dimecres, 14 de desembre de 2011

Compromís pel canvi


Aquí teniu un document de compromís pel veritable canvi del PSC que ahir dissabte van publicar un grup de joves militants i càrrecs socialistes, entre ells Jaume Collboni, Carlos Prieto o Ferran Pedret. El canvi és més necessari que mai si volem superar aquesta situació de crisi...
Com a membres del Partit dels Socialistes de Catalunya tenim la responsabilitat de fer front al principal repte que afronta el projecte polític del que formem part : contribuir a la reconstrucció del principal partit de l’esquerra a Catalunya.

Milions de persones estan patint el doble flagell de la crisi econòmica per una banda, i de les retallades socials per l’altra. A aquesta ofensiva contra l’estat del benestar i contra un model de societat que doni oportunitats a tothom, no hi podem assistir impassibles des d'una esquerra social i política que s’ha mostrat desorientada, i aparentment impotent, incapaç de plantar cara i de plantejar alternatives reformistes.Tenim l’obligació política de mostrar les alternatives que el socialisme pot i ha d’oferir al ciutadans per sortir de la crisi, reactivant l’economia i creant ocupació, el veritable repte immediat que tenim avui com a societat.

El PSC ha d’assumir que ha fallat a molts d’aquells a qui vol representar, que ha anat a remolc en molts dels debats socialment transcendents, que ha estat mancat d’un projecte clar i, per tant, de coherència, i en conseqüència ha dilapidat en bona mesura la seva credibilitat. Volem contribuir a superar aquesta situació.


El PSC no és un fi en si mateix, i no es deu únicament la seva militància, sinó sobretot a la societat a la que vol servir. El PSC va néixer i existeix per esdevenir l’eina que articuli socialment i expressi políticament una majoria fermament determinada a dur a terme la transformació social, la modernització del país, la millora de l'autogovern de Catalunya i la defensa de la llengua i cultura catalanes.

Hem d’aspirar a tornar a posar dempeus una àmplia coalició de ciutadans i ciutadanes, una aliança majoritària al voltant d’un PSC que esdevingui el gran referent de l’aprofundiment i la radicalitat democràtica, de la igualtat, la justícia social i la llibertat, de la sostenibilitat, i de l’internacionalisme i del catalanisme articulat en un Estat federal. I no estem sols, no estem soles. Són moltes les persones que ens reclamen poder caminar plegades en la persecució d’aquest objectiu.

És temps, per tots i totes nosaltres, d’ésser responsables i actuar amb generositat, per deixar de banda personalismes i apriorismes, per recuperar l’orgull i la il·lusió, i per subratllar que el del PSC és avui, com ho va ser en el moment de la seva fundació, un projecte col·lectiu capaç de mobilitzar enormes energies i d’agregar múltiples sensibilitats i orígens en la persecució d’un ideal comú.

El proper congrés que tindrà lloc entre el 16 i el 18 de desembre no pot ser un congrés més. És un clam dins i fora del PSC.

Cal recuperar la connexió amb la societat, recuperar la confiança i la credibilitat de les organitzacions polítiques, avui molt qüestionada. Empoderar la militància del PSC, i incorporar nous sectors al projecte dels socialistes, són les dues prioritats immediates. En aquest congrés el mite de la unitat no pot sepultar la necessitat d’una nova síntesi, amb nous ingredients i en un nou context.

El PSC s’ha de dotar en aquest Congrés d’una direcció política que abanderi una proposta programàtica coherent amb els nostres valors i el nostre ideari; un programa que doni resposta als reptes que tenim com a societat: l’atur, la precarietat laboral, el desenvolupament sostenible, l’exclusió social, uns serveis públics universals i de qualitat, la defensa dels drets civils, la millora de l'autogovern de Catalunya, i la defensa de la llengua i cultura catalanes. Un programa que reconstrueixi la solidaritat entre generacions per donar solucions a la joventut i als més grans.El PSC es deu a la societat, n’és una expressió i en forma part. Volem reconstruir les complicitats perdudes i teixir-ne de noves. Per això, si volem resultats diferents, no podem seguir assajant sempre les mateixes fórmules.

Cal, per tant, un canvi en la cultura organitzativa del que serà el nostre principal instrument d’acció política: el Partit. Un canvi que faciliti l’articulació de nou de la majoria social, la participació dels sectors emergents i la contribució dels qui pensen que hi ha alternatives.

El PSC, al servei de Catalunya

1.- Volem un PSC al servei dels ciutadans i les ciutadanes de Catalunya . El PSC representa la consciència social i nacional, defensa un catalanisme social fonamentat en la idea de la cohesió i la justícia social. El PSC ha d’exercir , davant la creixent confrontació identitària, un paper clau per evitar una disgregació social, cultural i política. Creiem que la ciutadania, plural, diversa i concreta , és la que conforma la nació, i que el catalanisme és l’afirmació de la personalitat política d’aquesta nació, i la reivindicació del seu reconeixement polític.


2.- Volem un PSC que actuï amb personalitat pròpia i amb coherència tant en la política catalana com en l’espanyola. Un PSC que lideri l’aposta federal en una Espanya que assumeixi sense reserves i sense complexos el fet nacional . Volem fer efectius els nostres principis federals, que creiem tan vigents com necessaris, fent compatibles tots els espais en els quals el PSC ha de tenir presència. Defensem el federalisme no tan sols pel que fa a la forma político-administrativa de l’Estat, que també, sinó com a forma de vertebració social . Volem un PSC que sigui capaç de superar el marc de discussió política basat fonamentalment en l’apel•lació permanent al greuge en les relacions amb Espanya. Per tot això i per defensar amb nitidesa la nostra visió considerem necessària la veu pròpia del socialisme català a les Corts Generals.


3. Volem contribuir a promoure un procés de construcció i convergència política i social d’Europa, que tingui com a objectiu últim la construcció dels Estats Units d’Europa, per tal que, a més d’un espai de lliure comerç, sigui realment una Europa pels pobles. En aquest sentit, el PSC ha contribuir decididament a l’enfortiment i la consolidació del Partit Socialista Europeu com a instrument i punta de llança dels anhels proeuropeistes.


4. Ens comprometem a fer del PSC un partit més arrelat a tot el territori, sense excepció, que representi totes les sensibilitats i totes les visions territorials. Volem un projecte del PSC per a Catalunya, que garanteixi com a objectiu irrenunciable la cohesió territorial i la igualtat d’oportunitats, des de l’àmbit rural al metropolità.


El PSC, un Partit fort i obert

5. Volem primàries a doble volta obertes als afiliats i afiliades, i també a la ciutadania que es comprometi amb els valors progressistes i de l’esquerra que defensem, per a la designació de caps de llista del Partit dels Socialistes de Catalunya en els principals processos electorals, com a ara a la Presidència de la Generalitat. Uns processos que hauran de ser vetllats per òrgans independents de les direccions.


6. Volem unes normes congressuals que afavoreixin la participació i el debat intern, i proposem que el 12è Congrés resolgui encarregar a una Comissió una proposta de model per a futurs congressos . En aquest sentit, proposem que es plantegi la introducció de l’ús de les xarxes socials en els debats congressuals, articular noves formules de participació d’entitats i personalitats, o establir nous criteris en que en cas de concurrència de candidatures, com ara la possibilitat que la Primera Secretaria del PSC sigui escollida directament per part dels delegats/des al Congrés.


7. Volem que es creï la figura del Defensor de la persona afiliada que escolti i reculli queixes i suggeriments dels militants del Partit, i pugui actuar davant la comissió de garanties i/o els òrgans de direcció del Partit.


8 .Volem que es creï un Consell Ciutadà, a proposta del Consell Nacional, que esdevingui un punt de trobada de les persones que comparteixen amb nosaltres valors, idees i projecte, des dels àmbits acadèmics, culturals, socials o econòmics, amb funcions de consulta, assessorament i contrast no vinculant de les decisions que hagin d’adoptar òrgans de direcció del Partit.

9. Volem instaurar mecanismes d ‘avaluació anual als diferents nivells territorials de l’organització del Partit, dels càrrecs electes i així com de la tasca de govern i oposició realitzada en relació al programes i objectius polítics.


10. Volem impulsar, en el marc del 12è Congrés, un acord polític que consolidi la democràcia paritària com un dels fonaments ideològics i estratègics del Partit dels Socialistes de Catalunya a tots els nivells, incloent-hi els de màxima responsabilitat.

