dimecres, 30 de desembre de 2015

Memòria d'alcaldia del pressupost 2016


El pressupost pel 2016 de l’ajuntament de Calafell és el que més consens ha necessitat per a la seva aprovació en la història democràtica. Per tant, és un pressupost que ha hagut de sorgir del diàleg, el debat i el pacte de les diferents forces polítiques que configuren el Consistori. Poc o molt, tots els grups municipals han tingut l’opció de participar, en major o menor mesura, en la seva confecció.

Per primer cop en la història de la democràcia, l’Ajuntament de Calafell rebaixa considerablement la pressió fiscals als ciutadans, respecte l’any anterior. La baixada de l’IBI en un 10% suposa una reducció dels ingressos de 2’2 milions d’euros que calia encaixar i pair bé. Alguns dubtaven que aquesta baixada fos possible assumir-la, fins i tot deien que no podríem fer un pressupost amb 2’2 milions menys i que era impossible baixar l’IBI un 10%. Aquí en teniu la prova!

No només s’ha assumit la baixada, sinó que també s’assumeix gairebé la meitat de la paga extra del Nadal del 2012 que es va treure als treballadors municipals, valorada en uns 450.000 euros, i l’augment d’un 1% dels sous de tot el personal de l’ajuntament i organismes autònoms.

Com s’ha fet això? Doncs rebaixant els sous dels regidors i l’alcalde, eliminant els càrrecs de confiança de la plantilla, amortitzant les places per jubilació, reduint les despeses de Protocol, rebaixant els lloguers que té l’Ajuntament, ajustant els contractes de serveis, ajustant els consums energètics i reduint la inversió amb finançament propi.

Aquestes mesures podrien semblar una “tisorada” al pressupost i algú podria pensar que no es podrien pagar les despeses previstes. Però, no és així! S’han estudiat totes les partides i els costos de les actuacions per a ajustar la despesa a la realitat i, a més, encetar nous projectes.

Pel què fa a la plantilla, cal destacar que hi haurà més efectius policials, concretament 6 agents més, escollits amb transparència i neutralitat. També es cobriran les 3 places d’agents que s’han jubilat durant l’any 2015. Per tant, realment, hi haurà 6 efectius més per a completar el quadrant del servei i evitar situacions surrealistes com les que hem viscut en els darrers anys, amb dies on hi havia una sola patrulla al carrer. També, en matèria policial, hi ha la previsió de traslladar part del servei a les Dependències Municipals de Segur, un cop el personal mèdic de l’ambulatori es traslladi al nou CAP de Segur. Per tant, es reforçarà la presència policial en el nucli de Segur i millorarà la seguretat ciutadana.

També es cobriran dues places vacants a la plantilla de l’emissora municipal que, actualment, es fan a través de contractacions externes. Això servirà per consolidar Calafell Ràdio com a emissora de referència comarcal i local, amb una programació moderna i variada, cobrint les baixes de la Marta Rius i el malaurat Ferran Rodríguez. Però, a més, pel què fa a Calafell Ràdio, l’emissora compta de nou amb un professional que fa les tasques de Director, després de 4 anys a la deriva i amb un regidor intentant fer aquestes tasques. Sense cap dubte, guanyarem en transparència, pluralitat i professionalitat en aquest mitjà local.

També hi ha intenció d’iniciar durant aquest any la televisió per Internet, a través del canal de YouTube, inicialment, i després com a Calafell.TV, amb retransmissions dels partits dels equips esportius locals, entrevistes als portaveus dels diferents grups i altres programes culturals i d’entreteniment que s’aniran preparant. Cal destacar també que, per primer cop, els Plens de l’Ajuntament seran retransmesos íntegrament per Internet, amb imatge i so, a través d’Streaming. A més, les gravacions s’arxivaran en un software en format de videoactes que en facilitarà la consulta i recerca dels grups polítics i dels ciutadans.

En matèria de comunicació també cal destacar que es portarà a terme un nou portal web de l’Ajuntament que acollirà nous espais de transparència, pluralitat política i participació ciutadana. Durant aquest any s’aprovaran els reglaments del Consell Ciutadà, el Consell de Seguretat Ciutadana, el nou ROM i el reglament de la Comissió Especial de Queixes i Suggeriments. Per tant, s’iniciaran processos participatius on la ciutadania podrà decidir on van a parar els seus impostos i millorar la seguretat en el seu nucli.

