dijous, 30 de gener del 2014

Resum de la sessió plenària d'avui


Aquest matí, s'ha celebrat una nova sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament de Calafell, la corresponent al mes de gener. En l'ordre del dia han tingut protagonisme les mocions presentades pel PSC i els diferents grups municipals. Però, també ha tingut la seva importància l'inici, novament, del procés per a la construcció d'un tanatori al cementiri de Calafell, després de que el procediment quedés aturat per les irregularitats en el procés que ha fet l'ajuntament per a licitar-ho.

En aquest sentit, el PSC ha manifestat que començar de zero el procés per a la construcció del tanatori, després de deu mesos de tràmits i irregularitats manifestes per part del govern, demostra la manca de seriositat i rigor amb que s'ha portat aquest procés. CiU i PP van aprovar un plec al que un privat va fer una al·legació en el darrer moment que va dur a canviar de manera substancial el contingut i les condicions del mateix. Aquest fet hauria implicat una nova exposició pública del plec, però l'ajuntament s'ho va saltar i va aprovar-lo definitivament. Només es va presentar una empresa a la licitació. Una altra empresa va impugnar el procés i l'ajuntament va demanar un informe a la Diputació per tal de decidir si el procés s'iniciava de nou, o no. L'informe, segons un alt dirigent de CiU, recomanava engegar de nou la licitació per tal de garantir la legalitat del procés. Per tant, avui al ple ha passat, novament, l'aprovació d'un nou plec de condicions que recull aquelles aportacions i matisa lleugerament l'anterior.

En aquesta línia, el PSC ha continuat mantenint la posició manifestada des del primer dia, contrària a la construcció d'un tanatori totalment innecessari i inviable econòmicament. Després de l'ampliació que ha estrenat, fa poc menys d'un any, el tanatori comarcal del Vendrell, amb un forn crematori inclòs, fer un tanatori a Calafell resulta del tot inviable. Tenint en compte que la meitat dels difunts s'incineren i que el tanatori de Calafell no oferirà aquest servei, si se li adjudica a l'empresa que es va presentar. Aquí ja vam explicar els motius que ens porten a pensar que el tanatori és inviable i inoportú. Mantenim el mateix criteri i manifestem que reclamarem les responsabilitats personals oportunes als que ho han aprovat si, amb els anys, es demostra que el nou tanatori és inviable econòmicament.


dimarts, 28 de gener del 2014

MOCIÓ CONTRA LA REFORMA DE LA LLEI ORGÀNICA 2/10 DE SALUT SEXUAL I REPRODUCTIVA I LA INTERRUPCIÓ VOLUNTÀRIA DE L’EMBARÀS


En Ramon Ferré Solé, amb D.N.I 77785766-L, en representació del Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya a l’Ajuntament de Calafell,

EXPOSA

El passat divendres 20 de desembre de 2013, el Consell de Ministres va aprovar la reforma de la llei orgànica 2/2010, de 3 de març de salut sexual i reproductiva, que regula al nostre país les condicions per a la interrupció voluntària de l’embaràs i estableix les obligacions dels poders públics, pel que fa a l’exercici d’aquest dret.

La llei vigent declara el dret de totes les dones a adoptar lliurement decisions que afecten la seva vida sexual i reproductiva, sense més límits que el respecte als drets de la resta de persones.Tanmateix,  es regula el dret a la maternitat lliurement decidida, reconeixent així a les dones la seva capacitat de decisió plena sobre el seu embaràs. Una decisió que ha de ser respectada, conscient i responsable, i amb l’empara de la llei.

Aquesta llei va substituir la llei que a l’any 1985 havia suposat un avenç en la protecció de les dones i dels i les professionals. La llei va ser aprovada amb un ampli consens i amb la majoria dels grups polítics amb representació a la cambra,  així com de nombrosos professionals dels sectors de la medicina i la bioètica. La nova llei va suposar importants avenços legals i especialment els referits a la seguretat jurídica dels i les professionals del món de la salut que assistien a les dones. També va incorporar jurisprudència tant del Tribunal Constitucional com del Tribunal Europeu de Drets Humans.

El projecte de llei que planteja el Govern del PP representaria un extraordinari retrocés normatiu, social i ideològic i tornaria a situar les dones en la clandestinitat, suprimint el seu dret a decidir de manera conscient, responsable i lliure sobre la seva sexualitat i maternitat. Afecta, la proposta del PP, greument a la seguretat jurídica dels i les professionals de l'àmbit sanitari, així com també a la garantia en l’accés a les corresponents prestacions sanitàries des de l’àmbit públic. La proposta del PPens situa trenta anys enrere en els drets de les dones.

La llei del Govern de Rajoy és més restrictiva que la norma de 1985, ja que elimina la possibilitat d’interrompre l’embaràs en les primeres catorze setmanes, considerant-se com a delicte i despenalitzant-lo només en els casos de violació i “greu perill per a la vida o la salut de la mare”, privant les dones del dret a decidir sobre la seva maternitat. També suprimeix per tant, el supòsit de malformacions o anomalies fetals incompatibles amb la vida, que havia justificat la interrupció de l’embaràs en els anys vuitanta del segle passat.

dilluns, 27 de gener del 2014

El PSC porta el seu procés participatiu als nuclis de Calafell

 L'acte celebrat aquest 25 de gener a la tarda a Segur de Calafell.


El PSC de Calafell ha iniciat aquest cap de setmana una ronda de debats ciutadans als diferents nuclis que formen part del municipi. En aquestes sessions, integrades en el procés de participació “Calafell 25x25”, que impulsa l’agrupació socialista local per elaborar un full de ruta fins a l’any 2025, s’abordaran les problemàtiques i les demandes dels veïns dels 25 nuclis calafellencs. Segur i Calafell Parc han estrenat un recorregut per tots ells.

Dissabte 25 de gener al matí, el debat participatiu va arribar a la urbanització Calafell Parc, una de les més grans del terme municipal. Al seu casal social es van aplegar una trentena de persones, que van exposar les necessitats del nucli. I a la tarda, a Segur de Calafell el debat va reunir les associacions de veïns del nucli i els seus membres, amb una cinquantena de participants. En el debat, els veïns van preguntar per problemàtiques actuals i desateses, però també van fer aportacions pel futur immediat.

Recordem que el PSC presentarà un programa electoral que sortirà del full de ruta per al 2025, dibuixat en aquest procés participatiu, i estarà avalat per les propostes ciutadanes. El portaveu del grup socialista a l’Ajuntament de Calafell, Ramon Ferré, destaca que “la sorpresa més grata és que els ciutadans han fet propostes assumibles, en molts casos tant econòmicament com per part d’un partit d’esquerres”.

 En els propers mesos, sempre al voltant del dia 25, el procés arribarà a la resta de nuclis. A la vegada, el “Calafell 25x25” continuarà els debats sectorials i temàtics amb els diferents sectors socioeconòmics, associacions i col·lectius del municipi. Una part del procés es fa a les xarxes socials i ara mateix hi ha oberta una línia de discussió sobre com millorar les platges el municipi, en la qual es demana als ciutadans la seva aportació i experiència. A més a més, tothom pot enviar les seves idees i propostes al correu electrònic calafell25x25@gmail.com

 I l'acte celebrat al matí al casal de Calafell Parc.

dissabte, 25 de gener del 2014

Com milloraries els serveis de les nostres platges?

Obrim la participació en aquest blog amb una de les imatges més vistes del nostre municipi, la platja. Calafell té tres platges (Calafell Platja, Mas Mel-L'Estany i Segur). Totes elles tenen serveis diferents i manca una homogeneïtat en el mobiliari existent. En els últims anys, les nostres platges han millorat la seva qualitat, amb les certificacions ISO 14001 i EMAS, a més de les banderes blaves que atorga la Generalitat. Segur que, entre tots, podem seguir millorant-les. Digues la teva. Et necessitem!

La platja de Calafell té cinc quilòmetres de llarg, aproximadament. Afortunadament, tenim un passeig marítim continu i que permet un accés fàcil i còmode a la sorra, a través de les diverses entrades.

Però, un cop a la sorra, què hi trobem? Dutxes de diversos tipus i models, passeres de fusta i de formigó, cabines de lavabos de plàstic, altres lavabos de fusta, sense accés adaptat a les cabines,...

papereres de diversos models, torres de vigilància que no s'utilitzen i que suposen una incomoditat per al socorrista que hi ha de pujar, senyalitzacions diverses i sense una identitat comuna,...

En definitiva, una varietat de serveis que caldria replantejar i unificar. A més, l'empresa municipal CEMSSA ofereix el servei d'hamaques i ombrel·les, des de fa quatre o cinc anys.

Darrerament, les passeres de fusta per a accedir a la platja s'han anat substituint per unes altres de peces prefabricades de formigó. Però, realment, fan la seva funció? Poden accedir les persones amb mobilitat reduïda a l'aigua del mar?

Anem a la platja veïna de Sant Salvador (El Vendrell). Sense millorar massa l'estètica, ja trobem algun detall diferent. Dutxa i rentapeus estan separats. Això permet utilitzar els dos alhora.

També, a Sant Salvador, veiem una zona amb diversos rentapeus, prop de l'estany que surt de l'antic Balneari Brisamar. L'estètica i la funcionalitat són millors que en l'anterior cas.
I a Vilanova i la Geltrú tenen els serveis estudiats i agrupats en cada un dels accessos a la platja. Dutxes, papereres, lavabos, vestidors i, fins i tot, aparcabicicletes.


A més, tot el mobiliari és de la mateixa marca i està adaptat als colors corporatius escollits. També les passeres de fusta, en aquest cas, permeten un accés còmode a tots ells.


També, a Sant Salvador, veiem que molts negocis han demanat una terrassa damunt la sorra, amb una pèrgola per a protegir-se del sol. Així amplien el seu espai de negoci i ofereixen un servei proper als banyistes.

Algunes d'elles, fins i tot, disposen de tendals i proteccions al vent i permeten allargar la temporada i augmentar el nombre de clients als negocis de primera línia.


Com podeu veure, no cal anar gaire lluny per a importar idees. Però, segur que, entre tots, trobarem altres platges a copiar i imitar. Tot és qüestió de proposar-les en aquest blog, mitjançant un comentari. Millorem la nostra platja. Et necessitem!

dimecres, 22 de gener del 2014

MOCIÓ PER A OBLIGAR ELS BANCS A DESTINAR ELS HABITATGES BUITS A LLOGUER SOCIAL


En Ramon Ferré Solé, en representació del Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya a l’Ajuntament de Calafell,

EXPOSA

Que, segons les últimes dades del poder judicial, actualment, a Espanya hi ha 3,5 milions de vivendes buides, de les quals es calcula que 800.000 són propietat d'entitats financeres.

A Calafell existeix un gran nombre d’habitatges buit propietat de les entitats financeres que s’haurien de destinar a habitatge social de lloguer a baix preu per a les persones que no tenen sostre o que estan okupant alguns dels habitatges buits al municipi.

D’acord amb la Llei d’habitatge de la Generalitat de Catalunya de l’any 2007, l’ajuntament pot sancionar els propietaris d’aquells habitatges que estiguin buits durant més de dos anys. Aquesta mesura ja l’han començat a efectuar ajuntaments com Terrassa i Sabadell i s’ha aprovat en altres com Girona o Salt.

dimarts, 21 de gener del 2014

Y continuaremos en Segur


El próximo sábado, 25 de enero, se celebrará una merienda-debate en Segur (Restaurante Emperador) con las asociaciones de vecinos del núcleo, con un único tema: Segur de Calafell. La reunión servirá para empezar a detectar aquellos proyectos necesarios para la mejora del núcleo de Segur, junto con las asociaciones de vecinos y aquellas personas a las que ellas inviten. ¡Os necesitamos!

La reunión formará parte del proceso de participación ciudadana Calafell 25x25 que ha iniciado el PSC de Calafell. Más adelante, se harán actos abiertos a toda la ciudadanía de Segur para poder expresar su opinión y participar en el dibujo del municipio que queremos para el 2025.

dijous, 16 de gener del 2014

Resum de la sessió plenària d'avui


Avui dijous, s'ha celebrat una sessió plenària extraordinària a l'ajuntament de Calafell. L'únic punt de l'ordre del dia era la resolució d'al·legacions presentades pel PSC al Pressupost 2014. L'equip de govern, un cop més, ha desestimat totes les al·legacions presentades, fent ús de la seva majoria i demostrant la manca de diàleg i consens amb l'oposició.

Només es demanaven cinc coses per part del grup municipal del PSC i hauria costat ben poc fer un esforç de diàleg i consens per a intentar sumar suports pel pressupost de l'ajuntament pel 2014. Però, en la línia habitual, ni tant sols s'ha intentat un apropament per part de l'equip de govern i les al·legacions han estat rebutjades per no ser cap dels motius taxats per llei. És a dir, totes tenien caire polític i no tècnic. I com que no hi ha voluntat política de dialogar ni de consensuar res, doncs CiU i PP han aplicat la política del "rodillo" a que ens tenen acostumats!

dimecres, 15 de gener del 2014

Contra la nova llei de l'avortament


Hola companys/es, estem en marxa perquè es mantingui vigent l'actual Llei de salut sexual i reproductiva i d'interrupció voluntària de l'embaràs. És un repte de totes i tots!!

Sortiran trens i autobusos de tota Espanya i França i ens reunirem a Madrid per entregar un document al Congrés dels Diputats. Esperem la teva col·laboració viatjant amb nosaltres a Madrid el dia 1 de febrer. Si no pots acompanyar-nos pots fer aportació econòmica per sufragar el viatge d'altres companyes amb dificultats econòmiques.

Per quaselvol aclariment truca al 977236453 (local de Tarragona) Hem de ser moltes i molts.

diumenge, 12 de gener del 2014

Al·legacions al pressupost 2014


En Ramon Ferré Solé, en representació del Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya a l’Ajuntament de Calafell,

EXPOSA

Que en sessió extraordinària del Ple de la Corporació, de data 12 de desembre de 2013, es va acordar l’aprovació Inicial del PRESSUPOST GENERAL per 2014 de l’Ajuntament, Organisme Autònom Municipal Castell de Calafell, Societat Municipal; Plantilla i Relació de llocs de treball de la Corporació.

Que en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona (BOP) número 203/13747-TE de data 14 de desembre de 2013 es va exposar al públic, per poder fer reclamacions, el PRESSUPOST GENERAL de l’Ajuntament de Calafell, dels seus Organismes Autònoms i de la Societat Municipal, així com la Plantilla i Relació de llocs de treball de la Corporació, i de l’OAM Castell de Calafell, per l’exercici 2014, aprovat inicialment en sessió plenària del dia 12 de desembre de 2014.