dimarts, 28 de gener del 2020

L’Ajuntament i la Cooperativa posen fil a l’agulla al projecte de fer un equipament públic al celler de l’entitat


(Font: Ajuntament de Calafell)

L’acord podrà signar-se en qüestió de setmanes

L’Ajuntament de Calafell i la Cooperativa Agrícola tenen molt avançat l’acord per fer un equipament públic, de caire cultural i cívic, al celler de l’entitat. En qüestió de setmanes podria signar-se ja un conveni, un cop estigui plenament vigent el pressupost municipal, aprovat aquest 23 de gener, que contempla la partida per compensar la Cooperativa per la cessió de l’ús de l’espai.
L’acord preveu una cessió per 50 anys. És una operació semblant a la que es va fer, fa prop d’una dècada, amb l’antic Cinema Iris, propietat de la Confraria de Pescadors, per fer-hi l’actual centre cívic. Un cop tancat el conveni, es redactarà el projecte, tant el dpobra com el museístic.
L’equipament tindrà dues parts. Una serà un centre d’interpretació del món agrari i del vi. L’altra serà espai per a usos cívics i culturals més generals, un centre cívic molt pensat per a les entitats. L’Ajuntament ocuparà la major part de les instal·lacions. La Cooperativa, de la seva banda, es quedarà una part de l’actual agrobotiga i la zona d’operacions on es porten les collites.
Amb aquest projecte, Calafell guanya un nou equipament cultural. Serà el segon dedicat a les activitats econòmiques tradicionals, després de La Confraria, el museu que, a l’antiga confraria de pescadors, explica el passat mariner del municipi. El centre d’interpretació del món agrari i del vi també ampliarà l’oferta de museus, monuments i jaciments arqueològics existent a Calafell. Així es reforçarà l’aposta per posar en valor el patrimoni històric local i convertir-lo en un actiu turístic que transcendeixi el sol i platja.

divendres, 24 de gener del 2020

L'Ajuntament de Calafell aprova per a 2020 un pressupost de 49,73 milions d'euros


(Font: ajuntament de Calafell)

Els comptes municipals aconsegueixen una majoria històrica, de més de dos terços del ple

L’Ajuntament de Calafell ha aprovat per a aquest 2020 un pressupost de 49,73 milions d’euros. Els comptes municipals per enguany han aconseguit una majoria històrica, de més de dos terços del ple (15 de 21 de regidors), en rebre el suport dels grups del PSC, ERC, UAM, PP i En Comú Podem. El govern municipal ha negociat aquest suport i s’han acordat diverses accions per s’incorporen al pressupost.
Però, a més, hi ha hagut cinc abstencions (2 de Ciutadans, 2 de Sumem Junts i 1 de la CUP), i un vot en contra (de la CUP). La CUP ha explicat aquest vot “dividit” per no estar d’acord amb el global del pressupost, però sí amb algunes de les seves partides.
L’alcalde, Ramon Ferré, ha volgut agrair als diferents grups polítics un resultat que, en una votació de pressupostos, no es recorda a l’Ajuntament de Calafell.
El pressupost aprovat inicialment inclou el general de la corporació i el de l’empresa municipal CEMSSA. Ja no hi ha pressupost per a l’organisme autònom Fundació Castell de Calafell, que ha quedat dissolt i el seu personal i béns ha quedat adscrit al mateix Ajuntament. En el passat mandat, ja va dissoldre’s l’antic Patronat de Turisme.
El pressupost general de la corporació és de 49.726.899,22 euros. El de l’empresa CEMSSA arriba a 2.951.682,50 euros. El total és de 52.678.581,72 euros. Aplica la consolidació comptable, el total consolidat és de 52.537.329,56 euros. És un 1,59% més alt que el pressupost de 2019.
Les inversions seran de 6.114.777,93 euros d’euros, un 25,80%. Cal aclarir que s’hi inclou una previsió per adquirir la nau del servei de neteja viària, si fos necessari, un cop finalitzi el servei. Aquesta inversió podria no executar-se si el servei continués externalitzat. La decisió s’ha de prendre properament i l’Ajuntament està analitzant les diferents possibilitats.
Més paper per a CEMSSA
A més, l'Ajuntament continua apostant per l'empresa municipal CEMSSA que, enguany, assumirà nous serveis. Alguns de nova creació, com el cos d’agents cívics. I altres, que estaven externalitzats fins ara: neteja del Mercat Municipal i les diferents consergeries de centres cívics i mercat municipal. També assumirà la coordinació dels conserges, vigilants i operaris de manteniment de les instal·lacions municipals i es farà càrrec del manteniment del mobiliari urbà. Per pressupost i plantilla, CEMSSA esdevindrà la segona empresa en volum del municipi.
El primer pressupost del Pla de Mandat
El de 2020 és el primer pressupost que incorpora les inversions i les actuacions previstes en el Pla de Mandat 2019-2023, aprovat recentment pel ple de l’Ajuntament, després de passar pels consells de barri. Per tant, els cinc grans objectius estratègics que estableix el Pla de Mandat ja començaran a desenvolupar-se enguany.
La continuïtat del canvi organitzatiu de l’Ajuntament, posar en marxa nous centres cívics, millorar escoles i parcs, l’equilibri entre barris, noves i potents programacions culturals, l’ampliació de les accions dels serveis socials, el reforç de la seguretat ciutadana, les polítiques animalistes i el replantejament de la neteja viària, són alguns dels punts principals que es recullen en els pressupostos, tant en les partides d’inversió, com en les de despesa corrent i de personal.

dijous, 23 de gener del 2020

MEMÒRIA D’ALCALDIA DEL PRESSUPOST 2020


Recentment, apareixia en els mitjans de comunicació que Calafell és un dels pocs municipis que no ha augmentat la pressió fiscal als veïns i veïnes. Aquest fet, però, condiciona molt el pressupost de l’ajuntament. Tot i no disposar de nous ingressos, l’equip de govern ha estat capaç d’encaixar les obligacions en matèria de personal, fruit del nou conveni i de les directrius estatals.

El pressupost municipal pel 2020 s’apropa als cinquanta milions d’euros. La despesa corrent absorbeix l’augment dels ingressos. El capítol I pateix un augment considerable, més d’un milió d’euros, vers l’any anterior. No obstant, el capítol II es redueix per un efecte il·lusori que provocava una partida destinada al manteniment de l’EDAR, amb ingressos provinents de l’ACA que no van arribar.

Cal destacar que el Capítol VI d’inversions assumeix els quatre milions de crèdit, previstos en el Pla Econòmic Financer, aprovat fa poc. Però, es veu incrementat en 1’3 milions d’euros per a la previsió d’adquisició de la nau del servei de neteja viària, en cas de ser necessari, un cop finalitzi el servei. En principi, aquest préstec podria no executar-se, si el servei continués externalitzat. La decisió s’ha de prendre durant aquest exercici i l’ajuntament està analitzant les diferents possibilitats.

A més, l’ajuntament continua apostant per l’empresa municipal CEMSSA que, enguany, assumirà el nou servei d’agents cívics. A més, absorbirà els contractes externs de la neteja del Mercat Municipal i les diferents consergeries de centres cívics i mercat municipal. També, assumirà la coordinació dels conserges, vigilants i operaris de manteniment de les instal·lacions municipals. Finalment, s’encetarà una nova branca de negoci, fent-se càrrec del manteniment del mobiliari urbà, fins ara a la brigada municipal.

Encetarem l’any 2020, amb un nou pressupost municipal que incorpora, per primer cop, les inversions i les actuacions previstes en el Pla de Mandat 2019-2023 (PAM), aprovat recentment pel Ple de la Corporació, després de passar pels tres Consells de Barri. El PAM marca cinc grans objectius estratègics que ja comencen a desenvolupar-se en aquest primer pressupost pel 2020.

1.- La Ciutat Oberta

L’ajuntament continua el seu canvi de model organitzatiu, tot i no alterar la plantilla i la relació de llocs de treball (RLLT), aprovada fa poc, de manera significativa. Aquest pressupost incorpora a la RLLT les correccions esmenades. A nivell de plantilla, es crea un nou lloc de treball de Dinamitzador de Centres Cívics, pel CC Cinema Iris. D’aquesta manera, els dos centres cívics oberts disposaran d’un Coordinador cadascun. Per a fer-ho, es suprimeix una plaça de conserge de biblioteca, per jubilació de la titular de la plaça.

Cal tenir en compte la imminent convocatòria de places de Júniors, per a diversos projectes triennals, que permetrà tecnificar la plantilla amb tècnics de nivell mig (juristes, economistes, informàtics,...). La introducció de Júniors es produirà, bàsicament, en els Gabinets tècnics de Serveis Interns i de Manteniment i Serveis.
Aquest fet, implicarà canvis a nivell d’espais. En el pressupost del 2020, es preveu la supressió de les barreres arquitectòniques a l’edifici de l’ajuntament i la distribució interior per a encabir tot el Gabinet Tècnic i l’Administratiu de Serveis Interns.

També, en la darrera modificació pressupostària del 2019, es va incorporar al pressupost la remodelació i el mobiliari del Gabinet Tècnic de Manteniment i Serveis. Aquesta remodelació completa el canvi organitzatiu que ja s’ha començat a fer d’aquesta àrea d’Ecologia Urbana i Seguretat, amb la creació de la Unitat d’Inspecció i la centralització de la Línia Verda. La mateixa modificació contemplava el projecte de remodelació de la Planta Baixa de les Dependències Municipals de La Platja per a encabir la nova àrea de Promoció de la Ciutat, millorar l’atenció al Públic i permetre un millor espai de consulta de l’arxiu municipal.

En la primera fase de la nova organització de l’àrea d’Igualtat i Drets Socials, el programa Posa-hi Oli s’ubicarà, físicament i pressupostària, a la regidoria d’Esports. Aquest fet permetrà dotar el departament amb la Coordinadora del programa per a fer algunes funcions tècniques puntuals en matèria esportiva. La creació de l’OMEC (Oficina Municipal d’Esports de Calafell) serà una realitat i permetrà ajudar a les entitats esportives a tenir tota la documentació al dia, gestionar les subvencions i els horaris de les diferents instal·lacions esportives.

A més, el pressupost 2020 incorpora diverses partides informàtiques per a avançar en els projectes organitzatius, a nivell tecnològic, i aprofundir en el concepte d’Smart City, creant un centre de control de serveis, a l’estil del que ja s’ha fet en la Policia Local.

Finalment, durant l’any 2020, es convocarà una nova plaça de tècnic Júnior per a desplegar l’oficina d’atenció a les entitats i diversos projectes participatius. En aquest sentit, el pressupost 2020 conté les accions escollides per la ciutadania en el procés dels Pressupostos Participatius pel 2020, a través de la plataforma digital Decidim Calafell.

2.- La Ciutat per Viure i Conviure

La millora dels espais formatius, la creació i ampliació de centres cívics, la millora de l’atenció social i la consolidació de les polítiques encaminades a fer de Calafell una ciutat amiga dels animals protagonitzen aquest objectiu estratègic.

Els pressupostos participatius incideixen en la millora d’algunes de les instal·lacions escolars del municipi, sobretot en l’Escola Santa Creu. També, hi ha previstes actuacions de reparacions en aquesta escola i en l’Institut Camí de Mar, per part del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. I, a més, s’ha arrencat el compromís d’ampliar i consolidar l’Escola Vilamar, dotant-la amb els espais que hi manquen per a poder convertir-la en un centre complert, ja en el proper curs 2020/21.

En el Pressupost 2020, hi ha prevista l’ampliació del Centre Cívic Montse Civit, al Port de Segur. També, es dotarà de nou mobiliari i s’hi farà una senyalística exterior per a afavorir-ne l’accés.

L’acord arribat amb la Cooperativa Agrícola permetrà crear un nou Centre Cívic i un nou Centre d’Interpretació del Patrimoni en l’edifici de la Cooperativa Agrícola, mantenint alguns dels usos agrícoles actuals i l’agrobotiga. Per a plasmar aquest conveni, és necessària l’aprovació del pressupost pel 2020, ja que conté les partides de cànon en favor de la Cooperativa Agrícola que permetran tancar el conveni definitiu i començar a treballar el projecte.

A més, però, s’està avançant en la redacció dels projectes de dos nous centres cívics, a Valldemar-Brises i a Mas Romeu. El Pressupost 2020 contempla dues partides plurianuals per a poder licitar i començar les obres enguany.

En polítiques socials, el pressupost 2020 fa un pas endavant en la creació de nous programes d’Igualtat en el Treball, plans i mesures per al col·lectiu LGTBI, augmentar els actes del SIAD i fer un protocol d’actuació davant les violències sexuals. També, es reforça el banc d’aliments i la teleassistència.

Però, aquest pressupost destaca per l’adequació dels habitatges de propietat municipal que permetran iniciar polítiques actives d’habitatge social, per primer cop al Consistori. Una subvenció de 30.000 euros de la Diputació i l’aportació municipal de més de 300.000 euros, en obres i mobiliari, faran possible adequar dos habitatges del Carrer Cosme Mainé i dos habitatges de les antigues Cases de Mestres. A més, l’ajuntament ja ha demanat la cessió d’una nova casa de mestres, la tercera, al Departament d’Ensenyament de la Generalitat.

Pel què fa a la regidoria de Qualitat de Vida Animal, en aquest pressupost, destaca la construcció del Centre d’acollida per a gossos que es farà en una finca d’equipaments ubicada al parc Empresarial. La dotació és plurianual, també.

A més, hi ha la previsió per a ubicar un Centre d’acollida d’animals exòtics, al Port de Segur, a través d’un grup de recerca. Aquest centre s’afegirà al centre d’acollida de gats que ja va sortir guanyador en els pressupostos participatius del 2019 i que està en fase de redacció de projecte. Amb aquests tres equipaments, Calafell es dotarà de tot el ventall d’equipaments possible per a millorar la qualitat de vida animal i convertir-se en un municipi de referència en aquesta matèria.

3.- L’equilibri urbà

El pressupost 2020 conté inversions plurianuals de gran abast, en els diferents nuclis de població. La idea és equilibrar els barris i dotar-los de més serveis i millors infraestructures.

En aquest sentit, cal destacar que el 2020 és el darrer any que Calafell disposarà del Pla de Barris del Nucli Antic del Poble.  Això obliga a executar les darreres inversions programades, per a poder gaudir de la subvenció de la Generalitat. Les inversions previstes són la segona fase de la urbanització del Carrer de Jesús i l’adequació de la Masia de Cal Rion, on s’hi farà l’EMAC (Escola de Música i Arts de Calafell). També, es completa l’aportació necessària per a fer les obres del nou gimnàs annex a la pista poliesportiva Marcel Miró.

A La Platja, hi ha previst l’encàrrec de l’avantprojecte per a fer de la illa de vianants un centre comercial a l’aire lliure.

També, a Segur, s’iniciaran actuacions importants, com la construcció d’un pas soterrani al carrer Rhin que donarà major permeabilitat a la via del ferrocarril i la primera fase de l’adequació dels carrers entre la via del ferrocarril i la C-31.

El pressupost contempla l’adequació de l’espai de l’antic Mercat de Segur, amb aportacions dels propietaris de les antigues parades. Aquest espai abandonat, fa anys que té una ordre d’execució municipal i no hi ha hagut manera que els propietaris es posessin d’acord en arranjar els desperfectes estructurals de l’immoble. L’ajuntament aplicarà una nova fórmula administrativa, per a fer-ho possible, que podria obrir la porta a noves actuacions en un futur, en altres casos similars.

Finalment, a les urbanitzacions es preveuen els dos centres cívics, ja citats, i algunes inversions procedents dels pressupostos participatius 2020, com el Parc urbà de Mas Mel. A més dels dos centres cívics nous, l’ajuntament assumirà el cost del lloguer de l’espai social ubicat al sector 5A de Segur de Dalt.

4.- La Promoció de la Ciutat

Pel què fa a les novetats en l’oferta cultural, aquest pressupost n’incorpora quatre de molt destacables. La primera d’elles, és una nova programació estival per la zona de Segur Platja que es portarà a terme entre Sant Joan i l’Assumpció. La segona, aprofundint en el conveni amb la Sala de Festes Vip’s, la creació d’un cicle de concerts musicals de cert nivell. La tercera, el nou cicle de teatre que es durà a terme en el remodelat Teatre Joan Colet. La quarta i última, la Gira de comiat del grup Txarango que passarà per la nostra localitat.

En el Patrimoni Històric i Artístic, hi ha previst l’acabament de la museïtzació de la Confraria de Pescadors, amb una subvenció extraordinària i nominativa de 50.000 euros de la Diputació de Tarragona. També, es farà una museïtzació de les ruïnes romanes del Vilarenc. A més, es completaran les actuacions al Castell i a la Casa Barral, ja encetades en el 2019. Cal destacar que aquest serà el primer pressupost on no apareixerà l’OAM Patronat Fundació Castell de Calafell, ja que s’internalitza tota la seva estructura de funcionament.

El pressupost pel 2020 preveu l’adquisició del programa per a poder gestionar i fer visible l’arxiu municipal digitalitzat, en la web de l’ajuntament. Aquesta inversió suposa un gran avenç en la difusió del patrimoni local, ja que incorporarà el fons de Carles Barral, els números de la revista local El Retruc, imatges històriques del municipi i altres fons documentals locals.

En matèria d’ocupació, cal destacar l’aportació que farà possible l’obertura del Port Zènit, el nou espai empresarial ubicat al Port de Segur. Aquest espai complementarà l’oferta d’espais per a emprenedors que ofereix el Vilarenc Zènit, reforçat amb els serveis del Centre Cívic Montse Civit. Aquesta actuació segueix la línia de convertir el Port de Segur en un referent per al municipi i promoure l’activitat econòmica en aquest espai adormit durant molts anys.

El pressupost pel 2020 contempla el finançament per a fer un Pla de millora de l’Oci nocturn de Calafell, juntament amb el sector i l’associació Calafell Nit. Aquest pla ha de permetre arribar a un nou model d’oci nocturn més saludable i respectuós amb el veïnat. El pla contindrà aquelles actuacions que faran evolucionar el model actual d’oci nocturn del municipi, tant públiques com privades.

En el Mercat Municipal, s’instal·laran dos mòduls exteriors per al cobriment de les terrasses dels locals de restauració.

Finalment, cal destacar que els ingressos procedents de la taxa turística es destinaran a un Pla d’actuació en matèria turística que es consensuarà amb el sector.

5.- La Ciutat Ecològica

Per a Calafell, és important avançar cap a un nou model de seguretat. La creació de la figura dels agents cívics, a través de l’empresa municipal CEMSSA, encaminarà el nou model, potenciant la proximitat amb el ciutadà, fomentant l’aplicació de les ordenances de civisme i així poder destinar la Policia Local a tasques de reforç de la seguretat, pròpiament. Des de la proximitat, es combatrà l’incivisme i s’incidirà en els valors de respecte per a l’espai públic i de respecte vers els demés veïns i veïnes.

L’acabament del contracte del servei de neteja viària suposarà una bona oportunitat pel municipi per a millorar en aquest aspecte. En paral·lel, es continuarà fomentant el reciclatge i es prepararà el nou servei de recollida de residus.

Finalment, es treballarà en el Pla de Mobilitat Sostenible i els Plans de Mobilitat a les urbanitzacions, començant per Mas Romeu, Valldemar i Les Brises.

Un pressupost de consens

Del pressupost pel 2020, cal destacar que, tot i no haver tingut massa temps, s’ha donat opció als diferents grups del Consistori per a fer aportacions.

Els dos grups que donen suport al govern (PPC i ECP), han aconseguit incorporar noves polítiques en l’àmbit d’igualtat i de la promoció esportiva. En Igualtat, s’obriran nous programes que permetran avançar en la lluita per la igualtat de gènere i la violència sexual, en diferents àmbits i activitats. En promoció esportiva, s’ha ampliat la partida de subvencions a entitats esportives i d’activitats esportives.
UAM ha demanat que la Festa Major de Segur torni a ser al setembre, coincidint amb Sant Miquel, i que es reforci l’atenció dels Suggeriments i queixes, per a atendre les peticions veïnals que arriben tant per xarxes socials com per instància.

