dilluns, 28 de maig del 2018

Estabilitat municipal, malgrat tot

L’actual mandat compleix tres anys i si alguna cosa el distingeix és l’estabilitat política que ha aconseguit l’Ajuntament, malgrat tot. I això que vam començar amb una investidura molt moguda. I que durant tot aquest temps el clima polític general ha influït molt, massa, en els temes merament locals. Fins i tot, en les majories al ple municipal, molt fragmentat ell mateix.

Però la realitat és que s’ha pogut fer molt camí i molta feina. Tot i la cridòria i el teatre que sovint és la política, la major part d’acords presos en aquests tres anys ho han estat o per unanimitat o amb majories àmplies. Molt més àmplies que la que té el govern que encapçalem. És d’una evidència palmària, però val la pena recordar-ho: estant en minoria, un govern no tira endavant el seu programa sense aconseguir sumar.

És la capacitat que el PSC ha demostrat, sempre i a tot arreu, per construir consensos, pel diàleg i el pacte. La cohesió social i cultural de Catalunya, com moltes altres coses, no es pot explicar sense la participació dels socialistes... Modestament, sempre ha estat també la nostra forma de fer a escala local a Calafell.

Potser no és casualitat que, el desembre passat, un mitjà de comunicació internacional de tant prestigi com l’agència Associated France Press posés Calafell com a exemple de consens. En plena tempesta política i amb la tensió al màxim, érem una mostra de com diferents sensibilitats podien conviure i treballar juntes.

Igual el nou president de la Generalitat pot prendre’n nota per començar a treballar de debò pel país, sense perdre més el temps i deixant enrera el frontisme... Aniria bé.

Per cert, ja que parlem del nou president, aprofitem per reclamar que la Generalitat pagui el que deu als ajuntaments, que no és poc precisament. A més, que doni una solució immediata als peatges per aturar el col·lapse viari i els accidents: amb eurovinyeta o de la forma que sigui. I finalment, mesures urgents contra l’atur a la nostra comarca, que té la taxa de desocupació de tota Catalunya: per exemple, activant d’una vegada el Logis Penedès.

Article publicat al Calafell Info de maig de 2018

dilluns, 7 de maig del 2018

Resum del Ple d'avui


Aquesta tarda, s'ha celebrat la sessió plenària ordinària del mes de maig. El punt més interessant ha estat la concertació d'un préstec amb el Banc de Sabadell de 4,8 milions d'euros, a tant sols un 0,75% d'interès fix, ja que l'ajuntament és un dels que figuren al llistat de l'Estat com a municipi prioritari per a la concertació de préstec. L'ajuntament de Calafell ha assolit el 70% d'endeutament, després d'iniciar el mandat al 89%. L'amortització anual és de 5,5 milions d'euros, molt per sota de l'import demanat, fet que permet reduir d'endeutament municipal cada any.

S'ha desafectat una nova casa de mestres, al carrer Cosme Mainé, que passa a ser de titularitat municipal i l'ajuntament en podrà disposar, un cop rehabilitada, per a usos socials. Ja és la segona de les quatre cases que pertanyien a Ensenyament que queda desocupada i passa a ser de titularitat municipal.

També, s'ha bonificat dues llicències d'obres de dos edificis, un d'ells catalogat.

Finalment, Ciutadans ha presentat una moció sobre l'impuls de la formació en reanimació cardiopulmonar en els centres educatius de Calafell, adherint-se a la declaració "Kids save lives". Només la CUP i el PPC li han aprovat la moció.

Després dels Precs i Preguntes dels regidors, s'ha passat al torn dels Precs i Preguntes del públic. El Juan pregunta sobre el manteniment de la bassa del Parc de La Sínia. El Mateu es queixa de la neteja dels contenidors i de com han deixat els carrers de Segur platja després de fer el nou enllumenat públic. La Mati pregunta per les dunes que es fan a la sorra de la platja de Segur. La Isabel demana el compliment de  l'ordenança acústica i que es netegi la llera del torrent de la Cobertera. Finalment, el Manel ha demanat que es faci formació de primers auxilis en les escoles.