divendres, 29 de juny del 2018

Més esports..., i en volem més

Els socialistes vam prometre en la campanya electoral de fa tres anys que crearíem nous espais cívics, culturals i socials, i que milloraríem a fons els existents, per a què les entitats de Calafel gaudissin d’instal·lacions dignes i adequades a les seves necessitats. Un compromís que era molt explícit en el cas dels equipaments esportius. Perquè alguns dels més importants i utilitzats estaven obsolets, fins i tot tercermundistes.

A més, teníem clar que l’esport era un element d’integració i cohesió social. Per a tothom, però sobretot per a les persones joves. Sovint pensem en Calafell com un municipi que és igual que fa trenta anys, però no és així: avui en dia tenim barris com Segur Platja, que concentra el 25% de la població i un percentatge major de problemàtiques d’integració social, per a les quals l’esport i la cultura és una eina especialment útil.

Per això, des del govern municipal hem impulsat importants inversions en els equipaments esportius, algunes de les quals ja culminades i altres d’inici imminent. A més, hem treballat molt per crear nous esdeveniments esportius a Calafell. Un bon resum, sense dir-ho tot, seria aquest:

–Hem fet un camp per als 400 nens i nenes que practiquen futbol.

–Els Jocs Mediterranis són l’esdeveniment esportiu més important de la història de Calafell.

–Renovem i ampliem el pavelló Joan Ortoll per a què l’hoquei i el patinatge continuïn al màxim nivell.

–Hem obert els patis i pistes de les escoles per a què els joves tinguin espais d’esbarjo a les tardes.

Però no en tenim prou, sinó que en volem més. Molt més. Per això, i només per citar projectes immediats, esmentem aquests:

–Farem un pavelló i renovarem la pista d’atletisme a l’Institut Camí de Mar per a què nous esports arrelin al municipi.

–El gimnàs al nucli antic servirà per a què 300 nens i nenes practiquin gimnàstica en condicions.

Tot això serà possible amb el mateix equipque ha liderat el govern municipal en els darrers anys, amb l’alcalde, Ramon Ferré, al capdavant. Per això diem que en volem més, i que volem més Ramon.

Article publicat al #Calafell Info aquest mes de juny de 2018

diumenge, 17 de juny del 2018

Ramon Ferré repetirà com a candidat a les municipals del 2019


L'actual alcalde, Ramon Ferré, repetirà com a candidat del PSC de Calafell, a les eleccions municipals del proper 26 de maig del 2019. L'agrupació socialista va engegar el procés de primàries, on es donaven quinze dies per a recollir els avals necessaris per a presentar-se com a candidat. Ramon Ferré va presentar el 69% dels avals, cosa que el va fer ser l'únic candidat en aquestes primàries.

El passat dijous, l'assemblea de l'agrupació del PSC de Calafell va escollir Ramon Ferré com a cap de llista per a les properes municipals, amb el 100% dels vots dels militants. Ferré va agrair el suport rebut, "cosa que em dóna molta força per a convèncer a la gent de Calafell que facin confiança en les properes eleccions municipals". Ferré va destacar que, "a partir de setembre, actualitzarem el projecte Calafell25x25, ja que és el nostre segell d'identitat". La novetat la va anunciar en l'assamblea, quan va dir que "el Calafell25x25 serà el nostre programa electoral per a les eleccions de l'any vinent".

Ramon Ferré va destacar que, "en aquest mandat hem consolidat el Pla d'equipaments que feien falta al municipi", responent a les crítiques de la resta de partits que es van fer en el debat del mateix dijous, per Calafell Ràdio. "Tenim el mapa sanitari complert, amb el CAP de Segur; tenim el mapa educatiu complert, amb l'Institut La Talaia, el Centre d'Horticultura i l'escola bressol del Petit Príncep, a Calafell Park, que s'ha tornat a obrir aquest any; estem completant la xarxa d'equipaments esportius, amb la remodelació del Camp de Futbol i el Pavelló Joan Ortoll, amb la construcció d'un nou gimnàs al Poble i el projecte de la pista d'atletisme i el pavelló dins l'Institut Camí de Mar; també la d'equipaments culturals, amb la nova biblioteca del Poble i la de Segur, amb la remodelació del teatre, el nou centre cívic de Segur i els projectes dels centres cívics de Valldemar i Mas Romeu". Tot i que "farem algun altre equipament, en el proper mandat, com l'escola de música, a la Masia de Cal Rion", en el proper mandat "farem voreres i carrers, majoritàriament".

A l'assemblea de l'agrupació hi van assistir, també, el Diputat al Congrés Joan Ruiz, el Diputat al Parlament Carles Castillo i un membre de l'Executiva Nacional del PSC, Kenneth Martínez. En acabar, els militants van celebrar el nomenament de candidat amb un refrigeri i una copa de cava.

dilluns, 4 de juny del 2018

Resum del Ple d'avui


Aquesta tarda, s'ha celebrat el Ple ordinari del mes de juny. En l'ordre del dia destacava l'aprovació dels Consells de Barri i dels Consells sectorials de Cultura, Esports i Acció Social. També hi havia una modificació del pressupost de 2'5 milions d'euros aprofitant el Romanent Líquid de Tresoreria de l'any anterior. S'ha donat compte de diversos informes econòmics i s'han aprovat ajuts per a la rehabilitació d'immobles dins l'àmbit del Pla de Barris. També, s'han rectificat errors materials i s'han revocat subvencions parcialment de diverses entitats, per motius diversos.

En matèria de participació ciutadana, s'han creat tres Consells de Barri (Calafell, Segur i Urbanitzacions) per a englobar les entitats veïnals i d'interès territorial per a tractar temes de cada barri, en matèria d'infraestructures, equipaments i serveis. També s'han creat tres consells sectorials més, el de Cultura, el d'Esports i el d'Acció Social per a parlar polítiques de cada àmbit o sector. Aquests tres consells s'afegeixen als dos ja creats, com són el Consell Escolar Municipal i el Consell de Seguretat. A partir d'ara, es constituiran aquests consells, però restaran oberts a la participació de les entitats que s'hi vulguin afegir.

En l'àmbit econòmic, cal destacar la incorporació de part del sobrant de l'any 2017 que s'aprofita per a invertir en enllumenat públic, posant 1.200 fanals nous de tecnologia LED i diversos cablejats soterrats en alguns barris del municipi (Bellamar, Calafell Residencial, La Platja,...), amb una inversió total d'1,4 milions d'euros; l'adquisició de 50 bateries noves de contenidors de les cinc fraccions, per a millorar la proximitat als veïns i fomentar el reciclatge, sense augmentar el cost i el rebut de la brossa; el lloguer de les carpes per a fer el Rockabilly enguany, degut a les obres del Pavelló Joan Ortoll; el pagament dels mesos endarrerits i la revisió de preus del contracte de recollida de brossa.

També s'ha aprovat una mínima modificació del reglament regulador del fons de productivitat de l'ajuntament de Calafell i la modificació de les bases per a prestacions socials i/o ajuts d'urgència, en matèria de serveis socials, així com la corresponent convocatòria.

Finalment, s'han debatut i aprovat dues mocions de CiU sobre el desenvolupament d'un Pla estratègic pel litoral del Penedès Marítim i sobre que la R17 sigui la línia d'enllaç entre el Penedès Marítim i Port Aventura.

Un cop acabat el torn de Precs i Preguntes dels Regidors, s'ha donat pas al torn de Precs i Preguntes del Públic. El Mateu ha preguntat per les dutxes de la platja i pels contenidors del carrer Tàmesis. La Isabel ha preguntat sobre els guals que s'ha donat d'alta a Bellamar, les voreres i els sorolls de festes particulars que hi ha en aquesta urbanització, els contenidors de l'estació i els pins del càmping. El Manel ha preguntat sobre un cotxe abandonat a la via pública, les herbes que no es tallen dels carrers, la subvenció per a combatre el mosquit tigre i ha proposat que l'ajuntament generi la seva pròpia energia elèctrica per a l'enllumenat públic i pels edificis municipals.