dilluns, 24 d’abril del 2017

L'endeutament municipal baixarà per sota del 75%


L'alcalde de Calafell, Ramon Ferré, va anunciar en el Ple de l'estat del municipi, celebrat el divendres passat, que l'endeutament municipal estaria per sota del 75% aquest mateix any. Això permetria disposar l'ajuntament de més avantatges fiscals i de més marge de maniobra en la gestió de la plantilla de l'ajuntament.

Dit això, cal dir que es va iniciar el mandat amb un 88% d'endeutament i, tot i baixar l'IBI un 10%, l'equip de govern ha aconseguit reduir al 82% l'endeutament de l'ajuntament, a data d'avui.

L'alcalde, també, va dir que, si la Generalitat treia una nova convocatòria de la Llei de Barris, l'ajuntament presentaria un projecte pel Barri de la Platja, entre el carrer Sant Pere i la Carrerada d'en Ralet. Sempre que els indicadors ho facin possible i que donguin opcions d'aconseguir-ho, el projecte del Pla de Barris es podria utilitzar en altres convocatòries d'altres subvencions a les que es pugui optar. El projecte es desenvoluparà amb la participació ciutadana.

dissabte, 22 d’abril del 2017

Resum del Ple de l'Estat de la Vila


Aquesta tarda, s'ha celebrat el primer ple de l'estat de la vila que regula l'article 29 del nou ROM de l'ajuntament de Calafell, aprovat per unanimitat dels grups municipals, fa uns mesos. Era el primer cop que es feia i el format ha estat novedós, també. Ha començat obrint el ple l'alcalde de Calafell, Ramon Ferré. Seguidament, tots els grups municipals han tingut 10 minuts llargs d'exposició. un cop acabat aquest torn, s'ha donat veu al públic per a fer intervencions sobre temes d'interès municipal. S'ha obert un nou torn d'intervenció dels grups, en rèplica a les exposicions fetes amb anterioritat i, finalment, ha tancat l'alcalde, amb una intervenció de 5 minuts més.

L'alcalde ha obert aquest ple, amb una intervenció basada en 4 grans apartats:

Estabilitat política.

Davant la dificultat que suposa ajuntament amb tants grups municipals i un regidor no adscrit, l'alcalde ha manifestat que l'inici de legislatura ha estat molt difícil. El pacte d’investidura era l’únic possible i la situació política de govern en minoria ha obligat a la recerca del consens i del diàleg amb les diferents forces polítiques. Ha agraït l'esforç fet per la majoria de grups, uns més que d'altres, per a arribar a acords. Els equilibris i acord amb diferents forces han permès aprovar la investidura, dues modificacions d'ordenances i dos pressupostos. Molts acords s'han près per unanimitat, sobretot els projectes importants (ROM, Reglament PC, Ordenança Tinença animals, PAES, ...). Però, per damunt de tot, l'alcalde ha destacat que s’ha aconseguit l’estabilitat política, aconseguint avenços importants pel municipi, tot i la inèdita situació política al Consistori.

Més transparència i proximitat al ciutadà.

En aquest apartat, l'alcalde ha destacat que s'ha passat del suspens a l’excel·lent en transparència en la WEB municipal, aconseguint dos segells consecutius de l’Infoparticip@, amb un 94% de transparència, atorgat per la Universitat de Barcelona. Amb la posada en marxa de la Participació Ciutadana, amb l'aprovació del reglament, fa poc, l'objectiu és arribar al 100%, en aquests indicadors, l'any vinent. La web municipal ofereix, ara, informació plural, amb opinions de tots els grups.

L'alcalde ha destacat que ja s¡està treballant amb una web més interactiva i accessible. També ha destacat que hi ha més de 5.000 seguidors a Facebook i més de 2.000 a Twitter, en les xarxes socials de l'ajuntament de Calafell. Però, allò que ha caracteritzat el primer any i mig de govern ha estat la màxima proximitat al ciutadà, amb l’alcalde a la ràdio i l’alcalde al carrer. Més de 600 persones han passat pel sofà per a fer propostes, amb un 60% d'eficàcia en la resposta.

L'alcalde ha recordat que la legislatura va començar amb la supressió dels protocols, en els actes que organitza l’ajuntament. "Ja no es reserven cadires ni llocs d’aparcament pels regidors, en els actes", ha dit. Finalment, ha recordat que la proximitat al ciutadà ha suposat l'ampliació de la plantilla de la Policia Local, fet que ha dut una reducció del 4% dels delictes. Amb més agents de proximitat i més mediació, s'han resolt més conflictes i s'ha reduït el Top manta, entre d'altres.

Calafell.tv, la ràdio que es veu.

El batlle ha dit que havia heretat una ràdio en decadència, gairebé, a punt de tancar portes. Se li ha donat una nova direcció, reforçant la plantilla i motivant els professionals. S'ha augmentat un 1.000% els ingressos en publicitat i més de 3.000 persones escolten Calafell Ràdio.

Però, a més, s'ha creat Calafell.tv, una nova fórmula de televisió per internet. Es donen en directe els plens per streaming, recordant que, fa uns anys, no es radiaven. Al nou mitjà s'estan fent programes de promoció del municipi (restaurants, personatges, entitats, esports,...) i més difusió de les activitats culturals i socials del municipi. També, ha destacat que, aviat, la remodelació de l'estudi Ferran Rodríguez, permetrà emetre més programes en directe. Finalment, s'ha congratulat dels primers reportatges de Calafell.tv i les primeres videonotícies.


Administració més eficient.

En aquest any i mig, s'ha treballat per a aconseguir espais millor adequats, sense barreres arquitectòniques, com la nova sala de plens. Pràcticament, l'únic edifici en el què hi han barreres arquitectòniques és el de l'antic ajuntament. S'han unificat els serveis territorials (Urbanisme, Medi Ambient i Via Pública) i s'ha ampliat els espais d’atenció social.

En matèria de Serveis Socials, l'alcalde ha posat l'accent en el banc d'aliments, que no estava regulat ni constava a la Generalitat. Per ell, passen 848 famílies i 2.370 persones, amb un promig de 15 kilograms mensuals per persona. També, s'ha elaborat un Protocol de pobresa energètica, amb l'empresa Sorea. En els centres oberts han passat més de 150 nens i nenes, durant estiu i hivern. S'han regulat els protocols d’actuació en l’atenció a les persones necessitades.

S'han centralitzant els serveis d’ocupació, al VilarencZenit, donant lloc a 14 empreses i aconseguint una rebaixa del 3% de l’atur. S'ha reduït els lloguers i s'han aprofitat millor els espais municipals existents. Aquest any, es remodelaran les dependències de Segur, per a millorar l’atenció al ciutadà. S'està reorganitzant els departaments i s'ha posat en marxa els expedients digitals i la signatura electrònica. També, s'ha implantat un nou sistema de videoactes de plens i comissions.

Ja s'està treballant en la municipalització de serveis i ampliant l’empresa municipal CEMSSA. S'ha reduït l’endeutament municipal, del 88% al 82%, baixant IBI un 10%. L'alcalde ha destacat que, dins d'aquest mateix any, s'aconseguiria estar per sota del 75% d'endeutament, cosa que permet tenir beneficis fiscals importants i de gestió del personal de l'ajuntament. Però, en aquest any i mig, a més, s'ha hagut de pagar l’expropiació de la plaça de braus (1’7 M€) i l’IVA de l’Esplai. Finalment, en aquest aspecte, s'ha posat un nou repte: Impulsar, a nivell intern, el treball sobre mapes i GIS municipal (per a tenir més dades de la gestió i millor resposta al ciutadà).

El portaveu del Grup Municipal del PSC, Miguel Ángel Perín, ha destacat la planificació estratègica del municipi, completant la xarxa d’equipaments sanitaris (nou CAP de Segur), acabant el nou centre de dia a la Masia de La Sínia i completant la xarxa d’equipaments educatius (nou INS La Talaia, nou Mòdul d’Horticultura i consolidació de l’Escola Vilamar). També s'està intentant reobrir la llar d’infants del Petit Príncep, a Calafell Parc. Es milloraran els centres educatius existents (reformes escoles, patis, ombres, pissarres,...) i es milloraran els aparcaments (Ginesta, Mossèn Cinto i Vilamar). També s'està projectant l'adequació dels patis i un nou pavelló a l'INS Camí de Mar. 

