dimecres, 3 de febrer de 2016

Resum de la sessió plenària ordinària del mes de febrer

Una imatge per la història, darrer ple a la històrica sala de plens de l'ajuntament de Calafell

Dilluns es va celebrar una nova sessió plenària ordinària a l'ajuntament de Calafell, el darrer a l'històrica sala de plens municipal. El mes de març s'estrenarà la nova sala de plens, a les Dependències de la Platja, molt més equipada, amb major capacitat i accessible per a persones amb mobilitat reduïda que vulguin veure i assistir als plens en directe. Cal recordar que el trasllat es va aprovar amb els vots a favor de tots els grups, excepte l'abstenció de CiU.

En la sessió d'ahir es va aprovar definitivament el pressupost de l'ajuntament per l'any 2016, després de despatxar les al·legacions que havia presentat CiU. Amb els vots a favor dels grups de l'equip de govern (PSC, UAM i PP) i amb l'aprovació d'ERC i del regidor no adscrit es va aprovar un pressupost més gran que el que s'havia presentat inicialment. Amb 12 vots a favor, un menys que en l'aprovació inicial, ja que C's va canviar el sentit del vot, tot i estar d'acord amb la totalitat del pressupost, exceptuant la inclusió d'una partida per a satisfer la quota de l'AMI, el pressupost pel 2016 va tirar endavant després d'un ampli debat entre tots els grups municipals.

Però, en el ple d'ahir, es van parlar d'altres assumptes. El primer d'ells va ser l'aprovació d'un codi de bon govern que marca unes directrius en matèria de comunicació i transparència en la que tots els grups municipals van coincidir. També es va ratificar la dissolució del Consorci del Camp de Tarragona i la seva àrea d'influència, del qual l'ajuntament de Calafell n'era membre.

Es va resoldre la concessió de subvencions del pla de barris per a la rehabilitació d'immobles de l'any 2014, concretament dues dels edificis que hi van concórrer i han justificat la subvenció concedida. Es va aprovar la revisió anual del padró municipal d'habitants, a 1 de gener del 2015, amb 24.256 empadronats. L'any anterior va ser de 24.363 habitants censats.

Es va donar compte de diversos informes i decrets d'alcaldia, referents a justificacions econòmiques i de nombre de càrrecs de confiança que, a l'ajuntament de Calafell, és de zero. També es van aprovar dues mocions presentades per la CUP de canviar els noms dels carrers que encara mantenen reminiscències franquistes i contra el transvasament de l'Ebre que proposa el govern del PP, a Madrid.

Finalment, abans de les mocions, es van debatre les al·legacions al pressupost que havia presentat CiU i es va procedir a l'aprovació definitiva del mateix i la plantilla de l'ajuntament. Cal dir que, de les 17 al·legacions presentades, se'n van acceptar 7. Unes altres 7 no van ser acceptades per què ja estaven contemplades en el pressupost. Per tant, només 3 es van denegar per motius tècnics o polítics. Aquest fet demostra el tarannà dialogant i inclusiu del nou govern de Calafell, intentant incorporar el màxim d'aportacions dels diversos grups municipals en el pressupost d'enguany, tot i que aquests grups votin en contra del mateix.

Els punts que es van acceptar són:

- Unir com a annex al pressupost un pla de mandat que expliqui la inversió prevista en els propers 4 anys. Aquest document mai s'havia presentat en cap pressupost, fins ara. Però, l'actual govern ha fet la proposta i ha nomenat aquelles inversions que vol impulsar en aquest mandat.
- Habilitar la partida per a fer front a la quota de l'AMI (Associació de Municipis per a la Independència) per import de 1.859 euros. Aquesta partida ha hagut de ser incorporada en el pressupost municipal, obeint el mandat de ple en l'aprovació de la moció per a adherir-se a aquesta associació, tot i que l'acord que es va prendre és nul de ple dret i s'ha demanat la nul·litat al Consell Assessor Jurídic. Aquesta incorporació ha provocat el vot contrari als pressupostos de Ciutadans, en canvi CiU i CUP han votat en contra dels pressupostos, tot i incorporar aquesta partida.
- Esmenar un error numèric en la publicació dels pressupostos en una partida concreta.
- Incorporar la previsió d'inversions (tant de crèdit com de subvenció) previstes pel 2016 pel Pla de Barris.
- Canviar 3.000 euros de subvenció pel Bot Salvavides a manteniment del propi Bot.
- Canviar el títol d'un programa del pressupost, passant a dir-se "societat de la informació" enlloc de "Ràdio Municipal".
- Ampliació en 600€ de la partida de premis de Carnaval al pressupost del Patronat de Turisme, enlloc de les atencions protocol·làries. Aquesta modificació s'ha acceptat, tot i que les partides ja estaven vinculades i no calia.

Finalment, es va procedir al torn de precs i preguntes dels regidors i del públic. En els del públic, van intervenir la Carme, demanant es millorin les sortides dels pluvials a la platja de Segur; el Manel, demanant que els que defensen sempre la legalitat no votin en contra de les legalitats; i el Jordi, demanant recolzament per a una moció sobre la millora del transport públic, en general.

Cap comentari:

Publica un comentari