dilluns, 4 de desembre del 2017

Resum de la sessió plenària d'avui


Avui s'ha celebrat el Ple ordinari del mes de desembre, on s'ha aprovat el protocolo del nomenclàtor de carrers del municipi. Aquest és el primer cop que es regula el procediment i els criteris per a designar espais públics. També, s'ha acordat donar el nom de Dolors Boronat, la "Lola", a la Plaça del Baixador de Segur.

En el mateix Ple, s'ha aprovat definitivament el Reglament de Participació Ciutadana, resolent les al.legacions de caràcter tècnic presentades per l'oficina antifrau. També s'ha aprovat la designació del representant de l'ajuntament en el Consell Escolar Municipal de la llar d'infants del Petit Príncep, recentment oferta, a Calafell Parc.

Rectificant un acord plenari anterior, s'ha aprovat retornar la competència d'aprovació dels preus públics a la Junta de Govern Local. S'ha donar compte de nombrosos decrets d'alcaldia de caire econòmic.

Ple què fa a la moció presentada per Ciutadans sobre la millora de les condicions de vida de les persones amb discapacitat, s'ha rebutjat per àmplia majoria pel seu caràcter populista i per no aportar res de nom que no s'estigui fent ja.

Finalitzats els punts de l'ordre del día, s'ha fet el torn de Precs i Preguntes dels regidors. Tot seguit, s'ha donat pas als Precs i Preguntes del Públic. La Fina demana que s'ajusti l'aigua del lavabo de senyores i que es millorin les voreres de Segur. El Mateu ha agraīt que s'hagi arreglat la vorera del carrer Jordi Garí, però ha demanat que es retiri un pi de la vorera que impedeix el pas. Ha preguntat pel senyal de TDT i ha demanat que es netejin les contenidors. El Juan ha demanat que les fulletons d'informació municipal siguin en català i en castellà.

La Rosa pregunta qui ha demanat que es retiri el Badén del carrer Estats Units i es moguin els contenidors. La Sònia demana que es millori la brutícia al voltant dels contenidors. La Mariona demana que es podin les oliveres de sota de la línia d'alta tensió. El Manuel demana que es senyalitzi el carrer Terral de Dalt, que es tapi un forat de la zona verda de Mas Mel, que es podin les palmeres, que  s'arregli el reg de la zona verda i ha preguntat quan arribarà la fibra òptica a Mas Mel. El Francisco demana que es posi llum a la resta del carrer Vilamar. Finalment, l'Alberto demana que es millorin les mesures de seguretat del Passeig de la Unió.