dimecres, 22 de gener de 2014

MOCIÓ PER A OBLIGAR ELS BANCS A DESTINAR ELS HABITATGES BUITS A LLOGUER SOCIAL


En Ramon Ferré Solé, en representació del Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya a l’Ajuntament de Calafell,

EXPOSA

Que, segons les últimes dades del poder judicial, actualment, a Espanya hi ha 3,5 milions de vivendes buides, de les quals es calcula que 800.000 són propietat d'entitats financeres.

A Calafell existeix un gran nombre d’habitatges buit propietat de les entitats financeres que s’haurien de destinar a habitatge social de lloguer a baix preu per a les persones que no tenen sostre o que estan okupant alguns dels habitatges buits al municipi.

D’acord amb la Llei d’habitatge de la Generalitat de Catalunya de l’any 2007, l’ajuntament pot sancionar els propietaris d’aquells habitatges que estiguin buits durant més de dos anys. Aquesta mesura ja l’han començat a efectuar ajuntaments com Terrassa i Sabadell i s’ha aprovat en altres com Girona o Salt.

És per tot això que el Grup Municipal del PSC a l’ajuntament de Calafell

PROPOSA

1.- Que es faci una relació d’habitatges buits del municipi que siguin propietat de les entitats bancàries.

2.- Que, en els casos que portin més de dos anys buits, s’insti a la propietat que els cedeixin a l’ajuntament per al lloguer social o els lloguin ells mateixos a baix preu.

3.- Que, si no es compleix amb aquesta obligació, l’ajuntament multi a les entitats bancàries amb les sancions corresponents i que es destinin aquests diners a polítiques d’habitatge social per part de l’ajuntament de Calafell.

4.- Que s’informi al Ple, en el termini de dos mesos, de la relació d’habitatges buits del municipi que siguin propietat de les entitats bancàries. I, cada tres mesos, dels tràmits que s’han fet per a instar a que es cedeixin o s’utilitzin per al lloguer social.

Pel que demanem que la moció sigui debatuda en el proper Ple de la Corporació.


Calafell, 20 de gener de 2014

IL·LUSTRÍSSIM SENYOR ALCALDE DE L’AJUNTAMENT DE CALAFELL

1 comentari:

  1. Apelar a la sensibilidad de este ajuntament en temas sociales posiblemente sea una pérdida de tiempo, porque no la han tenido hasta el presente y que se impliquen en ayudar a las personas que carecen de un techo no creo que llegue a suceder, porque no lo han hecho para que pudieran llevarse algo de comida a la boca durante estas muy felices fiestas y próspero año nuevo para ellos ¿Apostamos?
    Pero hay que ponerlo de nuevo en evidencia.
    Dad a nuestros regidores una caña y pedirán una tapa, especialmente la de servicios sociales, junto con aquel campeón de la barra.

    Un saludo

    ResponSuprimeix