Les Dependències Municipals de La Platja acolliran les sessions plenàries i, durant aquest any, es convertiran en un autèntic edifici administratiu. A més de CEMSSA, el Patronat de Turisme, el SAC i Via Pública, hi aniran els departaments de Medi Ambient i Urbanisme. La centralització d’aquests serveis possibilitarà una major optimització dels recursos humans de l’ajuntament. Alhora, suposarà un estalvi de més de 20.000 euros anuals en el lloguer d’edificis.

En aquesta mateixa línia, el Jutjat de Pau es traslladarà a les Dependències Municipals de Segur, aprofitant la sala d’actes per a les celebracions matrimonials i els diferents despatxos per a les oficines del jutjat que porta anys en una situació precària d’espai i d’instal·lacions. A primers d’any, a més, es procedirà a l’elecció del Jutge de Pau de Calafell. L’estalvi en lloguer d’edificis serà de 6.300 euros anuals, aproximadament, a partir del novembre.

Finalment, també al mes de novembre, expira el contracte de lloguer de les oficines de Benestar Social. Aquestes oficines es traslladaran a l’actual edifici d’urbanisme, estalviant uns 40.000 euros anuals. Per tant, en un sol any, reduirem de 4 a 1 els lloguers d’edificis municipals, optimitzant els que ja té l’Ajuntament en propietat, creant dos centres cívics (al Port i a Cal Bolavà) que completaran la xarxa d’equipaments socioculturals en els nuclis i obrint-ne un de nou (Masia del Vilarenc) com a seu de la regidoria d’ocupació i un viver d’empreses i emprenedors.

L’ajust en els contractes de serveis és fruit de noves adjudicacions com les del manteniment de l’enllumenat públic i el transport escolar, aprovades recentment. També es rebaixaran els contractes de serveis de neteja viària, platges i recollida de residus, prèvia negociació amb les empreses concessionàries. Aprofitarem aquest any per a revisar les taxes en profunditat i preparar els nous plecs de condicions o reglaments de les contractes que acaben l’any 2017.

En matèria d’estalvi energètic es portarà a terme els projectes per a la renovació de l’enllumenat públic i l’estalvi en consum que suposa la nova adjudicació. També s’aniran substituint les lluminàries dels edificis municipals per làmpades de LED.

Pel què fa a inversions, es passa d’1’8 milions d’inversió de fons propis a 0’3 milions d’euros pel 2016. Això és fruit de la rebaixa de l’IBI, però també d’assumir la part proporcional de la paga extraordinària del 2012 als treballadors, de la voluntat política de mantenir bona part de la despesa corrent actual, mantenir l’aportació al Patronat Fundació Castell de Calafell que obrirà el nou espai de la Confraria de Pescadors, recuperar esdeveniments importants com el High Rockabilly Festival que promocionen el nostre municipi i de redactar projectes d’obra que, en part, es finançaran amb un préstec que demanarem passat l’estiu. Tot i així, l’ajuntament compta amb 423.000 euros, ja concedits, més 305.000 euros emparaulats de subvenció de la Diputació per la reforma del Camp de Futbol de Calafell per a acollir els Jocs del Mediterrani, l’any 2017.

En el Pla de Barris s’estan elaborant els projectes d’obra de les actuacions previstes (carrer Jesús, carrer de Mar,...) i es seguiran duent a terme els programes socials previstos i els ajuts per a la rehabilitació d’habitatges i obertura i adequació d’establiments comercials en el nucli antic. En paral·lel, s’està treballant per a presentar un projecte del què resta del Pla de Barris a la primera convocatòria d’ajuts pel Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (DUSI) que ha tret enguany l’Estat. Això suposaria obtenir el 50% restant del finançament d’aquestes inversions, en cas de ser escollits.

També s’assumeixen els 65.000 euros de l’expropiació de l’ampliació de la Planta de Residus d’ECObp que cal retornar a l’empresa, segons conveni subscrit per l’anterior Consistori, i el diferencial per a la construcció del nou Centre d’Horticultura a l’antic Tennis Bonavista per a oferir els estudis del cicle formatiu que s’ha iniciat aquest setembre.

Dins dels projectes que es duran a terme enguany, hi ha l’adequació de diverses instal·lacions esportives (Pavelló Joan Ortoll, Pista del Castell, Bar del camp de futbol de Segur, Pista de l’Institut Camí de Mar) i l’adequació dels centres escolars actuals. Alguns dels projectes seran contractats externament per la seva dificultat i especificitat tècnica, la resta seran redactats pels serveis tècnics municipals. El 2016 serà un any de projectes!

