diumenge, 29 de desembre del 2019

L'Ajuntament aprova una nova convocatòria d'ajuts per rehabilitar immobles al nucli antic


Font: ajuntament de Calafell

Un dels principals objectius és tornar al mercat edificis abandonats

L’Ajuntament de Calafell ha donat un nou impuls a la revitalització del nucli antic, amb l’aprovació de les bases d’una nova convocatòria per a donar subvencions per rehabilitar edificis. Els ajuts s’atorgaran en l’àmbit del Pla de Barris del nucli històric i es podran començar a demanar d’aquí a unes poques setmanes.
Els ajuts a la rehabilitació d’habitatge tenen la finalitat d’afavorir l’ús residencial del nucli antic. “Es tracta de millorar les condicions d’habilitabilitat en general, però un objectiu molt primordial és tornar al mercat els edificis abandonats”, explica el tinent d’alcalde de Territori, Miguel Ángel Perín. L’objectiu és també “millorar l’estètica dels edificis, tot tendint a unificar-ne l’aparença exterior”.
Perín ha afegit que “aquesta és l’última convocatòria d’aquests ajuts, ja que el Pla de Barris s’exhaureix definitivament l’any 2020”. Per tant, ha convidat “tothom que hi estigui interessat a aprofitar aquesta última oportunitat”.
Per poder-se acollir a aquesta línia d’ajuts, els edificis han de tenir com a ús predominant el d’habitatge. L’antiguitat de l’edifici ha de ser superior a 15 anys, fora dels casos que les obres tinguin com a finalitat la supressió de barreres arquitectòniques o l’adaptació de les instal·lacions a noves normatives tècniques aprovades després de la construcció. Les obres subvencionables són les de rehabilitació, no ampliacions ni obra nova.
Les actuacions subvencionables són les següents:
Obres per millorar les condicions d’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques
Les obres de supressió de barreres arquitectòniques podran demanar el 50% del pressupost, amb un màxim de 3.000 euros, o de 2.500 en el cas de la instal·lació de plataformes elevadores per a persones amb mobilitat reduïda.
Obres de rehabilitació d’elements comuns i/o cobertes
Per a solucionar patologies estructurals que afectin l’estabilitat, solidesa i seguretat de la coberta de l’edifici, es podrà demanar el 50% del cost, amb un màxim de 6.000 euros. Les obres d’impermeabilització i/o d’aïllament tèrmic de les cobertes podran ser subvencionades amb el 50% del cost, amb un màxim de 5.000 euros. Finalment, les obres de manteniment de la coberta, consistents en la substitució de teules o altres elements puntuals en mal estat, impermeabilització puntual o petites reparacions no estructurals, podran rebre el 50% del cost, fins a 3.500 euros.
Obres de rehabilitació de façanes
La recuperació de façana amb arrebossat i pintat podrà rebre el 50% del cost, fins a 6.000 euros. Amb el mateix percentatge i un màxim de 4.000 euros se subvencionarà la recuperació de façana de pedra i altres elements singulars.
Adequació a la normativa vigent de les instal·lacions de gas, electricitat, aigua i sanejament
50% fins a 2.000 euros
Obres per garantir la seguretat constructiva, estabilitat, resistència, fermesa i solidesa d’un edifici: esquerdes estructurals, forjats i fonaments, substitució de bigues i altres similars
50% fins a 6.000 euros
Obres i instal·lacions per a l’estalvi energètic
Instal·lació de place solars que produeixen energia fotovoltaica: 50% fins a 2.000 euros
Aïllament tèrmic en façana i coberta, substitució de tancaments i instal·lacions d’estalvi energètic: 50% fins a 4.000 euros
Quan es demanin ajuts per a diferents actuacions, el total de la subvenció no podrà superar el 50% del pressupost subvencionable, ni superar en cap cas els 12.000 euros.

divendres, 20 de desembre del 2019

L’Ajuntament ampliarà les càmeres de vigilància per prevenir situacions d'inseguretat


Font: ajuntament de Calafell

S’estan estudiant les noves ubicacions a espais públics i edificis municipals

L’Ajuntament de Calafell ampliarà el nombre de càmeres de vigilància al municipi, connectades les 24 hores a la Policia local, per prevenir la inseguretat. El consistori està estudiant les possibles ubicacions, que estaran en punts sensibles de l’espai públic, les entrades a les urbanitzacions i també en edificis municipals. També està buscant en el mercat els equips amb la tecnologia més adequada o que millori els ja existents
L’alcalde, Ramon Ferré, ha explicat que“actualment tenim desplegades una vintena de càmeres i el sistema de videovigilància amb què compta la Policia local n’admet fins a 100. El que estem estudiant és on les posem i amb quin calendari”.
Ferré ha afegit que “hem de triar bé els emplaçaments, tenint en compte les necessitats de la seguretat ciutadana i la disponibilitat de xarxes de telecomunicacions per transmetre les imatges de les càmeres fins a la sala de control de la comissaria”. En algunes instal·lacions anteriors s’han hagut de fer obres d’entitat per connectar la càmera a la fibra òptica. “Amb això no vull  dir que no gastarem el que calgui si hi ha un problema, sinó que serà més fàcil si hi ha senyal disponible”, diu l’alcalde.
Les noves càmeres de videovigilància instal·lades en els darrers dos anys han estat útils per combatre la delinqüència.  Per exemple, van servir per a identificar i detenir els autors d’una cadena de robatoris a l’interior de vehicles a diferents punts del municipi, entre ells el nucli antic, on van ser enxampats.
També han ajudat a reduir les conductes incíviques i el “mal ambient” al voltant de l’estació de tren de Segur. Segons l’alcalde, “tot i que les dades ho desmenteixen, en aquest punt existeix sensació d’inseguretat. I ja hi ha una càmera, però potser se n’han d’instal·lar més, a més d'altres mesures”.
També a edificis municipals
L’Ajuntament també instal·larà càmeres de vigilància a edificis i equipaments municipals que encara no en tenen. En aquest cas, protegiran els propis edificis, però també poden vigilar l’entorn i obtenir dades útils de tota mena. Ferré indica que “tenim una experiència recent amb la videovigilància al mercat municipal, que per exemple vigila la presència de carteristes o qualsevol altre incident que s’hi pugui produir. Però també ens dona informació dels fluxos de persones que van al mercat, quins volums, per quines portes accedeixen... Tot això és útil per millorar els plans d’evacuació de l’lequipament. Aquesta és la filosofia amb què estem treballant”.
L’Ajuntament recorda que la videovigilància que té en servei compleix tots els requisits legals i compta amb tots els permisos exigits per la normativa.

dissabte, 14 de desembre del 2019

L’Ajuntament de Calafell aprova el Pla de Mandat per al període 2019-2023


Font: Ajuntament de Calafell
Publicat el 13/12/2019

Preveu inversions per import de 45,21 milions d’euros en els propers anys

El ple de l’Ajuntament de Calafell ha aprovat el Pla de Mandat per als propers anys, que inclou inversions per import de 45,21 milions d’euros. El document planifica 67 projectes a desenvolupar fins al 2023, quan acaba la legislatura, però que en alguns casos es completaran en els dos anys posteriors.
Segons l’alcalde, Ramon Ferré, “amb el Pla de Mandat tindrem un full de ruta que recull les actuacions a fer durant el mandat i les prioritza en el temps”. Afegeix que “la planificació servirà per elaborar i tramitar els projectes i aconseguir-ne el finançament”.
Pel que fa a les accions previstes, Ferré subratlla que l’objectiu és “fer canvis que facilitin una millor qualitat de vida als veïns i veïnes, fent un Calafell amable, equitatiu i solidari”. Una de les grans novetats és la distribució territorial de les inversions, de forma equitativa entre els nuclis del municipi, a partir d’un criteri objectiu com és el nombre d’habitants. Amb aquesta mesura, “esperem deixar enrera els greuges històrics entre nuclis”, afegeix l’alcalde.
Prèviament al seu debat en el ple municipal, el Pla de Mandat ha passat pels consells de participació ciutadana dels diferents nuclis del municipi, i pel Consell Ciutadà, que representa al seu conjunt.
El Pla de Mandat té cinc línies d’acció. Són les següents, amb una breu descripció i les inversions que sumaran durant els anys de vigència del pla:
La Ciutat Oberta
L’objectiu és avançar en transparència i en la facilitat per a interactuar amb l’Ajuntament, consolidar el nou model participatiu iniciat en l’anterior mandat, i reorganitzar els departaments municipals que donen resposta directa al carrer.
Les inversions sumaran 4.510.000 euros.
La Ciutat per Viure i Conviure
L’objectiu és millorar la qualitat de vida i la convivència al municipi. Es preveuen nous espais formatius, esportius, cívics i socials, i millorar els actuals. S’hi inclouen les polítiques encaminades a millorar la qualitat de vida dels animals.
Les inversions sumaran 14.703.462,77 euros.
La Promoció de la Ciutat
Perseguirà convertir Calafell en un municipi més atractiu comercialment i en lleure. Es desenvoluparan nous atractius turístics i es reforçarà la conservació i promoció del patrimoni històric. I es fomentarà la creació de nous projectes empresarials.
Les inversions sumaran 2.183.835,66 euros.
L’equilibri urbà
Hi haurà una distribució equitativa de les inversions, en funció de la població dels diferents barris, per trencar la dinàmica decadent d’algunes zones i acabar amb el sentiment de greuge comparatiu. A Calafell (Poble i Platja en conjunt) es destinaran el 41,9% de les inversions; a Segur, el 42,2%; i a les urbanitzacions, el 15,9%.
Les inversions sumaran 10.563.536,56 euros.
La Ciutat Ecològica
Seran prioritàries les polítiques de civisme, neteja i mobilitat sostenible. També millorar la permeabilitat de la barrera que suposa la via del tren i fer un salt de qualitat en el reciclatge i la qualitat ambiental de les platges.
Les inversions sumaran 13.225.197 euros.

Les inversions anuals seran les següents:
2019
1.397.892,96 euros
2020
5.556.864,96 euros
2021
6.452.894,11 euros
2022
5.710.021,38 euros
2023
6.821.570,48 euros
2024
6.791.911,80 euros
2025
6.984.894,31 euros

dissabte, 7 de desembre del 2019

El pressupost de la Diputació de Tarragona per a 2020 destina 50.000 euros a la “maquinilla”


(Font: ajuntament de Calafell)

La subvenció serà per fer visitable aquest espai de la Confraria de Pescadors

El pressupost de la Diputació de Tarragona per a l’any 2020 inclou 50.000 euros per a la “maquinilla” de la Confraria de Pescadors de Calafell. Aquesta subvenció es destinarà a fer visitable l’espai que acull aquest aparell, que fins fins fa sis dècades servia per estirar les barques que es varaven a la platja.
Les actuacions previstes ho són a la sala, on s’instal·larà un nou paviment de fusta, amb unes obertures cobertes amb vidre, que permetran veure el moviment dels cables de la “maquinilla” sense perill per als visitants. També s’endreçarà i condicionarà la sala. Els treballs s’iniciaran el mateix 2020.
L’alcalde de Calafell, Ramon Ferré, que també és diputat provincial, explica que “hem pogut negociar  que el pressupost de la Diputació incorpori una demanda de l’Ajuntament de Calafell, que era completar la museïtzació de la Confraria de Pescadors fent visitable la ‘maquinilla’”.
Ferré afegeix que “és important que siguem a llocs on poguem buscar i aconseguir finançament per a actuacions per al municipi. També ho és que la Diputació, que ajuda els municipis, sobretot els petits, ajudi també Calafell a tirar endavant accions en un patrimoni històric  que és important no tan sols per al nostre municipi, sinó per a tota la demarcació de Tarragona”.
La “maquinilla” és un element gairebé únic. És l’últim dispositiu per estirar barques que encara funciona a la costa catalana. A més, a tot Europa només queda en actiu un altre motor com el seu: un Gardner 4AF, de fabricació britànica, de la dècada de 1920. Era un motor que funcionava amb un enginyós mecanisme a base de gasolina i aigua. A la dècada de 1950 va ser reemplaçada per un motor elèctric, però no va ser substituïda en l’estima popular, ja que encara avui és una peça històrica especialment apreciada al nucli de la Platja.

divendres, 29 de novembre del 2019

Un Pla de Mandat, per primer cop


L’Ajuntament de Calafell ha elaborat, per primer cop en la seva història, un Pla de Mandat. És un document en què es planifiquen les inversions a realizar en els propres anys. Un document destacat pel seu import econòmic: 45,21 milions d’euros. I un document important, perquè permet treballar a mig i llarg termini. Recordeu que des que prens una decisió fins que comencen les obres, poden passar tranquil·lament un parell d’anys.

Tenir aquest full de ruta ens permet anar preparant els projectes, de forma que la màquina no s’aturi mai. El Pla de Mandat recull 67 propostes, encaminades a un objectiu: fer canvis que facilitin una millor qualitat de vida als veïns i veïnes, fent un Calafell amable, equitatiu i solidari. Però la gran novetat rau en què es materialitzarà una promesa electoral del PSC: la distribució equitativa de les inversions entre els diferents nuclis, barris i urbanitzacions del municipi, d’acord amb el seu nombre d’habitants.

Aquesta mesura, a partir d’un criteri objectiu, ha de servir per acabar amb el sentiment de greuge entre nuclis. Més transparència i més facilitat per relacionar-se amb l’Ajuntament... Més participació... Més resposta al carrer... Més convivència, civisme i qualitat de vida... Més espais formatius, esportius, cívics i socials... Més atractius comercials, turístics i de lleure... Més neteja i més mobilitat sostenible... Són només algunes de les accions que es persegueixen amb el Pla de Mandat.

La llista no cabria en aquest espai, però la podeu consultar a decidim.calafell.cat Venen uns anys de molta feina en què el nostre municipi farà un altre salt endavant, com en el passat mandat. Seguiran canviant les coses que mai no canviaven, i ho faran amb la participació de tothom. Els socialistes vam fer-ho possible i ho tornarem a fer possible. Amb tots i totes. Us hi convidem.

dissabte, 23 de novembre del 2019

Manifest del PSC amb motiu del 25N, Dia Inernacional per a l’Erradicació de la Violència vers les Dones
El 17 de desembre de 1999, a través de la resolució 54/134, l’Assemblea General de l’ONU va declarar el 25 de novembre com el Dia Internacional de l’Eliminació de la Violència envers les dones. És un dia per reflexionar, i sobretot, per reivindicar. Per reflexionar per part de tota la societat sobre la cultura i valors intrínsecament masclistes que impregnen tots els àmbits de la societat i que no només discriminen la meitat de la població, sinó que inclús, en algun moment neguen que les dones siguin assassinades pel fet de ser dones. També és un dia per reivindicar solucions, la renovació dels esforços per part de totes les institucions polítiques i socials, per lluitar contra aquesta vulneració dels drets humans a nivell global, perquè, com deia la nostra estimada referent feminista, Dolors Renau, “Els drets de les dones són drets humans i s’han de garantir”.

L’any 2014, Espanya va ratificar el Conveni del Consell d’Europa sobre prevenció i lluita contra la violència envers les dones (Conveni d’Istambul) i que és d’obligat compliment.

L’article 15 de la nostra Constitució reconeix el dret a la vida i a la integritat física i moral, sense que, en cap cas, ningú pugui ser sotmès a tortura ni a penes o tractes inhumans o degradants. Per la seva part l’article 9.2 estableix l’obligació dels poders públics de promoure les condicions perquè la llibertat i la igualtat de l’individu i dels grups en què s’integra siguin reals i efectives; i remoure els obstacles que impedeixin o dificultin la seva plenitud.

La violència envers les dones és estructural i històrica. Es troba present en tots els països i cultures, independent del nivell educatiu i la posició social, en totes les seves expressions (verbal, física, jurídica, psicològica, econòmica, social...). La violència masclista és una de les violacions de drets humans més persistents del món, fruit de l’estructura patriarcal que es perpetua amb una insistència ferotge que impedeix el progrés de la societat en general i de les dones en particular, que no poden desenvolupar els seus projectes de vida en llibertat. En el present decenni assistim a una ofensiva visible a escala mundial, europea i específicament, estatal, contra els drets de les dones i les polítiques feministes per garantir-los.

Aquest any, el 25N no sols és una data especialment significativa perquè hem superat les mil dones assassinades des del 2003, any on comencem el recompte oficial, ho és a més perquè ens trobem en una situació en la qual la reacció antifeminista està en les institucions i tenim partits governant, o donantsuport a governs i imposant la seva agenda, que neguen fins i tot que aquesta violència existeixi, tot i que les dades demostren que  és la primera causa de mort prematura entre les dones, el masclisme mata i ha de ser una qüestió política de primer ordre.

A més, els darrers temps s’han fet públiques diverses violències sexuals grupals que han patit noies molt joves en llocs públics i la trista resposta de la justícia patriarcal ha fet que milers de dones i homes ens mobilitzéssim per denunciar la cultura de la violació, tan arrelada pels valors misògins, la pornografia i la prostitució denigrant contra la dona, que ens transforma en mers objectes sexuals subjugades al poder i desig del mascle.

En aquest context, les i els socialistes reivindiquem les polítiques feministes com l’eina més útil per fer front als partits neomasclistes: coeducació, tolerància zero davant la violència masclista i aplicar la transversalitat  feminista a totes les accions polítiques. Les polítiques d’igualtat d’oportunitats i amb perspectiva de gènere, d’educació, salut, acompanyament a la inserció laboral i les polítiques de suport a les persones amb dependència són innegociables i imprescindibles per a una convivència justa i per a alliberar les dones del cicle de violència i de la posició de ciutadanes de segona a què l’androcentrisme les aboca. Nosaltres som el partit de l’esquerra feminista, el partit dels “Fets, no només paraules”. Reivindiquem amb orgull els assoliments polítics estatals, catalans (etapa president Maragall i president Montilla) i als Ajuntaments socialistes. Els darrers anys s’han produït avanços legislatius molt significatius en matèria de lluita contra la violència masclista: la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere,   la Llei 5/2008, 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista, i comptem des de l’any 2017 amb un Pacte d’Estat Contra la Violència de Gènere, aprovatspel Congrés dels Diputats també, com la resta, a iniciativa socialista, perquè les dones només han avançat en drets amb governs liderats pel feminisme socialista.

Malgrat el consens aconseguit entorn al Pacte d’Estat, la inacció del govern del PP va fer que quasi no es posés en marxa. Per això, el Govern socialista es va trobar amb qüestions que tenien un caràcter urgent i per garantir la seva implementació va aprovar via el Reial decret llei 9/2018, de 3 d’agost, de mesures urgents per al desenvolupament del Pacte d’Estat contra la violència de gènere. En un període inferior a 2 anys el Govern del PSOE ha posat en marxa el 82% de les mesures del Pacte d’Estat contra la Violència de Gènere, tranferint directament a la Generalitat 12.8M€ l’any 2018, i 13.7M€ aquest 2019, demostrant així el seu ple compromís.

En canvi, la Generalitat ha reduït la inversió en polítiques de protecció a les dones un 31,59%. La seva prioritat només és invertir en la guerra de banderes, mentre deixen morir la xarxa d’atenció a dones maltractades per manca d’inversió, tal com denuncien 3 informes presentats al Parlament. Tenim nombrosos exemples més d’inació: el mes d’octubre de 2018 el Ple del Parlament va aprovar la creació, abans de 6 mesos, del Pacte Català contra la violència masclista a Catalunya. Un any més tard, no s’ha fet res encara. La Moció 59/XII establia que s’havia de posar en marxa, en el termini de 3 mesos, el Pacte nacional per a la lluita efectiva contra la desigualtat retributiva i la feminització de la pobresa, inclosa la creació de programes específics per a les famílies monoparentals femenines, les dones que disposen de pensions no contributives, les dones nouvingudes i les treballadores de la llar. El Govern no ha fet res per posar en marxa el pacte, malgrat que les dones representen 7 de cada 10 persones que a Catalunya cobren menys de 1.000€ mensuals i el 84% de les que treballen estan en els sectors pitjors remunerats. Aquest setembre el Govern hauria d’haver desplegat les UVIF, però no s’està fent malgrat que Catalunya és la comunitat autònoma que menys ordres d’allunyament dictamina i que es podien finançar amb les transferències directes que ha fet el govern estatal via el Pacte d’Estat contra la violència de gènere.

Com a partit socialista, i per tant, feminista, denunciem aquesta inacció del govern català. Per a nosaltres és prioritari, perquè no hi ha democràcia possible si la meitat de la població està sent discriminada, Per això, hem de  doblar els esforços per lluitar contra la violència masclista, mantenir-la com a prioritat política i democràtica, aïllar els violents i els qui els donen cobertura política. A més, cal exigir que es reforci el sistema de protecció per a les dones víctimes i es desenvolupin tots els recursos i mesures que es contemplen en el Pacte d’Estat en matèria de Violència de Gènere.

Per tot això reclamem:

–Que la Generalitat compleixi els acords votats als Parlament (Pacte català contra la violència de gènere, implementarles UVIF... ).

–Que el Govern estatal continuï impulsant les mesures recollides en el Pacte d’Estat contra la Violència de Gènere a l’àmbit educatiu, social, jurídic, econòmic, de protecció, conscienciació i sensibilització social.

–Que els Grups Parlamentaris de les Corts Generals tramitin amb urgència els Pressupostos Generals que suposaran un increment de les partides destinades a Comunitats Autònomes i Ajuntaments per a la lluita contra la violència de gènere.

–Que tots els partits democràtics es comprometin a fer front comú contra aquells partits que ataquen els principis bàsics de la democràcia paritària, els DDHH de les dones, i la lluita contra la violència masclista.

–Enfortir la Xarxa de municipis lliures de tràfic de dones, nenes i nens per a l’explotació sexual, impulsada per l’organització feminista Movimiento Democrático de Mujeres, on ens locals, de diversos colors polítics, estem lluitant contra aquesta xacra.

Davant les violències masclistes: tolerància zero social i polítiques feministes transversals! Perquè sense drets no hi ha igualtat. Perquè sense igualtat no hi ha llibertat. Ni un pas enrere en els drets de les dones! Fets, no només paraules!

dilluns, 11 de novembre del 2019

El PSC guanya les Eleccions Generals, a Calafell


(Font: Ajuntament de Calafell)

La participació a Calafell en les eleccions generals ha estat del 64,5%

El PSC guanya al municipi, amb el 23,05% dels vots

La participació a Calafell en les eleccions generals d’aquest 10 de novembre de 2019 ha estat del 64,5%, gairebé 7 punts menyss que en els anteriors comicis generals celebrats el 28 d’abril passat. La jornada s’ha desenvolupat sense incidències remarcables els 9 col·legis electorals.
El PSC ha estat la força més votada, seguida d’ERC, En Comú Podem, Vox, Junts per Catalunya, PP, Ciutadans i la CUP. La resta de forces que es presentaven no estaran en les futures Corts Generals. Aquests són els resultats (dades de l’escrutini del Congrés):

Cens electoral: 18.215
Vots emesos: 11.748 (64,50%)
Abstencions: 6.467 (35,50%)

Vots nuls: 77 (0,66%)
Vots en blanc: 70 (0,60%)


PSC: 2.690 (23,05%)
ERC-Sobiranistes: 2.426 (20,78%)
ECP-Guanyem el Canvi: 1.842 (15,78%)
Vox: 1.126 (9,65%)
JxCAT-Junts: 1.087 (9,31%)
PP: 1.025 (8,78%)
Ciutadans: 787 (6,74%)
CUP-PR: 395 (3,38%)
PACMA: 162 (1,39%)
Recortes Cero-GV: 26 (0,22%)
PUM+J: 15 (0,13%)
IZQP: 11 (0,09%)
PCTC: 6 (0,05%)
PCPC: 4 (0,03%)

divendres, 8 de novembre del 2019

Calafell farà un centre d’interpretació del món agrari i del vi i un centre cívic a l’actual Cooperativa


(Font: Ajuntament de Calafell)

Principi d’acord per convertir en un equipament el celler de l’entitat

L’Ajuntament de Calafell farà un centre d’interpretació del món agrari i del vi a l’actual Cooperativa. El consistori ha posat en marxa el procediment per a usar aquest espai com a equipament públic, després d’assolir un principi d’acord amb l’entitat, que conservaria una part de les instal·lacions per a la seva activitat.  
La fórmula d’ús està per determinar, però l’operació serà bastant semblant a la que es va fer, fa prop d’una dècada, amb l’antic Cinema Iris, propietat de la Confraria de Pescadors, per fer-hi l’actual centre cívic. Una operació a molts anys en què la Cooperativa Agrícola rebrà una compensació econòmica anual.
L’Ajuntament ja té planificada una partida econòmica propera al milió d’euros per a les obres d’adequació de l’edifici, situat al Passeig de la Unió, en un emplaçament molt cèntric.
L’Ajuntament es quedarà la major part de les instal·lacions per a fer-hi el centre d’interpretació esmentat i algun espai per a usos cívics i culturals més generals. Sobre la taula, hi ha també una idea per incloure un centre sobre el patrimoni històric local. La Cooperativa, de la seva banda, es quedarà una part de l’actual agrobotiga i la zona d’operacions on es porten les collites.
Amb aquest projecte, Calafell guanya un nou equipament cultural. Serà el segon dedicat a les activitats econòmiques tradicionals, després de La Confraria, el museu que, a l’antiga confraria de pescadors, explica el passat mariner del municipi. El centre d’interpretació del món agrari i del vi també ampliarà l’oferta de museus, monuments i jaciments arqueològics existent a Calafell. Així es reforçarà l’aposta per posar en valor el patrimoni històric local i convertir-lo en un actiu turístic que transcendeixi el sol i platja.

dimarts, 5 de novembre del 2019

Comencen les obres de la vorera nord del Passeig Marítim a Segur de Calafell


(Font: Ajuntament de Calafell)

Amb una inversió que se’n va a 1,5 milions d’euros, per resoldre els seus problemes històrics

L’Ajuntament ha iniciat aquesta setmana les obres de reurbanització de la vorera nord, o vorera muntanya, del Passeig Marítim a Segur de Calafell. És una inversió amb un import molt important, que resoldrà definitivament els problemes històrics de conservació, causats pel mal estat de les conduccions soterrànies d’aigua i clavegueram i per l’arbrat.
Les obres implicaran afectacions a l’estacionament a la banda muntanya del Passeig Marítim entre els carrers Antoni Almanzor i Duero. També hi ha haurà alguna afectació més puntual a la circulació, per moviment de maquinària. L’accés de vianants als habitatges i establiments estarà garantit en tot moment.
“És una actuació de voreres molt potent a Segur de Calafell. Després d’invertir, el darrer dany, 1,9 milions d’euros a la zona central del nucli, ara en comencem una altra que se’n va 1,5 milions, a Segur Platja”, diu el tinent d’alcalde de Territori, Miguel Ángel Perín. Afegeix: “Continuem aquesta línia d’acció, que és una de les principals demandes a Segur”.
Els treballs s’han adjudicat a l’empresa Rubatec, per un import de 1.160.138,35 euros (IVA inclòs). L’adjudicatària farà millores, sense càrrec per a l’Ajuntament, per import de 359.866,73 euros. El termini d’execució és de cinc mesos i mig, amb aturades per les festes de Nadal i Setmana Santa. Es preveu que hi treballin dos equips simultanis, en illes de cases contigües. La Diputació de Tarragona hi aporta 193.491,22 euros mitjançant el seu Pla d’Acció Municipal.
El tram que es remodelarà té una longitud d’un quilòmetre. S’enderrocarà la vorera actual i totes les conduccions subterrànies. El projecte preveu renovar-les, perquè les actuals tenen moltes pèrdues que provoquen l’enfonsament de la vorera. A més, les noves canonades tindran un recobriment especial anticorrosiu, ja que la zona té una alta salinitat per la seva proximitat al mar. A més, es connectaran les conduccions del Passeig Marítim amb les dels carrers transversals perquè l’aigua circuli i no s’entolli en els trams terminals.
Pel que fa a l’arbrat, s’aplicarà la solució d’escocells més grans, ja que els actuals, molt petits per al tipus d’arbres plantats, fan que les arrels siguin molt superficials i aixequin la vorera.
A més, es renovarà l’enllumenat i s’aprofitarà l’obra per posar al dia els elements d’accessibilitat (guals de vehicles, passos de vianants amb la vorera adaptada), ja que els actuals han quedat desfasats d’acord amb les normatives actualment vigents. A més, es millorarà la seguretat als passos de vianants, amb cantonades circulars que donaran més visibilitat tant a persones com a vehicles.

dijous, 31 d’octubre del 2019

Comencen les obres per fer una rambla a l’actual Passatge Sant Antoni


(Font: ajuntament de Calafell)

El nou vial esdevindrà una nova entrada a la façana marítima des de l’estació del tren de Calafell

Ja han començat les obres de remodelació de l’actual Passatge de Sant Antoni, a la Platja de Calafell, que, amb aquesta actuació, es convertirà en una nova rambla. El  nou vial tindrà quinze metres d’amplada, la meitat de la qual serà de vorera. I en el tram comprés entre l’avinguda Mossèn Jaume Soler i el carrer Vilamar, l’actuació anirà a càrrec dels promotors que faran una promoció immobiliària, d’acord amb el pla general vigent.
La nova rambla està cridada a esdevenir una entrada important a la façana marítima del municipi, ja que enllaçarà l’estació de ferrocarril de Calafell amb el Passeig Marítim. El carrer canviarà properament la seva denominació i passarà a anomenar-se rambla Antoni Artigas, dedicada a l’empresari i promotor turístic que va traspassar fa uns pocs anys. El nou nom del vial va ser aprovat, via una moció, al ple de l’Ajuntament del passat febrer i està fent la seva tramitació administrativa.
El tram entre Vilamar i el Passeig Marítim serà remodelat més endavant per l’Ajuntament. Aquest tram correspon al jardí  i la casa que fa cantonada amb el Passeig. Aquí s’hi farà una plaça i l’habitatge, que està catalogat i ja és de propietat municipal, serà restaurada per donar-li algun ús.
El conjunt de la intervenció té un cost de 535.000 euros. El tram assumit pels promotors costarà uns 300.000 euros. Aquesta actuació ajudarà a rehabilitar el sector est del nucli de la Platja, que presenta un espai públic deteriorat. En els darrers anys s’ha fet una important inversió al Passatge de Sant Antoni, però ha estat centrada en el subsòl, on s’ha construït una nova canalització i bombament d’aigües residuals, que va substituir l’existent fins llavors al carrer Sant Pere.

dilluns, 28 d’octubre del 2019

Tornem a invertir a Segur


Tornem a invertir a Segur (i a altres llocs del municipi) El PSC té un compromís ferm i clar amb el nucli de Segur. És el que acumula més retards i macances de tota mena, algunes d’històriques, i necessita un esforç inversor especial.

I, per això, tornem a fer una inversió important al nucli, que començarà a executar-se aquesta tardor. Són 1,5 milions d’euros, que es destinaran a resoldre els problemes de la vorera nord del Passig Marítim. I que arriben mesos després d’acabar una altra gran inversió en voreres, a la zona central de Segur, d’1,9 milions d’euros.

Són xifres incontestables. I ho han dit l’alcalde i el nostre portaveu: continuem aquesta línia d’acció, que és una de les principals demandes a Segur, i amb accions el més potents que sigui possible. Així és, i així seguirà sent.

 Però la nostra acció com a govern municipal no es limita a un sol nucli, per més justes que siguin les seves demandes. Per això, aquesta tardor s’estan posant i es posaran en marxa algunes altres obres a la resta de municipi. Ja s’està fent, de fet s’està acabant, la renovació de l’enllumenat públic al sector Oest de la Platja, entre el carrer Sant Pere i la Carrerada d’En Ralet. A aquest sector ja s’havien substituït els punts de llum antics per uns de nous amb tecnologia led. Però quedava renovar els clabejats i conduccions, així dom diversos bàculs, que és el que es fa ara. I de passada, es millora la il·luminació de la plaça Alcalde Romeu, mesura que ajudarà a rebaixar la conflictivitat.

També han de començar les obres de la plaça del Camí de Mar, al Poble. Una obra que culmina la remodelació del carrer de Mar i que ja s’havia adjudicat fa mesos, l’inici de la qual hem ajornat perquè no impedís la celebració d’algunes activitats organitzades pel teixit empresarial i social del nucli.

I finalment, i aquesta és important, ja hem adjudicat les obres de millora del drenatge del carrer Pescador i vies properes. I han de començar en breu. La solució a la inundabilitat d’aquest sector és molt complicada i els tècnics s’hi han hagut de trencar el cap. Ara es fa una mesura de xoc, que s’haurà de completar amb noves obres més endavant. Però la solució ja està encarrilada i aquesta primera ja millorarà molt la situació.

El govern no s’atura, com podeu comprovar. Però recordareu que ens van comprometre a seguir deixant-nos-hi la pell. I això estem fent. Que a treballar ja s’ha demostrat que no ens guanya ningú.

dilluns, 21 d’octubre del 2019

Calafell obrirà al Port un segon centre per a emprenedors


(Font: ajuntament de Calafell)

Seguirà la filosofia del Vilarenc Zènit: que hi entrin idees i en surtin projectes amb futur

L’Ajuntament de Calafell obrirà al Port de Segur un segon centre per a emprenedors i petites. El Port Zènit seguirà el model del Vilarenc Zenit, que ofereix espais de lloguer a bon preu a projectes empresarials en la seva fase de naixement i consolidació.
El Port Zènit s’habilitarà a locals disponibles del Port i tindrà 281 metres quadrats construïts. Constarà de 8 despatxos i una zona de serveis comuns. Segons el conveni aprovat en el ple municipal d’aquest 17 d’octubre, l’empresa Port Segur-Calafell SA assumirà el cost d’adequació dels locals, amb una inversió de 134.000 euros. Un cop fetes les obres, l’empresa arrendarà l’espai a l’Ajuntament per un import de 3.442,64 euros mensuals (més IVA).
La regidora d’Ocupació, Mònica Trepat, explica que “aquest és un projecte que fomenta les oportunitats al nostre municipi, però també dinamitza l’espai del Port, fins fa poc infrautilitzat i gairebé mort”.
Serà l’Ajuntament, a través de la regidoria d’Ocupació, qui gestioni els usos del nou espai empresarial. L’ús temporal dels despatxos i les condicions econòmiques i de funcionament seran les mateixes que les del Vilarenc Zènit. Aquests serveis s’ofereixen a preus realment competitius, raó per la qual l’Ajuntament té uns criteris per seleccionar les empreses que s’hi podran acollir. Entre els requisits, hi ha la viabilitat econòmica del projecte; que les iniciatives tinguin relació preferentment amb les noves tecnologies, el turisme, la cultura, el lleure o la sostenibilitat ambiental; el grau d’innovació; l’aplicació de tecnologies de la informació i la comunicació; la creació neta d’ocupació; l’experiència prèvia..., entre altres.
L’actual Vilarenc Zènit va obrir portes a finals de 2015 i ha estat un projecte d’èxit, que va assolir en els primers mesos el 100% d’ocupació. La seva filosofia, que serà també la del Port Zènit, és que hi entrin idees i en surtin projectes amb futur. El centre ofereix les eines perquè les idees dels emprenedors es puguin desenvolupar. I no tan sols llogant espais, sinó també donant formació i acompanyament.

dimarts, 8 d’octubre del 2019

Inici imminent de les obres de la vorera nord del Passeig Marítim a Segur de Calafell


(Font: ajuntament de Calafell)

Amb una inversió que se’n va a 1,5 milions d’euros, per resoldre els seus problemes històrics

L’Ajuntament començarà aquest mateix mes d’octubre les obres de reurbanització de la vorera nord, o vorera muntanya, del Passeig Marítim a Segur de Calafell. És una inversió amb un import molt important, que resoldrà definitivament els problemes històrics de conservació, causats pel mal estat de les conduccions soterrànies d’aigua i clavegueram i per l’arbrat.
“És una actuació de voreres molt potent a Segur de Calafell. Després d’invertir, el darrer dany, 1,9 milions d’euros a la zona central del nucli, ara en comencem una altra que se’n va 1,5 milions, a Segur Platja”, diu el tinent d’alcalde de Territori, Miguel Ángel Perín. Afegeix: “Continuem aquesta línia d’acció, que és una de les principals demandes a Segur”.
Els treballs s’han adjudicat a l’empresa Rubatec, per un import de 1.160.138,35 euros (IVA inclòs). L’adjudicatària farà millores, sense càrrec per a l’Ajuntament, per import de 359.866,73 euros. El termini d’execució és de cinc mesos i mig, amb aturades per les festes de Nadal i Setmana Santa. Es preveu que hi treballin dos equips simultanis, en illes de cases contigües. La Diputació de Tarragona hi aporta 193.491,22 euros mitjançant el seu Pla d’Acció Municipal.
El tram que es remodelarà és el comprés entre els carrers Rin i Antonio Almanzor, d’una longitud d’un quilòmetre. S’enderrocarà la vorera actual i totes les conduccions subterrànies. El projecte preveu renovar-les, perquè les actuals tenen moltes pèrdues que provoquen l’enfosament de la vorera. A més, les noves canonades tindran un recobriment especial anticorrosiu, ja que la zona té una alta salinitat per la seva proximitat al mar. A més, es connectaran les conduccions del Passeig Marítim amb les dels carrers transversals perquè l’aigua circuli i no s’entolli en els trams terminals.
Pel que fa a l’arbrat, s’aplicarà la solució d’escocells més grans, ja que els actuals, molt petits per al tipus d’arbres plantats, fan que les arrels siguin molt superficials i aixequin la vorera.
A més, es renovarà l’enllumenat i s’aprofitarà l’obra per posar al dia els elements d’accessibilitat (guals de vehicles, passos de vianants amb la vorera adaptada), ja que els actuals han quedat desfasats d’acord amb les normatives actualment vigents. A més, es millorarà la seguretat als passos de vianants, amb cantonades circulars que donaran més visibilitat tant a persones com a vehicles.
L’any 2011 ja es va arranjar el tram de vorera nord del Passeig que va del carrer Rin al carrer Antonio Almanzor. Ara, es completarà la resta. L’Ajuntament ha anat fent actuacions puntuals i, en alguns sectors, no hi ha enrajolat, sinó una base de ciment posada provisionalment en els punts en més mal estat, per evitar les freqüents ensopegades i caigudes dels vianants, en espera de l’obra definitiva.

dijous, 3 d’octubre del 2019

Ramon Ferré (alcalde de Calafell): «Actuarem de manera contundent on hi hagi ocupacions conflictives»

Fotografies d'Àngel Ullate

Tarragona Digital entrevista l'alcalde de Calafell, un cop complerts els 100 primers dies del nou mandat


Ramon Ferré (1975, Calafell) ja ha començat el seu segon mandat com alcalde de Calafell, que d’entrada es preveu menys crispat que l’anterior. El fort augment del PSC a les municipals, on va passar de cinc a nou regidors, ha donat una força més gran als socialistes, que s’han vist amb cor de governar en solitari, amb el suport extern del PP i Podem. Complerts els primers 100 dies del nou govern, Tarragona Digital ha parlat amb Ferré d’alguns dels aspectes més importants del municipi, com la neteja viària, el problema de les ocupacions incíviques o l’estat de les escoles.

dilluns, 30 de setembre del 2019

Cal Bolavà ja funciona com a escola d’adults


(FONT: Ajuntament de Calafell)

122 alumnes reben formació en diferents cursos específics per a adults

L’edifici de vidre de Cal Bolavà ja funciona com a escola d’adults. Pendent només de rebre l’autorització formal d’Ensenyament, ha iniciat ja el curs 2019-2020 amb un programa de formació d’adults com el de qualsevol altre centre d’aquest tipus. Compta amb 122 alumnes.
A Cal Bolavà hi ha també una escola d’art, amb 124 alumnes, i una escola d’idiomes, amb 120. En total, 366 alumnes. Hi ha llista d’espera en molts grups, atesa l’altíssima demanda.
Ara, l’edifici de vidre de Cal Bolavà, construït fa dues dècades i escaig, està dedicat íntegrament a l’ensenyament. L’altre servei que hi havia, el de centre obert, s’ha traslladat a l’espai cívic de la plaça Alcalde Romeu, al costat del Casal Jove.
Quan rebi l’aprovació formal, l’escola d’adults podrà oferir alguns serveis que fins ara no podia. Per exemple, Cal Bolavà ofereix classes de preparació per a la prova d’accés a cicles formatius de grau mig i ESO, però no pot facilitar als alumnes la possibilitat d’examinar-se a Calafell mateix. Per això, molts alumnes calafellencs es formen a escoles d’altres municipis i es veuen obligats a desplaçar-se.

divendres, 27 de setembre del 2019

100 dies de Govern municipal


(Font: ajuntament de Calafell)

Reorganitzar els serveis, autoritat davant l’incivisme i l’ocupació i la recuperació de les platges, balanç dels 100 primers dies

L’alcalde repassa les principals accions de l’inici del mandat

Els primers 100 dies del mandat 2019-2023 han tingut tres eixos principals a Calafell, segons ha explicat l’alcalde, Ramon Ferré, en fer-ne balanç. La reorganització dels serveis municipals, els actes d’autoritat davant l’incivisme i l’ocupació il·legal i la confirmació que el projecte de recuperació natural de les platges tira endavant, són el resultat d’aquest primer tram de mandat.
Com a notícia especialment positiva, Ferré ha destacat el fet que Costes de l’Estat hagi assumit el 100% del cost del projecte de regeneració natural de les platges del municipi. Un projecte valorat en 308.049,75 euros, que es podrà posar en marxa en breu. Amb aquesta es podrà combatre el retrocés de la línia de costa, amb uns mitjans sostenibles tant ambientalment com econòmicament.
“Les dunes funcionaran com un sistema de defensa de costes davant de l’embat dels temporals, i a la vegada seran un reservori de sorra que permeti reposar-ne als punts que quedin afectats”, diu.
Però l’alcalde fa èmfasi especial en els actes d’autoritat que l’Ajuntament ha activat per tal de combatre l’incivisme, especialment en la neteja, i l’ocupació il·legal d’habitatges al municipi. Ferré subratlla que hi ha un seguit de situacions que no poden continuar ni un dia més al municipi i davant de les quals hi haurà tolerància zero.
Contra l’incivisme
Pel que fa a l’incivisme en la neteja, l’alcalde apunta que “estem reorganitzant els serveis municipals relacionats amb la via pública i la neteja, amb la unificació dels equips d’inspectors que hi havia fins ara i nova contractació de personal. Vam anunciar-ho fa un parell de setmanes i ja he signat els decrets de reorganització, trasllat de places, definició de funcions... I en breu contractarem tres nous inspectors que se sumaran els cinc ja existents”.
El canvi més notable és que els inspectors no ho seran, com fins ara, per temes sinó per zones. I a cada zona que tinguin assignada controlaran els problemes i situacions que hi hagi, siguin del tema que siguin. “No era normal que, per un mateix carrer, passessin fins a tres inspectors, cada un per vigilar una cosa diferent. En canvi, a partir d’ara podrem passar més vegades per cada sector del municipi”.
A més, l’Ajuntament s’ha fet càrrec directe del servei de la Línia Verda. És un servei que, a través d’internet o d’un telèfon gratuït, permet a la ciutadania transmetre l’existència de qualsevol problema de neteja, desperfectes al mobiliari urbà o senyals de trànsit o danys a calçades i voreres. També és l’eina per concertar la recollida gratuïta d’alguns residus, com els mobles i andròmines i les restes de poda. Aquesta gestió directa permetrà centralitzar les incidències comunicades i prioritzar-les òptimament.
Finalment, s’ha posat mà als mercadals setmanals per tal de reduir el cost dels residus que genera l’activitat comercial. Un cost que es disparava per la manca de reciclatge dels paradistes. Una campanya realitzada aquest passat mes d’agost ha permés reduir aquest cost en prop de la meitat, amb un estalvi que, si s’aconsegueix mantenir al llarg de tot l’any, significarà un estalvi de 17.000 euros anuals.
Contra l’ocupació il·legal
L’altre acte d’autoritat que l’Ajuntament està posant en marxa té a veure amb l’ocupació il·legal d’habitatges. L’alcalde, en passar balanç dels 100 dies, ha avançat que a principis d’octubre hi haurà les primeres accions sobre el terreny, que consistiran a inutilitzar les punxades il·legals a la xarxa d’aigua.
Des que va anunciar aquesta mesura, els serveis municipals han identificat diversos casos i han elaborat una llista d’habitatges on les connexions irregulars es taparan, si cal amb formigó, perquè no s’hi puguin reenganxar.
L’alcalde explica que “una cosa és que algú ocupi per necessitat, com a conseqüència dels greus problemes causats per la crisi de la darrera dècada, però una de molt diferent són les ocupacions per autèntica cara dura”. Ferré es refereix a les ocupacions vacacionals (els que ocupen per tenir un habitatge de vacances) o per a conrear marihuana. També a qui ha fet de l’ocupació una forma de vida i es nega a acceptar l’ajut dels serveis socials per a normalitzar la seva situació.
En aquests casos, “hi haurà mà dura i tolerància zero. Això no es pot permetre, perquè genera un seguit de problemes de convivència i d’incivisme que hi van afegits, a  més que es crea un efecte de crida que no volem en absolut”.