dijous, 15 de març de 2012

Resum de la sessió plenària d'avui


Avui s'ha celebrat una sessió plenària extraordinària i urgent. Els punts de l'ordre del dia eren dos. En el primer, es donaven de baixa obligacions i compromisos que tenia l'Ajuntament des de l'an 1990 fins el 2007. Un punt de pur tràmit que permet suprimir compromisos que s'arrosseguen des de fa anys i que mai s'havien donat de baixa. Amb això es permet fer cau i net en la comptabilitat de l'Ajuntament.

El segon punt era l'adhesió al pla d'assistència financera local, un conveni subscrit entre la Generalitat i la Diputació de Tarragona per cobrar una part del deute de la Generalitat amb els ajuntaments. A Calafell, se li pagaran 355.200 euros que deu la Generalitat, en concepte d'escoles bressol. Aquests diners els ha avançat l'Ajuntament i els cobrarà de la Generalitat a través de la Diputació.

Aquest pagament de la Generalitat ha estat reclamat pel PSC en dues mocions presentades, fa gairebé un mes, on es demanava que es fes públic el deute de la Generalitat amb l'Ajuntament i s'instés a pagar-lo. Aquest deute provoca que l'Ajuntament hagi d'avançar els diners en el pagament a proveïdors i fa anar malament la liquidesa o tresoreria de l'Ajuntament. Per tant, es reclama que la Generalitat compleixi. L'altra moció presentada es referia, concretament, al deute de la Generalitat als ajuntaments pel concepte de les escoles bressol. Cal saber si el conveni aprovat avui cobreix la totalitat del deute de la Generalitat amb l'Ajuntament de Calafell, en cas de no ser així, continuarem reclamant-lo.

1 comentari: