dimecres, 27 de novembre de 2013

MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA RELATIVA A L’APROVACIÓ DELS PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT PEL 2014


En Ramon Ferré Solé, en representació del Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya a l’Ajuntament de Calafell,


EXPOSA
Els Pressupostos de la Generalitat per a l'any 2014 sumen un total de 13’3 milions d’euros i contemplen les següents inversions per a la comarca del Baix Penedès:

- INCASOL - Mestral - L'Arboç - 804.743'13 €
- Actuacions al LOGIS Penedès - 25.000 €
- Serveis afectats Travessera de Segur - 15.986'71 €
- Centre d'acollida de menors Lluís Folch i Camarasa (Sta. Oliva) - 33.743'28 €
- GISA - Condicionament C-51 entre El Vendrell i Valls - 11.782.346'03 €
- Expropiacions C-51 entre El Vendrell i Valls - 75.000 €
- Senyalització vertical al Parc de conservació de Reus - 385.091'18 €

Com es veu, en la darrera partida sembla que hi ha hagut un error... ja que Reus no pertany al Baix Penedès. No obstant, no sembla l'únic que hi ha hagut. 

El Diari de Tarragona, publicat el passat 7 de novembre, ja recull que "una de las partidas de inversión del Camp de Tarragona, el acondicionamiento de la carretera C-51 (Valls-El Vendrell) por valor de nada menos que 11,7 millones de euros, aparece por duplicado, tanto en el desglose de proyectos del Alt Camp como en el del Baix Penedès. Desde la Delegació del Govern no consiguieron aclarar ayer si se trata de una duplicidad por error o es que se trata de un proyecto que cuesta 23,4 millones y se ha optado por dividir el total entre las dos comarcas afectadas. En caso de que se trate de un error, la inversión total del Camp de Tarragona sería de 35,9 millones, y no de 47,6. Y, en ese caso, se habría registrado una caída del 23% desde 2012. En las próximas horas se aclarará la duda".

Curiosament, en LaVanguardia del 6 de novembre, es diu "En conjunt, l'Alt Camp rebrà 14,6 MEUR i el Baix Penedès 13,3 milions, on també destaca una partida per a l'IES La Talaia de Segur de Calafell". Ni en la web oficial dels pressupostos de la Generalitat, ni en cap més mitjà de comunicació es fa referència a l'Institut de Segur. En l'únic mitjà on apareix una referència al nou Institut de Segur és en La Vanguàrdia.

Segons sembla, LaVanguardia va ser present en una roda de premsa on "El delegat ha comparegut acompanyat dels directors territorials de Salut, Josep Mercadé, i d'Ensenyament, Àngels González, i tots tres han destacat que els pressupostos aportaran estabilitat, ja que acabaran amb els ajustos econòmics i de personal". El Delegat del Govern (Quim Nin) i la directora territorial d'Ensenyament van fer una roda de premsa per a explicar les inversions que contempla el pressupost de la Generalitat en les diferents comarques del Camp de Tarragona. Pel què sembla, només ells i LaVanguardia citen l'Institut La Talaia entre les inversions del Govern. Per la qual cosa, no hi ha qui entengui res! ¿Quina informació tenen ells que no tinguem la resta dels ciutadans?

Tot plegat, no deixa de ser una mica penós que els pressupostos aprovats no siguin del tot fiables. No volem pensar que es tracta d’un intent d’engany per part de ningú.

Per altra banda, el Grup Parlamentari del PSC ha presentat a tràmit unes esmenes als pressupostos de la Generalitat pel 2014. Si s’accepten les esmenes, l’Institut La Talaia podrà aparèixer, aquest cop si, entre les inversions previstes a la comarca.

Així mateix, entre les esmenes als pressupostos de la Generalitat, el PSC també demana la bonificació dels peatges de la C-32 pels residents al Baix Penedès.

Per tots aquests motius, el Grup Municipal del PSC proposa els següents

ACORDS

1.    Instar al Govern de la Generalitat a acceptar l’esmena presentada pel Grup Parlamentari del PSC als pressupostos de la Generalitat pel 2014, referent a la incorporació de l’Institut La Talaia entre les inversions per a la comarca del Baix Penedès, corregint l’error que sembla haver-hi hagut.

2.    Instar al Govern de la Generalitat a acceptar l’esmena presentada pel Grup Parlamentari del PSC als pressupostos de la Generalitat pel 2014, referent a la incorporació de bonificacions en la C-32 per als ciutadans del Baix Penedès.

Proposta que es trasllada al Ple per a ser tinguda en consideració.


Calafell, 18 de novembre de 2013
A l’Il·lustríssim Senyor Alcalde de l’Ajuntament de Calafell

Cap comentari:

Publica un comentari