dissabte, 27 d’octubre del 2018

Els socialistes estem actualitzant el nostre full de ruta


Els socialistes calafellencs estem actualitzant el nostre full de ruta, el Calafell25x25. Ho hem arrencat aquest dimecres, 24 d'octubre, a la Plaça del carrer Sant Pere, davant de les Dependències Municipals de La Platja. També hem estat a la Plaça de Catalunya, al Poble, el dijous 25 d'octubre. I, finalment, a Segur, al mercadal setmanal, el divendres 26. Ha estat la primera de les rondes que fem al carrer, amb la nostra carpa i els tallers i inflables. En farem més, en els propers mesos!


La resposta ha estat extraordinària, hem fet prop de cent enquestes en aquests tres dies. L'objectiu és tenir una bona mostra de què pensen els veïns i veïnes del municipi. Aquestes enquestes serviran per a actualitzar el nostre full de ruta pel 2025, el Calafell25x25. Portem tres anys governant a l'ajuntament i ja hem realitzat el 60% de les actuacions previstes en aquest full de ruta. Per això, en cal una actualització, amb propostes més actuals i recollint les necessitats d'avui dia.

dilluns, 15 d’octubre del 2018

Balanç del Calafell25x25


Després de 3 anys i escaig de govern socialista, a l'ajuntament de Calafell, cal passar balanç de com està executant-se el full de ruta que ens havíem marcat, el Calafell25x25, fins el 2025. En vermell, podeu veure totes les propostes que ja estan executades d'aquest ambiciós full de ruta. 

Ja hem executat 59% de les propostes. La qual cosa, ens obliga a actualitzar el document i introduir les noves demandes veïnals que podem tirar endavant fins el 2025, amb la vostra ajuda. 

El proper dia 24 d'octubre, sortirem al carrer amb les carpes, les enquestes i preguntant per allò que voleu que fem al municipi, en la propera legislatura. Et necessitem!


PROPOSTES EXECUTADES DEL CALAFELL25x25.

1.Agilitzar els tràmits administratius i reduir els temps de resposta als ciutadans. Augmentar la transparència, aplicant els criteris de la Universitat Autònoma de Barcelona a la web i ampliant les competències del ple, fent-los els dissabtes pel matí, preferentment. Crear els Consells de Participació i de Seguretat Ciutadana per apropar la presa de decisions a la ciutadania.

2.La web municipal serà el principal canal de comunicació amb el ciutadà, fent retransmissions esportives i dels plens de l'Ajuntament, convertint-se en una mena de televisió de Calafell.

3.Establir un sistema equitatiu de repartiment de les inversions per nuclis i per nombre d'habitants, amb participació ciutadana, per a decidir quines s'incorporen als pressupostos municipals. La participació ciutadana i la votació de les propostes es farà mitjançant la web.

4. A través d'una aplicació, s'informarà els ciutadans de  les notícies i de l'agenda d'activitats esportives, socials i culturals del municipi i aquelles que facin les entitats de Calafell, donant més facilitats per a que les organitzin.


5.Reduir l'IBI un 10%. Gratuïtat del transport urbà i dels contraguals. Reduir l'àmbit de la zona blava al centre de Segur i al passeig de l'Estany i Mas Mel. Rebaixar el transport escolar, el preu de les escoles bressol i les paradetes del Passeig Marítim. Revisar els preus de la piscina municipal i els esplais d'estiu.

6.Potenciar els Serveis Socials. Per abordar les conseqüències socials de la crisi, cal garantir la cohesió i la qualitat de vida, prestant serveis a la ciutadania en resposta a les noves necessitats: el menjador social tot l'any i descentralitzat, servei de dutxes i bugaderia, cap llar amb pobresa energètica, garantir i reduir el temps d'espera en l'atenció social, distribució d'aliments en packs complerts, potenciar cooperatives i horts urbans.

7.Construir el nou CAP de Segur i un centre de dia per a la gent gran, a la Masia de La Sínia.

8.Construir l'Institut de Segur i una nova biblioteca, al Mercat Vell.

9.Les retallades han castigat de manera especial els infants i els joves. Per això, hem de garantir als infants de Calafell un àpat equilibrat diari al llarg de tot l'any, així com a l'adquisició dels llibres de text i el material escolar. També, cal ajudar les escoles a dotar les aules de pissarres digitals i a l'arranjament dels patis, amb paviments tous, creant espais d'ombra i obrint-los per les tardes.

10. Millorar la mobilitat exterior. Ampliar el transport fins a l'Hospital Comarcal i cap a Tarragona. Seguir treballant per millorar les tarifes del tren i la supressió dels peatges de l'autopista.


