dilluns, 4 de juny de 2018

Resum del Ple d'avui


Aquesta tarda, s'ha celebrat el Ple ordinari del mes de juny. En l'ordre del dia destacava l'aprovació dels Consells de Barri i dels Consells sectorials de Cultura, Esports i Acció Social. També hi havia una modificació del pressupost de 2'5 milions d'euros aprofitant el Romanent Líquid de Tresoreria de l'any anterior. S'ha donat compte de diversos informes econòmics i s'han aprovat ajuts per a la rehabilitació d'immobles dins l'àmbit del Pla de Barris. També, s'han rectificat errors materials i s'han revocat subvencions parcialment de diverses entitats, per motius diversos.

En matèria de participació ciutadana, s'han creat tres Consells de Barri (Calafell, Segur i Urbanitzacions) per a englobar les entitats veïnals i d'interès territorial per a tractar temes de cada barri, en matèria d'infraestructures, equipaments i serveis. També s'han creat tres consells sectorials més, el de Cultura, el d'Esports i el d'Acció Social per a parlar polítiques de cada àmbit o sector. Aquests tres consells s'afegeixen als dos ja creats, com són el Consell Escolar Municipal i el Consell de Seguretat. A partir d'ara, es constituiran aquests consells, però restaran oberts a la participació de les entitats que s'hi vulguin afegir.

En l'àmbit econòmic, cal destacar la incorporació de part del sobrant de l'any 2017 que s'aprofita per a invertir en enllumenat públic, posant 1.200 fanals nous de tecnologia LED i diversos cablejats soterrats en alguns barris del municipi (Bellamar, Calafell Residencial, La Platja,...), amb una inversió total d'1,4 milions d'euros; l'adquisició de 50 bateries noves de contenidors de les cinc fraccions, per a millorar la proximitat als veïns i fomentar el reciclatge, sense augmentar el cost i el rebut de la brossa; el lloguer de les carpes per a fer el Rockabilly enguany, degut a les obres del Pavelló Joan Ortoll; el pagament dels mesos endarrerits i la revisió de preus del contracte de recollida de brossa.

També s'ha aprovat una mínima modificació del reglament regulador del fons de productivitat de l'ajuntament de Calafell i la modificació de les bases per a prestacions socials i/o ajuts d'urgència, en matèria de serveis socials, així com la corresponent convocatòria.

Finalment, s'han debatut i aprovat dues mocions de CiU sobre el desenvolupament d'un Pla estratègic pel litoral del Penedès Marítim i sobre que la R17 sigui la línia d'enllaç entre el Penedès Marítim i Port Aventura.

Un cop acabat el torn de Precs i Preguntes dels Regidors, s'ha donat pas al torn de Precs i Preguntes del Públic. El Mateu ha preguntat per les dutxes de la platja i pels contenidors del carrer Tàmesis. La Isabel ha preguntat sobre els guals que s'ha donat d'alta a Bellamar, les voreres i els sorolls de festes particulars que hi ha en aquesta urbanització, els contenidors de l'estació i els pins del càmping. El Manel ha preguntat sobre un cotxe abandonat a la via pública, les herbes que no es tallen dels carrers, la subvenció per a combatre el mosquit tigre i ha proposat que l'ajuntament generi la seva pròpia energia elèctrica per a l'enllumenat públic i pels edificis municipals.

Cap comentari:

Publica un comentari