, el darrer dany, 1,9 milions d’euros a la zona central del nucli, ara en comencem una altra que se’n va 1,5 milions, a Segur Platja”, diu el tinent d’alcalde de Territori, Miguel Ángel Perín. Afegeix: “Continuem aquesta línia d’acció, que és una de les principals demandes a Segur”.
Els treballs s’han adjudicat a l’empresa Rubatec, per un import de 1.160.138,35 euros (IVA inclòs). L’adjudicatària farà millores, sense càrrec per a l’Ajuntament, per import de 359.866,73 euros. El termini d’execució és de cinc mesos i mig, amb aturades per les festes de Nadal i Setmana Santa. Es preveu que hi treballin dos equips simultanis, en illes de cases contigües. La Diputació de Tarragona hi aporta 193.491,22 euros mitjançant el seu Pla d’Acció Municipal.
El tram que es remodelarà és el comprés entre els carrers Rin i Antonio Almanzor, d’una longitud d’un quilòmetre. S’enderrocarà la vorera actual i totes les conduccions subterrànies. El projecte preveu renovar-les, perquè les actuals tenen moltes pèrdues que provoquen l’enfosament de la vorera. A més, les noves canonades tindran un recobriment especial anticorrosiu, ja que la zona té una alta salinitat per la seva proximitat al mar. A més, es connectaran les conduccions del Passeig Marítim amb les dels carrers transversals perquè l’aigua circuli i no s’entolli en els trams terminals.
Pel que fa a l’arbrat, s’aplicarà la solució d’escocells més grans, ja que els actuals, molt petits per al tipus d’arbres plantats, fan que les arrels siguin molt superficials i aixequin la vorera.
A més, es renovarà l’enllumenat i s’aprofitarà l’obra per posar al dia els elements d’accessibilitat (guals de vehicles, passos de vianants amb la vorera adaptada), ja que els actuals han quedat desfasats d’acord amb les normatives actualment vigents. A més, es millorarà la seguretat als passos de vianants, amb cantonades circulars que donaran més visibilitat tant a persones com a vehicles.
L’any 2011 ja es va arranjar el tram de vorera nord del Passeig que va del carrer Rin al carrer Antonio Almanzor. Ara, es completarà la resta. L’Ajuntament ha anat fent actuacions puntuals i, en alguns sectors, no hi ha enrajolat, sinó una base de ciment posada provisionalment en els punts en més mal estat, per evitar les freqüents ensopegades i caigudes dels vianants, en espera de l’obra definitiva.

dijous, 3 d’octubre del 2019

Ramon Ferré (alcalde de Calafell): «Actuarem de manera contundent on hi hagi ocupacions conflictives»

Fotografies d'Àngel Ullate

Tarragona Digital entrevista l'alcalde de Calafell, un cop complerts els 100 primers dies del nou mandat


Ramon Ferré (1975, Calafell) ja ha començat el seu segon mandat com alcalde de Calafell, que d’entrada es preveu menys crispat que l’anterior. El fort augment del PSC a les municipals, on va passar de cinc a nou regidors, ha donat una força més gran als socialistes, que s’han vist amb cor de governar en solitari, amb el suport extern del PP i Podem. Complerts els primers 100 dies del nou govern, Tarragona Digital ha parlat amb Ferré d’alguns dels aspectes més importants del municipi, com la neteja viària, el problema de les ocupacions incíviques o l’estat de les escoles.