dilluns, 2 de juliol de 2018

Resum de la sessió plenària d'avui


Aquesta tarda, s'ha celebrat la sessió ordinària del Ple Municipal del mes de juliol. Entre els punts de l'ordre destaca la municipalització del servei de llars d'infants que, a partir de setembre, seran gestionades per l'empresa municipal CEMSSA. L'ajuntament destina 1'3 milions d'euros del Romanent del 2017 per a amortitzar anticipadament el pagament pendent de les obres de dues de les llars d'infants.

L'altre punts important del Ple ha estat l'inici de l'expedient per a fer una escola de música i dansa a Calafell, que donarà servei a 300 alumnes i estarà ubicada a la masia de Cal Rion.

En matèria urbanística, s'han aprovat provisionalment dues modificacions del POUM, la del sector de serveis tècnics i la de la zona del Passatge del ferrocarril.

També s'ha cedit el local de l'antic jutjat de PAU a la colla de diables Guaite'ls, per a poder guardar el vestuari i els estris que utilitzen.

Un cop acabat el torn de Precs i Preguntes dels regidors, s'ha obert el torn de Precs i Preguntes del públic. El Mateu ha agraīt que s'hagi arreglat el fanal del seu carrer i ha demanat que es resolguin els problemes d'incivisme als voltants dels contenidors. El Luís ha demanat que es mogui un contenidor i que es tregui una dutxa de la platja. El David pregunta sobre el camp de futbol de Valldemar i per la dissolució de l'entitat de conservació de la urbanizació. L'Alícia pregunta pel centre cívic de Valldemar. La Mònica ha portat un llistat de parcel.les de la urbanizació Valldemar. El Bartolomè ha demanat data per al pla de mobilitat de Valldemar. Finalment, el Manel pregunta per què no s'ha donat d'alta un vehicle particular a la zona taronja i pel desplegament de fibra òptica.

Cap comentari:

Publica un comentari