divendres, 9 de setembre de 2011

Olivella comença atacant


En la revista mensual gratuïta del Baix Penedès, L’Espígol, apareix una entrevista a l’alcalde, Joan Olivella, on comença a atacar la gestió feta per l’anterior govern. Fa un seguit d’afirmacions sobre les que volem donar la nostra opinió o versió dels fets i que convé aclarir-les.

Gestió econòmica.

La primera d’elles, on diu que “l’herència que ens hem trobat no té res a veure amb el superàvit que l’anterior govern ens havia assegurat”, hem de dir que, nosaltres, mai vàrem parlar de superàvit, sinó de romanent. No és el mateix. En aquest cas, el romanent va ser positiu, tal i com s’ha reconegut en un dels darrers plens. No obstant, val a dir, que la previsió d’ingressos de l’any 2010 no es va complir, això ha donat peu a que alguns dels compromisos, adquirits legalment per l’anterior Consistori, no s’han pogut finançar i s’han d’incorporar al pressupost d’enguany. Estem parlant d’un milió d’euros de dèficit pressupostari, aproximadament (que equival a només un 3% del pressupost de l’Ajuntament).

La segona, on diu “que el pressupost del 2010 encara no està tancat i no sabem què ens trobarem”, demostra que no s’assabenta dels assumptes municipals, ja que el pressupost del 2010 es va liquidar en un ple el 30 de maig d’enguany. És més, cal recordar al senyor Olivella que l’anterior govern, quan va accedir a l’alcaldia el 2007, es va trobar els comptes del 2001 fins el 2006 per aprovar. Per tant, en aquest sentit, la nostra gestió ha sigut modèlica.

Mercat municipal.

La tercera, on parla del mercat municipal i diu que “els honoraris dels arquitectes s’elevaven fins els 500.000 euros”, comentar que aquests honoraris incloïen el projecte i la direcció d’obra, no només del mercat, també de la biblioteca que s’havia de fer al damunt del propi mercat. Aquest fet, feia que la inversió total per a aquest equipament fos de, gairebé, deu milions d’euros, dels quals 6’7 els posava Mercadona i AMC5 i, la meitat de la resta, anirien subvencionats al 50% pel Programa de Biblioteques de la Generalitat que sortirà en la propera convocatòria del PUOSC (Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya) del proper desembre.

Pla de Barris del poble.

La quarta, on comenta “Hem de fer un gran esforç, entre tots, per no perdre aquesta oportunitat de desenvolupar el casc antic, tot i que, si no pot ser, no pot ser”, la Generalitat preveu poder estirar o allargar el programa d’inversions de la llei de barris de 4 a 6 anys (i fins i tot s’està estudiant fer-ho parcialment a 8), per tal d’evitar que els ajuntaments hagin d’avançar els diners de la subvenció concedida per la Generalitat del 50%. Val a dir que, el Pla de barris, suposa una inversió al nucli antic del poble de 7’6 milions d’euros als que, Calafell poble, no es pot permetre el luxe de renunciar. Des del PSC lluitarem per què pugui ser i anirem fins on faci falta per fer-ho possible.

Locals del Port.

La cinquena, referent als locals del port, on diu que “s’ha improvisat, s’ha hipotecat tot un espai que val un dineral (...) i, a més, s’han de fer obres per adequar-lo”, creiem que l’aposta per fer un centre esportiu i de salut es va veure dificultada per la crisis. No obstant, l’oportunitat per aconseguir un espai per a equipaments a Segur Platja, abans de revisar el POUM, va ser aprofitada per l’anterior consistori, ja que era la única oportunitat per a fer equipaments en aquest barri. Per això vam apostar per la seva compra. Encara que no s’hi faci l’equipament pretès, no deixa de ser una bona oportunitat per Segur Platja de tenir uns equipaments propers (ja sigui una biblioteca o un centre cívic, per exemple). A més, la presència d’un nou equipament a prop dels locals del port els hi aportarà necessàriament un major impuls.

En quant al local del la Confraria, l’alcalde esmenta que “tenim una llista molt important de gent que està esperant a cobrar i, en canvi, el port ja ho ha cobrat tot, em sembla injust”, val a dir que ja li vam explicar al darrer ple que el finançament de la compra del local de la Confraria es va fer a través d’un préstec hipotecari. Per aquest motiu es disposaven dels diners per a pagar de forma immediata. Això no succeeix amb alguns dels proveïdors que esmenta, ja que el seu finançament ve dels ingressos ordinaris de l’Ajuntament, és a dir, dels impostos dels ciutadans.

En definitiva, esperem que el senyor Olivella entengui les nostres explicacions i sigui més curós a l’hora de valorar la tasca de l’anterior govern.

Grup Municipal Socialista de Calafell

1 comentari:

  1. Respostes a opinions escrites en diaris firmades com a Joan Olivella.

    Respostes a opinions escrites en un blog anomenat i firmats com a Joan Olivella.

    On està el llibre en blanc que tot just el sr. JOAN OLIVELLA no en volia ser protagonista?? perquè de moment només veig el nom de JOAN OLIVELLA i la figura del mateix com a protagonisme egocèntric en un llibre on la història porta escribint-se durant més de 20 anys.

    ResponElimina