dilluns, 11 de gener de 2016

Resum de la sessió plenària d'avui


Avui s'ha celebrat una nova sessió plenària ordinària a l'ajuntament de Calafell. En l'ordre del dia només hi havia els habituals Precs i Preguntes. Però, s'ha fet el Ple per a passar dos punts per urgència per a demanar una subvenció pel nucli antic dins la primera convocatòria de projectes de Desenvolupament Sostenible Urbà Integral que ha tret l'Estat, recentment. El termini acabava el proper dimecres 13 de gener. Es podia haver convocat un ple extraordinari i urgent per a aprovar el punt, però s'ha convocat de manera ordinària per a que l'oposició pogués fer els precs i preguntes pròpies de les sessions ordinàries.

Els punts d'urgència eren l'aprovació del projecte de Desenvolupament Urbà Sostenible Integral DUSI pel nucli antic de Calafell i la sol·licitud de subvenció a l'Estat per a dur-lo a terme. El projecte es basa en el què es va aprovar pel Pla de Barris del Nucli Antic del Poble de Calafell, afegint alguna actuació més i ajustant altres actuacions ja previstes en el projecte inicial. El pressupost del projecte DUSI és de 9 milions d'euros, dels quals l'Estat en finançaria el 50%. El calendari és des de 2014 fins el 2020. La convocatòria permet justificar inversió ja feta en els anys 2014 i 2015, per això puntua més un projecte ja iniciat i que s'està executant. El Projecte d'Intervenció Integral del Nucli Antic de Calafell era el projecte ideal per a poder aconseguir el finançament en aquesta nova convocatòria, ja que va ser escollit entre els 5 millors projectes de la darrera convocatòria de la Llei de Barris del 2010.

El Projecte d'Intervenció Integral del Nucli Antic de Calafell s'ha executat en un 30%, durant els 5 anys de vigència. Aquest any 2016 és el darrer en què es poden dur a terme les seves actuacions i, davant la manca de finançament per part de la Generalitat, s'intentarà executar el màxim possible, demanant una nova pròrroga de dos anys més per a acabar-lo (2017-2018). En el projecte inicial hi ha algunes actuacions que ja s'han executat i que poden assolir un nou finançament estatal, entre elles el carrer Torredembarra, el carrer de la Barceloneta i l'aparcament de la Bòbila, a més de programes socials que s'han dut a terme en aquests dos darrers anys (2014-2015). També contempla altres actuacions que resten pendents, com els carrers Jesús, de Mar, Principal, Joan Miró i dos equipaments (la biblioteca en l'edifici de l'antic Sindicat i un centre cultural a la Masia de Cal Rion). A més, en el nou projecte DUSI s'han afegit altres actuacions, com la cobertura de la pista del castell i un petit gimnàs annex. Aquesta inversió permetrà recuperar la pràctica de l'hoquei en el nucli antic, on va néixer, a més de donar cabuda al Club Gimnàstica de Calafell, en aquest nou gimnàs, que té una setantena de nens i nenes.

Tot i la manca de temps i l'escassa participació que hi ha hagut pel projecte DUSI, en part per què s'està arribant ja al final del Pla de Barris i pel poc temps per a presentar la sol·licitud de subvenció, l'equip de govern ha deixat oberta la porta a les aportacions ciutadanes i dels diferents grups municipals pel desenvolupament del projecte, en cas de ser subvencionat.

Finalment, s'ha dut a terme el torn de Precs i Preguntes del Públic, on el Manel ha demanat com estava l'adjudicació del nou tanatori i quants diners es destinaran a les urbanitzacions en el 2016. L'alcalde l'ha contestat dient que els pressupostos participatius seran a partir del 2017, tal i com deia el programa electoral, i del tema tanatori restem pendents de la decisió del Tribunal Català de Contractes.

Cap comentari:

Publica un comentari