11.A través de potents polítiques comercials i de promoció econòmica, hem de transformar l'illa de vianants del nucli de la Platja en un centre comercial a l'aire lliure. Per a aconseguir que sigui un espai públic agradable que convidi a visitar-lo, caldrà dotar-lo de reclams als accessos, un bon sistema d'il·luminació i serveis que donin majors comoditats als usuaris. També cal promoure ajudes per a la renovació dels aparadors o la supressió de barreres arquitectòniques.

12.Aprofitar els Jocs de la Mediterrània per a posar al dia les instal·lacions esportives, reformant i ampliant el camp de futbol de Calafell i el pavelló Joan Ortoll, així com els vestidors del camp de futbol de Segur, posant vigilants en totes les instal·lacions que ara no en tenen.

13.El patrimoni històric i arqueològic de Calafell ha estat posat en valor. Però cal recuperar la memòria històrica de Calafell, mitjançant la museïtzació dels carrers i espais més significatius amb elements museístics de fàcil interpretació i usant les noves tecnologies, posant èmfasi als fets històrics, als personatges destacats, als seus carrers, a les seves façanes més significatives, a l'origen del nom dels carrers...

14.Completar els serveis a les platges, adaptant-les a les persones amb mobilitat reduïda i amb lavabos fixes tot l'any. Homogeneïtzar i qualificar els serveis de les platges (dutxes, passeres, lavabos, guinguetes,...). Ampliar l'espai de restauració amb terrasses de fusta damunt la sorra, homogeneïtzant el mobiliari dels negocis.

15.Les polítiques d'ocupació han de ser actives i directes per a ajudar a les persones desocupades que busquen feina. Encara que l'administració local no disposa de competències en aquesta matèria, cal buscar fórmules semblants als plans d'ocupació  per poder contractar persones i empreses locals, potenciant un viver d'empreses. Cal prioritzar les obres per administració per a poder contractar més empreses locals per a fer-les.

16.Apostar pels nous models de turisme com eixos vertebradors de l'oferta turística, donant les màximes facilitats al sector privat per implantar-los, desenvolupar-los i impulsar-los. Cercar nous inversors, tant emprenedors com grans empreses que permetin posar en valor encara més el patrimoni cultural i natural del municipi, per poder crear productes i generar oferta. Creació de la Central de Reserves Calafell Turisme. Reorganització de les eines de promoció i comercialització de Calafell com a destinació turística. Bonificar l'IBI a aquells empresaris que millorin el seu negoci. Facilitar les gestions per a l'obertura i actualització dels negocis.

17.Innovar en la creació de nous productes turístics per desestacionalitzar i diversificar l'activitat turística existent, així com oferir noves propostes i un producte propi que ens diferenciï i ens faci més competitius com a Marca Calafell i portant a la realitat l'eslògan: Calafell tot l'any! Cercar nous nínxols de mercat i sortir a vendre la Marca Calafell, implicant el sector privat en la presa de decisions.

18.Potenciar els nostres recursos, espais i equipaments com el Port de Segur (locals, mercadal setmanal, platges i zones a l'aire lliure) amb activitats nàutiques, esportives, comercials i d'oci per a que sigui un lloc de dinamització econòmica de referència a Segur. Crear en aquests àmbits una oferta turística especialitzada on la qualitat vagi per davant de la quantitat. Implantar la marca Calafell-Segur en els principals touroperadors turístics.

19.Ajudar el comerç del Poble, potenciant el turisme, amb aparcament controlat pel matí i peatonalitzant la Plaça Catalunya per les tardes i posant-hi més ombra per a que sigui un autèntic punt de trobada.


20.Arreglar els carrers del municipi. A Segur, prioritzar els carrers que millorin els problemes de inundabilitat del nucli. Al Poble, prioritzar els vianants, especialment el carrer Jesús i el carrer de Mar. A la Platja, millorar l'illa de vianants i l'avinguda Mossèn Jaume Soler, especialment l'enllumenat públic. Executar les voreres davant dels solars buits, repercutint el cost al propietari.

21.Completar la xarxa de centres cívics (El Sindicat, al Poble, i al Port de Segur) i casals a les urbanitzacions (Mas Romeu i Valldemar). Donar un ús a l'escola bressol de Calafell Parc. Fer un Parc a Mas Mel, com a punt de trobada veïnal.

22.Millorar la Mobilitat Interna. Ampliar els horaris del transport urbà per la tarda i els caps de setmana. Augmentar el nombre de passos soterrats de la via del ferrocarril. Regular l'aparcament dels carrers i recuperar les voreres pels vianants. Completar el vial que uneix  les urbanitzacions, entre Valldemar i Calafell Parc, i el tram de la Vaqueria. Implantar un carril bici en el Passeig Marítim, amb autèntica participació ciutadana i sense perdre places d'aparcament.

23.Convertir els pisos buits en habitatges socials, prioritàriament de lloguer a baix preu, i estendre els ajuts per la rehabilitació dels edificis antics i la supressió de barreres arquitectòniques.

