divendres, 11 de març de 2016

La Catalunya rica i plena que tots diem defensar no es pot permetre ni la inacció ni la indiferència davant l’emergència social

El president del Grup Parlamentari Socialista, Miquel Iceta, ha assegurat en el ple específic del Parlament de Catalunya sobre pobresa i reactivació econòmica que “la Catalunya rica i plena que tots diem defensar no es pot permetre ni la inacció ni la indiferència davant l’emergència social”.

En la seva intervenció inicial en representació dels socialistes i com a proposants del debat, Miquel Iceta ha reclamat al Govern de la Generalitat que presenti el més aviat possible uns Pressupostos en què quedi clar “quants recursos pensa dedicar a les urgències socials i a revertir les retallades de drets i serveis públics que s’han practicat durant els darrers anys”. Pel líder dels socialistes catalans, les situacions de pobresa “són problemes que requereixen de voluntat política per resoldre’ls, d’acords de govern, de compromisos pressupostaris”, concreció d’una “política social ambiciosa, veritablement justa i equitativa, i d’un impuls a la reactivació econòmica i la creació d’ocupació que per si mateixes creen oportunitats i permeten sostenir la Catalunya social”.

“Volem situar l’emergència social al bell mig de l’agenda política catalana”, ha assegurat Miquel Iceta, que ha alertat sobre la possibilitat que el debat d’aquests dies al Parlament pugui limitar-se a declaracions d’intencions. “El nostre grup no pretén l’erosió del Govern ni fer d’aquest ple un instrument d’oposició; la nostra voluntat és la d’impulsar l’acció del Govern, arribar a acords el més concrets i ambiciosos possibles, i establir mecanismes de verificació dels acords i que donin continuïtat al debat que farem entre avui i demà”.

Tanmateix, Iceta ha demanat un acord entre tots els grups de la cambra, governs locals i agents econòmics i socials per elaborar un Pla per a la Inclusió i la Cohesió Social a Catalunya amb una durada de quatre anys, “un Pla que reculli les estratègies globals d’inclusió activa que combinin mesures orientades als mercats de treball, l’accés als serveis de l’estat del benestar de qualitat i a uns ingressos mínims adequats” i que disposi “d’un diagnòstic acurat de la situació, indicadors de seguiment i avaluació i un compromís econòmic que podrà ser revisat”.

Entre les prioritats que s’ha fixat el grup socialista per aquest ple, el seu president n’ha destacat la necessitat de dotar-nos d’una Estratègia Integral per eradicar la violència contra la infància i mesures integrals per lluitar contra la pobresa infantil. També ha destacat el retorn a un copagament en dependència més just per a les persones amb discapacitat, la garantia de beques menjador i material escolar a tots els infants i joves que tot i tenir necessitat no accedeixen als ajuts, el pagament de les factures d’aigua, llum i gas així com les necessàries polítiques actives d’ocupació per a joves, majors de 45 anys i aturats de llarga durada.


Intervenció de Miquel Iceta

Cap comentari:

Publica un comentari