dijous, 26 de setembre de 2013

Resum de la sessió plenària d'avui


Avui, dijous, s'ha celebrat la sessió ordinària del Ple Municipal de l'Ajuntament de Calafell corresponent al mes de setembre, després de l'aturada al mes d'agost de l'activitat plenària. El contingut del Ple ha estat escàs, cosa habitual en el govern de CiU i PP, amb una modificació de crèdit de 572.000€ dins el pressupost del 2013 per a tancar l'any i ajustar diverses partides pressupostàries del mateix i una bonificació de l'impost de construccions i obres menors d'una adequació d'un immoble catalogat, com a punts de tràmit. No obstant, el Ple ha entrat en matèria en la verificació del text refós de la modificació puntual del POUM referent a la clau "OD5s" i la moció presentada pel grup municipal del PSC referent a la construcció del pas soterrat a la via del ferrocarril a l'alçada del carrer Pisuerga.

Pel què fa a la modificació puntual del POUM, la verificació del text refós suposa el darrer tràmit de la mateixa. Finalment, la Comissió d'Urbanisme de Tarragona ha resolt deixar la qualificació amb el nom d'OD5s, tal i com recollia l'aprovació definitiva del POUM. No obstant, ha retirat l'índex d'edificabilitat de la clau i es podrà construir el mateix que amb el Pla General de 1989. Sorprenentment, la resolució de la CUT suposa un greuge comparatiu amb la resta del municipi, on es va reduir arreu l'edificabilitat. Per tant, podem afirmar que, en el lloc que més pressió urbanística ha assumit en els darrers anys, la franja costanera de Segur, la CUT no ha autoritzat a revisar-ne l'edificabilitat donada el 1989. Això implica que la pressió urbanística a Segur Platja serà la mateixa que des d'aquell any i els serveis existents (clavegueram, aigua potable, pluvials, aparcament, enllumenat,...) no poden assumir. La solució proposada que alleugeraria la futura problemàtica que s'intueix es pot donar al barri de Segur Platja de degradació i suburbialització del mateix queda anul·lada de soca-rel. Allà cadascú amb la seva responsabilitat!

Pel què fa a la moció presentada pel grup municipal del PSC referent a destinar part dels 2'2 milions de crèdits disponibles que té l'Ajuntament a la construcció del pas del carrer Pisuerga que ha provocat les manifestacions de molts veïns de Segur durant l'estiu, ha estat rebutjada amb els vots de CiU i PP.

En el passat Ple del mes de juliol, el grup municipal del PSC va presentar una moció demanant que el romanent de tresoreria de 5'7 milions es destinés a la construcció de l'Institut La Talaia de Segur. Les JSC va recollir més de quatre-centes signatures que demanaven que l'ajuntament de Calafell avancés els diners per a construir l'Institut La Talaia. Llavors, l'equip de govern va votar en contra excusant-se en què dels 5'7 milions, només n'hi havia 2'2 de crèdits disponibles que es podrien tocar. Per aquest motiu, el grup municipal del PSC va demanar que, abans que l'equip de govern destinés aquests diners a altres coses, es prioritzés la construcció del pas soterrat del carrer Pisuerga. Aquest pas, aproximadament, costa la meitat d'aquest import de 2'2 milions. No obstant, CiU s'ha excusat en què la normativa vigent encara no autoritza a disposar d'aquests diners per a inversió. Per això, han votat en contra de la moció. El PSC ha demanat que, quan sigui vigent la proposta de llei que s'està tramitant per part de l'Estat i es pugui disposar d'aquest romanent es prioritzi la construcció del pas.

Finalitzat els punts del Ple, s'ha donat peu a l'apartat de Precs i preguntes dels regidors. En José Bonilla ha demanat data per a la finalització de les obres de l'estació de bombeig de l'avinguda Mossèn Jaume Soler de la Platja de Calafell i no ha rebut cap resposta al respecte. També ha demanat que es tallessin les herbes del camí d'accés a Mas Romeu.

La Yolanda Almagro ha preguntat per la continuïtat del projecte Calafell Crea. Ha demanat els informes del Triatló que es va celebrar recentment al municipi que, segons sembla, eren negatius. També ha preguntat pel recorregut del trenet turístic de l'estiu que passava per l'Avinguda França. I, finalment, ha demanat que no facin tants fulletons propagandístics a la regidora de Turisme que després queden als comerços per què és malgastar els diners dels ciutadans.

