dissabte, 16 de novembre de 2013

Reclama el que és teu!


Compañeras/o.

Pongo a vuestra disposición, modelo de demanda a interponer ante el Juzgado de lo Social para reclamar revalorización de la pensión, e instrucciones de como actuar, me lo facilita un compañero del Col.lectiu Ronda, un saludo.

Rafael lópez Escobar

Secretario para asuntos sindicales de la Agrupación PSC de Calafell


pensions
Demanda revaloració
Com ja vàrem fer amb els escrits de sol·licitud i reclamació prèvia, el Col·lectiu Ronda posa a disposició de tothom interessat, de forma gratuïta, un model de demanda per tal de reclamar l'import de la revaloració de les pensions corresponents al període comprès entre gener i novembre de 2012.
21/02/2013

Les persones pensionistes tenen dret a veure compensada la pèrdua de poder adquisitiu acumulada durant l'any 2012. Així ho determina, de forma nítida i precisa, la Llei General de la Seguretat Social. L'executiu espanyol, per tant, es situa en la més flagrant il·legalitat amb la seva decisió de no abonar als milions de perceptors de prestacions de jubilació de l'Estat espanyol l'import de la revaloració de les seves pensions corresponents al període comprès entre gener i novembre de 2012.
Contra aquesta situació evidentment injusta i de vulneració de la legalitat vigent, des del Col·lectiu Ronda hem engegat una campanya per facilitar a totes les persones interessades els escrits de reclamació que han d'adreçar a l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) per tal d'exigir aquesta revaloració que la llei garanteix.
 

Resposta negativa

Malauradament, l'INSS està responent en termes negatius a les sol·licituds i reclamacions prèvies presentades per centenars de persones a tot l'Estat, reiterant-se en el seu incompliment de la llei i violació dels drets de les persones pensionistes.
Sent així, i després d'esgotar la via administrativa com és preceptiu, el Col·lectiu Ronda anima a les persones damnificades per aquesta actuació irregular de l'administració a defensar els seus drets als tribunals, presentant demandes davant els Jutjats Socials o el Contenciós-Administratiu en cas de ser funcionaris/es.
 

La demanda

Com hem fet anteriorment, des del Col·lectiu Ronda hem creat un model de demanda judicial que posem a la vostra disposició de forma totalment lliure i gratuïta. Tal i com dèiem, aquesta demanda ha de ser presentada als Jutjats Socials prenent en consideració aquesta informació:
  • La demanda està exempta del pagament de TAXES JUDICIALS. No haurem de pagar per presentar-la.
  • A la pròpia demanda s'inclou la petició que se'ns assigni un advocat en virtut del nostre dret a Assistència Jurídica Gratuïta com a beneficiaris de la Seguretat Social. No caldrà, per tant, buscar ni pagar un advocat/da que ens representi.

 

Via judicial

Tal i com hem esmentat, abans de presentar aquesta demanda judicial és necessari haver esgotat la via administrativa. És a dir, presentar la sol·licitud i, en cas de rebre una resposta negativa o transcorreguts 3 mesos sense obtenir resposta, la reclamació prèvia.
 
Aquest és l'esquema explicatiu:
  • Pas 1. Sol·licitud de revaloració
Es presenta a qualsevol oficina de l'INSS. Original i còpia
Més informació + formular i de sol·licitud
Si rebem una resolució denegatòria o passen 3 mesos sense obtenir resposta, disposem de 30 dies per presentar reclamació prèvia:
  • Pas 2. Reclamació prèvia
Igualment a qualsevol oficina de l'INSS. Original i còpia
Més informació + formulari reclamació prèvia
Transcorreguts 45 dies des de la presentació de la reclamació prèvia sense obtenir resposta, la petició es considera denegada. Disposem a partir d'aquesta data de 30 dies per presentar la nostra demanda judicial davant el Jutjat Social (Ronda Sant Pere, 41, Barcelona).
Cal presentar escrit de demanda més 2 copies de les resolucions denegatòries de la sol·licitud i la reclamació prèvia

Cap comentari:

Publica un comentari