Però, sobretot, ha destacat la construcció de les dues biblioteques, al Poble i al Port de Segur. Finalment, també ha comentat que s'està obrint més centres cívics (al Bolavà i al Port, projectant el de Valldemar), amb un nou espai jove, a Segur. Perín, ha comentat que s'estan millorant les instal·lacions esportives (Camp de Futbol, nou gimnàs, pavelló J. Ortoll) i completant el Pla de Barris: carrer Jesús, carrer Major, carrer de Mar,... . També ha dit que, a l'inici del mandat, el Pla de Barris estava executat un 30% i l'objectiu és arribar al 100% l'any vinent.

En el darrer torn, l'alcade Ramon Ferré ha destacat com a reptes de futur la posada en marxa de la Participació Ciutadana, amb projectes estratègics a cada un dels barris. Però, també ha destacat que el govern s'està plantejant demanar un Pla de Barris per La Platja, amb un projecte del sector que va del carrer Sant Pere a la Carrerada d'en Ralet, si la Generalitat treu una nova convocatòria de la Llei de Barris.

Si vols veure complert el ple de l'estat de la Vila, us oferim l'enllaç de Calafell.tv on el podeu seguir.

diumenge, 9 d’abril del 2017

Resum de l'Ordenança sobre la protecció, la tinença i la venda d’animals

Resultado de imagen de tinença d'animals
El 26 de febrer de 2009, l’ajuntament de Calafell va aprovar la modificació de l’ordenança sobre la tinença d’animals de companyia al municipi de Calafell. Vuit anys després de la modificació de l’ordenança es procedeix a  adequar-la  a l’evolució del context social i al marc normatiu i adaptar-la a la declaració “Calafell Ciutat amiga dels animals “ recentment aprovada pel ple de l’ajuntament.

L’esperit que guia aquesta  ordenança és complementar els drets dels animals amb el deures dels seus propietaris tant en relació amb els animals com amb el conjunt dels ciutadans i ciutadanes. És per això que és responsabilitat de les persones posseïdores d’un animal mantenir-lo d’acord amb les normes de la bona convivència, evitant comportaments incívics que puguin molestar la resta de la ciutadania.

Aquesta Ordenança té per objecte la regulació de la protecció, la tinença, comerç i recollida d’animals de Calafell. I, en especial, les interrelacions entre les persones i els animals domèstics que es troben de manera temporal o permanent a Calafell, amb independència  del lloc de registre de l’animal.

Les finalitats d’aquesta ordenança són assolir el màxim nivell de protecció i benestar dels animals,garantir una tinença responsable i la màxima reducció de les pèrdues i els abandonaments d’animals , fomentar la participació ciutadana en la defensa i protecció dels animals , així com la pedagogia sobre el respecte als animals i la importància de l’adopció i preservar la salut, la tranquil·litat i la seguretat de les persones.

La nova Ordenança té 4 grans blocs:

Intervenció administrativa de la tinença i venda d’animals

L’Ajuntament exerceix les funcions d’intervenció administrativa de la tinença i venda d’animals, sens perjudici de les competències de la Generalitat de Catalunya o d’altres administracions sobre les matèries esmentades, en tot tipus d’establiments i animals salvatges en captivitat.

Règim jurídic de la tinença d’animals

L’ordenança estableix tot tipus de prohibicions per a protegir els animals de les males pràctiques que puguin perjudicar-los i les responsabilitats de les persones posseïdores i propietàries d’animals.

