dijous, 22 de desembre de 2011

Resum de la sessió plenària d'avui.


Avui s'ha cel·lebrat una nova sessió de Ple ordinària, tot i no ser el darrer dijous de mes. S'ha avançat per poder deixar les festes lliures d'activitat política o, com diu l'alcalde, per si algú volia marxar. El ple, ni més ni menys, ha estat el de l'aprovació inicial del pressupost per l'any 2012. També s'han aprovat definitivament les ordenances fiscals i altres punts de menor rellevància.

El primer punt ha estat la desestimació del recurs interposat per l'empresa Acciona Medio Ambiente, S.A. contra l'adjudicació provisional del contracte del servei de gestió integrada dels espais verds i arbrat de Calafell. És a dir, de l'adjudicació feta a l'UTE Urbaser-Fundació Santa Teresa sobre el manteniment de part de la jardineria del municipi.

La segona qüestió ha estat la resolució d'al·legacions i a provació definitiva de la modificació de la relació de llocs de treball de l'Ajuntament. Era un punt de caire tècnic que ha desestimat l'al·legació presentada. Altres punts que hi ha hagut al ple han estat dos reconeixements de deute amb/i sense consignació, la bonificació de l'ICIO d'unes obres en una finca inclosa al catàleg de protecció del patrimoni i l'aprovació inicial de l'ordenança reguladora per a les obres menors.

Però, sens dubte, els punts més importants han estat el de la resolució d'al·legacions i a provació definitiva de les ordenances fiscals i el d'aprovació inicial del pressupost, plantilla i relació dels llocs de treball del personal de l'Ajuntament i els seus organismes autònoms per l'any 2012.

Pel què fa a les ordenances fiscals, ja ho vam explicar fa unes setmanes, es pretén augmentar la pressió fiscals als calafellencs. En elles, recordem, l'equip de govern puja la brossa un 14%, l'aigua un 7'65%, el clavegueram un 11'62%, les ocupacions a la via pública un 10%, les terrasses d'establiments de restauració un 23% i la resta de taxes un 3% en general. El nostre Grup Municipal, que en aquesta legislatura ja ha anat demostrant que som una veritable opció de govern, ha presentat les corresponents al·legacions a aquesta proposta i no ho hem fet per rebatre-la, sinó com a aportacions alternatives, amb ànim constructiu perque els nostres ciutadans no pateixin més del necessari aquesta situació de crisi actual. L'equip de govern ha fet cas omís a les nostres aportacions i, sense gaires explicacions, emparats només en els informes tècnics municipals, han decidit no acceptar ni tant sols una d’elles.

La decisió d'augmentar la pressió fiscal als ciutadans és purament política i de l'equip de govern, no té justificació tècnica que obligui a fer-la. El que també resulta sorprenent és la manipulació mediàtica que n'ha fet l'equip de govern, dient que no s'apujaven els impostos ni les taxes. Increíble! L'any que ve ho notarem a la butxaca. En parlarem demà.

Pel què fa a l'aprovació del pressupost pel 2012, destacar que l'equip de govern s'ampara en la crisi econòmica, i unes suposades accions perjudicials que va portar a terme l'anterior govern, per a fer la seva proposta. Això ens sembla lamentable! El pressupost, no obstant, només baixa un 0'99% respecte el de l'any passat, en el seu conjunt. Aquest fet demostra que la repercusió de la crisi a l'Ajuntament de Calafell serà menor que en altres municipis, gràcies a la planificació dels darrers anys.

Curiosament, l'únic capítol del pressupost que es redueix sensiblement és el de la despesa en personal. El govern ha sotmès al xantatge i a la coacció els sindicats per a que escullin entre dues opcions, com si fossin les úniques possibles, per a lliurar-se de les culpes a les retallades salarials que pretén. Això és l'altra forma de fer política? Ens sembla, doncs, una política barroera i poc digna.

Des de l'oposició, l'hem nomenat el "pressupost del retrovisor". Això es fa evident quan llegim la memòria de l'alcalde, ja que parla de "conseqüència de determinades accions dutes a terme per l'anterior govern que han provocat que les finances municipals es trobin en un estat molt complicat". Aquí ho pot veure! I aquí! I aquí! I aquí! Però, sobretot, aquí i aquí.

