dimarts, 27 de desembre de 2011

Una proposta fiscal diferent és possible.En el darrer ple, hi van haver dos punts molt importants en que ens agradaria aprofundir. Un d'ells, feia referència a les ordenances fiscals, es desestimaven les al·legacions de l'oposició que plantejaven una proposta fiscal diferent i alternativa a la que proposa l'equip de govern. Ens agradaria que la coneguéssiu, per això us l'expliquem amb major detall. L'altre punt, era el d'aprovació inicial del pressupost municipal, que analitzem amb més detall, més endavant.

Pel què fa a les ordenances fiscals, ja ho vam explicar fa unes setmanes, es pretén augmentar la pressió fiscals als calafellencs. En elles, recordem, l'equip de govern puja la brossa un 14%, l'aigua un 7'65%, el clavegueram un 11'62%, les ocupacions a la via pública un 10%, les terrasses d'establiments de restauració un 23% i la resta de taxes un 3% en general. El nostre Grup Municipal, que en aquesta legislatura ja ha anat demostrant que som una veritable opció de govern, ha presentat les corresponents al·legacions a aquesta proposta i no ho hem fet per rebatre-la, sinó com a aportacions alternatives, amb ànim constructiu perque els nostres ciutadans no pateixin més del necessari aquesta situació de crisi actual. L'equip de govern ha fet cas omís a les nostres aportacions i, sense gaires explicacions, emparats només en els informes tècnics municipals, han decidit no acceptar ni tant sols una d’elles.

Pel què fa a la recollida d'escombraries, l'augment del 14% a la taxa, suposa que, en un habitatge normal, es passi a pagar 134€ enlloc dels 117€ que es pagava ara. Això permet cobrir el 92% del nou cost del servei. Però, curiosament, a partir del 2012 es pretén implantar el servei de recollida de la fracció orgànica a tot el municipi. Hem proposat una renegociació del contracte que ajorni aquesta implantació i permeti reduir el cost del servei, fins al punt de fer innecessària la pujada de la taxa. No ens han fet cas. La inoperància de l'equip de govern en la gestió fa que ens hàgim de rascar més la butxaca tots els ciutadans.

En quant a la pujada de la taxa del servei de clavegueram un 11'6%, hem apuntat que està poc justificada pels informes que ha aportat l'empresa que en fa el servei. L'equip de govern té la capacitat de decisió última d'aplicar allò que li diu el concessionari. D'altra banda, l'augment de la taxa de l'aigua en un 7'65% tampoc ens sembla raonable. Ens sembla una decisió política del govern, justificant-la en la retallada de l'aportació de la Generalitat al Consorci d'Aigües de Tarragona pel trasvassament de l'Ebre i en la modificació del contracte feta per l'anterior govern. L'augment que implica aquesta modificació del contracte està molt per sota del 3% que prenen com a IPC.

Entre les nostres aportacions estava el recuperar el sistema de bonificacions que s'aplicava fins ara a l'IBI, en funció del nombre de fills i del valor cadastral de l'immoble. El que proposa el govern va en funció de la renta i no té en compte el patrimoni que puguin tenir les famílies. Un model d'esquerres front un model de dretes que proposa el govern. Ara, famílies nombroses que visquin en un pis mitjà poden veure's sense la seva bonificació de l'IBI, que arribava fins un 50%. L'actual model barreja els conceptes, ja que l'IBI és un impost que s'aplica a l'immoble i no té res a veure amb la renta ni amb el sou de ningú. Amb aquest model, es dóna el cas que persones amb molts immobles o propietats i que cobrin un sou baix (però suficient per viure) se'ls bonifiqui l'IBI; en canvi, persones amb un sol pis petit i que treballin els dos membres de la parella i tinguin una renta més alta entre els dos, es vegin sense la bonificació.

També hem proposat que les persones que rebin una transmissió en herència d'un immoble no el puguin vendre durant un mínim de dos anys si es volen beneficiar de la bonificació de la plusvàlua. Hem demanat una congelació de les llicències d'autotaxi, ja que el nombre de vehicles a qui grava aquesta ordenança és poc significatiu i perjudica els usuaris que l'utilitzen i en provoquen l'augment de tarifes o la reducció del benefici pel propietari de la llicència. Proposem que no s'augmenti el 3% la taxa de la grua, ja que el servei s'ha renovat i s'ha contractat de nou; demanem un estudi en profunditat dels costos reals del servei; no és llògic que si es baixa el preu del contracte s'apugi la taxa. I ens sembla incoherent pujar el 3% la taxa de llicències urbanístiques quan l'activitat en aquest camp és nul·la.

Pel què fa a la taxa de guals, tot i que la tarifa estàndard es manté com està actualment, hi ha epígrafs que mostren un increment del 10%. Tenim coneixement de la existència d’un treball exhaustiu que l’Ajuntament va realitzar sobre els guals. A l’expedient de modificació de la Ordenança, trobem a faltar informes on es donin alternatives que permetin obtenir mes ingressos en l’aplicació d’aquesta, i no necessariament s’hagi de pujar la taxa. Per tant, nosaltres proposem mantenir les tarifes actuals, fins que no hi hagi una planificació pel cobrament dels guals del nostre municipi.

En l'ordenança de la taxa per l’ocupació de terrasses amb taules i cadires amb finalitat lucrativa, la proposta d’increment que patiran els diversos negocis afectats, oscil·la entre el 23% i el 24%. Una terrassa de 20m2 al passeig marítim passarà a pagar 443€ contra els 358€ que paga ara. No es fa una acció decidida per bonificar els negocis que tenen obert tot l’any, i amb aquest redactat és possible que proporcionalment obtingui més benefici un negoci que tingui obert uns mesos, que el que té obert tot l’any. Tampoc s’ha valorat amb informes tècnics una diferenciació específica de la situació dels locals, pel que semblen mes penalitzats els locals que estan en sectors on és menor l’afluència de vianants i públic en general (per exemple el nucli del Poble). Una terrassa al nucli del poble, depèn on estigui ubicada pot arribar a pagar un 300% més que ara. Nosaltres proposem mantenir les tarifes actuals, i que es demanin informes tècnics acurats, on es faci un estudi que millori els criteris de zonificació i categoria.

Ningú pot negar que la crisi ja fa 4 anys que la tenim instal·lada. A la legislatura passada (2007-2011) nosaltres, tot i això, vam congelar els impostos i taxes, i no vam incrementar la pressió fiscal als nostres ciutadans. Nosaltres esperàvem veure alguna novetat per part de l'equip de govern i no aplicar el que ens tenen acostumats quan governen PUJAR LA PRESSIÓ FISCALS DELS NOSTRES CIUTADANS. Ja ha quedat demostrat que l’Ajuntament estava pressupostàriament ben dimensionat, i que els ingressos s’han complert a 2011. Per tant es poden aplicar fórmules alternatives mitjançant el pressupost 2012 que permetin no tenir que PUJAR ELS IMPOSTOS I TAXES. Fa molts anys que som dels municipis més cars i el govern encara ens ho puja més tot. Fins i tot les taxes més bàsiques com la BROSSA, L’AIGUA i EL CLAVEGUERAM.

Es cert que hi altres maneres de fer política, però CiU-PP només apliquen la única que saben. PRESSIONAR FISCALMENT ELS CIUTADANS. En un moment on les famílies ho passen més malament, decideixen incrementar aquesta PRESSIÓ. I els nostres ciutadans ja estan al límit.
Per acabar, recomanem als ciutadans que vagin comparant els rebuts de 2011 i 2012 i aniran veient que no estem dient tonteries; EL QUE VEURAN ÉS QUE PAGUEN MÉS CADA MES.

2 comentaris:

 1. Es imposible que apliquen medidas como las que se sugieren aquí. Tengamos en cuenta un par de reflexiones:

  a) Dirigir políticamente la elaboración de un presupuesto supone tener unos conocimientos de fiscalidad básicos para llevar un municipio. Esto implica tener en cuenta los efectos de poner un impuesto más allá de la recaudación básica: es decir, el impacto sobre el comportamiento y las rentas de los que reciben la presión de los impuestos. Por poner un ejemplo: si yo multiplico por tres los impuestos sobre los vehículos, lo más probable es que se dejen de vender unidades y que, al final, mi recaudación global sea menor. Así que habré conseguido meter la pata por completo: como administración, recaudo menos, y como elemento dinamizador de la economía, me cargo el sector del automóvil.

  b) Pero no vamos a suponer que sean tan tontos como para caer en un error de niños. Lo que sucede es que ideológicamente están tan a la derecha como el partido que acaba de ocupar el gobierno en Madrid, y su alternativa recaudatoria consiste en potenciar aquellos elementos que no impliquen perjudicar a las rentas más elevadas (amén de no pensar en otras opciones de ingreso que supongan un poco de habilidad y esfuerzo, como negociar el coste de depende qué servicios). Al fin y al cabo, el presidente Mas es exactamente lo que está haciendo, y es lo que cabe esperar de estos señores a escala local, en la más absoluta línea de "els millors", si se me permite la ironía.

  En resumen, subir impuestos, dentro de unas condiciones determinadas, de las cuales la más importante es la progresividad (que pague más el que más gana y más tiene) es algo progresista.

  Por el contrario, subir los impuestos de esta manera muy poco discriminada, además de ser de derechas en tanto suele atacar al más débil, es todo un atentado al comercio y la industria.

  ResponElimina
 2. Son preocupantes los incrementos que se especifican en el cuadro de ingresos, también la falta de argumentos para justificarlos en un momento tan delicado para todos.
  Pero indigna la poca sensibilidad del consistorio con los temas sociales.
  No es tan sólo el aumento de la presión fiscal, es la desfatachez del gasto, reduciendo unas partidas previstas para ayudas pasándolas a otras de autobombo.
  Un saludo

  J. Navarro

  ResponElimina