S’estableixen unes normes per a la protecció de la salut pública i de la tranquil·litat i la seguretat de les persones:

a) És prohibida l’entrada d’animals domèstics a tota mena de locals destinats a la fabricació, emmagatzematge, transport, manipulació o venda d’aliments, piscines publiques, a les àrees de joc infantil, als centres d’assistència sanitària i a les platges des de la Setmana Santa (inclosa) fins al mes d’octubre. És prohibida la circulació o l’estada d’animals domèstics a les platges, llevat dels mesos de novembre a Setmana Santa. En el període autoritzat es senyalitzarà un espai de platja perquè els gossos puguin anar sense lligar . Les persones posseïdores han de vigilar els seus animals de companyia i evitar molèsties a les persones i a altres animals que comparteixin l’espai. Resten fora d’aquesta prohibició els gossos d’assistència.

b)  L’entrada d’animals domèstics als establiments de concurrència pública recreatius, resta condicionat al marge de discrecionalitat de cada establiment. Però sí que d’acord amb el Reglament CE 852/2004, Annex II, Cap. IX, art.4. que considera que els animals domèstics  no poden accedir a llocs on es manipula i /o emmagatzema el menjar (cuina, rebost) cal respectar aquesta restricció. Al menjador  podran entrar si el  propietari de l’establiment autoritza l’entrada i permanència dels animals domèstics. Si és aquest el cas, s’haurà d’exigir la correcta identificació de l’animal i que vagin fermats amb una corretja o cadena, llevat que es disposi d’un espai tancat i específic per a ells. No obstant això, els gossos potencialment perillosos sempre han d’anar fermats amb corretja o cadena i dur el morrió col·locat. L’establiment s’identifcarà amb un rètol/ pictograma que indiqui que la presència d’animals domèstics està autoritzada.

c) Les persones propietàries dels animals domèstics han de tenir especial cura que no pertorbin la vida dels veïns amb crits, cants, sons ni cap altre tipus de soroll, tant si es troben a l’interior de l’habitatge com a les terrasses, passadissos, escales o patis, en especial des de les 21.00 hores fins a les 8.00 hores.

Les persones propietàries o posseïdores d’animals de companyia estan obligats a identificar-los electrònicament amb un microxip homologat de forma indeleble i a proveir-se d’una cartilla sanitària oficial, de manera prèvia a la seva inscripció en el Registre Censal Municipal.

La inscripció al Registre Censal Municipal s'ha de completar amb el lliurament a la persona propietària o posseïdora d’una placa amb el distintiu censal municipal, la qual s’haurà de col·locar a l’animal de forma visible i permanent. L’expedició d’aquestes plaques merita la taxa corresponent.

També es defineixen les condicions de recollida de l’ajuntament dels animals abandonats i les espècies potencialment perilloses, 14 concretament, inclòs el Presa Canari. En aquest cas, s’estableixen les condicions que han de complir els seus propietaris, entre les que destaca la contractació d’una assegurança que cobreixi 150.000 euros, en cas de danys a persones i a altres animals.

Es determinen les condicions dels espais reservats als animals de companyia i el trasllat d’animals domèstics en transport públic. Es regulen també les colònies de gats i l’alimentació dels animals en els espais públics.

Règim jurídic de la venda d’animals

Es regulen les condicions dels establiments habilitats per a la venda, cura i protecció dels animals.

Disciplina de la protecció, la tinença i la venda d’animals

Regula les infraccions administratives i les sancions.

dijous, 6 d’abril del 2017

Resum del Reglament de Participació Ciutadana


L’objecte d’aquest Reglament és la regulació normativa d’allò que té relació amb les formes, els mitjans i els procediments d’informació i de participació de les persones i de les entitats en la gestió municipal, de conformitat amb la legislació vigent sobre règim local.

El Reglament s’articula en 5 grans blocs:

El dret a la informació a la ciutadania

L’Ajuntament de Calafell garanteix a qualsevol persona, física o jurídica, el seu dret a la informació sobre activitats i la gestió de les competències i els serveis municipals, així com les disposicions administratives corresponents.

Els ciutadans podran accedir als arxius públics municipals i utilitzar tots els mitjans d’informació pública que estableixi el Consistori.

Les sol·licituds d’informació es presentaran al registre de l’Ajuntament i dirigides a l’Alcalde/essa. La resposta s’haurà de donar en el termini màxim de trenta dies, i haurà de passar també pel registre.

Els ciutadans i les ciutadanes tenen dret a ser rebuts pels regidors i les regidores municipals, i pel personal tècnic de la Corporació. Aquest dret s’haurà de fer efectiu com a màxim en trenta dies.

L’Ajuntament té el deure de facilitar l’accés a la informació respecte la situació de la ciutat i respecte les actuacions, programes i serveis que desenvolupa el Consistori, així com d’altra informació d’interès general per als ciutadans.

Per garantir aquestes funcions, l’Ajuntament disposarà d’un espai virtual, dins del lloc web municipal, dedicat específicament a aquestes qüestions. Es garantirà que els equipaments públics municipals de caire cívic disposin de mitjans informàtics connectats a la xarxa i oberts a la ciutadania.

L’Ajuntament de Calafell garanteix, en els seus mitjans de divulgació, l’expressió de l’opinió dels Grups Polítics Municipals representats en la Corporació, i la de les entitats i associacions ciutadanes més rellevants, inscrites en el Registre Municipal d’Entitats, l’accés a la informació rellevant de la gestió municipal, així com aquella que es deriva dels acords adoptats i de les condicions i procediments relatius a la prestació de serveis o actuacions municipals.

L’Ajuntament de Calafell, per tal de tenir paràmetres objectius, ha de fer enquestes de qualitat a les persones usuàries dels serveis municipals, a fi de conèixer les seves valoracions i propostes sobre el servei concret que han rebut, i millorar-los d’acord amb les propostes i fer les campanyes de sensibilització necessàries. Els resultats dels sondejos i enquestes, així com la seva fitxa tècnica, es faran públics, a través dels mitjans i instruments de comunicació referits en aquest Reglament.

El dret a la Participació

Tots els ciutadans i les ciutadanes poden dirigir-se a qualsevol regidor, regidora o òrgan municipal per demanar informació i aclariments d’actuacions municipals. L’Ajuntament donarà resposta al o la peticionària en un termini màxim de 30 dies, i informarà de les mesures que s’han pres a l’efecte o de les actuacions previstes per adoptar-les.

Es regula el dret a proposta, que podran ser debatudes en les comissions informatives.

També es regula la iniciativa veïnal, amb 500 veïns majors de 16 anys o el 5% dels veïns del barri majors de 16 anys. També poden presentar iniciatives veïnals aquelles entitats amb més de 100 socis al corrent de pagament i que les quotes suposin més d’un 10% dels seus ingressos. Les iniciatives es debatran al ple i es votaran, un cop complert el tràmit d’informació pública i els informes tècnics previs.

Finalment, es regula el referèndum i la consulta ciutadana, per a veïns censats i majors de 18 anys. Se n’exceptuen, d’acord amb el que disposa la Llei, aquelles que fan referència a la hisenda local. No poden fer-se més de cinc consultes o referèndums en un any, ni es podrà reiterar una mateixa consulta fins dos anys després de la seva celebració. La consulta veïnal consistirà en una o diverses preguntes tancades, el redactat de les quals serà aprovat pel Ple de l’Ajuntament.

L’audiència pública és un acte de lliure concurrència, que es fa amb l’objecte que les entitats i els ciutadans i les ciutadanes puguin rebre oralment de l’equip de govern informació de certes actuacions político-administratives o puguin formular verbalment els seus suggeriments o propostes. Poden demanar-les: 200 veïns majors de 16 anys, un 5% dels veïns d’un barri, les entitats amb més de 100 socis al corrent de pagament o una cinquena part dels regidors. Hi ha un màxim de 5 sessions a l’any.

La Participació de les Entitats Ciutadanes

Es regulen els drets i deures de les Entitats Ciutadanes, no polítiques.

L’ajuntament es compromet a fomentar l’associacionisme i a ajudar les entitats, amb la creació d’una oficina per a promoure el creixement del moviment associatiu i el millor funcionament de les entitats.

De forma puntual, a l'únic efecte de rebre informació detallada i manifestar l'opinió, per aquest reglament es garanteix el dret d'assistir a les comissions informatives, als consells i a les reunions dels organismes autònoms municipals, a les persones representants d'aquelles associacions degudament inscrites al Registre d'Entitats que acreditin ser part interessada d'un expedient concret i així ho manifestin i ho sol·licitin per escrit. El mateix dret s'entén quan l'òrgan municipal en qüestió debati una proposta presentada per una entitat ciutadana.

El Reglament incorpora la regulació del Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes, assumint el reglament que hi havia al respecte. Les entitats inscrites tenen l’obligació de presentar, durant el primer trimestre de cada exercici, una memòria anual de les seves activitats, el programa de treball, els pressupostos i l’estat de comptes.


Els Consells Municipals de Participació

Els Consells municipals de Participació seran creats en funció de les necessitats participatives de cada una de les regidories del Consistori o àmbits d’actuació.

Els consells poden tenir un àmbit d’actuació sectorial o territorial, i en el cas dels sectorials ésser permanents o temporals. Els consells d’àmbit territorial portaran el nom de Consell de Barri amb el nom del territori a què faci referència; i els sectorials, el nom de Consell Municipal amb la denominació de cada sector d’activitat a què faci referència l’objecte social de les entitats.

Estaran formats per l’alcalde i un representant dels grups polítics que van concórrer a les darreres eleccions, assolint més d’un 3% dels vots, hagin aconseguit representació, o no, en el Consistori. També hi haurà un representant de cadascuna de les organitzacions socials, sindicals, professionals i empresarials més representatives del municipi, així com tres ciutadans escollits a l’atzar, entre aquells que estiguin interessats en formar part del consell. En els Consells de Barri, hi haurà un ciutadà per cada 500 habitants, escollit a l’atzar, amb un màxim de 6 i un mínim de 2.

Els Consells Municipals podran vetllar i fer seguiment pel compliment del Programa d’Actuació Municipal i fer el seguiment de l’execució i liquidació del Pressupost Municipal, i la proposta de modificació d’ordenances, taxes i preus públics en l’àmbit de treball objecte del consell, entre d’altres funcions.

Aquests Consells municipals de Participació tenen un caràcter consultiu i no vinculant, però el Govern municipal es compromet a estudiar-ne les propostes, valorar-les i, en el cas que no siguin acceptades justificar-ne el motiu i donar-ne compte en el si dels consells i en el Ple Municipal. Per tal de poder tenir en compte aquestes propostes els consells podran emetre posicionaments a través de l’acta de la sessió en la qual s’ha tractat el tema específic, o mitjançant resolucions específiques, perquè en quedi constància a l’expedient pertinent.

Es crea també el Consell Ciutadà. És el màxim òrgan de consulta i de participació per a prendre decisions consensuades. Les propostes dels Consells Municipals i dels Consells de Barri hauran de ser aprovades pel Consell Ciutadà. Es reunirà un mínim de 4 cops l’any.

Els membres del Consell Ciutadà seran els que regula el Reglament, però, a més, hi haurà la vicepresidència primera, que recaurà en un representant del moviment associatiu, i la vicepresidència segona, que recaurà en el regidor delegat de participació ciutadana. Els representants de les entitats en el consell ciutadà, serà exercida per dos representants de cada consell sectorial i de barri.

Els principals objectius del Consell Ciutadà són:

- Debatre el Programa d’actuació, les ordenances i els reglaments generals de l’Ajuntament o altres temes d’interès municipal.

- Conèixer i debatre els resultats dels indicadors de la gestió municipal i els grans projectes del poble i els estudis i treballs sobre temes estratègics que hagi encarregat l’Ajuntament.

- Consensuar un pla de mandat amb els membres del Consistori, recollint les aportacions ciutadanes i dels Consells de Barri, plantejant processos participatius, si és necessari.

- Proposar modificar les accions del pla de mandat.

- Plantejar una distribució equitativa dels recursos per a inversions municipals i propostes a tractar en els plens municipals, en forma de moció.

Processos de Participació Col·lectiva

En el primer semestre d’un mandat, s’elaborarà el Pla d’Acció Municipal. Els Plans i Programes de mandat aprovats en el Pla d’Acció Municipal es trametran al Consell Ciutadà perquè consideri la possibilitat de desenvolupar-los amb participació ciutadana i en el seu cas en coordini el procés.

Es regulen els Pressupostos Participatius, amb un mínim de l’1% del pressupost municipal, que se sotmetrà a votació popular. També es regulen altres processos participatius, com els Nuclis d’Intervenció Participativa (NIP).

Finalment, a través de l’agenda participativa es coordinaran els processos de participació ciutadana. És el mecanisme mitjançant el qual el Govern podrà definir i ordenar els processos participatius que es portaran a terme a la ciutat durant un mateix mandat.

dimarts, 4 d’abril del 2017

Xerrada sobre la clàusula sòl


A la nostra agrupació, el proper dia 6 d'abril, farem una xerrada sobre la clàusula sòl en hipoteques i la seva devolució, així com la devolució de les despeses per hipoteca associades. No us la perdeu!

dilluns, 3 d’abril del 2017

Resum del ple d'avui


Aquesta tarda, s'ha celebrat una nova sessió ordinària del Ple de l'ajuntament de Calafell. En ella, hi han hagut punts d'interès, com l'aprovació definitiva del pressupost pel 2017, l'aprovació del reglament de Participació Ciutadana, l'aprovació de la nova Ordenança de Tinença d'animals (que explicarem àmpliament en properes entrades en aquest blog) i la bonificació de l'IBI al Vilarencaqua.

Després de resoldre les al.legacions al pressupost i a la plantillarga per part del grup municipal de CiU i d'un treballador de l'ajuntament, s'ha aprovat definitivament ambdues coses, amb 12 vots a favor (PSC, UAM, PP, ERC i el regidor no adscrit) i 9 en contra (CiU, CUP i Ciutadans). S'ha acceptat un parell d'al.legacions sobre l'eladoració del pla de mandat i unes modificacions entre partides de contractació i compres.

També s'ha aprovat un reconeixement de crèdits per a pagar proveïdors, per un import aproximat de 45.000 euros. Dins dels punts de Recursos Humans, s'han aprovat diferents punts per a garantir la igualtat i equitat de gènere, així com unes pautes per a la protecció de la infància i l'adolescència per part dels treballadors municipals.

S'ha aprovat posar el nom de Juan Ríos al camp municipal de futbol, com a fundador de l'Escolà de Futbol de Calafell i jugador, en el seu moment, del Club de Futbol Calafell. En matèria esportiva, també s'han aprovat els convenis per a patrocinar el Club Patí Calafell i el jove pilot Àlex Toledo.

S'han aprovat diverses bonificacions i subvencions per a l'adequació d'immobles inclosos dins el Pla de barris, el padró d'habitants a 1 de gener de 2016 que queda en 24.289 habitants i l'adhesió a l'acord marc de subministrament d'energia elèctrica de l'Associació Catalana de Municipis que permet obtenir millors preus de l'energia.

Finalment, s'ha debatut una moció consensuada entre ERC i CiU per a demanar al Diputat del PP, Xavier Garcia Albiol, que demani disculpes per les declaracions que va fer al Parlament de Catalunya, on es va referir a uns ciutadans de Calanell que havien anat al Parlament Europeu, a una conferència del President de la Generalitat, Carles Puigdemont.

Després dels Precs i Preguntes dels regidors, s'ha passat al torn de Precs i Preguntes del Públic. El Borja ha demanat explicacions, de nou, sobre la pèrdua de confiança amb l'associació de voluntaris de Protecció Civil. La Sònia ha demanat una explicació sobre el contingut de l'ordenança de tinença d'animals. El Manel ha preguntat pel calendari de desplegament de la fibra òptica, la reobertura de la llar d'infants del Petit Príncep, el tallafocs que es farà a Calafell Parc i la licitació de l'energia. La Roser ha demanat que es retornin els contenidors a la posició inicial, al carrer Baix Penedès i ha exposat diferents problemàtiques de l'entorn. L'Òscar ha preguntat sobre el projecte de les terrasses a la platja i, finalment, el Xavier ha preguntat al regidor de Ciutadans si havia dit que l'ANC rebia subvencions d'altres organismes.