dimarts, 31 d’octubre del 2023

31 Octubre - Dia de record i homenatge a les víctimes del cop militar, la Guerra Civil i la Dictadura

 

L’Espanya constitucional és l’Espanya democràtica, avançada i moderna en la qual avui vivim. Una Espanya que per l’esforç i el sacrifici de molts i moltes demòcrates va fer possible el naixement d’una Constitució sobre la qual la societat espanyola ha construït un sistema de drets i llibertats, una democràcia que és reconeguda internacionalment com una de les més avançades del món. 

Els demòcrates reivindiquem la Transició com un dels moments més brillants de la història d’Espanya. Un moment històric que va suposar passar, de manera pacífica, d’una cruel dictadura a la democràcia avançada amb l’aprovació de la Constitució espanyola de 1978, que es va fonamentar en un ampli compromís social i polític per superar les greus i profundes ferides que havia sofert la societat espanyola amb el cop d’estat de 1936 contra el Govern de la Segona República triat democràticament, al qual van seguir una cruenta guerra i quaranta anys de dictadura i repressió franquista. 

La Transició assumia el llegat democràtic i de dignitat que diverses generacions d’espanyols i espanyoles havien forjat entorn de la defensa de la democràcia, la lluita antifeixista a Europa i la recuperació de les llibertats individuals i col·lectives al nostre país. En aquest marc, la societat espanyola té un deure de memòria amb les persones que van ser perseguides, empresonades, torturades i, fins i tot, van perdre els seus béns i fins a la seva pròpia vida en defensa de la democràcia i la llibertat. La memòria de les víctimes del cop d’estat, la Guerra d’Espanya i la dictadura franquista, el seu reconeixement, reparació i dignificació, representen, per tant, un inexcusable deure moral en l’acció política i és signe de la qualitat de la nostra democràcia. La història no pot construir-se des de l’oblit i el silenciament dels vençuts.

En aquest context, la Llei de memòria democràtica, aprovada fa ara un any en les Corts Generals, es fonamenta en el ferm convenciment que el coneixement del nostre passat recent contribueix a assentar la nostra convivència sobre bases més fermes, protegint-nos de repetir els seus errors. La consolidació del nostre ordenament constitucional ens permet avui afrontar la veritat i la justícia sobre el nostre passat. L’oblit no és opció per a una democràcia. En aquest sentit, la memòria democràtica suposa la culminació del camí democràtic i de reconciliació emprès per la Transició.

En coherència amb tot l’anterior, la Llei de memòria democràtica situa les víctimes de la guerra i la dictadura franquista en el centre de l’acció pública i de les polítiques de memòria democràtica, que tenen per objecte donar compliment als principis del dret internacional dels Drets Humans de veritat, justícia, reparació i garanties de no repetició. Per a això, defineix el concepte de víctima en la línia de la Resolució 60/147, aprovada per l’Assemblea General de Nacions Unides, de 16 de desembre de 2005, incloent-hi en aquest concepte totes les víctimes de la guerra, així com totes les persones que van patir qualsevol tipus de forma de repressió o persecució durant la Dictadura i fins a l’entrada en vigor de la Constitució de 1978. 

Singularment, la Llei declara el 31 d’octubre com el dia de record i homenatge a totes les víctimes, perquè és la data en la qual es va aprovar la Constitució espanyola per part de les Corts en sessions plenàries del Congrés dels Diputats i del Senat l’any 1978, i en la qual es va produir, vint-i-nou anys després, l’aprovació en ple de la Llei 52/2007, de 26 de desembre, coneguda com de Memòria Històrica. En compliment de l’anterior, el 31 d’octubre de 2022, només una setmana després de l’entrada en vigor de la Llei, es va celebrar per primera vegada el Dia de les Víctimes del Cop Militar, la Guerra i la Dictadura a l’Auditori Nacional a Madrid en un acte d’Estat, presidit pel president de Govern. 

En aquest acte solemne, que començava amb un minut de silenci, es va fer lliurament de declaracions de reparació a una vintena de víctimes i familiars, honrant així moltes vides anònimes soterrades sota una llosa d’indiferència imperdonable i tractant de saldar el deute de gratitud que el nostre país encara té amb aquells i aquelles que es van comprometre amb una Espanya democràtica. 

És per això que els i les socialistes ens comprometem a:

- Treballar pel reconeixement de totes aquelles persones que van patir, individualment o collectivament, mal físic, moral o psicològic, danys patrimonials, o menyscapte substancial dels seus drets fonamentals, a conseqüència d’accions o omissions que constitueixin violacions de les normes internacionals de drets humans i del dret internacional humanitari durant el període que abasta el cop d’estat de 18 de juliol de 1936, la posterior Guerra i la Dictadura, incloent-hi el transcorregut fins a l’entrada en vigor de la Constitució espanyola de 1978. 

- Retre homenatge als homes i dones d’Espanya que van comprometre la seva vida i la seva llibertat en la lluita per la democràcia i les llibertats, i van contribuir amb el seu sacrifici al règim constitucional i democràtic de convivència i pluralisme que avui gaudim. 

- I desenvolupar les actuacions que siguin necessàries per preservar i mantenir la memòria de les víctimes del cop militar, de la Guerra i la Dictadura franquista, a través del coneixement de la veritat, com un dret de les víctimes, l’establiment de la justícia i foment de la reparació i l’establiment d’un deure de memòria dels poders públics, per evitar la repetició de qualsevol forma de violència política o totalitarisme.

dissabte, 28 d’octubre del 2023

L’Ajuntament complementarà el projecte europeu per combatre la pobresa energètica als barris de cases baratesDestina 42.000 euros per ajudar famílies vulnerables que no poden costejar la part que el tocaria assumir

L’Ajuntament de Calafell ha aprovat destinar 42.000 euros a complementar el projecte per combatre la pobresa energètica als barris de cases barates del municipi. El veïnat ha d’assumir una petita part del cost, però es tracta de persones i famílies en situació de gran vulnerabilitat econòmica. Aquests diners faran que ningú no es quedi fora d’aquesta iniciativa.


L’alcalde, Ramon Ferré, explica que “el 88% del veïnat és format per persones vulnerables, gent humil, gran o que viu sola, que no poden permetre’s reformes. En realitat, no pot afrontar la petita despesa que els correspondria i, per això, cal fer-hi una empenta final”.

El projecte ha rebut una subvenció de 1,76 milions d’euros dels fons europeus Next Generation. Els dos barris de cases barates on s’actuarà estan al nucli del Poble i al nucli de la Platja. Entre tots dos, sumen més de 80 habitatges, amb una pobresa energètica molt marcada. Entre les mesures que s’aplicaran hi haurà aïllament tèrmic, canvi de fusteries, instal·lació de plaques solars...

Ferré destaca que “no és tan sols una qüestió de sostenibilitat i estalvi econòmic, sinó d’autèntica política social”. “Estem parlant”, afegeix, “d’habitatges on es passa fred a l’hivern i calor, a l’estiu. I sense un projecte com aquest seria impossible revertir-ho”.

El contribuent calafellenc mig pagarà 59 cèntims diaris més d’impostos municipalsL'Ajuntament demana un esforç, assumible per tothom, per a corregir el dèficit dels serveis

El contribuent calafellenc mig pagarà 59 cèntims diaris més d’impostos municipals. És l’esforç que l’Ajuntament demana a la ciutadania, després d’anys de fiscalitat congelada, o rebaixada en figures tan importants com l’IBI. Un esforç que ha de servir per a corregir el dèficit dels serveis municipals i garantir la realització d’inversions.

Aquest import equival a 17,7 euros mensuals. Pot variar uns cèntims amunt o avall, segons si el contribuent té un habitatge unifamiliar o un pis en un edifici plurifamiliar, la seva superfície o situació, o si disposa de gual. Però el càlcul, realitzat pels serveis econòmics municipals, és representatiu de conjunt del municipi.

“L’esforç que demanem és inevitable, però també és assumible per la major part de famílies. Més, després d’uns anys amb la fiscalitat congelada o rebaixada”, diu l’alcalde de Calafell, Ramon Ferré.

Ferré afegeix: “Com sap tothom, els costos s’han disparat, energia, salaris, interessos... I per això necessitem recuperar la fiscalitat que hi havia el 2017”.

El regidor d’Hisenda, Joan Carles Guasch, també planteja la necessitat de recuperar aquella fiscalitat, amb un objectiu clar: “S'ha de corregir el dèficit dels serveis municipals, tot i saber que ara no ho aconseguirem del tot, i anar-ho fent de forma progressiva”.

A més, Guasch defensa la necessitat de la pujada pensant en el pressupost municipal de 2024. “Durant alguns anys hem pogut usar el romanent anual de tresoreria, que ens ha permés anar encaixant la situació. Però l’any vinent, no serà possible, ja que tot el romanent haurà de destinar-se a amortitzar deute”.

El regidor anuncia més canvis: “Estem revisant coses per tal de contenir costos i una d’elles serà finançar una part de les inversions municipals amb fons propis. Fins ara, es fa via bancària, però els interessos s’han disparat”. Guasch afegeix: “Diners que no demanem als bancs, interessos que estalviarem. Ens hem posat com a primer objectiu, autofinançar el 5% de les inversions, però la idea és acabar autofinançat un milió d’euros de les inversions anuals”.

Es mantenen totes les bonificacions i les facilitats de pagament

El projecte d’ordenances fiscals per a 2024 anirà al ple que l’Ajuntament celebrarà divendres vinent, 27 d’octubre. Una de les previsions del document és mantenir totes les bonificacions existents, així com les facilitats de pagament. El pagament podrà fraccionar-se en diversos terminis al llarg de l’any. A més, recordem que hi ha el Compte de Pagament Personalitzat de BASE, que permet agrupar tributs municipals i fraccionar-ne el pagament en nou mensualitats.

dilluns, 23 d’octubre del 2023

Aquesta setmana comença la replantació de posidònia a la costa de Calafell


El projecte “Pulmó del Mediterrani” sorgeix de la iniciativa ciutadana, mitjançant els pressupostos participatius de l’Ajuntament

Aquesta setmana, si l'estat del mar no ho impedeix, comencen els treballs de replantació de posidònia al fons marí de la costa de Calafell. Aquestes feines formen part del projecte “Pulmó del Mediterrani, sorgit de la iniciativa ciutadana, mitjançant els pressupostos participatius de l’Ajuntament.

La posidònia és una planta aquàtica molt característica de la Mediterrània. Les praderies que forma són bàsiques per a la biodiversitat, però, a més, resulta clau per a la consolidació de les platges i prevenir la pèrdua de sorra.

“Només ho vèiem quan el mar en treu. En general, no, perquè està sota l’aigua. Però aquest treball de recuperació és importantíssim. La prova pilot que hem fet ha estat un èxit”, explica el regidor d’Ecologia Urbana, Aron Marcos.

Els feixos de posidònia es reintrodueixen al medi marí, després d’estar uns mesos als acuaris del Centre de Recerca i Educació Ambiental de Calafell (CREAC). Van ser recollits al mar durant els mesos de gener i febrer, a més de llavors de l’espècie. A les instal·lacions del CREAC s’hi ha fet una criança acurada per a garantir la seva viabilitat. La germinació va produir-se entre el juny i el juliol. I ara ja poden tornar al mar.

En concret, s’han tirant endavant 11 rixomes i 166 plàntules. Les plàntules són exemplars molt joves, de fet el primer resultat de la germinacio d’una llavor. La major part es transplataran, però una part romandrà al CREAC per continuar treballant-hi.

Una prova complementària d’aquest projecte és l’ús de materials biodegradables per protegir les plantes quan siguin transplantades al fons marí. Aquests materials desapareixeran quan la planta estigui arrelada.

En els propers mesos es farà un seguiment dels exemplars transplantats. I a principis de 2024 es recolliran nous feixos i llavors per tornar a fer-ne una criança a les instal·lacions del CREAC.