El govern parla d'eficiència i austeritat, nosaltres en diem retallades. Hem demostrat, avui, de nou, que un altre model alternatiu és possible. Hem proposat mantenir i potenciar els serveis a les persones, els serveis socials, el foment de les polítiques d'ocupació, la formació i la cultura. Com? Amb un camí diferent al de penalitzar els treballadors, el de la renegociació dels contractes de serveis. Alguns d'aquests serveis encara s'han d'implantar i, si l'equip de govern hagués treballat una mica aquests set mesos, enlloc d'anar tant pels bars, ja s'haurien ajornat per quan fossin possibles o aconseguit una millora en el preu.

En l'apartat de precs i preguntes, s'ha parlat de la Xatonada popular i la seva mala planificació, així com el retorn a la itinerància de l'esdeveniment. Ens semblen dues accions desencertades de l'actual govern. També hem comentat els conflictes entre els taxistes de Calafell, demanant que es retolin els telèfons a la parada i es posi a concurs una nova llicència de taxi amb plaça per discapacitat, servei que actualment Calafell no té.

Hem preguntat sobre els acomiadaments de tres treballadors la setmana passada, valorant-ho de "cacera de bruixes" de l'actual govern, ja que van ser contractats en l'anterior mandat i són professionals de cap a peus. Ens sembla una manca de sensibilitat i de creença en la imparcialitat dels professionals de la casa per part de l'equip de govern que ha suposat la fi de les possibilitats de buscar consensos entre govern i oposició. Olivella, amb aquesta decisió s'ha carregat el mandat. A partir d'ara, tindrà una oposició més dura i bel·ligerant amb les seves decisions. La poca comprensió demostrada per l'actual govern i la persecució d'aquelles persones que presumptament poden tenir altres formes de pensar diferents a ells demostra que, en l'Ajuntament actual, no hi té lloc la discrepància de pensament. Aquests acomiadaments no els justifica la crisi, ja que seran substituïts per altres tècnics o empreses externes que faran el mateix servei. Veurem a quin cost! Es pretén una plantilla monocèfala i amb un únic criteri, el de l'equip de govern. I no estem disposats a deixar-ho passar. Fins aquí hem arribat!

D'altra banda, també hem manifestat que la polèmica aixecada per la decisió de l'equip de govern de traslladar als sindicats de treballadors la decisió de triar entre la supressió de la paga d'incentivació o l'acomiadament en massa de part de la plantilla ens sembla un xantatge, una coacció als sindicats i una manera molt rastrera de fer política. Hem ofert, ja en la crítica al pressupost, un model alternatiu: renegociar els contractes de serveis.

Així mateix, hem preguntat per qui va autoritzar les sessions que s'han fet dins l'Ermita de Segur, en la que van intervenir dos regidors del PP de Calafell, que poden crear un problema greu al capellà, ja que l'església està consagrada. Aquest fet suposa una profanació al culte i un manca de respecte per la religió que s'hi practica i per l'espai patrimonial que és l'ermita romànica. Ens sembla una barbaritat que s'hagi utilitzat sense permís de ningú. Això pot obrir les portes a que s'utilitzi per altres activitats diverses de tot tipus, com si fos una sala més de l'Ajuntament. Qui i què, doncs, s'hi pot fer allà?

Per acabar, hem preguntat si la gossera del pare de la regidora Sandra Suárez té, o no, permís d'activitat o la corresponent llicència mediambiental. Ens sembla una barbaritat com es tracten els animals i les condicions en les que hi viuen. Però, a tot això, s'hi afegeix el permís d'abocament que s'ha donat de les aigües residuals. Ens sembla un tracte de favor al pare d'una regidora que té una activitat il·legal com aquesta, on el nou POUM no ho permet. Nosaltres no hi vam entrar, a poc de les eleccions, per evitar que s'interpretés com una persecució política. Però, ara, demanem al govern que actuï amb responsabilitat i posi disciplina en un espai que no hauria d'existir.

Finalitzat el torn dels polítics, tenim tot el Nadal per parlar-ne, s'ha passat als precs i preguntes del públic assistent. Han intervingut tres persones. El Manel ha dit que sí que hi han diners per indemnitzar els treballadors acomiadats, però no per tapar clots del seu carrer. També ha preguntat que si hi ha un regidor que té deutes amb l'Ajuntament, si pot ser-ho? I que no entén per què s'alaben els treballadors de l'Ajuntament si fan la seva feina. El Luís ha demanat que es cessi la gent improductiva que hi ha a la casa i que no es cessin senyors per posar-ne d'altres. Ha felicitat a l'agent de policia que havia millorat el seu comportament per la rapidesa en què va actuar en la darrera ocasió. El Miquel ha preguntat per què en el tram del port hi havia les llums enceses en ple dia. Sense més intervencions, s'ha felicitat les festes a tothom.

16 comentaris:

 1. He escuchado el pleno radiado.
  Ramón Ferré ha preguntado, especificando que no quería entrar en temas personales de los dos regidores, quien ha autorizado la sesión transpersonal en la ermita de Segur. Y razonando su pregunta ha indicado que podría haber problemas con el cura del pueblo, pues la ermita es un lugar consagrado, y esta autorización podría abrir las puertas a cualquier tipo de actividad en esta ermita.

  No se ha entrado en la vida privada de los regidores. Se ha especificado en la formulación de la pregunta hecha por Ferré.

  Olga Elvira ha respondido insistentemente, incluso lo ha pedido como favor personal, que no se entre en su vida personal.

  El Sr. Olivella también ha hecho hincapié en que no se entre en la vida personal de ningún regidor, que es de mal gusto.

  Olga Elvira también ha indicado que en esa reunión fueron a rezar.
  ¿Con pipa?
  Pero no ha hecho ninguna alusión a la persona enferma, que según el Sr. Iglesias, fué el motivo de dicha reunión. ¿Se olvidó?

  Primero, no se ha hecho ninguna alusión a la vida privada de nadie. Se ha preguntado quien autorizó la reunión.
  Olga Elvira indica que no es necesaria ninguna autorización, pues la ermita permanece abierta durante algunas horas.
  Pero en esa reunión, que está filmada y colgada en Youtube, no se ve a nadie mas que no sea de esa reunión, por tanto se puede pensar que al menos tenían "reserva" para poder celebrar su evento.

  Segundo, el Sr. Iglesias ni ha abierto boca. No se le oyó en ningún momento.

  Tercero, la respuesta expresada tanto por la Sra. Olga Elvira, como por el Sr. Olivella, parece una respuesta ya redactada a priori, al igual que el discurso que el Sr. Iglesias leyó en el pleno anterior, en el que nos perdonaba la vida a todos.
  Entiendo que les ha molestado más el hecho de que se sacara el tema, que la pregunta en sí misma, pues el tono de Olga Elvira así lo confirma.

  Cuarto. Si no quieren que nadie se meta en su vida privada (que no se ha hecho en éste tema) podrían haberse ahorrado aparecer filmados en el medio público Youtube, y si no pudieron evitar esto, al menos si hubiesen podido evitar nombrar el tema transpersonal en su propia web y en su propio blog.
  Así que no nos diga Sra. Elvira que tratamos sus temas personales, porque Ud. es quien precisamente se dedica a airearlos en medios que controla Ud. misma. Tanto su web oficial www.olgaelvira.com que representa a su partido, como el blog de su partido también.

  Quiero agradecer a Ramón Ferré y al grupo Socialista de Calafell la intervención al respecto de la "jornada transpersonal", que Olga Elvira ha definido como "rezos", dentro del Rom.
  Yo lo solicité, y especifiqué que se hiciera dentro del ROM.
  Tengo que reconocer que han cumplido.
  Ramón, un saludo desde aquí.

  En respuesta al Sr. Olivella por su comentario. Creo que no solo no se ha faltado al respeto a la Sra. Olga Elvira, sino que pienso que son los dos regidores del PP los que tendrían que respetar más a los ciudadanos de éste municipio con sus actuaciones, y también a la imagen que ofrecen de su propio partido.

  Por otra parte quiero recalcar, que son los propios regidores los que han hecho público el hecho, publicándolo en un medio público, que además no es éste blog, sino el suyo propio.

  ResponSuprimeix
 2. Un saludo, Phillippe, un placer leerte por aquí de nuevo.

  Creo que mi intervención ha sido escrupulosamente respetuosa con la vida de todo el mundo. Sólo hemos hablado de temas que afectan al municipio: el uso de la ermita y quien da los permisos.
  Esto ha venido provocado porque, este pasado sábado, el colectivo que defiende el patrimonio de Calafell le hizo la misma pregunta al alcalde. Él contestó que ésto había ocurrido el año pasado. Cuando le corrigieron, dio las culpas al cura. Hemos hablado con el cura de Segur y desconocía lo que allí se había hecho.

  El edificio es municipal, por eso preguntamos a los dos responsables ¿quien había autorizado tal evento? Sólo podían ser dos personas, Joan Olivella, el alcalde, o Sandra Suárez, concejal de cultura que se cuida de los temas de protección del patrimonio.

  Simplemente, queríamos aclarar qué cosas se pueden, o no, hacer dentro de ese monumento de culto y de interés històrico y artístico. En ningún momento hemos entrado a valorar la vida de nadie ni lo que hacen en su tiempo libre. De todas formas, lo de rezar no nos convence. Pero no entraremos en ello.

  Lo mismo con el tema de la perrera ilegal. Creo que ha quedado claro en el pleno que se está intentando legalizar, con lo que se demuestra que no es legal. Con eso tenemos suficiente, por el momento. Pero seguiremos pidiendo acciones para que se cumpla con la ley.

  No me ha gustado la respuesta del alcalde, donde ha citado una obra que es propiedad de nuestra familia, según él hecha antes del POUM para aprovechar la normativa anterior. Sólo comentar que esa obra disponía de la correspondiente licencia municipal y fue dada en el periodo en que Olivella era alcalde y Parera (quien firma el permiso) era el concejal de urbanismo. Yo estaba en la oposición y del POUM ni se hablaba. Es mas, la normativa actual mejoraría esa edificación. Me arrepiento de haberlo hecho entonces. Si lo hubiera sabido, me espero. Ahí sí que se ha entrado en cosas personales.

  ResponSuprimeix
 3. Hola Ramón.
  Me prodigo poco porque tengo que hacer por ganarme la vida y eso me toma muicho tiempo, pero siempre quepuedo intervengo.
  Puse un comentario en el Blog de Segur, en el que indicaba que vosotros tendríais que pedirle explicaciones al PP por lo de la ermita y que lo hicierais dentro del ROM.
  Me indicaron otros contertulios que mi petición estaba fuera de lugar porque ya lo haríais.
  Y mi contestación fué clara. Cuando lo vea me lo creeré.
  Lo siento Ramón pero es lo que pensaba.
  Con una opinión así, lo menos que podía hacer era reconoceroslo y agradeceroslo.
  Que una cosa es ser pragmático y pretender demostraciones, y otra no reconocerlo cuando estas se producen.
  Así que gracias Ramón, cumplisteis al pié de la letra, y yo estoy orgulloso de rectificar cuando dudé de que se hiciera.
  Estoy completamente de acuerdo contigo en que su respuesta no ha sido en absoluto satisfactoria, y opino que no hace más que evidenciar lo que ellos ya han evidenciado.
  Un cordial saludo.

  ResponSuprimeix
 4. Yo alucino, y no como los regidores del PP, alucino sin fumar. En la última campaña electoral, vimos como a los socialistas os hacían retirar carpas el "dissabte roig", cuando antes siempre se habían permitido. Ahora despiden a personal, no se sabe muy bien por qué, pero la verdad que no tardaremos mucho tiempo en enterarnos si es una auténtica caza de brujas, personalmente yo creo que sí. Y lo creo entre otras cosas por que, que estos señores lleven respuestas preparadas a estas cuestiones así lo indica, como por ejemplo la que dió el Sr. Iglesias cuando se pidió su dimisión, al Alcalde, o cuando han citado el ritual transpersonal de la Ermita de Segur. Esta gente nos toma por tontos, y desde mi punto de vista coaccionan al funcionario, los enfrentan y los engañan. Y después de todo esto pretenden que aún creamos que lo de la Ermita o lo de la perrera no son tratos de favor.
  Sr. Olivella,me dirijo a usted y al sr.Iglesia por que sé que son aferrimos seguidores de los blogs. Tengan algo de vergüenza, no confían en ustedes ni vuestros propios votantes y así lo hacen saber por la calle, han instalado en el ayuntamiento el "caciquismo", despiden a gente muy capaz para colocar a los suyos, y no son los últimos despidos, lo han hecho desde el primer mes, detrás de la colocación de la "embarazada de ocho meses amiguita de la Olga" hay un despido de otra madre, demagogia,no, realidad. Por no hablar de las colocaciones en subcontratas, enchufes tan poco discretos( puesto que encima lo dicen a sus compañeros con orgullo) como lo son ustedes.
  Cierto que el político en estos tiempos carece de todo tipo de credibilidad, gracias a personages como los que se han,instalado en el ayuntamiento con lemas como,"otra manera de hacer política",y aprovechando lo crudo de la situación y el desespero del ciudadano.
  Ánimo Ramón, ánimo PSC.

  ResponSuprimeix
 5. Ramón,
  No te quepa la menor duda que tus preguntas fueron muy respetuosas, concretas y por desgracia mal que les pese a los que las recibieron; "Directas al corazón", como "reza" la canción de Sergio Dalma. Bona feina, gracias companys.

  ResponSuprimeix
 6. Buenos días,

  Esta vez, yo no pude asistir al pleno, pero sí que estuve presente en las dos reuniones que llevamos a cabo el PSC preparatorias de dicho pleno. En ellas, estructuramos y organizamos, como siempre hacemos, las intervenciones de cada concejal, tanto por lo que respecta a los puntos del orden del día como al apartado de ruegos y preguntas. En ningún momento de dichas reuniones se habló de atentar contra la vida privada de ningún concejal, sino, siempre denunciar anomalías o malas gestiones que el equipo de gobierno realiza. Meternos en la parte más íntima y familiar de los concejales para sacar rédito electoral no es nuestra forma de hacer política. Es una de nuestras premisas y directrices de trabajo. Nunca lo hemos hecho y seguiremos sin hacerlo. Por eso me sorprende escuchar de la boca de algunos concejales de gobierno que lo que hicieron mis compañeros ayer fue un ataque personal. No sólo lo dudo, sino que no me lo creo.

  Todos los temas que durante estos siete meses de legislatura hemos denunciado públicamente, lo hemos hecho de una forma manifiesta, transparente, abierta y utilizando los canades adecuados para hacerlo (prensa, pleno, blog, etc). Así se hizo con el tema de las grabaciones del concejal Juanjo Iglesias y con otros muchos temas como los recortes sociales que contemplará el nuevo presupuesto o la subida de tasas que disponen las ordenanzas aprobadas para el año que viene.

  El problema de estas reacciones inmaduras y sin fundamento del gobierno está claro que residen en una falta de confianza, en un complejo de inferioridad que, poco a poco está invadiendo a este equipo de gobierno que se sabe con pocos apoyos y con una fuerza muy justa, que, además, se va debilitando poco a poco.

  Así es que nosotros, a lo nuestro, que haciendo las cosas bien hechas no nos podemos equivocar. Ánimos compañeros y felicidades por vuestras intervenciones de ayer en el pleno.

  ResponSuprimeix
 7. Creo que muy pocasveces durante vustro mandato entró el blog en algo personal, y cuando alguien lo hizo se pidieron disculpas (no es solución pero es lo menos que se puede hacer)

  Ahora sí que vamos a entrar en el blog de Segur en temas personales. de momento, a la muy cristina católica apostólica y apache regidora le he reomendado que deje las pipas y vaya a confesarse porque el adulterio es pecado para los creyentes. Como me consta porque lo viví en primera linea y me lo tuve que callar para no dañar su imagen, ahora lo casco y se lo come. Que me denuncie si quiere, que nos vamos a reir. Y no es más que la reacción que merece, porque se ha hablado de los permisos de la ermita, no de su vida privada, ni los 400 euros que cuesta un curso transpersonal (cuando lo hacen por aquí porque en Avila sale bastante más caro) y no digo nada sobre otros temas.

  El complejo de inferioridad no se cura con chamanes. Puede que sean de ayuda interior pero no se pueden mezclar con la política.

  Si algún día publicase grabaciones que tengo en video, eso sí sería meterme en la vida personal, pero respeto a los hijos de Olga y a su ex marido al que le dieron la patada justo una semana antes de las elecciones. Y es de los que ponía dinero para la campaña.

  Podeis o no publicar el comentario, pero quiero dejar claro que quien más habla y predica es quién más debe callar. Yo no tengo muchos reparos, el blog de Segur no es político y lo que no puedo admitir es que aquellos a quienes pagamos se aprovechen de su posición y encima nos quieran tomar luego el pelo.

  Buenas fiestas a todos. Esperemos que en 2012 no haya que ver a tanta gente tras los contenedores del Eroski, o cuando cierran el mercadillo recogiendo lo que han tirado los paradistas, ni tanto paro. Sólo con eso me daría por satisfecho, pero no sé por qué tengo la impresión de las políticas sociales van a empeorar mientras que se va a ayudar a los que más tienen a mantener su status.

