dijous, 12 de setembre de 2013

Moció del grup municipal socialista per a la construcció d'un pas soterrat al carrer Pisuerga de Segur de Calafell


En Ramon Ferré Solé, en representació del Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya a l’Ajuntament de Calafell,

EXPOSA

Que l’Ajuntament de Calafell va començar negociacions amb ADIF per a la construcció d’un nou pas soterrat a Segur de Calafell ja fa quatre anys, temps que ha resultat excessiu i que ha propiciat la pèrdua d’algunes vides humanes.

En el mes de gener de l’any passat, l’alcalde anunciava un acord amb ADIF per a la construcció del pas soterrat del carrer Pisuerga durant el 2012. Aquest fet va resultar un engany per part dels dirigents d’ADIF i de l’alcalde, ja que tothom confiava en que s’havia arribat a un acord, però no existia cap document que ho acredités. Després de l’estiu de l’any passat, es va saber que no existia cap acord, ni cap projecte, ni cap partida pressupostària en els pressupostos de l’Estat. El més calent era a l’aigüera!

Lamentablement, abans d’aquesta mala notícia, es va produir la mort per atropellament d’una veïna de Segur, la Petra, fet que va fer encendre els ànims dels veïns i de les associacions veïnals, manifestant-se el mateix dia del pregó de la Festa Major, el mateix dia de l’accident. La indignació veïnal va anar en augment quan la manca de sensibilitat de l’alcalde va portar-lo a negar un minut de silenci en memòria de la víctima.

Després d¡això, es va procedir al tancament de la via del ferrocarril en els trams que restaven, especialment en el nucli de Segur. Sense la construcció dels passos oportuns, el tancament ha suposat una barrera important per a la vida diària del barri. La via del ferrocarril ha suposat un obstacle per a accedir a molts negocis de Segur d’ambdós costats de la via per als que viuen en la banda oposada. Això ha suposat importants pèrdues econòmiques als negocis de Segur. També, el tancament ha impedit el pas a aquelles persones de mobilitat reduïda que anaven a la platja o que, simplement, anaven a passejar. Així, aquest fet ha suposat una limitació important per a aquelles persones que havien comprat el seu apartament per a gaudir de la platja, fins el punt de que molts d’ells han renunciat a anar-hi durant aquest estiu.

L’equip de govern va aprovar una modificació pressupostària en el ple del 31 d’octubre, exposant-la al públic durant quinze dies hàbils per tal de formular les corresponents al·legacions a la mateixa. En el ple, durant el debat del punt, el nostre grup municipal ja va mostrar el seu desacord, votant en contra, però també manifestant no estar d’acord amb les prioritats de l’equip de govern. No s’entenia com, després d’ingressar 1’2 milions d’euros més per l’IBI, no es destinés cap partida a la construcció d’un nou pas soterrat a la via del tren de Segur. I més, després del fracàs estrepitós de les negociacions entre l’Ajuntament i ADIF. Una inversió que, segons la carta que va escriure el propi alcalde Olivella a les diverses associacions de veïns, resultava “urgent i prioritària”. El PSC va presentar les al·legacions oportunes a la modificació pera demanar que es destinés aquesta quantitat a la construcció del pas soterrat del carrer Pisuerga, fet que va ser denegat per l’equip de govern.

A més, l’any següent, en el pressupost pel 2013, amb el manteniment de l’augment de l’IBI del 10% que havia hagut l’any anterior, s’ingressaven 1’4 milions d’euros més, augmentant així el pressupost municipal en aquesta quantitat. El nostre grup municipal va tornar a presentar al·legacions al pressupost municipal demanant la creació d’una partida pressupostària per a la construcció del pas soterrat del carrer Pisuerga. També ho va fer l’Associació de Veïns Sant Miquel. Ambdues van ser rebutjades per l’equip de govern.

Des de llavors, els veïns han seguit rebent falses promeses i enganys per part d’ADIF i l’alcalde, fins i tot amb simulacions de que s’estaven realitzant els treballs geotècnics per a fer un projecte que mai ha iniciat el seu redactat. Farts d’això, els veïns han convocat durant, tot l’estiu, contínues manifestacions, tallant la C-31 en algunes ocasions, per a demanar la construcció del pas.

En el darrer ple de juliol, el PSC va presentar una moció per a la construcció de l’Institut de Segur amb el romanent de tresoreria del 2012 de l’Ajuntament de Calafell que va aprovar l’equip de govern. Aquesta moció va ser rebutjada, però del ple es va desprendre que resten 2’2 milions d’euros del romanent que l’ajuntament ja té a disposició, quantitat suficient per a fer el pas soterrat que es demana. Les diferents normatives estatals han anat variant durant l’any, fins el punt de que ja es pot destinar aquest romanent a inversions. A més, vista la manca de voluntat per part de l’equip de govern de destinar aquest romanent a la construcció del nou Institut de Segur, hem iniciat accions en el Parlament de Catalunya per tal d’aconseguir el nostre objectiu.

Vist que les negociacions amb ADIF segueixen sense fructificar i vista la impossibilitat d’aconseguir el finançament de la construcció del pas per part d’ADIF, demanem a l’alcalde que no perdi més el temps.

Per tots aquests motius, el Grup Municipal del PSC proposa els següents

ACORDS

1. Que s’acabi el projecte que va deixar encarregat l’equip de govern anterior a l’empresa TRAIN per saber l’import exacte de la construcció del pas soterrat a l’alçada del carrer Pisuerga de Segur.

2. Que es destinin els diners suficients per la construcció del pas soterrat esmentat.


3. Que s’obligui al contractista de l’obra a donar feina a industrials i empresaris del municipi, així com a professionals del sector que pateixen situació d’atur.

Proposta que es trasllada al Ple per a ser tinguda en consideració.Calafell, 10 de setembre de 2013
A l’Il·lustríssim Senyor Alcalde de l’Ajuntament de Calafell

Cap comentari:

Publica un comentari