En quant a l’aportació al Patronat de Turisme, cal dir que es redueix l’aportació econòmica ja que algunes de les despeses d’anys anteriors les assumirà alcaldia i la regidoria de Promoció Econòmica. Com és sabut, el nou cartipàs preveia l’absorció de l’activitat de l’antiga regidoria de Cultura per la de Promoció Econòmica. Això suposa un replantejament de l’organització dels esdeveniments que donarà més rellevància a la promoció econòmica del municipi, deixant pel Patronat de Turisme les tasques de promoció exterior del municipi.

En canvi, pel què fa a Via Pública, es disposarà de més diners que l’any anterior per al manteniment de carrers i dels espais públics, ja que la rebaixa del cost del transport escolar fa possible encaixar l’augment de les partides de material de brigada.

En matèria esportiva, s’agrupen totes les subvencions que es donaven des de diferents regidories i departaments, augmentant els imports en algunes d’elles. La més significativa continua sent la subvenció al Club Patí Calafell que continua a la màxima categoria de l’hoquei estatal. Però també s’augmenten les subvencions a la campiona del Món de Petanca, Rosario Inés, i al jove pilot de motos, Àlex Toledo, ja que el 2016 suposa un impuls a la seva carrera com a pilot.

Pel què fa al servei de platges, enguany es traurà a concurs un servei renovat, amb noves torres in guinguetes de vigilància, pels propers 4 anys. En ell, s’hi contemplarà l’adquisició de dues noves ambulàncies i altres millores del servei.

En matèria d’ocupació, en l’any 2016, farem dues edicions del projecte Calafell Crea, la corresponent al 2015 i la del 2016. Per tant, destinant els 150.000 euros del 2016, enguany disposarem del doble per a fer dos projectes diferents que generin nous llocs de treball i ofereixi més formació per a persones en situació d’atur. En aquest projecte, destaca l’aprofitament dels pisos buits propietat d’entitats bancàries per a lloguer social, un equip de sensibilització i educació per a propietaris de gossos i formació per a tenir cura de la gent gran.

Però, sobretot, enguany volem canviar de dalt a baix l’atenció a les persones més necessitades, creant els protocols mínims d’atenció als col·lectius més perjudicats per la crisi, augmentant l’aportació econòmica a la regidoria i tancant un nou conveni marc dels serveis socials amb el Consell Comarcal i la Generalitat. També s’augmenten les subvencions a les llars de jubilats del municipi.

Pel què fa a CEMSSA, es començarà a donar un caràcter més professional i empresarial a la gestió que s’està duent a terme des dels seus inicis. Cal destacar que s’acabaran de pagar les despeses de comunitat que hi havia pendents des de l’adquisició dels locals del Port, es definirà novament la zona blava del municipi per adequar-la a les necessitats reals del municipi, s’assumirà el servei de grua municipal i es continuarà portant l’administració del nou mercat municipal, on s’hi construirà un espai de magatzem de residus i s’adequarà el passadís de les cambres frigorífiques.

Per tant, un pressupost molt ambiciós i que pretén ser el punt de sortida d’una legislatura amb moltes il·lusions, molts projectes i d’activació econòmica del nostre municipi. Només generant ocupació i prosperitat sortirem de la crisi i donarem dignitat a la vida de tothom. Però ho farem assegurant a la vegada que, mentrestant, no quedi despenjada cap de les persones que pateixen la crisi i les retallades, que la recuperació arribi el més aviat possible i que quan la recuperació sigui alguna cosa més que bones paraules arribi a tothom. No estem inermes des del món local i usarem tots els recursos al nostre abast perquè a Calafell la justícia i la cohesió social siguin la norma i no l’excepció.

Aquests primers pressupostos que tirem endavant representen també un compromís en el sentit de començar a canviar les coses que mai no canviaven a Calafell. De canviar allò que ja només es feia per inèrcia o per costum, sense plantejar-se si encara tenia sentit o servia per alguna cosa. El repte és d’altura i entenem perfectament que pugui haver-hi recances i dubtes. Però també ens hi va el futur del nostre municipi i per això, tal com vam prometre també, ens hi estem deixant la pell.


Ramon Ferré Solé
Alcalde de Calafell

Calafell, 16 de desembre de 2015

Cap comentari:

Publica un comentari