11. Volem que, amb caràcter previ a l’elecció pel sistema de primàries abans exposat del candidat o candidata a la Presidència de la Generalitat, es convoqui una Conferència Programàtica àmplia, oberta als sectors socials progressistes, precedida d’un procés participatiu amb temps suficient, i amb la voluntat de perfilar la proposta del PSC per governar Catalunya.


El PSC , un partit transformador

12. Volem contribuir a definir les propostes que garanteixin una economia més democràtica i al servei del progrés de les persones, en un món més obert i interdependent que mai, però que cal fer governable. No ens resignem al discurs econòmic dominant que es presenta mancat d’alternativa. El reformisme d’esquerres és un valor que defensem i s’ha d’activar al servei de l’equitat, la competitivitat, el valor del treball, la igualtat d’oportunitats i l’interès general.


13. Volem, en aquest sentit, avançar cap a la democràcia econòmica: foment de formes de producció cooperativa, foment de la democràcia en el treball i de l’emprenedoria social, entre d’altres. Volem avançar en la idea d’una renda bàsica de ciutadania per tal d’assegurar, juntament amb la garantia dels drets i serveis públics, la plena autonomia personal de tot ciutadà o ciutadana. Volem que preguin mesures actives de protecció per els sectors més castigats per la crisi, com els desnonats, i que es reguli l’entrega del pis en pagament del deute hipotecari.


14. Volem refermar que el dret al treball per a totes les persones és un dels principis que inspiren la nostra acció política i el més malmès en la crisi econòmica i social que travessem. La generació d’ocupació digna és la nostra prioritat. Pretenem la plena ocupació de qualitat perquè tenim el convenciment que el treball és una font essencial de drets de ciutadania i socials, confereix llibertat individual, assegura progrés econòmic, garanteix la cohesió i la solidaritat social i ofereix seguretat material.


15. Volem una revisió completa de la fiscalitat per fer-la socialment més justa , més progressiva i redistributiva, i un procés d’harmonització fiscal a nivell estatal i europeu, que eviti la competència a la baixa i el conseqüent afebliment dels serveis públics i que mantingui un equilibri real entre els rendes del treball i del capital . Farem de la persecució del frau i l’evasió fiscal senyes d’identitat ja que sabem que l’economia submergida resta drets individuals a les persones explotades i recursos públics a tota la societat.


16. Volem que el criteri de la sostenibilitat ambiental s’incorpori com a principi rector de la vida econòmica i social del país, i informi el conjunt de les decisions que tinguin una afectació ambiental.


17. Volem que els poders públics promoguin la igualtat de gènere en tots els aspectes de la vida social i econòmica del país, i que incorporin la visió de gènere en totes i cadascuna de les polítiques que s’implementin.

18. Volem un Estat plenament laic, per garantir l’absoluta neutralitat de l’esfera pública envers les creences religioses o filosòfiques de la ciutadania.


El PSC, un partit per l’aprofundiment democràtic

19. Volem millorar la qualitat de la democràcia, aprofundir-la. Tenim una democràcia imperfecta que cal millorar buscant un equilibri entre els aspectes deliberatius, representatius i participatius, fundant una nova cultura cívica. Volem establir mecanismes per facilitar les iniciatives legislatives populars i la seva concreció en normes aprovades pels poders legislatius. Volem facilitar i fer més habitual la celebració de referèndums. Volem instaurar la possibilitat de referèndums revocatoris. Volem millorar els mecanismes de rendició de comptes i els mecanismes de participació.


20. Volem una població educada èticament en els principis de llibertat, imparcialitat, il•lustració, solidaritat, que sigui capaç d'assolir una democràcia directa i participativa.

21. Volem una deliberació pública de qualitat i orientada a la inclusió de tota la ciutadania. Això implica el paper dels mitjans de comunicació, però també de les organitzacions polítiques i socials.


22. Volem una llei de transparència que garanteixi l’escrutini públic sobre el conjunt de les activitats desenvolupades per les diferents instàncies polítiques i administratives, sobre el patrimoni o retribucions dels càrrecs públics, i que garanteixi aspectes concrets en relació al dret d’accés a la informació per part de la ciutadania.

Ens ho exigeix la nostra situació actual, la nostra història i els nostres valors i principis. Ho devem als centenars de milers de persones que, malgrat la duresa i dificultat del moment, ens han fet confiança. Ho devem als qui estan esperant de nosaltres una reacció decidida.

Cap comentari:

Publica un comentari