dimarts, 6 de setembre de 2016

Resum de la sessió plenària d'ahir


Ahir, dilluns, es va celebrar una nova sessió plenària ordinària de l'ajuntament de Calafell, corresponent al mes de setembre. En l'ordre del dia hi predominava donar compte de diversos punts, aprovar definitivament el nou ROM (Reglament Orgànic Municipal), l'ampliació del servei de transport urbà i diverses mocions presentades pels grups municipals.

Entre els punts que es va donar compte, destacava la incoació de l'expedient per a regularitzar el servei del banc d'aliments del propi ajuntament. Aquest servei ja fa anys que es ve prestant, però encara no s'havia legalitzat i no constava a la Generalitat. També es va donar compte del conveni entre la Creu Roja i l'ajuntament per a que els seus voluntaris distribueixin els lots en el banc d'aliments de l'ajuntament.

Pel què fa a l'aprovació definitiva del ROM, va acabar l'exposició pública del mateix i no hi ha hagut cap al·legació. Després del procés intern de debat i consens entre els grups municipals, al què es van afegir les aportacions ciutadanes a través de la web i en la jornada de participació ciutadana, el ROM va ser aprovat per unanimitat de tots els grups polítics i, finalment, ja serà vigent en el proper ple.

L'ampliació del transport urbà es va aprovar amb el vot a favor de tots els grups i l'abstenció de la CUP i Ciutadans. L'obertura del nou Institut de Segur i del Centre d'Horticultura i Jardineria ha suposat la variació del recorregut d'algunes de les línies. Aquest fet s'ha aprofitat per a optimitzar-ne la resta. En una de les línies s'ha aconseguit passar dos cops per l'estació de Segur en una mateixa hora, fet que permet una major coincidència amb els trens de rodalies. En les tres hi ha una ampliació de gairebé dues hores de servei per la tarda-nit i la supressió de descansos matinals que hi havia en les linies. Per tant, s'oferirà un major servei i l'ajuntament només assumirà el 50% del cost d'aquest augment (uns 38.000 euros), l'altre 50% anirà a càrrec de l'empresa concessionària.

A més hi havien tres mocions de diversos grups que es van aprovar. La primera era una moció transaccionada sobre l'adhesió a l'estratègia catalana de residu zero i la realització d'un estudi per a la millora del servei de recollida selectiva de la brossa. La segona moció demanava l'elaboració d'un pla de mandat entre els diferents grups que configuren el Consistori. La darrera proposava la creació d'una xarxa de voluntariat en el municipi.

En els Precs i Preguntes del Públic, el Lluís va demanar més agilitat en els compromisos d'arranjament de carrers a Valldemar. El Manel va demanar on havia anat a parar la subvenció de la Diputació pel mosquit tigre i explicacions sobre la moció dels residus. L'Esther va demanar l'arranjament del pas elevat del carrer Duero sobre la via del tren i una millora en el repartiment de Correus. El Jordi va preguntar sobre la proposta de moció que va fer als diversos grups municipals referent a la millora de les comunicacions en el territori. L'Antonio va preguntar quan estaria operatiu l'autobús i el nou recorregut que s'havia aprovat. El Norbert va demanar més neteja a Segur de Dalt i el Dídac va preguntar al regidor d'urbanisme per la "possible" requalificació de l'espai que s'havia cremat, fa unes setmanes, a la muntanya del Comú. El regidor va respondre que mai hi ha hagut cap voluntat de requalificar res i que es pensa protegir i reforestar aquest espai cremat.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada