dissabte, 30 de novembre de 2013

Resum de la sessió plenària d'avui


Aquest dijous es va celebrar una nova sessió plenària ordinària de l'Ajuntament de Calafell, la corresponent al mes de novembre. En ella, van destacar la modificació pressupostària número 41 del pressupost del 2013 i la moció presentada pel PSC relativa als pressupostos de la Generalitat

També hi va haver altres punts de menor debat polític, com la modificació de les retribucions dels regidors Olga Elvira i Rafel Solé (que passen del 100% al 94% de dedicació), la revisió de preus del contracte del transport públic, el nou plec de clàusules per al servei de manteniment de l'enllumenat públic i l'establiment i regulació del servei públic de Centre Cívic al Cinema Iris. 

Finalment, per urgència, es van resoldre les al·legacions presentades pel PSC a la modificació de crèdit que destinava diners al Passeig Marítim de la Platja i a fer inversions a Segur que ja havia passat pel ple del mes d'octubre.


En la primera de les modificacions, canvien de destinació 374.449,12 €. Es donen de baixa 150.000 € per a subvencions de l'IBI i 15.500 € per a ajuts tributaris.  També, es donen de baixa 26.737,79 € de partides de Benestar Social, entre les que destaquen 4.200 € (de 5.000 €) del fons de solidaritat i 3.552'60 € d'equips de teleassistència. En aquesta modificació es donen d'alta 230.220'62 € més per al Passeig Marítim de la Platja. El PSC va preguntar ¿Per a què serveixen aprovar les bases d'ajuts si, després ningú les demana i no es donen? Creiem que és una mostra de la demagògia d'aquest govern!

Pel què fa a la moció presentada pel grup municipal del PSC a l'ajuntament de Calafell referent als pressupostos de la Generalitat, preteníem aclarir si les declaracions aparegudes a LaVanguardia del Delegat del Govern de la Generalitat i la Delegada d'Ensenyament de Tarragona anunciant l'existència d'una partida en els pressupostos per a fer l'Institut de Segur eren errònies o, simplement, eren falses. La veritat és que els pressupostos de la Generalitat pel 2014 deixen molt que desitjar per a la comarca del Baix Penedès, en general. Fins i tot, posen a Reus dins la nostra comarca! en una mostra clara que no són fiables o han estat manipulats intencionadament. La sorpresa va ser que CiU i PP es van negar a debatir el tema i van passar directament a la votació, sense cap mena d'explicació al respecte. Increïble!

El PSC va preguntar sobre l'inici de les obres que, segons sembla, hi ha el compromís d'iniciar-les el proper mes de juliol del 2014. Per aquest motiu, sabent que les obres estaven adjudicades a l'empresa de Manresa, Cots i Claret S.L., que ja no pot executar-les per motius derivats de la crisi de la construcció, vam preguntar si ja s'havien iniciat els tràmits per a fer una nova licitació de les obres i si es mantindria el projecte aprovat. Si no és així, dubtem que s'acompleixin les dates promeses.

La moció també demanava que es donés suport a l'esmena presentada pel grup parlamentari del PSC als pressupostos de la Generalitat per a que destinés una partida a la construcció de l'Institut de Segur. Així mateix, en la mateixa moció, es demana el suport per a que també es destini una partida a la bonificació dels peatges de la C-32 en els pressupostos de la Generalitat.

Un cop desestimades per urgència les al·legacions presentades a la modificació de crèdit del ple del mes d'octubre, es va passar al torn de Precs i preguntes dels regidors. El va encetar Yolanda Almagro parlant de l'excés d'informació que hi va haver dels temes referents a treball i ocupació en la darrera comissió informativa, ja que no s'informava en les altres comissions que es tenen durant l'any. Yolanda va preguntar si es pensa obrir el servei de bugaderia social i si el Pla de Mobilitat de Segur tindria continuïtat.

José Bonilla va preguntar sobre l'inici de les obres del nou CAP de Segur, les restes de poda que es deixen als carrers de les urbanitzacions, l'enllumenat públic d'alguns carrers, l'expropiació d'una part de la finca del carrer Altafulla per a millorar la circulació en doble sentit que té el carrer, el manteniment del pas soterrat de la zona comercial de Mas Mel i l'adjudicació del nou tanatori.

Tere Cumplido va demanar explicacions del manteniment puntual que es va fer en el Parc de la Masia de la Font, un dia entre setmana a les onze de la nit. Això va provocar molèsties als veïns de la zona que van sentir soroll i van denunciar els fets. També va demanar que es podés un dels arbres d'aquest parc que presentava perill.

Massimiliano Revello va demanar a l'alcalde que es comprometés a no treballar en les obres del Passeig Marítim entre la Setmana Santa i la Diada. També va demanar una data per a l'obertura de la doble circulació en el tram de l'Avinguda Mossèn Jaume Soler, a l'alçada del Passatge Sant Antoni, on s'està executant les obres de l'estació de bombeig des de fa dos anys.

Toni Duart va demanar una major implicació de l'ajuntament amb el sector privat en la presència a fires sobre golf per tal de promocionar millor el producte. També va demanar explicacions sobre els més de 600 euros que l'anterior regidor d'esports es va gastar en reunions fora de la seva regidoria, concretament en bars propers a aquesta, entre les que hi havia tiquets de cigalons i cubates. Finalment, també va demanar explicacions sobre el clínic que va pagar l'ajuntament a l'anterior regidor d'esports, a Santander. Cap d'aquestes preguntes va obtenir resposta per part del govern, ni de la tinent d'alcalde de l'àrea, Olga Elvira (PP).

Per tancar el punt, Ramon Ferré va demanar millorar el manteniment del pas soterrat de l'estació de Segur que, aquell mateix matí, tenia un pam d'aigua i impedia creuar a molts veïns. Acabat el torn, es va iniciar el de Precs i preguntes del públic.

L'Albert va demanar la construcció del nou pas soterrat perquè a ell li havia estat impossible creuar la via aquell mateix matí, degut a la inundació del pas de l'estació de Segur. També va demanar una major implicació de la regidoria de Benestar Social amb les necessitats d'algunes persones del municipi que pateixen de forma important les conseqüències de la crisi econòmica. En aquest sentit, va demanar ajut per a una dona que havia perdut el seu habitatge per la presència d'okupes i que ara vivia al carrer.

En Toni va manifestar el seu desacord amb el tancament del menjador social durant 18 dies en les festes nadalenques i el fet de què no podrien menjar ni rebrien ajut de cap mena.

La Manoli va manifestar que moltes persones necessitades no venen al ple per por a represàlies. Por que va manifestar tenir ella per venir a demanar ajuda i que escoltin els seus problemes. Va demanar empatia i humanitat al govern de l'ajuntament i que es faci càrrec dels problemes socials que pateixen persones com ella, en situació desesperada i sense sostre.

El José va demanar la reubicació de tres contenidors de la Plaça Amèrica per a que els vehicles tinguessin millor visibilitat. I, finalment, el Manel va explicar el significat de la paraula subordinat que, en el darrer ple, va provocar que l'alcalde li digués que era una persona de l'Edat Mitjana. També va demanar que els diners de Benestar Social vagin a ajuts socials i no a altres coses i que es controlessin les persones aturades del municipi i hi hagués un cens. També va fer broma amb l'estalvi energètic de l'enllumenat públic, ja que funciona un fanal si i un no. Acabades aquestes intervencions, es va donar el Ple per tancat.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada