dilluns, 12 de setembre de 2016

Balanç d'un any de Calafell25x25


Calafell 25x25 va ser el procés participatiu que va fer el PSC de Calafell per a establir un full de ruta per Calafell, per l'any 2025, a través de la participació ciutadana. Aquest procés va durar tot un any i es van fer actes participatius, enquestes, reunions amb entitats del municipi,... que van acabar tancant-se amb 25 propostes per a Calafell.


Després d'un any de govern municipal, on el PSC va aconseguir l'alcaldia i va poder tirar endavant bona part de les propostes programàtiques incloses en aquest document, podem passar balanç ja del grau de compliment d'aquestes propostes. Tot i que és molt d'hora per a haver acomplert un full de ruta fins el 2025, ja es comença a veure que les propostes es van complint, poc a poc.


Si bé el programa per a les eleccions municipals només era per 4 anys i no contenia la totalitat de les 25 propostes, es basava en aquest treball participatiu que va donar lloc a aquestes prioritats. Per aquest motu, hem decidit fer ja un primer balanç que anirem actualitzant periòdicament del grau de compliment de les propostes.

Proposta 1:
Agilitzar els tràmits administratius i reduir el temps de resposta als ciutadans. Augmentar la transparència, aplicant els criteris de la Universitat de Barcelona a la web i ampliant les competències del ple, fent-los els dissabtes pel matí, preferentment. Crear els Consells de Participació i de Seguretat Ciutadana per apropar la presa de decisions a la ciutadania.

- Hem implantat la signatura electrònica i la gestió d'expedients en format digital.

- Hem passat de suspendre a l'excel·lent, en transparència a la web, segons els criteris de la Universitat Autònoma de Barcelona.

- Hem dotat de major contingut els plens municipals i els celebrem els dilluns per la tarda, per a facilitar l'assistència als ciutadans. Hem adequat una nova sala de plens, amb major cabuda i sense barreres arquitectòniques.

- Hem aprovat un nou ROM (Reglament Orgànic Municipal) que dóna major contingut als plens i regula els torns d'intervenció dels regidors i del públic. També regula la presentació de propostes ciutadanes.

- Estem redactant el Reglament de Participació Ciutadana.i del Consell de Seguretat.

Proposta 2:
La web municipal serà el principal canal de comunicació amb el ciutadà, fent retransmissions esportives i dels plens de l'Ajuntament, convertint-se en una mena de televisió per internet.

Hem instal·lat un sistema d'streaming per a veure els plens des de casa, per internet, en directe i en diferit.

- Hem començat a fer programes per internet sobre retransmissions esportives, entrevistes als portaveus i programes de promoció gastronòmica.

- Estem acabant de donar format a la web de Calafell Ràdio, convertint-la en Calafell.TV

Proposta 3:
Establir un sistema equitatiu de repartiment de les inversions per nuclis i per nombre d'habitants, amb participació ciutadana, per a decidir quines s'incorporen als pressupostos municipals. La participació ciutadana i la votació de les propostes es farà mitjançant la web.

- Estem redactant el Reglament de Participació Ciutadana.

Proposta 4:
A través d'una aplicació, s'informarà els ciutadans de les notícies i de l'agenda d'activitats esportives, socials i culturals del municipi i d'aquelles que facin les entitats de Calafell, donant més facilitats per a que les organitzin.

- Hem encarregat l'aplicació.

Proposta 5:
Reduir l'IBI un 10%. Gratuïtat del transport urbà i dels contraguals. Reduir l'àmbit de la zona blava al centre de Segur i al passeig de l'Estany i Mas Mel. Rebaixar el transport escolar, el preu de les escoles bressol i les paradetes del passeig marítim. Revisar els preus de la piscina municipla i dels esplais d'estiu.

- Hem aprovat la rebaixa de l'IBI del 10%, a partir del 2016.

- En saber la nostra proposta, l'anterior govern va modificar el preu de les llars d'infants, un mes abans de les eleccions. Els nous preus van entrar en vigor el setembre del 2015 i han afavorit que les llars d'infants s'omplin d'alumnes.

Proposta 6:
Potenciar els Serveis Socials. Per abordar les conseqüències socials de la crisi, cal garantir la cohesió i la qualitat de vida, prestant serveis a la ciutadania en resposta a les noves necessitats: el menjador social tot l'any i descentralitzat, servei de dutxes i bugaderia, cap llar amb pobresa energètica, garantir i reduir el temps d'espera en l'atenció social, distribució d'aliments en packs complerts, potenciar cooperatives i horts urbans.

- Hem canviat la direcció dels serveis socials de l'ajuntament.

- Hem garantit un àpat diari als nens en situació de risc d'exclusió social i hem mantingut obert el menjador social a l'estiu i per vacances.

- Hem augmentat el nombre de persones que rebran el servei de teleassistència.

Proposta 7:
Construir el nou CAP de Segur i un centre de dia per a la gent gran, a la Masia de La Sínia.

- S'estan acabant les obres del nou CAP de Segur.

- S'està treballant en la construcció del centre de dia de la Masia de La Sínia.

Proposta 8:
Construir l'Institut de Segur i una nova biblioteca, al Mercat Vell.

- S'ha construit i estrenat el nou Institut de La Talaia, a Segur.

- S'està licitant l'obra de la nova biblioteca, a l'antic edifici del Sindicat.

Proposta 9:
Les retallades han castigat de manera especial els infants i els joves. Per això, hem de garantir als infants de Calafell un àpat equilibrat diari al llarg de tot l'any, així com a l'adquisició dels llibres de text i el material escolar. També, cal ajudar les escoles a dotar les aules de pissarres digitals i a l'arranjament dels patis, amb paviments tous, creant espais d'ombra i obrint-los per les tardes.

Hem garantit un àpat diari als nens en situació de risc d'exclusió social.

- Hem redactat una memòria de les necessitats de cada una de les escoles del municipi.

- Hem acabat l'aparcament de l'escola de La Ginesta.

Proposta 10:
Millorar la mobilitat exterior. Ampliar el transport fins a l'Hospital Comarcal i cap a Tarragona. Seguir treballant per millorar les tarifes del tren i la supressió dels peatges de l'autopista.

- Ens hem afegit al 'Pacte de Berà' per a reclamar sol·lucions als problemes de la N-340.

- Hem donat suport a la Coordinadora de Calafell en les mobilitzacions per a demanar la gratuïtat de la C-32.

Proposta 11:
A través de potents polítiques comercials i de promoció econòmica, hem de transformar l'illa de vianants del nucli de la Platja en un centre comercial a l'aire lliure. Per a aconseguir que sigui un espai públic agradable que convidi a visitar-lo, caldrà dotar-lo de reclams als accessos, un bon sistema d'il·luminació i serveis que donin majors comoditats als usuaris. També cal promoure ajudes per a la renovació dels aparadors o la supressió de barreres arquitectòniques.

- Hem aprovat ajuts per a la modernització del comerç local.

- Hem instal·lat fil musical a l'illa de vianants de La Platja de Calafell.

Proposta 12:
Aprofitar els Jocs de la Mediterrània per a posar al dia les instal·lacions esportives, reformant i ampliant el camp de futbol de Calafell i el pavelló Joan Ortoll, així com els vestidors del camp de futbol de Segur, posant vigilants en totes les instal·lacions que ara no en tenen.

- Estem licitant les obres del Camp de Futbol de Calafell, on s'ha de celebrar els Jocs de la Mediterrània, el proper estiu.

- Calafell es prepara pels Jocs de la Mediterrània.

Proposta 13:
El patrimoni històric i arqueològic de Calafell ha estat posat en valor. Però cal recuperar la memòria històrica de Calafell, mitjançant la museïtzació dels carrers i espais més significatius amb elements museístics de fàcil interpretació i usant les noves tecnologies, posant èmfasi als fets històrics, als personatges destacats, als seus carrers, a les seves façanes més significatives, a l'origen del nom dels carrers...

- Hem obert la Confraria de Pescadors com a centre d'interpretació del 'Calafell mariner'.

Proposta 14:
Completar els serveis a les platges, adaptant-les a les persones amb mobilitat reduïda i amb lavabos fixes tot l'any. Homogeneïtzar i qualificar els serveis de les platges (dutxes, passeres, lavabos, guinguetes,...). Ampliar l'espai de restauració amb terrasses de fusta damunt la sorra, homogeneïtzant el mobiliari dels negocis.

- Estem redactant un projecte per a recuperar i consolidar les platges de Calafell.

- Hem fet una prova pilot de les terrasses damunt la sorra.

Proposta 15:
Les polítiques d'ocupació han de ser actives i directes per a ajudar a les persones desocupades que busquen feina. Encara que l'administració local no disposa de competències en aquesta matèria, cal buscar fórmules semblants als plans d'ocupació  per poder contractar persones i empreses locals, potenciant un viver d'empreses. Cal prioritzar les obres per administració per a poder contractar més empreses locals per a fer-les.

- Hem obert la Masia del Vilarenc com a centre empresarial de la comarca, llogant espais per a joves emprenedors.

- Hem fet ja diversos plans d'ocupació per a persones en situació d'atur.

- Hem convocat diverses proves per a ocupar places de plantilla de l'ajuntament de Calafell.

Proposta 16:
Apostar pels nous models de turisme com eixos vertebradors de l'oferta turística, donant les màximes facilitats al sector privat per implantar-los, desenvolupar-los i impulsar-los. Cercar nous inversors, tant emprenedors com grans empreses que permetin posar en valor encara més el patrimoni cultural i natural del municipi, per poder crear productes i generar oferta. Creació de la Central de Reserves Calafell Turisme. Reorganització de les eines de promoció i comercialització de Calafell com a destinació turística. Bonificar l'IBI a aquells empresaris que millorin el seu negoci. Facilitar les gestions per a l'obertura i actualització dels negocis.

- Hem estrenat una nova aplicació de mòbil per a promocionar Calafell.

Proposta 17:
Innovar en la creació de nous productes turístics per desestacionalitzar i diversificar l'activitat turística existent, així com oferir noves propostes i un producte propi que ens diferenciï i ens faci més competitius com a Marca Calafell i portant a la realitat l'eslògan: Calafell tot l'any! Cercar nous nínxols de mercat i sortir a vendre la Marca Calafell, implicant el sector privat en la presa de decisions.

- Hem aconseguit la marca de 'turisme sènior' europea.

- Hem recuperat el 'High Rockabilly Festival'.

Proposta 18:
Potenciar els nostres recursos, espais i equipaments com el Port de Segur (locals, mercadal setmanal, platges i zones a l'aire lliure) amb activitats nàutiques, esportives, comercials i d'oci per a que sigui un lloc de dinamització econòmica de referència a Segur. Crear en aquests àmbits una oferta turística especialitzada on la qualitat vagi per davant de la quantitat. Implantar la marca Calafell-Segur en els principals touroperadors turístics.

- Hem obert un nou centre cívic al Port de Segur, omplint-lo d'entitats.

- Hem iniciat els tràmits per a ubicar l'escola de vela al Port.

- Hem celebrat el campionat d'Espanya de catamarans al Port de Segur.

Proposta 19:
Ajudar el comerç del Poble, potenciant el turisme, amb aparcament controlat pel matí i peatonalitzant la Plaça Catalunya per les tardes i posant-hi més ombra per a que sigui un autèntic punt de trobada.

- S'ha redactat el projecte de posar més ombra a la plaça i s'ha parlat amb els comerços sobre la regulació del trànsit i l'aparcament.

Proposta 20:
Arreglar els carrers del municipi. A Segur, prioritzar els carrers que millorin els problemes de inundabilitat del nucli. Al Poble, prioritzar els vianants, especialment el carrer Jesús i el carrer de Mar. A la Platja, millorar l'illa de vianants i l'avinguda Mossèn Jaume Soler, especialment l'enllumenat públic. Executar les voreres davant dels solars buits, repercutint el cost al propietari.

- S'ha fet un Pla de xoc de pluvial per a evitar problemes ocasionats per les inundacions.

- S'estan fent reparacions puntuals de voreres, amb la brigada municipal i plans d'ocupació.

- S'estan licitant les obres del primer tram del carrer de Jesús.

Proposta 21:
Completar la xarxa de centres cívics (El Sindicat, al Poble, i al Port de Segur) i casals a les urbanitzacions (Mas Romeu i Valldemar). Donar un ús a l'escola bressol de Calafell Parc. Fer un Parc a Mas Mel, com a punt de trobada veïnal.

Hem obert un nou centre cívic al Port de Segur, omplint-lo d'entitats.

Proposta 22:
Millorar la Mobilitat Interna. Ampliar els horaris del transport urbà per la tarda i els caps de setmana. Augmentar el nombre de passos soterrats de la via del ferrocarril. Regular l'aparcament dels carrers i recuperar les voreres pels vianants. Completar el vial que uneix  les urbanitzacions, entre Valldemar i Calafell Parc, i el tram de la Vaqueria. Implantar un carril bici en el Passeig Marítim, amb autèntica participació ciutadana i sense perdre places d'aparcament.

- Hem ampliat els horaris del transport urbà per la tarda i els caps de setmana.

Proposta 23:
Convertir els pisos buits en habitatges socials, prioritàriament de lloguer a baix preu, i estendre els ajuts per la rehabilitació dels edificis antics i la supressió de barreres arquitectòniques.

- A través del Calafell Crea, hem detectat pisos buit en mans dels bancs i hem iniciat converses amb ells per a cedir-los com a habitatges socials.

Proposta 24:
Revisar els horaris i la freqüència de la neteja dels carrers, garantint un tracte equitatiu en els diferents nuclis. Incorporar dins el servei de neteja de carrers un servei de vigilància i sensibilització per reduir els excrements de gossos en els carrers, sancionant els incívics. Crear uns espais d'esbarjo per a gossos en cada nucli i a la platja.

- Hem obert un 'correcan' a Segur.

- A través del Calafell Crea, hem posat dos 'agents cívics' en el carrer per a informar sobre la normativa de tinença d'animals i del comportament que han de tenir en els espais públics.

Proposta 25:
Garantir que tots els ciutadans tinguin accés a una línia telefònica en condicions i als serveis digitals corresponents.

- Hem parlat amb els operadors per a conèixer el calendari d'implantació de la fibra òptica en el municipi i les millores en la cobertura de la telefonia mòbil i el 4G.

1 comentari:

  1. Casi nada en un año. Casi nada. Han trabajado mucho, esa es la verdad! aún faltan muchas cosas.

    ResponSuprimeix