24.Revisar els horaris i la freqüència de la neteja dels carrers, garantint un tracte equitatiu en els diferents nuclis. Incorporar dins el servei de neteja de carrers un servei de vigilància i sensibilització per reduir els excrements de gossos en els carrers, sancionant els incívics. Crear uns espais d'esbarjo per a gossos en cada nucli i a la platja.

25.Garantir que tots els ciutadans tinguin accés a una línia telefònica en condicions i als serveis digitals corresponents.

dimecres, 3 d’octubre del 2018

Resum del darrer Ple


Aquesta tarda, s'ha celebrat una sessió plenària extraordinària i urgent del Ple de l'ajuntament, on s'han despatxat les al.legacions al pressupost i s'ha aprovat definitivament. Un altre punt important ha estat l'aprovació del conveni col.lectiu amb el personal funcionari i laboral de l'ajuntament.

Prèviament, s'han completat els tràmits que faltaven de la municipalització de les llars d'infants, s'han aprovat les línies fonamentals del pressupost 2019 i la concessió de subvencions per a entitats culturals, educatives i veīnals. En matèria de subvencions, s'ha revisat i reformulat la concedida al Club Bàsket Calafell, per un error en la proposta de l'entitat.

A més, s'han ratificat les addendes al conveni de col.laboració signat entre la Generalitat i l'ajuntament pel Pla educatiu d'entorn. Aquest pla permetrà una millor integració dels infants en edat escolar en la societat i el teixit associatiu de Calafell.

També, s'ha aprovat ja l'extinció definitiva de la concessió del bar del pavelló Joan Ortoll. Un cop acabades les obres de remodelació del pavelló, que comencen en breu, hi haurà un nou concessionari, previ concurs públic.

Seguidament, s'ha aprovat el conveni amb el personal de l'ajuntament pel període 2018-2023. Aquest conveni soluciona problemàtiques de l'anterior conveni, permet la implantació de la jornada laboral de 35 hores que millora la concil.liació familiar dels treballadors i treballadores, introdueix una productivitat real pel personal de l'ajuntament i delimita el marc i el cost de la valoració dels llocs de treball que s'iniciarà en breu.

Finalment, s'ha aprovat el pressupost del 2018 de manera definitiva, en resoldre les al.legacions presentades per Ciutadans demanant la retirada de la partida de subvenció a l'AMI (Associació de Municipis per la Independència). La partida no es pot retirar, ja que el Ple de l'ajuntament va acordar pertànyer a aquesta associació. Aquest pressupost és de prop de 50 milions d'euros i permet completar les inversions del Pla de Barris, executar les inversions que van votar els veīns i veīnes en els primers pressupostos participatius, ampliar l'horari del transport urbà, donar més ajuts socials i ampliar l'oferta cultural i de promoció econòmica.

dilluns, 1 d’octubre del 2018

Resum del darrer Ple


Aquesta tarda, s'ha celebrat una nova sessió plenària ordinària, la corresponent al mes d'octubre. En l'ordre del dia hi havia l'aprovació de les bases per a les subvencions pels menjadors escolars del primer trimestre del curs 2018/19, completant els ajuts que concedeix el Consell Comarcal. També hi havien dos punts de donar compte, per a justificar que l'actual equip de govern no té cap càrrec de confiança i per a justificar l'aixecament de la discrepància en el pagament d'una factura a l'empresa concesionària del transport.

Finalment, s'han debatut les mocions presentades. La primera, presentada per Ciutadans, de condemna a tota violència i per la convivència i el respecte entre tota la ciutadania a Catalunya. La segona, presentada per PDeCAT-CIU, la CUP i ERC, per batejar la plaça del carrer Sant Pere, davant les Dependències Municipals de la Platja, com a Plaça 1 d'octubre. Dues clares mostres de les provocacions dels extremismes que pretenen continuar amb el conflicte i la crispació permanent a la societat catalana, enlloc d'apostar pel diàleg i l'acord, tal i com defensa el PSC.

Després dels Precs i Preguntes dels Regidors, s'ha passat al torn de Precs i Preguntes del Públic. El Joan ha demanat que el Ple estigui format per persones amb bon currículum. El Josu ha manifestat el seu punt de vista sobre l'1 d'octubre. L'Antonio ha reclamat solució a les destrosses que hi ha a Mas Romeu. El Josep Maria pregunta sobre la proposta de nomenar places de la concòrdia. El Manel ha preguntat per la fibra òptica. El Joan Carles ha demanat explicacions sobre la contractació al 2016 d'una treballadora sense carnet. La Teresa ha demanat arreglar un banc trencat al carrer Pedagoga Marta Mata. L'Alberto ha demanat poder girar a l'esquerra per a accedir al carrer de l'Estany. Finalment, el Manel ha preguntat quin és el criteri per a l'arranjament de voreres.