dilluns, 14 de març de 2016

Després de baixar l’IBI, baixem també l’endeutament

No voldríem cansar els lectors amb un munt de xifres. Però n’hem de donar unes quantes perquè s’entengui com pot ser que, demanant un crèdit nou, l’endeutament de l’Ajuntament baixi. En realitat, és fàcil de comprendre. Qui llegís el nostre programa, recordarà que vam dir que demanaríem crèdits que no superessin els que s’anessin amortitzant cada any. D’aquesta forma, al final del mandat es deuria si fa o no fa el mateix als bancs, però hauríem diposat mentrestant d’uns 5 milions d’euros anuals per fer inversions.

Aquest 2016, tanmateix, podrem baixar l’endeutament tot i demanar un crèdit. I perquè? Doncs perquè el crèdit demanat és netament inferior a l’amortització que es fa enguany. L’amortització és de 5.416.266,70 euros (interessos a banda); el crèdit que demanarem puja 3.887.078.77 euros. Hi ha una diferència de 1.529.187,93 euros.

Aquest milió i mig d’euros no pot considerar-se exactament un estalvi, però en la mesura que és demanar menys que el que s’amortitza, significa acabar devent menys. I deure menys fa baixar el percentatge d’endeutament.

Sense voler cansar amb números, com dèiem al principi:

–el 30 de juny de 2015, just quan començava aquest mandat, l’endeutament de l’Ajuntament de Calafell era del 87,94%.

–a 31 de desembre de 2015, després de sis mesos de governar nosaltres, havia baixat al 81,14%.

–a final d’aquest 2016, haurà baixat al 77,29%.


Aconseguir aquesta evolució no és cap miracle ni s’han quadrat números a martellades. Simplement, és cosa d’actuar amb rigor i prudència. Estalviant allí on es pot i gastant millor. I per descomptat, sense oblidar en cap moment les persones que pateixen, ni tampoc les promeses electorals. Com la de baixar l’IBI, que ja hem complert i que deixa a la butxaca de la ciutadania 2,2 milions d’euros cada any.

Cap comentari:

Publica un comentari