dilluns, 23 de gener del 2017

Alcaldes.eu entrevista a Ramon FerréLa revista digital alcaldes.eu ha entrevistat l'alcalde de Calafell, Ramon Ferré, repassant els projectes del municipi, l'actualitat nacional i la seva trajectòria política. Esperem que us agradi. També la podeu llegir en aquest enllaç.

dijous, 19 de gener del 2017

Plaça de toros de Segur: una sentència injusta i que no compartim, però que haurem de pagar


L’Ajuntament de Calafell haurà de pagar un milió i mig d’euros per una sentència que considera injusta i no comparteix, però que haurà d’acatar tant si li agrada com si no. És l’afer de la plaça de toros de Segur, un serrell urbanístic que es remunta al Pla General de 1989. En realitat, a un model turístic, el dels anys 60 del segle passat, que fa dècades que va morir ell sol. Però que ens acaba petant ara a les mans, tant temps després, i amb un cost econòmic important.

Discrepem rotundament que s’hagi d’expropiar un terreny que ja és un equipament. En realitat, s’expropia per aconseguir un terreny per equipaments. És a dir, just a l’inrevés del que diu el tribunal. No té cap lògica. És absurd. Però en aquesta vida no n’hi ha prou amb tenir raó: a més, te l’han de donar. I el tribunal no ens l’ha donat. Segurament sense ser conscient del mal que fa i del problema que li provoca a l’Ajuntament.

I el problema no és, afortunadament, no poder-ho pagar, sinó les moltes coses que es quedaran sense fer, o que s’hauran de postergar, per atendre aquest pagament. Les moltes necessitats que arrossega Calafell i que podien començar  a atendre’s aquest any i els dos o tres propers queden en entredit, i els ciutadans lògicament perjudicats, per una resolució judicial incomprensible.

Des del govern municipal hem obert una negociació amb els demandants per intentar mitigar aquest daltabaix amb un pagament fraccionat en tres anys. El tràngol serà més passador, si ho aconseguim. Però només això. Seguirem tenint durant uns anys un problema per causa d’una sentència que, a diferència d’altres que han recaigut contra el nostre Ajuntament, no té ni cap ni peus.

dilluns, 9 de gener del 2017

Resum de la sessió plenària d'avui


Aquesta tarda s'ha celebrat la sessió ordinària del Ple de l'ajuntament corresponent al mes de gener. Només hi havia un punt per a aprovar, la moció presentada pel PSC per a la reinversió del superàvit. La moció no s'ha aprovat pels vots en contra de CiU, Ciutadans i PP. ERC s'ha abstingut. Cal dir que faltaven dos regidors, per diversos motius, dels partits que hi han donat suport i que, per aquest motiu, la moció no ha prosperat. La moció proposava que els ajuntament poguessin reinvertir el superàvit del 2017 i demanar a l'Estat que ho permetés, en la pròrroga dels pressupostos generals. Aquesta reinversió permetria als ajuntaments poder fer inversions, sense haver de demanar nous préstecs, amb els diners sobrants de l'exercici 2016.

En el torn de Precs i Preguntes del Públic, el Carles ha demanat explicacions sobre la denúncia del conveni amb l'associació de Protecció Civil; la Carmen ha preguntat sobre els llums de Nadal; el Francisco sobre uns arbres tallats en un carrer, l'ús de les bufadores i la rehabilitació dels mercats; la Fina ha preguntat com es pot promocionar Segur i per les ambulàncies en el mercadal; el Manel ha preguntat pel Passeig Marítim, la Participació Ciutadana, els pressupostos participatius i la fibra òptica; el Juan sobre el superàvit i l'enllumenat de Calafell Residencial; el Killian ha demanat explicacions sobre la sanció per penjar rètols en façanes i pel Parc de Nadal. Finalment, el José Ramon ha demanat per què no es pot donar tuppers en el menjador social per a endur a casa.

dimecres, 4 de gener del 2017

MOCIÓ SOBRE LA REINVERSIÓ DEL SUPERÀVIT

El Sr. Miguel Angel Perín Tienda, com a portaveu del grup municipal del PSC de Calafell, 

exposa,
               
La Llei Orgànica d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera (LOEPSF) recull les tres regles fiscals d'obligat compliment: estabilitat pressupostària, deute públic i regla de despesa.

L'article 11.4 de la LOPESF assenyala que "les corporacions locals hauran de mantenir una posició d'equilibri o superàvit pressupostari", mentre que l'art 32, referit a la destinació del superàvit, assenyala que "aquest es destinarà a reduir el nivell d'endeutament".

La llei 9/2013 de deute comercial, va modificar la llei per permetre als ajuntaments que complissin una sèrie de requisits, destinar el superàvit a inversions financerament sostenibles, una definició d'inversions que va recollir el decret llei 2/2014, de 21 de Febrer en el seu DA 16. Aquestes excepcions en cap cas van donar satisfacció a les demandes municipals ja que les condicions per poder acollir-se a la mesura eren importants: haver registrat superàvit pressupostari i romanent de tresoreria, que haguessin pagat abans els deutes pendents amb proveïdors per complir amb la llei de morositat i destinar el sobrant a amortitzar deute.

Al llarg d'aquests anys aquesta situació ha comportat una paradoxa: els ajuntaments són l'única administració en superàvit, estan sanejats i compleixen els seus objectius però no poden invertir aquest estalvi.

A hores d'ara l'administració local s'han convertit en l'administració més complidora amb els objectius marcats: el deute local ja ha arribat aquest any als objectius del 3% fixats per al 2020, amb quatre anys d'avançament; el superàvit de lasEntidades Locals, aporta al còmput total d'Espanya mig punt del PIB i també compleix amb el sostre de despesa i paga a termini als seus proveïdors.

Per això, és ineludible que el Govern atengui les demandes del conjunt dels ajuntaments, i tal com ha plantejat la FEMP en la reunió de la Comissió Nacional d'Administració Local (CNAL) del passat dia 30, els permeti utilitzar el superàvit, que aquest any ronda els 4500 milions d'euros.

Ha arribat l'hora que el Govern escolti, i sigui sensible a les reivindicacions dels ajuntaments, les demandes són justes, raonables i necessàries per seguir posant els interessos dels veïns per davant de qualsevol altre, i continuar duent a terme inversions, desenvolupament i l'enfortiment de l'Estat de Benestar.

Els governs locals són l'administració més propera als ciutadans, i més en aquests moments de crisi, el Govern no ha de posar traves a la seva tasca en la prestació de serveis públics de qualitat.

És per tot això que des del Grup Municipal Socialista proposem al Ple Municipal de l’Ajuntament de Calafell, l’adopció dels següents 

ACORDS:

Primer.- Permetre que les entitats locals reinverteixin el seu superàvit en 2017, sense necessitat de generar nous ingressos pel mateix import, a través d'una autorització legal per a aquesta reinversió que sorgeixi de la pròrroga pressupostària dels PGE.

Calafell, 13 de desembre de 2016
Miguel Angel Perín Tienda

Portaveu del grup municipal del PSC de Calafell

diumenge, 1 de gener del 2017

Balanç de l'any de l'alcalde de CalafellL'alcalde de Calafell, Ramon Ferré, fa un balanç de l'any per a Calafell.tv, després d'un any i mig de mandat en minoria.