dimarts, 13 d’agost de 2019

Amb la participació seguirem fent-ho


La participació ciutadana serà una de les claus del nou mandat municipal. Era un dels nostres compromisos en les recents eleccions i així ho farem.

Ja ho deiem el 2015 i en el passat mandat ja ho vam fer. I això que no va va ser fàcil, governant en minoria com governàvem. I tot i així, vam aconseguir que el reglament de participació ciutadana, que és la base de tot, s’aprovés per unanimitat. 

Vam arribar a temps de constituir els nous consells de participació, que ara es posaran a treballar. Després de l’estiu, els consells es començar a reunir de forma plenament operativa. 

Hi ha molta feina a fer i estem segurs que la seva intervenció és notarà, i per a bé. Això no treu que s’estiguen mantenint reunions amb les associacions veïnals i altres col·lectius i entitats. Són trobades normals i habituals amb diferents departaments de l’Ajuntament per intercanviar informació i posar sobre la taula problemàtiques dels barris. És un altre canal de comunicació i participació. 

Però ja estem treballant també en els tercers pressupostos participatius, després dels referits als exercicis de 2018 i 2019, processos tots dos que van ser un èxit. Tothom podrà, de nou, votar una part de les inversions municipals de l’any 2020. Concretament, es podrà votar un import de 500.000 euros. I avancem que farem alguns canvis. Per exemple, la possibilitat que es puguin votar grans projectes, fins i tot per l’import de tota la partida dedicada a pressupostos participaius. És a dir, és podrà proposar i votar un sol projecte que valgui aquests diners. 

Volem recordar que les obres dels dos pressupostos paricipatius anteriors ja es van materialitzant. Una, el pàrquing del Clos del Becu, ja està acabat i funcionant. I estem a punt de començar les altres dues obres d’aquell any. D’altra banda, estem acabant els projectes per a les obres votades en els pressupostos participatius de 2019. 

Volem acabar aclarint una qüestió important. Les obres provinents dels pressupostos participatius no van lentes, o més lentes que les inversions que decideix l’Ajuntament. És que els terminis legals actuals són molt dilatats i allarguen el calendari de qualsevol actuació. Des del dia que prens una decisió, fins que comencen les obres, passa més d’un any. De vegades, dos. 

Tanmateix, la força dels fets al final es fa evident. Ja ens agradaria anar més ràpid... Però nosaltres, quan prometem alguna cosa, és perquè volem complir-la. I ens hi deixem la pell per aconseguir-ho. És quelcom que vam dir que seguiríem fent. Ja estem mans a la feina.

Cap comentari:

Publica un comentari