dilluns, 4 de març del 2019

Resum del Ple d'avui

Resultado de imagen de ajuntament de calafell


Aquesta tarda s'ha celebrat la sessió oredinària del Ple Municipal corresponent al mes de març. En l'ordre del dia, destacava l'aprovació del pressupost i la plantilla pel 2019. Però, també, la modificació puntual del POUM que permetrà protegir bona part de la muntanya del Comú de l'especulació urbanística i de la construcció de diversos habitatges en una zona boscosa, a prop de Bellamar.

A més, s'ha donat compte de diversos informes d'intervenció i tresoreria, s'ha declarat desert el concurs per a establir una base nàutica al Port de Segur, s'ha deixat sense efecte una subvenció del Pla de Barris a un immoble del carrer de l'església, s'ha bonificat l'ICIO a un altre immoble de l'àmbit del Pla de Barris del Poble, s'ha ratificat el conveni amb la Diputació de Tarragona per a la participació conjunta a fires en el 2019 i, finalment, s'ha aprovat el padró d'habitants a 1 de gener del 2018 (25.444 habitants).

Pel què fa a la modificació de la plantilla, s'ha canviat la plaça de tècnic de comunicació per una de responsable de comunicació. També s'ha aprovat una nova plaça de tècnic de protecció civil. I s'han introduit variacions en les nòmines dels tres llocs que ocupen habilitats nacionals (secretari/a, interventor/a i tresorer/a) per a fer-los més atractius a possibles candidats a ocupar-les.

Pel que fa al pressupost, l'import total per enguany serà de 48.949.403'73 euros, 1'3 milions d'euros més que el de l'any anterior. El capítol de personal s'augmenta en un milió d'euros, fruit de l'augment aprovat per l'Estat i la dotació dels imports que es desprenen del conveni amb el personal laboral i l'acord amb el personal funcionari de l'ajuntament, assolits a finals de l'any passat. El nou pressupost permetrà obrir l'escola d'adults a Cal Bolavà, al setembre del 2019. També, permetrà augmentar un curs més en l'ensenyament de natació als infants de les escoles.

Cal destacar que l'endeutament municipal es situarà en un 67%, a finals del 2019, tot i que el pressupost preveu la sol·licitud d'un nou préstec de 4'7 milions d'euros, per al finançament de noves inversions. Entre elles, hi haurà les que van sortir escollides en els pressupostos participatius, on l'ajuntament ha decidit incrementar l'aportació econòmica, passant dels 400.000 euros inicials als més de 900.000 euros definitius. Les altres inversions previstes són l'acabament del pavelló Joan Ortoll, la remodelació de l'skateparc annex al pavelló, l'adequació de voreres a les urbanitzacions, l'adequació del Mercat Vell, el mobiliari i la senyalètica pel Centre Cívic Montse Civit, al Port de Segur, l'adequació de nous espais canins, l'adequació de la vorera de la Rambla Nova de la Sínia, l'adequació de les pistes de petanca del Vilarenc, la instal·lació d'alarmes en els edificis municipals i l'adquisició d'equipaments i mobiliari.

Pel què fa al pressupost de l'Organisme Autònom Municipal Patronat-Fundació Castell de Calafell serà de 427.918'57 euros. Es preveu la introducció del patrimoni calafellenc en diverses xarxes de patrimoni, com les Cases icòniques i la Xarxa de Museus Marítims de Catalunya, entre d'altres.

El pressupost de l'empresa municipal CEMSSA estarà prop dels tres milions d'euros, quan fa tres anys era d'uns 300.000 euros. L'empresa municipal assumirà l'atenció al públic de la Policia Local, el servei de consergeria de diversos espais municipals i la gestió de la piscina de Mas Romeu. Dins les inversions previstes hi ha l'adquisició del material per a la construcció d'un xiquiparc al Mercat Vell, per a augmentar l'atractiu turístic familiar del municipi. També, hi ha l'adquisició de tendalls per a les escoles bressol i el mobiliari per a la nova oficina de CEMSSA, en el Mercat Vell.

Un cop acabat el torn de Precs i Preguntes dels Regidors, s'ha donat pas al torn de Precs i Preguntes del Públic. El Mateu ha demanat la retirada d'un arbre en el carrer Nervión. El Manuel ha demanat que es netegi la zona verda de Mas Mel. El Luís ha preguntat per les obres de la vorera nord del Passeig Marítim de Segur. L'Eduard ha demanat més campanyes de civisme. També, ha preguntat sobre la implantació de la fibra òptica. El José María ha demanat arreglar les humitats del pas del carrer Pisuerga. L'Ellen ha demanat que la Policia reclami els papers als propietaris de gossos perillosos. La Conxa ha felicitat a l'equip de govern per la neteja del torrent de la Cobertera.