dissabte, 4 d’agost de 2012

Retrocés democràtic


Abans que acabi l'any 2012, el govern de Mariano Rajoy pretén aprovar, en Consell de Ministres, una reforma de 14 articles de la Llei de Règim de Bases Locals (LRBRL). Una reforma que atempta directament contra el nostre sistema democràtic, la voluntat de la qual és destruir el sector públic.

Històricament, les modificacions de lleis orgàniques s'han fet amb l'acord dels dos principals grups PP i PSOE, però ara, aprofitant la majoria absoluta que van obtenir a les urnes, i amb total impunitat, es creuen amb la legitimitat política de trencar un acord històric i robust.

Una de les iniciatives de la reforma proposa reforçar les diputacions, de manera que aquells municipis de menys de 20.000 habitants que no superin un processos avaluatius de qualitat en els serveis prestats, segons criteris imposats pel govern estatal, hauran de cedir les seves competències a les diputacions. Això implicarà la possibilitat de contemplar privatitzacions d'aquells serveis que les pròpies diputacions no puguin dur a terme per manca d'estructura tècnica o política.

A pesar que el govern de Madrid pretén vendre la reforma com una necessitat per tal d'abaratir serveis i eliminar duplicitats, els grans objectius d'aquesta reforma són dos. Per una banda, centralitzar el poder i les competències i, per una altra banda, imposar una reforma amb caràcter totalment ideològic. Volen fer desaparèixer l'autonomia local, essent aquest un principi reconegut a la nostra Constitució, i debilitar les Comunitats Autònomes per traslladar el poder i les competències a una estructura territorial preconstitucional com són les diputacions. Administracions aquestes de segon rang ja que els seus representants no han estat escollits per la ciutadania a les urnes.

Treure-li el poder i les competències a les administracions locals és un error que, amb el temps, podem pagar car, ja que des dels municipis és on es crea la societat, és on es garanteix la cohesió social i l'equilibri territorial. A més a més, ens estan fent pagar la més dura i injusta pena ja que precisament, els municipis són els que menys responsabilitat i menys pes aporten a la crisi. Els ajuntaments són les administracions amb menys deute, amb un nivell d'endeutament del 3% i sent la única administració que va reduir deute l'any 2011.
Amb l'excusa de buscar l'austeritat, la millora en l'eficiència i evitar duplicitats, estan implantant polítiques de la dreta més rància i predemocràtiques. L'objectiu principal, com ja s'ha dit, és implantar les seves mesures ideològiques i buscar la centralització i la privatització del major nombre de serveis.

No només toquen la Llei de Bases de Règim Local, sinó que també s'atreveixen amb la Llei Electoral, proposant una modificació que suposa la disminució del 30% dels electes locals a partir de les properes eleccions municipals. La conseqüència directa d'aquesta modificació serà fer desaparèixer els partits petits i potenciar el bipartidisme. Es carreguen "de un plumazo" un dels principis democràtics de la nostra constitució com és el pluralisme polític.

Tot això s'agreuja quan sabem que el que pretenen és debilitar el poder d'alcaldes i regidors en pro d'enfortir la figura dels cossos nacionals, interventors i secretaris, càrrecs no elegits per sufragi directe, i que seran qui hauran de prendre les més importants decisions als nostres ajuntaments. D'aquesta manera mostren la seva concepció tecnòcrata i buida de com s'ha de gestionar una administració, sense el respecte per la pluralitat de voluntats polítiques i pretenent distanciar i allunyar els ciutadans dels seus representants més propers, els regidors i regidores d'un municipi.

No hem de perdre de vista que aquestes mesures afecten a tot el món municipalista, a totes les administracions locals, siguin del color que siguin. Motiu pel qual, tant els ajuntaments governats per la dreta com per l'esquerra, hauríem d'agafar-nos de la mà i sortir tots plegats per denuncia aquest atropellament als municipis i aquesta voluntat de retrocedir en els drets bàsics i fonamentals dels veïns i veïnes d'un poble: el poder sentir-se representats per persones que coneixen el seu territori i tenen la voluntat d'avançar i millorar duent a terme una bona gestió.

Cap comentari:

Publica un comentari