La Tere Cumplido ha parlat dels problemes de malnutrició que pateixen alguns nens del municipi. També ha manifestat la descoordinació i la mala decisió manifestada per la regidora de cultura i ensenyament en el repartiment dels llibres de text als alumnes de l'Institut Camí de Mar, provocant situacions de perill i obligant a intervenir la Policia Local. Pel què fa al mercat medieval ha demanat més rigor en els productes que es venien en algunes parades i que en la Fira Penedès hi hagués tanta improvisació i gent de fora. Finalment, ha demanat la data d'inici per a l'escola de música.

El Massimiliano Revello ha demanat més rigor en el mercat de segona mà que es va celebrar recentment a Calafell. També ha demanat pels nous estatus del Patronat de Turisme, criticant la pobresa i la poca durada de les comissions de Turisme. El Toni Duart ha demanat explicacions sobre la contractació del senyor Fontecha per a "dinamitzar el municipi turísticament" i la duplicitat de tasques amb el càrrec de confiança del PP, a turisme.

Finalment, el Ramon ha parlat del desconcert provocat a la zona blava durant l'estiu que ha tingut desorientats als usuaris, comerciants i treballadors de la mateixa. Durant el mes de juliol va estar oberta, a l'agost tancada i al setembre es va tornar a obrir. També ha preguntat per la manca d'il·luminació d'un tram de l'Avinguda Espanya que ha estat un mes sense llum en els carrers.

Un cop acabat el torn de respostes, s'ha passat als Precs i preguntes del públic. El Manel ha demanat al regidor d'urbanisme que digués, amb l'aprovació de l'OD5s, quin percentatge s'augmenta l'edificabilitat. Ha demanat explicacions sobre l'oferta d'ocupació que ofereix Mercadona al municipi, les set places per cobrir. Ha demanat explicacions a Olga Elvira per haver dit que el PSC manipula els veïns de Segur en el tema dels passos i, finalment, ha demanat explicacions a l'alcalde que el dia de la Diada fos tant independentista, quan en els plens no ho demostra per la presència dels seus socis, el PP.

La Núria ha demanat perquè no es construeix el pas soterrat amb la celeritat que ho va fer el municipi veí de Cunit, en el seu dia. La Rose ha demanat la reparació de les pedres de la Plaça Major. La Isabel ha explicat a l'alcalde els problemes físics que suposa per a la gent gran travessar la via del tren pel pas elevat de la via, tocant a Cunit. El Carles s'ha manifestat proper a CiU per que li han donat feina en un pla d'ocupació durant sis mesos i ha criticat que el PSC no ho hagués fet. El Miquel ha reivindicat la retirada d'un arbre caigut al torrent de la Casa Nova de Segur. La Luci ha explicat els problemes que ha tingut per a inscriure's en els cursos de formació que ofereix la regidoria d'ocupació. Aquesta intervenció ha obtingut una resposta fora de lloc de la regidora Sandra Suárez: "a partir d'ara, no cal que correm per ella".

En José Maria ha demanat que Olga Elvira es disculpés per dir que els veïns de Segur estaven manipulats pel PSC en la reivindicació del pas soterrat. S'ha manifestat que no tolera aquests tipus d'afirmacions infundades i impròpies d'una regidora. També s'ha queixat de les males olors que hi ha en diferents punts del barri de Rodríguez Pita, entre la carretera i la via del tren. Finalment, el Luís ha donat les gràcies a tots aquells grups que han defensat el seu barri i la construcció del pas soterrat, demanant que no es falti al respecte els veïns dient que estan manipulats, com ha fet Olga Elvira. També ha fet esment de les deficiències en enllumenat que té el carrer Baixador i el carrer Rodríguez Pita. Finalment, ha recordat que fa set mesos que no parlen amb l'alcalde sobre el pas soterrat i que no se'ls dóna informació al respecte. L'alcalde, sorprenentment, ha dit que quan hi havia bona relació entre ells l'informava més!

Acabades aquestes intervencions, els assistents han abandonat la sala de plens de l'ajuntament.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada