dijous, 28 de gener del 2016

Les xifres de la nostra gestió a l'Ajuntament de Calafell

Fa pocs mesos que vam assumir l'alcaldia i que liderem el govern municipal de Calafell. Però els resultats són a la vista de tothom. Quantificables en xifres, que és la forma de fer objectives les coses. Podeu veure-ho en aquest gràfic.


dilluns, 25 de gener del 2016

Una oportunitat per al nucli antic


L’any 2010 vam impulsar des del govern municipal el Pla de Barris del nucli antic de Calafell. Era un bon projecte (va ser dels cinc que més puntuació van obtenir en aquella convocatòria de la Llei de Barris), que en aquell mandat i el següent s’ha tirat endavant com s’ha pogut. L’incompliment de la Generalitat, que havia d’aportar el 50% de la inversió i no ha posat ni un euro del que ja s’ha gastat, ha deixat el projecte pràcticament en via morta.

A data d’avui se n’ha executat només un 30%, tot i una pròrroga. I sense cap compromís clar de la Generalitat sobre els pagaments, i segurament sense opció a una nova pròrroga, a l’Ajuntament se li feia molt difícil acabar-ho tot en solitari, i en tan poc temps.

Però el nucli antic de Calafell no s’ho mereixia. Feia molts anys que esperava una oportunitat per recuperar la vitalitat i no es podia malaguanyar la que teníem encetada. Per això, hem presentat candidatura a un nou fons creat per l’Estat per subvencionar actuacions com les que teníem projectades. El DUSI (Desenvolupament Urbà Sostenible Integral) és semblant en els seus objectius a la Llei de Barris de Catalunya i, si la nostra candidatura prospera, ens permetrà desbloquejar la situació.

El projecte que hem presentat significa una inversió de 9,1 milions d’euros. 4,55 milions els aportaria Madrid. Els altres 4,55 milions haurien de ser assumits per la Generalitat (els 2,9 milions que deu del Pla de Barris) i l’Ajuntament (1,65 milions). És una solució econòmica assumible per l’Ajuntament.

Hem aprofitat per introduir algunes noves actuacions, pensades per insuflar vida i moviment al nucli antic. En concret, la creació d’una bibiblioteca a l’edifici El Sindicat i d’un pavelló esportiu amb la cobertura de la històrica pista de les escoles. En aquest darrer cas, s’hi construirà, a més, un gimnàs annex. També hi hem inclòs la rehabilitació de la masia de Cal Rion, per convertir-la en un equipament.

Mantenim les obres pendents als carrers, i que sabem que són especialment esperades pel veïnat. La remodelació dels carrers Jesús, Mar, Principal i Joan Miró, tampoc pot esperar més.

S’ha hagut de córrer molt per enllestir els projectes nous i preparar la candidatura. Hauríem preferit parlar molt més amb tothom, però els terminis eren ajustadíssims. I no podíem deixar passar aquesta ocasió, qui sap si l’última. Agraim que la resta de grups polítics ho hagin entés, tot i criticar-ho, i hagin donat suport unànime al que no és altre que una excel·lent notícia per al nucli antic i per al conjunt del municipi.

dilluns, 11 de gener del 2016

Resum de la sessió plenària d'avui


Avui s'ha celebrat una nova sessió plenària ordinària a l'ajuntament de Calafell. En l'ordre del dia només hi havia els habituals Precs i Preguntes. Però, s'ha fet el Ple per a passar dos punts per urgència per a demanar una subvenció pel nucli antic dins la primera convocatòria de projectes de Desenvolupament Sostenible Urbà Integral que ha tret l'Estat, recentment. El termini acabava el proper dimecres 13 de gener. Es podia haver convocat un ple extraordinari i urgent per a aprovar el punt, però s'ha convocat de manera ordinària per a que l'oposició pogués fer els precs i preguntes pròpies de les sessions ordinàries.

Els punts d'urgència eren l'aprovació del projecte de Desenvolupament Urbà Sostenible Integral DUSI pel nucli antic de Calafell i la sol·licitud de subvenció a l'Estat per a dur-lo a terme. El projecte es basa en el què es va aprovar pel Pla de Barris del Nucli Antic del Poble de Calafell, afegint alguna actuació més i ajustant altres actuacions ja previstes en el projecte inicial. El pressupost del projecte DUSI és de 9 milions d'euros, dels quals l'Estat en finançaria el 50%. El calendari és des de 2014 fins el 2020. La convocatòria permet justificar inversió ja feta en els anys 2014 i 2015, per això puntua més un projecte ja iniciat i que s'està executant. El Projecte d'Intervenció Integral del Nucli Antic de Calafell era el projecte ideal per a poder aconseguir el finançament en aquesta nova convocatòria, ja que va ser escollit entre els 5 millors projectes de la darrera convocatòria de la Llei de Barris del 2010.

El Projecte d'Intervenció Integral del Nucli Antic de Calafell s'ha executat en un 30%, durant els 5 anys de vigència. Aquest any 2016 és el darrer en què es poden dur a terme les seves actuacions i, davant la manca de finançament per part de la Generalitat, s'intentarà executar el màxim possible, demanant una nova pròrroga de dos anys més per a acabar-lo (2017-2018). En el projecte inicial hi ha algunes actuacions que ja s'han executat i que poden assolir un nou finançament estatal, entre elles el carrer Torredembarra, el carrer de la Barceloneta i l'aparcament de la Bòbila, a més de programes socials que s'han dut a terme en aquests dos darrers anys (2014-2015). També contempla altres actuacions que resten pendents, com els carrers Jesús, de Mar, Principal, Joan Miró i dos equipaments (la biblioteca en l'edifici de l'antic Sindicat i un centre cultural a la Masia de Cal Rion). A més, en el nou projecte DUSI s'han afegit altres actuacions, com la cobertura de la pista del castell i un petit gimnàs annex. Aquesta inversió permetrà recuperar la pràctica de l'hoquei en el nucli antic, on va néixer, a més de donar cabuda al Club Gimnàstica de Calafell, en aquest nou gimnàs, que té una setantena de nens i nenes.

Tot i la manca de temps i l'escassa participació que hi ha hagut pel projecte DUSI, en part per què s'està arribant ja al final del Pla de Barris i pel poc temps per a presentar la sol·licitud de subvenció, l'equip de govern ha deixat oberta la porta a les aportacions ciutadanes i dels diferents grups municipals pel desenvolupament del projecte, en cas de ser subvencionat.

Finalment, s'ha dut a terme el torn de Precs i Preguntes del Públic, on el Manel ha demanat com estava l'adjudicació del nou tanatori i quants diners es destinaran a les urbanitzacions en el 2016. L'alcalde l'ha contestat dient que els pressupostos participatius seran a partir del 2017, tal i com deia el programa electoral, i del tema tanatori restem pendents de la decisió del Tribunal Català de Contractes.