dilluns, 9 d’abril del 2018

Resum del darrer Ple


Avui, s'ha celebrat la sessió ordinària del mes d'abril on s'ha aprovat la reducció de taxes a la zona blava pels no residents que passarà d'1'5 euros l'hora a 1 euro l'hora i els nous preus per la zona taronja que són més econòmics que la zona blava i permetran estacionar durant un matí, una tarda, un dia sencer o una setmana. L'objectiu és facilitar l'aparcament als veīns i veīnes que tenen moltes dificultats per a aparcar, especialment els mesos de juliol i agost, i als clients dels establiments que puguin aparcar amb més facilitats i més barat.

S'ha modificat el conveni amb Base (l'organisme de recaptació de la Diputació de Tarragona), que permetrà fer tota la gestió pel cobrament de l'1'5% a les grans companyies de serveis i deixaran de fer el cobrament de l'ICIO que passarà a fer-lo l'ajuntament. A més, s'ha reduit el cost (el premi) que passa d'un 2% a un 1'75%, aconseguint un estalvi de prop de 60.000 euros.

En l'àmbit econòmic, s'ha tramitat una modificació del pressupost prorrogat per a poder dur a terme actuacions socials i un reconeixement extrajudicial de crèdit per a pagar proveīdors de 210.960,75 euros.

Hi ha hagut un intens debat sobre la regulació dels usos de la vía pública, on s'ha proposat una nova normativa que permetrà fer reivindicacions de manera ordenada i demanant permís, nomenant un responsable i durant un temps de terminat. Aquest text pretén cobrir un buit legal de l'ordenança vigent i s'ha aprovat per ampli consens.

També s'ha aprovat el nomenament dels membres que formen part de la mesa de contractació permanent de l'ajuntament de Calafell que serà presidida per un regidor de l'oposició per a garantir la màxima transparència en les contractacions.

S'ha atorgat un termini de 10 dies d'audiència a 5 paradistes del Mercat Municipal que no han satisfet part del cànon que han de pagar a l'ajuntament o s'haurà de revocar la parada que tenen en concessió.

A nivell urbanístic, s'han acceptat les cessions gratuītes de terrenys de més de tres mil metres quadrats al carrer Loira i un futur local en planta baixa al carrer Cossetània de l'Estany. Les dues cessions provenen de les operacions urbanístiques previstes en el POUM, aprovat el 2011, i suposen una oportunitat de tenir noves oportunitats per a crear equipaments en aquestes zones (Segur i l'Estany), on els desenvolupaments urbanístics que es van fer en el seu moment no van preveure ni un pam de terreny per a aquesta finalitat.

S'ha aprovat una modificació del POUM per a facilitar la nova ubicació d'un equipament comercial d'alimentació al centre de Segur, al costat del nou Institut de la Talaia. El vot d'ERC i del regidor no adscrit, sumats a l'equip de Govern, ha permès aconseguir la majoria absoluta necessària per a aprovar la modificació proposada.

Finalment, s'han aprovat les bases de subvencions per a les carrosses i comparses del Carnestoltes, les entitats culturals, esportives, veīnals i educatives. També s'han aprovat les tres festes locals pel 2019, la cessió de tres motos i la permuta d'un vehicle amb altres ajuntaments.

Després dels punts ordinaris, s'ha debatut la moció presentada per Ciutadans sobre l'okupació d'habitatges i els riscos per la convivència que suposen aquestes ocupacions, on es demanava fer un cens d'habitatges okupats per a tenir identificats els okupes en casos de conflicte o incivisme. La moció no ha prosperat, ja que només l'ha aprovat el propi regidor de Ciutadans. La resta de grups han argumentat que hi ha una proposta de llei que ja s'està debatint al Congrés dels Diputats i que l'ajuntament disposarà, en breu, dels mitjans informàtics per a que la Policia Local de Calafell pugui identificar, al moment, en cas d'incidents, als veīns empadronats als immobles.

Acabats els Precs i Preguntes dels regidors, s'ha donat pas als Precs i Preguntes del públic. El Manel ha demanat una bateria de contenidors al carrer Montpaó de Calafell Parc i que es senyalitzin els aparcaments del municipi. També ha manifestat que la llar d'infants de Calafell Parc està funcionant molt bé i, cada dia, hi ha més nens i nenes. La Isabel ha insistit en diferents temes al voltant de l'antic Càmping El Buen Vino. L'Aaron li ha contestat que la intenció és preservar la pineda de l'antic Càmping i fer una actuació molt respectuosa amb el Medi Ambient.