dimarts, 8 de març de 2016

Resum del ple ordinari d'ahir


Aquesta nit passada s'ha celebrat un nou Ple ordinari de l'ajuntament de Calafell, el primer a la nova Sala de Plens de les Dependències Municipals de La Platja de Calafell. Aquest ple ha tingut molt de contingut, amb punts de molt interès, a banda de les mocions dels diferents grups municipals. Però, el fet més destacat és que s'ha pogut seguir per la web de Calafell Ràdio, a través d'streaming. Aquest nou sistema permet veure els plens íntegrament en format televisió i, a més, emmagatzema les imatges com a videoactes, cosa que facilita la recerca i la difusió dels plens o part dels debats entre els grups municipals. En aquesta primera sessió s'ha fet un total de 1.329 visites a la web per a veure el ple.

La sessió ha començat amb la no aprovació de la modificació de l'escut del municipi. Al passar de 20.000 habitants, segons la llei, Calafell hauria de canviar la corona del seu escut. La corona hauria passat de tenir tres torres a tenir-ne cinc. Però, tot i tenir 10 vots a favor i guanyar la votació, calia la majoria absoluta del ple per a fer el canvi. CiU, CUP i el regidor no adscrit s'han abstingut. ERC ha votat en contra. La iniciativa havia sorgit d'una proposta ciutadana que s'havia fet arribar a l'alcalde i, aquest, ha cregut oportú portar-la al ple.

S'ha modificat l'horari de la Junta de Govern Local i de les Comissions Informatives. Per a poder fer públiques, a mig termini, les Comissions Informatives, a través d'streaming, s'ha canviat la Junta de Govern que passa a celebrar-se els dilluns, a les 9:30. Així, les comissions es mantenen els dijous, cada quinze dies, però començant a partir de les 9:30, enlloc de les 11:00 hores.

Amb l'abstenció incomprensible de CiU, després de setmanes d'intens debat i consens, recollint les propostes dels diferents grups, el Consistori ha aprovat un esborrany del nou ROM (Reglament Orgànic Municipal) que se sotmetrà a un procés de participació ciutadana. Aquest nou ROM regularà el nou funcionament dels plens, a partir d'ara. L'esborrany es penjarà a la web municipal i es farà una presentació del mateix, per part de tots els grups municipals, el dimarts 15, a la sala de plens. El procés es completarà amb una enquesta per la web municipal i unes sessions de treball amb associacions veïnals i entitats del municipi, obertes a tothom.

També s'ha aprovat el Reglament que regirà la Comissió Especial de Suggeriments i Reclamacions, aprovada fa uns mesos, per a poder discutir i resoldre les diverses propostes i queixes dels ciutadans. Sense cap dubte, els dos documents suposen un avanç important en transparència i participació ciutadana. També hem de recordar que ja s'ha iniciat el debat dels reglaments del Consell de Seguretat Ciutadana i del Consell de Participació Ciutadana que, en poques setmanes, també passaran pel Ple per a la seva aprovació.

En matèria econòmica, s'ha donat compte del seguiment anual del Pla d'ajust 2012 - 2015 i de l'informe d'execució trimestral del quart trimestre de l'any 2015. Però, el punt més important ha estat el de la modificació de crèdit del pressupost, on s'incorpora un préstec de 2.271.469'09€ per a les inversions previstes en el projecte dels Jocs de Tarragona 2017 (2.171.469'09€) i per a l'adequació d'edificis municipals (100.000€). També s'han aprovat les diverses línies d'ajuts per pagar els impostos de l'any 2016, per a aquelles persones que ho necessitin i compleixin els requisits demanats.

L'ajuntament de Calafell demanarà un préstec per import de 3.887.078'77€ enguany per a fer front a les inversions del Pla de Barris i a les dues inversions ja citades anteriorment, la remodelació del camp de futbol de Calafell i l'adequació d'edificis municipals per a poder fer el trasllat de diversos departaments a aquests edificis de titularitat municipal. No obstant, això no suposa que l'ajuntament augmenti l'endeutament enguany, ja que en el pressupost del 2016 està previst amortitzar 5.416.266'70€ i pagar 604.446'25€ d'interessos.

Cal recordar que l'ajuntament tenia un endeutament del 87'94% a principis d'aquest mandat i que, a primer d'any, tot i baixar l'IBI un 10%, aquest endeutament s'ha situat en el 81'14%. Amb el préstec que es demana i l'amortització prevista, l'equip de govern baixarà l'endeutament fins el 77'29%, en el mes de desembre d'enguany, molt a prop del 75% que ja no obligarà a demanar autorització per a endeutar-se i molt lluny del 110%, el topall màxim d'endeutament.

L'ajuntament ha demanat modificar i ampliar el termini d'execució del Projecte d'Intervenció Integral del Nucli Antic de Calafell, conegut com Pla de Barris del Poble. Concretament, l'ajuntament demana una pròrroga de dos anys més (2017-2018) per a completar aquest projecte que finalitza enguany. En el 2016, l'ajuntament executarà el primer tram del carrer Jesús, fent plataforma única, com s'ha fet en els altres carrers executats amb el Pla de Barris. També convertirà l'antic edifici del Sindicat en una nova biblioteca de 1.700 metres quadrats. A més d'aquestes dues inversions, també es desenvoluparan els programes socials previstos en el Pla de Barris i es continuarà amb la línia d'ajuts per a la rehabilitació d'immobles i la de comerços del nucli antic. Finalment, l'ajuntament també vol completar enguany la museïtzació dels entorns del castell i extendre-ho a les traces històriques del nucli antic del poble. Serà ja en el 2017 quan s'executi l'arranjament del carrer de Mar i en el 2018 el del carrer Principal. També, en aquests dos anys, es rehabilitarà una part de la masia de Cal Rion.

Precisament, dins el Pla de Barris, s'ha aprovat la concessió de la subvenció per a la rehabilitació de l'immoble situat al carrer Joan Miró, 2. Aquesta rehabilitació ha convertit l'antiga taberna de Cal Noi en un modern habitatge unifamiliar.


S'ha aprovat el desestiment de 4 dels 5 contractes de lloguer que té l'ajuntament de Calafell. En aquests locals llogats hi ha, actualment, els departaments de Medi Ambient i el de Benestar Social, però també la sala de casaments del jutjat de Pau. Aquests departaments passaran a ocupar espais de propietat municipal i s'estalviarà uns 70.000 euros en lloguers anuals i altres despeses associades.

També s'han aprovat diversos punts relatius al personal de l'ajuntament. El primer d'ells, el canvi d'una plaça de dinamitzador cultural per una d'auxiliar administratiu de la regidoria de Promoció Econòmica. També s'ha modificat l'annex del conveni de la Policia Local i s'han introduït nous supòsits de complementació de la prestació econòmica d'incapacitat temporal.

S'han aprovat les bases per a l'atorgament de subvencions per a les entitats culturals, pels centres escolars, per a les AMPA's dels centres escolars i per a les entitats esportives del municipi, per l'any 2016.

Calafell s'ha adherit al projecte europeu Catalunya regió europea de la gastronomia 2016, promogut per l'Agència Catalana de Turisme. Aquest projecte vol sumar esforços en totes les iniciatives agroalimentàries i agents, enfortir i consolidar el marc de col·laboracions, i donar-los major visibilitat a Catalunya, Europa i el món.

S'han ampliat dues llicències de taxi, passant de 5 a 7 places. I, també en matèria de Via Pública, s'ha aprovat el reglament regulador dels sistemes de control i gestió del trànsit en l'illa de vianants de La Platja de Calafell.

Finalment, s'ha ratificat el decret de suspensió de l'expedient de contractació del servei de manteniment, conservació i implementació de l'estalvi energètic de l'enllumenat públic de Calafell. Aquesta contractació ha estat impugnada per una de les empreses que es van presentar a concurs i va ser exclosa. Ara, haurà de resoldre la reclamació el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic. Mentrestant, l'ajuntament ha suspès l'adjudicació del servei per a evitar un nou cas Plana, que va suposar una indemnització milionària per l'empresa que va impugnar el concurs del transport urbà de Calafell, fa uns anys.

S'han deixat sobre la taula dos punts que havien entrat en el ple, per urgència. Concretament, dos convenis de patrocini a diferents esportistes locals. El primer d'ells, amb el jove pilot de motos, Àlex Toledo, per import de 8.000 euros. El pilot calafellenc afronta una temporada decisiva en la seva carrera i és per això que l'ajuntament ha fet un esforç augmentant la quantitat del patrocini en 3.000 euros més. El segon conveni és amb la campiona del món de petanca, Rosario Inés Lizón, per import de 2.000 euros. Aquests convenis seran discutits en el proper ple, quan estiguin els informes fets per part dels tècnics municipals.

Pel què fa a les mocions, no s'han aprovat les mocions presentades per C's sobre la redacció d'un protocol educatiu contra la Transforma i l'assetjament escolar per identitat de gènere i sobre la limitació de l'acumulació de càrrecs públics. En canvi, s'han aprovat les mocions de diversos grups municipals com la de l'ampliació del centre recreatiu turístic de Vilaseca-Salou, la de donar suport al banc d'ADN per a les identificacions dels desapareguts a la Guerra Civil i la de fer un estudi per a la municipalització dels serveis públics externalitzats de l'ajuntament de Calafell.

Acabat el torn de Precs i Preguntes dels regidors, s'ha donat peu al torn de Precs i Preguntes del Públic. El Manel he preguntat sobre quin tractament tenia previst fer l'ajuntament pel ZIKA i s'ha queixat de què els ciutadans haguessin d'intervenir a les 12 de la nit. La Mariona ha demanat una solució als problemes que generen els vehicles estacionats damunt la vorera, en el carrer Equador. També ha demanat cursets per a utilitzar els desfibril·ladors instal·lats en els carrers i que hi hagués transport urbà per a poder tornar a casa, després d'un ple.

La Rosa Maria ha portat una proposta de modificació dels horaris de l'autobús urbà, concretament de la línia 1. El Pedro ha demanat que no es cobrés pel nou ple que s'havia de convocar per aprovar els convenis de patrocini, que no es pagués a ningú per a l'explotació del pàdel que hi ha al costat del Vilarencaqua i saber com estan les denúncies que es van posar, fa temps, a la Rambla Nova de la Sínia.

El Juan i la Carlota han volgut donar la seva versió de la situació contractual dels treballadors de l'empresa que, fins ara, es feia càrrec de l'enllumenat públic del municipi. I, finalment, l'Òscar ha preguntat sobre l'estat del projecte de les noves terrasses en la sorra del Passeig Marítim de La Platja.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada