diumenge, 29 de desembre del 2019

L'Ajuntament aprova una nova convocatòria d'ajuts per rehabilitar immobles al nucli antic


Font: ajuntament de Calafell

Un dels principals objectius és tornar al mercat edificis abandonats

L’Ajuntament de Calafell ha donat un nou impuls a la revitalització del nucli antic, amb l’aprovació de les bases d’una nova convocatòria per a donar subvencions per rehabilitar edificis. Els ajuts s’atorgaran en l’àmbit del Pla de Barris del nucli històric i es podran començar a demanar d’aquí a unes poques setmanes.
Els ajuts a la rehabilitació d’habitatge tenen la finalitat d’afavorir l’ús residencial del nucli antic. “Es tracta de millorar les condicions d’habilitabilitat en general, però un objectiu molt primordial és tornar al mercat els edificis abandonats”, explica el tinent d’alcalde de Territori, Miguel Ángel Perín. L’objectiu és també “millorar l’estètica dels edificis, tot tendint a unificar-ne l’aparença exterior”.
Perín ha afegit que “aquesta és l’última convocatòria d’aquests ajuts, ja que el Pla de Barris s’exhaureix definitivament l’any 2020”. Per tant, ha convidat “tothom que hi estigui interessat a aprofitar aquesta última oportunitat”.
Per poder-se acollir a aquesta línia d’ajuts, els edificis han de tenir com a ús predominant el d’habitatge. L’antiguitat de l’edifici ha de ser superior a 15 anys, fora dels casos que les obres tinguin com a finalitat la supressió de barreres arquitectòniques o l’adaptació de les instal·lacions a noves normatives tècniques aprovades després de la construcció. Les obres subvencionables són les de rehabilitació, no ampliacions ni obra nova.
Les actuacions subvencionables són les següents:
Obres per millorar les condicions d’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques
Les obres de supressió de barreres arquitectòniques podran demanar el 50% del pressupost, amb un màxim de 3.000 euros, o de 2.500 en el cas de la instal·lació de plataformes elevadores per a persones amb mobilitat reduïda.
Obres de rehabilitació d’elements comuns i/o cobertes
Per a solucionar patologies estructurals que afectin l’estabilitat, solidesa i seguretat de la coberta de l’edifici, es podrà demanar el 50% del cost, amb un màxim de 6.000 euros. Les obres d’impermeabilització i/o d’aïllament tèrmic de les cobertes podran ser subvencionades amb el 50% del cost, amb un màxim de 5.000 euros. Finalment, les obres de manteniment de la coberta, consistents en la substitució de teules o altres elements puntuals en mal estat, impermeabilització puntual o petites reparacions no estructurals, podran rebre el 50% del cost, fins a 3.500 euros.
Obres de rehabilitació de façanes
La recuperació de façana amb arrebossat i pintat podrà rebre el 50% del cost, fins a 6.000 euros. Amb el mateix percentatge i un màxim de 4.000 euros se subvencionarà la recuperació de façana de pedra i altres elements singulars.
Adequació a la normativa vigent de les instal·lacions de gas, electricitat, aigua i sanejament
50% fins a 2.000 euros
Obres per garantir la seguretat constructiva, estabilitat, resistència, fermesa i solidesa d’un edifici: esquerdes estructurals, forjats i fonaments, substitució de bigues i altres similars
50% fins a 6.000 euros
Obres i instal·lacions per a l’estalvi energètic
Instal·lació de place solars que produeixen energia fotovoltaica: 50% fins a 2.000 euros
Aïllament tèrmic en façana i coberta, substitució de tancaments i instal·lacions d’estalvi energètic: 50% fins a 4.000 euros
Quan es demanin ajuts per a diferents actuacions, el total de la subvenció no podrà superar el 50% del pressupost subvencionable, ni superar en cap cas els 12.000 euros.

divendres, 20 de desembre del 2019

L’Ajuntament ampliarà les càmeres de vigilància per prevenir situacions d'inseguretat


Font: ajuntament de Calafell

S’estan estudiant les noves ubicacions a espais públics i edificis municipals

L’Ajuntament de Calafell ampliarà el nombre de càmeres de vigilància al municipi, connectades les 24 hores a la Policia local, per prevenir la inseguretat. El consistori està estudiant les possibles ubicacions, que estaran en punts sensibles de l’espai públic, les entrades a les urbanitzacions i també en edificis municipals. També està buscant en el mercat els equips amb la tecnologia més adequada o que millori els ja existents
L’alcalde, Ramon Ferré, ha explicat que“actualment tenim desplegades una vintena de càmeres i el sistema de videovigilància amb què compta la Policia local n’admet fins a 100. El que estem estudiant és on les posem i amb quin calendari”.
Ferré ha afegit que “hem de triar bé els emplaçaments, tenint en compte les necessitats de la seguretat ciutadana i la disponibilitat de xarxes de telecomunicacions per transmetre les imatges de les càmeres fins a la sala de control de la comissaria”. En algunes instal·lacions anteriors s’han hagut de fer obres d’entitat per connectar la càmera a la fibra òptica. “Amb això no vull  dir que no gastarem el que calgui si hi ha un problema, sinó que serà més fàcil si hi ha senyal disponible”, diu l’alcalde.
Les noves càmeres de videovigilància instal·lades en els darrers dos anys han estat útils per combatre la delinqüència.  Per exemple, van servir per a identificar i detenir els autors d’una cadena de robatoris a l’interior de vehicles a diferents punts del municipi, entre ells el nucli antic, on van ser enxampats.
També han ajudat a reduir les conductes incíviques i el “mal ambient” al voltant de l’estació de tren de Segur. Segons l’alcalde, “tot i que les dades ho desmenteixen, en aquest punt existeix sensació d’inseguretat. I ja hi ha una càmera, però potser se n’han d’instal·lar més, a més d'altres mesures”.
També a edificis municipals
L’Ajuntament també instal·larà càmeres de vigilància a edificis i equipaments municipals que encara no en tenen. En aquest cas, protegiran els propis edificis, però també poden vigilar l’entorn i obtenir dades útils de tota mena. Ferré indica que “tenim una experiència recent amb la videovigilància al mercat municipal, que per exemple vigila la presència de carteristes o qualsevol altre incident que s’hi pugui produir. Però també ens dona informació dels fluxos de persones que van al mercat, quins volums, per quines portes accedeixen... Tot això és útil per millorar els plans d’evacuació de l’lequipament. Aquesta és la filosofia amb què estem treballant”.
L’Ajuntament recorda que la videovigilància que té en servei compleix tots els requisits legals i compta amb tots els permisos exigits per la normativa.

dissabte, 14 de desembre del 2019

L’Ajuntament de Calafell aprova el Pla de Mandat per al període 2019-2023


Font: Ajuntament de Calafell
Publicat el 13/12/2019

Preveu inversions per import de 45,21 milions d’euros en els propers anys

El ple de l’Ajuntament de Calafell ha aprovat el Pla de Mandat per als propers anys, que inclou inversions per import de 45,21 milions d’euros. El document planifica 67 projectes a desenvolupar fins al 2023, quan acaba la legislatura, però que en alguns casos es completaran en els dos anys posteriors.
Segons l’alcalde, Ramon Ferré, “amb el Pla de Mandat tindrem un full de ruta que recull les actuacions a fer durant el mandat i les prioritza en el temps”. Afegeix que “la planificació servirà per elaborar i tramitar els projectes i aconseguir-ne el finançament”.
Pel que fa a les accions previstes, Ferré subratlla que l’objectiu és “fer canvis que facilitin una millor qualitat de vida als veïns i veïnes, fent un Calafell amable, equitatiu i solidari”. Una de les grans novetats és la distribució territorial de les inversions, de forma equitativa entre els nuclis del municipi, a partir d’un criteri objectiu com és el nombre d’habitants. Amb aquesta mesura, “esperem deixar enrera els greuges històrics entre nuclis”, afegeix l’alcalde.
Prèviament al seu debat en el ple municipal, el Pla de Mandat ha passat pels consells de participació ciutadana dels diferents nuclis del municipi, i pel Consell Ciutadà, que representa al seu conjunt.
El Pla de Mandat té cinc línies d’acció. Són les següents, amb una breu descripció i les inversions que sumaran durant els anys de vigència del pla:
La Ciutat Oberta
L’objectiu és avançar en transparència i en la facilitat per a interactuar amb l’Ajuntament, consolidar el nou model participatiu iniciat en l’anterior mandat, i reorganitzar els departaments municipals que donen resposta directa al carrer.
Les inversions sumaran 4.510.000 euros.
La Ciutat per Viure i Conviure
L’objectiu és millorar la qualitat de vida i la convivència al municipi. Es preveuen nous espais formatius, esportius, cívics i socials, i millorar els actuals. S’hi inclouen les polítiques encaminades a millorar la qualitat de vida dels animals.
Les inversions sumaran 14.703.462,77 euros.
La Promoció de la Ciutat
Perseguirà convertir Calafell en un municipi més atractiu comercialment i en lleure. Es desenvoluparan nous atractius turístics i es reforçarà la conservació i promoció del patrimoni històric. I es fomentarà la creació de nous projectes empresarials.
Les inversions sumaran 2.183.835,66 euros.
L’equilibri urbà
Hi haurà una distribució equitativa de les inversions, en funció de la població dels diferents barris, per trencar la dinàmica decadent d’algunes zones i acabar amb el sentiment de greuge comparatiu. A Calafell (Poble i Platja en conjunt) es destinaran el 41,9% de les inversions; a Segur, el 42,2%; i a les urbanitzacions, el 15,9%.
Les inversions sumaran 10.563.536,56 euros.
La Ciutat Ecològica
Seran prioritàries les polítiques de civisme, neteja i mobilitat sostenible. També millorar la permeabilitat de la barrera que suposa la via del tren i fer un salt de qualitat en el reciclatge i la qualitat ambiental de les platges.
Les inversions sumaran 13.225.197 euros.

Les inversions anuals seran les següents:
2019
1.397.892,96 euros
2020
5.556.864,96 euros
2021
6.452.894,11 euros
2022
5.710.021,38 euros
2023
6.821.570,48 euros
2024
6.791.911,80 euros
2025
6.984.894,31 euros

dissabte, 7 de desembre del 2019

El pressupost de la Diputació de Tarragona per a 2020 destina 50.000 euros a la “maquinilla”


(Font: ajuntament de Calafell)

La subvenció serà per fer visitable aquest espai de la Confraria de Pescadors

El pressupost de la Diputació de Tarragona per a l’any 2020 inclou 50.000 euros per a la “maquinilla” de la Confraria de Pescadors de Calafell. Aquesta subvenció es destinarà a fer visitable l’espai que acull aquest aparell, que fins fins fa sis dècades servia per estirar les barques que es varaven a la platja.
Les actuacions previstes ho són a la sala, on s’instal·larà un nou paviment de fusta, amb unes obertures cobertes amb vidre, que permetran veure el moviment dels cables de la “maquinilla” sense perill per als visitants. També s’endreçarà i condicionarà la sala. Els treballs s’iniciaran el mateix 2020.
L’alcalde de Calafell, Ramon Ferré, que també és diputat provincial, explica que “hem pogut negociar  que el pressupost de la Diputació incorpori una demanda de l’Ajuntament de Calafell, que era completar la museïtzació de la Confraria de Pescadors fent visitable la ‘maquinilla’”.
Ferré afegeix que “és important que siguem a llocs on poguem buscar i aconseguir finançament per a actuacions per al municipi. També ho és que la Diputació, que ajuda els municipis, sobretot els petits, ajudi també Calafell a tirar endavant accions en un patrimoni històric  que és important no tan sols per al nostre municipi, sinó per a tota la demarcació de Tarragona”.
La “maquinilla” és un element gairebé únic. És l’últim dispositiu per estirar barques que encara funciona a la costa catalana. A més, a tot Europa només queda en actiu un altre motor com el seu: un Gardner 4AF, de fabricació britànica, de la dècada de 1920. Era un motor que funcionava amb un enginyós mecanisme a base de gasolina i aigua. A la dècada de 1950 va ser reemplaçada per un motor elèctric, però no va ser substituïda en l’estima popular, ja que encara avui és una peça històrica especialment apreciada al nucli de la Platja.