dimarts, 29 de desembre de 2015

Resum de les sessions plenàries d'ahir


Ahir dilluns, es van celebrar dues sessions plenàries extraordinàries, una d'elles urgent, per a aprovar temes d'especial interès per a la ciutadania com el Pressupost pel 2016 i les ordenances fiscals, resolent les al·legacions que hi han hagut.

En el primer ple extraordinari i urgent s'ha aprovat el mutu acord amb el propietari dels terrenys que s'estaven expropiant del Polígon de La Rafela per a l'ampliació de la planta de residus actual, gestionada per l'empresa comarcal Ecobp, S.L., per a la que es compta amb una subvenció de gairebé 300 mil euros per a la seva execució. La valoració de la finca a expropiar ronda els 65.000 euros, segons valoració feta per l'arquitecte municipal. Després del ple de la setmana passada, on alguns grups de l'oposició van mostrar dubtes sobre la valoració, i després de que l'alcalde ho deixés sobre la taula per a que l'arquitecte municipal expliqués àmpliament, durant més de tres hores, als grups de l'oposició, en una comissió informativa celebrada el passat dimecres, el punt ha estat aprovat amb un ampli consens polític pels grups de CiU, PSC, UAM, PP, C´s i el regidor no adscrit. ERC s'ha abstingut i la CUP ha votat en contra.

També s'ha aprovat en aquest ple l'adjudicació del nou contracte de manteniment i estalvi energètic de l'enllumenat públic de Calafell. El concurs portava més de dos anys de tràmit i s'ha decidit fa unes setmanes en una mesa de contractació amb l'acord unànime de tots els regidors. L'empresa adjudicatària ha estat Rubatec, tot i que no ha estat la millor oferta, però sí la millor de les que han presentat tota la documentació requerida en el Plec de Condicions. El contracte preveu una inversió aproximada d'uns 14 milions d'euros (IVA inclòs) a amortitzar durant un període de 15 anys de contracte. Cal dir que el contracte és força complex i preveu un temps de 6 mesos per a elaborar els projectes d'adequació de les diferents zones d'enllumenat públic, preveient una quantitat important per a la substitució de lluminàries per a augmentar l'estalvi energètic en l'enllumenat públic, una part per al manteniment anual de la xarxa, una part per a la renovació de la mateixa xarxa i un últim apartat per a imprevistos.

En el segon ple extraordinari s'han aprovat tres punts referents al personal de l'ajuntament. El primer d'ells fa referència als dies addicionals de vacances per antiguitat de la plantilla de l'ajuntament. El segon és l'adhesió parcial al conveni col·lectiu del personal laboral de l'ajuntament dels treballadors de l'Organisme Autònom Municipal (OAM) Fundació Castell de Calafell. Aquest punt equipara els treballadors de l'organisme als drets socials que tenen els treballadors laborals de l'ajuntament. S'ha pactat amb els sindicats que l'equiparació dinerària serà diferida en dos anys.


El tercer punt aprovat ha estat la proposta de relació de llocs de treball i l'estructura organitzativa que ha plantejat l'equip de govern per al proper exercici 2016. Aquesta proposta suprimeix les places de personal eventual (càrrecs de confiança) de la plantilla de l'ajuntament. Actualment, hi havia encara dues places (ja no ocupades) de l'anterior mandat que pujaven uns 100.000 euros de cost, aproximadament. Aquest estalvi ajuda a encaixar la reducció de l'IBI en el nou pressupost i apropa més l'alcalde a la ciutadania, ja que se suprimeix la figura de "Coordinador" que tenia l'anterior alcalde. A més, s'ha ajustat la plantilla a l'estructura de govern actual i s'ha augmentat la dotació policial pel 2016 en 6 policies més dels actuals.

El següent punt ha estat l'aprovació del pressupost pel 2016 que explicarem en properes entrades, amb major detall. Només explicar que alguns grups municipals havien sembrat dubtes i havien afirmat que el pressupost pel 2016 era difícil de fer, ja que havia d'assumir una baixada de l'IBI del 10% i això era missió impossible. L'equip de govern ha demostrat que era factible i ha presentat un pressupost on s'assumeix aquesta important baixada d'impostos, però també la part proporcional a la paga extra dels treballadors de l'ajuntament que el govern central va retirar-los en el 2012 (uns 450.000 euros aproximadament) i un augment de l'1% en els salaris dels propis treballadors municipals. També han restat uns 400.000 euros per a diferents inversions, com adequar els edificis municipals per a agrupar alguns departaments i estalviar 3 dels 4 lloguers actuals que té l'ajuntament, adequar el centre d'horticultura i jardineria per al cicle formatiu de l'Institut La Talaia, un correcan a Segur, un nou espai Workout i altres inversions menors, com l'adequació de l'espai de recollida d'escombraries del nou mercat municipal, a través de l'empresa municipal CEMSSA. Finalment, el pressupost s'ha completat amb les subvencions de la Diputació per a l'adequació del camp de futbol municipal de Calafell per a la celebració dels Jocs del Mediterrani l'any 2017.

En el darrer punt, s'han debatut i acceptat part de les al·legacions fetes per diversos grups polítics, empreses i departaments a les ordenances fiscals pel 2016. Es manté la baixada de l'IBI del 10%, tot i que alguns grups polítics han plantejat algunes propostes alternatives que l'equip de govern ha decidit ajornar per a ser estudiades amb posterioritat, sense tocar la baixada proposada. S'ha acceptat tornar a deixar l'articulat que s'havia modificat en les bonificacions de l'IBI per a famílies amb una sola propietat, tot i que es deixa la porta oberta a estudiar-les cas per cas. S'ha acceptat la bonificació de l'IBI per a aquells equipaments de caràcter social i que fomentin l'ocupació en el municipi en un 95%. També s'han estimat algunes al·legacions presentades per la CUP, com la bonificació del 50% de l'IBI per a aquells propietaris d'immobles que instal·lin sistemes d'aprofitament tèrmic o elèctric provinents del sol sense estar obligats a fer-ho. També s'ha deixat per a un posterior estudi algunes de les propostes presentades per aquest grup, després de l'àmplia proposta feta al respecte.

Tant els pressupostos com les ordenances fiscals han comptat amb el suport dels diferents grups de govern (PSC, UAM i PP), com de bona part dels grups de l'oposició (C´s, ERC i el regidor no adscrit). Aquest fet ha estat destacat per l'alcalde, Ramon Ferré, com un bon auguri per a aquest any que comença i per l'inici d'una època de diàleg i consens entre les diferents forces que configuren el Consistori calafellenc.

Cap comentari:

Publica un comentari