  Saludos

  ResponSuprimeix
 8. Ni una sóla respuesta concreta a las preguntas que se realizan en los plenos municipales.

  Si CIU en la opososición no demostró en cuatro años una actidud ni actividad gestora es absurdo que pretendan ahora que el PSC o UAM hagan lo mismo.

  Las preguntas realizadas fueron correctas, respetuosas e inequívocas, no así las respuestas que se dieron, ni la xatonada, ni las adjudicaciones de las licencias de taxis, ni los " no-despidos", ni las sesiones en la ermita de psicología transpersonal, ni la factura con los 15m3 de Sorea, ni el tema de la perrera, ni los incrementos de las tasas de las terrazas en el pueblo y en la playa, ni las aportaciones o sugerimientos sobre renegociación de los contratos, ni nada de nada, lo que sí repiten incansablemente es que la prensa se equivoca, que ellos en la oposición estuvieron muy formalitos, soltando cada tres por cuatro que " hem de treballar" pues ... nada más faltaría que no pegaran ni un sello, poco que hacen ..., en fín " Una nova forma de fer malament la política ha estat posible a Calafell".

  ResponSuprimeix
 9. Profanación, mentira, engaño, adulterio, egocentrismo, transpersonalismo y acoso. Esos son los siete pecados de la parejita feliz. Pues nada, a rezar y pedir perdón por sus pecados en la ermita de Segur. Eso sí, que le pidan permiso a Xulivella.

  ResponSuprimeix
 10. Buenas noches.
  Me sorprende que nadie se de cuenta de la estrategia que se está planteando desde la regiduria de promocion y turismo. Mediante el proyecto RESUR, si, ese que todo el mundo ha oído hablar pero nadie sabe que coño es,los del PP tienen pensado traer autocares llenos de guiris para ir a "pregar" a la ermita vestidos de zulus.Como complemento se les ofrecerá una gran fumada colectiva al ritmo del waka-waka para que expulsen las malas vibraciones. Mientras el avi-fotógrafo les hará un reportaje del evento, junto el Joan que no se pierde ni una foto.
  Al finalizar el acto divino, el jj les regalara un tiket para el Vilarenc, para que se relajen con una sauna , cortesia de la casa, y una consumición el cualquier bar del pueblo ( visto que se los conoce todos).

  Mientras, el comercio venderá souvennirs del acontecimiento, como caganers fumando pipa, figuritas de la pareja vestidas de chamanes...vamos, que la cosa puede dar mucho de sí..

  Y con esto, y un par de pipas,salimos de la crisis en este pueblo en menos que canta un gallo!!