Finalment, ERC ha demanat una inversió important en càmeres de videovigilància, donada l’onada de robatoris que s’han produït en el municipi, en aquestes darreres setmanes. El Pla de càmeres es sotmetrà a participació ciutadana. En aquesta mateixa línia, es dotarà de majors efectius a la Policia Local. També, s’ha incorporat una partida per a l’arranjament del Parc de la Pau. Es farà un estudi sobre la senyalització de la Ciutadella ibèrica i un altre estudi sobre la renovació dels parcs infantils del municipi, per a treure una posterior licitació.

Per tant, el pressupost pel 2020 comptarà amb un ampli suport de més de dos terços dels regidors i regidores del Consistori, fet que permetrà un enriquiment de les propostes i accions a dur a terme durant el 2020, en el municipi de Calafell.

Calafell, a 11 de gener del 2020.

Ramon Ferré i Solé,
Alcalde de l’ajuntament de Calafell

diumenge, 19 de gener del 2020

Al peu del canó contra la inseguretat

Calafell ha viscut uns dies d’alarma durant el Nadal per uns robatoris concentrats en molt poc temps. No podem discutir la preocupació que s’ha viscut al municipi, sobretot al nucli antic, perquè nosaltres mateixos també la sentíem. Ni que les dades puguin desmentir la sensació d’inseguretat, quan la gent se sent insegura tenim un problema. I hem de treballar per eradicar les causes objectives de la preocupació, però també per donar tranquil·litat a la ciutadania sobre el fet que la situació mai no ens ha marxat de les mans i que s’ha fet, es fa i es farà, molta feina.

No hi hauria hagut detencions si no s’hagués fet res. No hi hauria persones identificades com a autores dels fets i buscades per ser detingudes, si no s’hagués fet res. Encara serien al nostre municipi, si no hi hagués hagut pressió policial. És més, les associacions de comerciants i de veïns, així com els afectats, no haurien tingut informació dels dispositius de vigilància i de les línies d’investigació, si l’equip de govern i els comandaments policials no s’hi haguessin reunit, i més d’un cop.

Perquè al peu del canó hi hem estem a totes hores, es vulgui dir el que es vulgui dir, per incendiar les xarxes socials. I es pot criticar el que calgui, per descomptat. Però dir que no s’ha fet res és faltar a la veritat.

Tothom està d’acord que calen més efectius policials, en concret dels Mossos d’Esquadra. Ajuntaments com Calafell tenim la sort de comptar amb una Policia local, que cobreix part de la mancança. Però una Policia local no té totes les competències necessàries, com les d’investigació, ni els mitjans materials. La Generalitat s’ha de posar urgentment les piles perquè no és de rebut que a tota la comarca del Baix Penedès hi hagi només quatre patrulles de Mossos.

No pot ser que s’escudin en la manca de pressupost, que ells mateixos no són capaços d’aprovar tot i tenir majoria parlamentària. Ni que per vestir un sant, en desvesteixin un altre, deixant-nos desprotegits per enviar efectius a Barcelona per qüestions d’imatge.

Nosaltres, mentrestant, farem tot el que estigui al nostre abast. Properament s’incoporaran nous agents a la Policia local, i convocarem més places per a tot l’any i per al reforç d’estiu. Continuarem ampliant la videovigilància per tenir ulls a més llocs. Seguirem reesructurant la Policia perquè hi hagi més agents al carrer. I crearem la figura dels agents cívics perquè facin certes tasques que no és imprescindible que faci la Policia, perquè aquesta se centri en la seguretat ciutadana.

I en aquest sentit, una vegada hem constatat que l’autoria dels recents delictes venia del món ocupa, endurirem les accions contra l’ocupació il·legal i conflictiva. A més de tallar l’aigua, hem parlat ja amb les companyies elèctriques per tallar també la llum. I parlarem amb els bancs, els principals propietaris de pisos ocupats per tapiar edificis i habitatges. No podem consentir que determinats elements que volen fer una vida sense esforç, i que causen problemes a tothom i de tota mena, s’ensenyoreixin del nostre municipi. El missatge que han de rebre és que aquí no ho tindran fàcil.

divendres, 17 de gener del 2020

PSC i ERC arriben a un acord sobre el pressupost municipal de Calafell per a 2020


(Font: ajuntament)

L’entesa preveu més agents per a la Policia local i una inversió de 70.000 euros per a càmeres de videovigilància. També s’ha pactat destinar 30.000 euros en la millora del Parc de la Pau, a Segur.

Els grups municipals del PSC i ERC han arribat a un acord sobre el pressupost municipal de Calafell per a 2020. Els republicans han plantejat un seguit de demandes sobre seguretat ciutadana i millora d’espais públics, que han estat acceptades pels socialistes. Amb aquesta entesa, ERC votarà a favor del projecte de pressupost, que anirà al ple municipal del proper 23 de gener.
D’una banda, al pressupost s’ampliarà el pressupost de la Policia local per tal que se’n pugui ampliar la plantilla. En concret, hi haurà dues noves places tot l’any, i cinc noves places interines per al reforç d’estiu. A més, es crearan sis places d’agent cívic, tres tot l’any i tres més, als mesos d’estiu. Els agents cívics descarregaran de feina la Policia local, en aquelles tasques en què no és imprescindible la seva intervenció, perquè pugui dedicar més efectius a seguretat ciutadana.
A més, segons aquest acord, el govern municipal es compromet a destinar 70.000 euros del capítol d’inversions a la instal·lació de càmeres de videovigilància als carrers i espais públics del municipi.
Finalment, s’ha acordat dedicar 30.000 euros a la reparació i millora del Parc de la Pau, situat al nucli de Segur, just on comença el sector de muntanya. Aquest parc, inaugurat fa prop de dues dècades, necessita una posada al dia, que trobarà sortida amb l’acord pressupostari.
El portaveu del grup municipal d’ERC, Carles Martín, explica que “com vam anunciar des de bon començament, la nostra línia a l’Ajuntament ha canviat, però això no treu que fem una oposició constructiva i positiva”. Martín afegeix: “Ara mateix hi ha a Calafell una demanda de seguretat ciutadana molt important i el nostre grup l’ha recollit i l’ha portat a la discussió del pressupost municipal, que és on poden plasmar mesures pràctiques i concretes”.
De la seva banda, l’alcalde, Ramon Ferré, expressa a ERC l’agraïment pel seu vot favorable al pressupost. “Busquem sumar els màxims suports possibles, perquè hi ha coses que són d’interès de tothom i beneficioses per al municipi, amb independència de sigles”, diu. Ferré subratlla: “Compartim amb ERC la preocupació per la problemàtica de la seguretat ciutadana i la voluntat de posar-hi mesures des de l’Ajuntament. Això ha facilitat l’acord pressupostari”.

diumenge, 12 de gener del 2020

Calafell impulsarà enguany un nou model de lleure nocturn


(Font: ajuntament de Calafell)

L’Ajuntament anuncia mesures per renovar públics i crida al sector a reinventar-se

L’Ajuntament de Calafell ha anunciat que aquest 2020 impulsarà un nou model de lleure nocturn al municipi, amb la redacció d’un pla que plantejarà mesures per a un oci saludable i respectuós. L’Ajuntament, que ja s’ha reunit amb l’associació empresarial Calafell Nit, que aplega bona part dels establiments nocturns, ha avançat que cal renovar públics i ha cridat al sector a reinventar-se.
L’alcalde, Ramon Ferré, explica que “volem tenir un full de ruta ben definit, amb accions realistes i que puguin oferir un resultat. Perquè al carrer Monturiol de feina se n’ha fet molta, urbanística, policial, educativa..., però hi ha unes problemàtiques que no acaben mai del tot, i no és únicament el soroll”.
Ferré afegeix que “n’hem parlat ja amb els empresaris i els hem dit que aplicarem mesures per canviar coses i que ells també hauran de posar de la seva part”“Hauran de buscar”, subratlla, “fórmules imaginatives per reinventar el sector i renovar el públic i adequar-lo al que volem tenir”.
De la seva banda, el president de Calafell Nit, Kildo Casals, destaca que “hem parlat de tirar endavant el carrer Monturiol i de modernitzar l’oci nocturn i fer-hi canvis”. Casals reconeix que “a la nit sempre hi ha problemes”, però també diu que “sempre busquem resoldre’ls i de fer coses”.
El pressupost municipal de 2020 inclourà una partida econòmica per a l’elaboració del pla de lleure nocturn i l’Ajuntament confia aplicar ja les primeres mesures aquest mateix any.