divendres, 29 de juny de 2018

Més esports..., i en volem més

Els socialistes vam prometre en la campanya electoral de fa tres anys que crearíem nous espais cívics, culturals i socials, i que milloraríem a fons els existents, per a què les entitats de Calafel gaudissin d’instal·lacions dignes i adequades a les seves necessitats. Un compromís que era molt explícit en el cas dels equipaments esportius. Perquè alguns dels més importants i utilitzats estaven obsolets, fins i tot tercermundistes.

A més, teníem clar que l’esport era un element d’integració i cohesió social. Per a tothom, però sobretot per a les persones joves. Sovint pensem en Calafell com un municipi que és igual que fa trenta anys, però no és així: avui en dia tenim barris com Segur Platja, que concentra el 25% de la població i un percentatge major de problemàtiques d’integració social, per a les quals l’esport i la cultura és una eina especialment útil.

Per això, des del govern municipal hem impulsat importants inversions en els equipaments esportius, algunes de les quals ja culminades i altres d’inici imminent. A més, hem treballat molt per crear nous esdeveniments esportius a Calafell. Un bon resum, sense dir-ho tot, seria aquest:

–Hem fet un camp per als 400 nens i nenes que practiquen futbol.

–Els Jocs Mediterranis són l’esdeveniment esportiu més important de la història de Calafell.

–Renovem i ampliem el pavelló Joan Ortoll per a què l’hoquei i el patinatge continuïn al màxim nivell.

–Hem obert els patis i pistes de les escoles per a què els joves tinguin espais d’esbarjo a les tardes.

Però no en tenim prou, sinó que en volem més. Molt més. Per això, i només per citar projectes immediats, esmentem aquests:

–Farem un pavelló i renovarem la pista d’atletisme a l’Institut Camí de Mar per a què nous esports arrelin al municipi.

–El gimnàs al nucli antic servirà per a què 300 nens i nenes practiquin gimnàstica en condicions.

Tot això serà possible amb el mateix equipque ha liderat el govern municipal en els darrers anys, amb l’alcalde, Ramon Ferré, al capdavant. Per això diem que en volem més, i que volem més Ramon.

Article publicat al #Calafell Info aquest mes de juny de 2018

Cap comentari:

Publica un comentari