  ResponSuprimeix
 11. Me gustaría aportar un poco de información en relación a la ermita de Sant Miquel.
  La ermita de Sant Miquel, sólo de forma excepcional, se abre al culto para oficiar algunos de los sacramentos propios de la iglesia católica. Los sacramentos los oficia el párroco.
  La ermita está cerrada al público como monumento patrimonial. En algunas ocasiones, desde algunos de los centros educativos de Calafell se ha abierto a los alumnos para su visita, previa solicitud al ayuntamiento (regidoria de Cultura) El técnico de patrimonio, como tal, ha abierto y los ha acompañado.
  Los horarios de nuestros monumentos se aprueban por el OAM (Organismo Autónomo Municipal, responsable de la gestión del patrimonio histórico de Calafell. La ermita no tiene horario de apertura como lo tienen la ciutadella, el Castell, la Casa Barral. Estos monumentos disponen además de personal cualificado para mostrar el patrimonio. No la ermita
  Existen tres llaves controladas: una está custodiada por el párroco de “l’Església de l’Assumpció “(me consta que no ha cedido la llave para ningún acto religioso ni ha oficiado ninguno) La “Regidoria de Cultura “es responsable de la segunda llave y el técnico de patrimonio de la tercera pero sin poder de decisión.
  He observado que las parroquias del municipio tienen horarios destinados al culto y a la oración; finalizados éstos permanecen cerradas y no se abren a petición de los feligreses cada vez que éstos sienten la necesidad de rezar.
  En la asamblea realizada el pasado sábado, 17 de diciembre, por la entidad “Amics del Patrimoni de Calafell” y miembros del OAM, se preguntó al alcalde por el tema de la ermita; éste confesó no saber nada del tema y afirmó que el acto se había realizado el año pasado, cosa que le desmintió algunos de los presentes. No contento con esta falta de información traspasó la responsabilidad de cesión de la llave a otra persona que todavía rie, aunque indignada por, como mínimo, esta falta de ética.
  Como Yolanda, tampoco yo pude asistir al pleno pero he podido escuchar la mención a mi persona que realizó la Sra. Elvira afirmando que yo era conocedora de cuánto le gusta a ella “ anar a l’ermita a fer precs i rezos molt sovint”. Soy totalmente desconocedora de estas y otras preferencias de su vida privada. Mi relación con la sra. Elvira se limitó a las comisiones informativas del área de mi responsabilidad, a los plenos y a la coincidencia en actos públicos.
  Sí es cierto que, antes de finalizar la legislatura, me llamó por teléfono para comentarme que, la señora que limpia la ermita había encontrado el paño forzado y no podía abrir. Se solucionó urgentemente por parte de la brigada.
  Considero una falta de respeto hacia los ciudadanos utilizar el patrimonio municipal para el uso personal y “PRIVADO” por parte de cualquier persona, pero muy especialmente por parte de dos regidores que, al considerar el acto como privado, se sienten ofendidos por nuestra defensa del patrimonio y por denunciar un trato de favor hacia dos regidores.
  No podemos defender nuestra vida privada a la vez que colgamos nuestras actividades de la web personal, la del partido y en Youtube, donde miles de personas tienen acceso libre a esa información.
  Gracias Fhilippe por reconocer nuestro esfuerzo, así como al anónimo de las 22’43h por animarnos, es de agradecer.
  Aprovecho para desear a todos los seguidores y a todos los ciudadanos unas fiestas que, difícilmente serán muy felices con la que está cayendo. Mis mayores deseos y esperanza en un futuro más equitativo y humano que el actual.
  Teresa Cumplido

  ResponSuprimeix
 12. Teresa un escrito impecable.
  Ahora se les ha dejado al descubierto, ya hay razones para pedir responsabilidades.
  Creo que el siguiente paso es obvio.
  No tienes que agradecerme mi reconocimiento. Yo fuí duro con mi forma de pensar, y soy consciente de serlo, pues no suelo ponerlo fácil.
  Sin embargo ser así sería futil si cuando lo pedido se cumple no es al menos reconocido agradecido, y creo que es lo menos que podía hacer.
  El tema de la ermita no fué el más importante del pleno, pues hubieron otros, pero esa petición creo que era obligada, y se cumplió.
  Gracias.
  Yo también os deseo una buenas fiestas.
  Un cordial saludo

  ResponSuprimeix
 13. No sé si alguien se ha parado a pensar en algo mucho más grave que la respuesta infantil de la regidora. Ella misma estaba hace unos meses pidiendo la dimision de Carlos Rión (al que ella ha sustituido en Comercio) por utilizar unas instalaciones municipales para su uso personal y ahora dice textualmente el comentario de Teresa Cumplido

  " considero una falta de respeto hacia los ciudadanos utilizar el patrimonio municipal para el uso personal y “PRIVADO” por parte de cualquier persona, pero muy especialmente por parte de dos regidores"

  ¿qué diferencia hay entre eso y lo de Rión? yo no veo ninguna. Como tampoco en las grabaciones que salieron hace poco en el blog de Segur demostrando que el buenismo de Casipago no es más que una mentira. Ambos casos son para pedir dimisiones, ellos lo hicieron pero ahora lo ven de diferente manera.

  Será la diferente manera de hacer política. Sinvergüenzas, eso es lo que son.

  ResponSuprimeix
 14. Otra que me viene a la cabeza ¿alguien se ha planteado que ademas de que ya se pueden pedir responsabilidades no se puede fumar en espacios cerrados y la multa es gorda? o es que el hecho de ser regidor permite fumar donde a uno le de le gana y yo no lo sabia.

  ResponSuprimeix
 15. Se trata de la versión calafellense del PIPA-FUMEIRO, otra forma de hacer las cosas.
  No hay intromisión en lo personal si previamente ellos mismos lo han hecho público.

  Un saludo

  J. Navarro

  ResponSuprimeix
 16. Algú pot dir-me si les espelemes blanques que apareixen a l'altar, en el vídeo de l'ermita, son els de l'esglèsia de l'Assumpció? Són clavats!

  ResponSuprimeix