dilluns, 7 de maig de 2018

Resum del Ple d'avui


Aquesta tarda, s'ha celebrat la sessió plenària ordinària del mes de maig. El punt més interessant ha estat la concertació d'un préstec amb el Banc de Sabadell de 4,8 milions d'euros, a tant sols un 0,75% d'interès fix, ja que l'ajuntament és un dels que figuren al llistat de l'Estat com a municipi prioritari per a la concertació de préstec. L'ajuntament de Calafell ha assolit el 70% d'endeutament, després d'iniciar el mandat al 89%. L'amortització anual és de 5,5 milions d'euros, molt per sota de l'import demanat, fet que permet reduir d'endeutament municipal cada any.

S'ha desafectat una nova casa de mestres, al carrer Cosme Mainé, que passa a ser de titularitat municipal i l'ajuntament en podrà disposar, un cop rehabilitada, per a usos socials. Ja és la segona de les quatre cases que pertanyien a Ensenyament que queda desocupada i passa a ser de titularitat municipal.

També, s'ha bonificat dues llicències d'obres de dos edificis, un d'ells catalogat.

Finalment, Ciutadans ha presentat una moció sobre l'impuls de la formació en reanimació cardiopulmonar en els centres educatius de Calafell, adherint-se a la declaració "Kids save lives". Només la CUP i el PPC li han aprovat la moció.

Després dels Precs i Preguntes dels regidors, s'ha passat al torn dels Precs i Preguntes del públic. El Juan pregunta sobre el manteniment de la bassa del Parc de La Sínia. El Mateu es queixa de la neteja dels contenidors i de com han deixat els carrers de Segur platja després de fer el nou enllumenat públic. La Mati pregunta per les dunes que es fan a la sorra de la platja de Segur. La Isabel demana el compliment de  l'ordenança acústica i que es netegi la llera del torrent de la Cobertera. Finalment, el Manel ha demanat que es faci formació de primers auxilis en les escoles.

Cap comentari:

Publica un comentari