dimarts, 24 de juliol de 2012

STOP als peatges de la C-32


El Grup Municipal del PSC ha impulsat una moció que es debatrà en el proper ple municipal per tal de demanar a la Generalitat la bonificació dels peatges de la C-32 pels ciutadans del Baix Penedès. El PSC també ha entrat, com a grup parlamentari, una proposta de resolució que insta a la Generalitat a bonificar el 100% del cost dels peatges de l'Autopista Pau Casals pels veïns de la comarca. Això permetria els desplaçaments, sense pagament, des de Calafell a Barcelona, i viceversa.

Aquí la teniu redactada:

MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PSC PER DEMANAR LA GRATUÏTAT DELS PEATGES DE LA C-32 PELS RESIDENTS DE LA COMARCA DEL BAIX PENEDÈS


En Ramon Ferré Solé, portaveu del grup municipal del PSC, a l’Ajuntament de Calafell, en representació d’aquest grup,

EXPOSA:

Atès que el Parlament de Catalunya va aprovar el 14 de juny una resolució que insta el Govern a negociar amb les concessionàries per a que aquestes es facin càrrec del sistema de bonificacions mentre duri la greu situació econòmica i d’atur.  
Atesa la necessitat de dotar a Catalunya d’una política de peatges basada en el diàleg amb el territori, la negociació amb els municipis i el comportament socialment responsable de les concessionàries que articuli un sistema de bonificació socialment justa i una gestió ambientalment sostenible.
Ja que el Grup Parlamentari del PSC ha presentat una proposta de resolució que insta al Govern de la Generalitat a decretar una bonificació per recurrència dels peatges de fins al 100% del cost dels peatges pels usuaris habituals de l’Autopista Pau Casals de la comarca del Baix Penedès.
Donada la crisi econòmica, especialment virulenta a la comarca del Baix Penedès, l’augment de preus de l’autopista decretat per la Generalitat ha esdevingut un factor de pèrdua de competitivitat econòmica per al territori i ha provocat un impacte molt negatiu en les economies familiars residents al Baix Penedès.
Ja que la comarca del Baix Penedès, amb l’índex d’atur més elevat de la Província de Tarragona, és una de les comarques més perjudicades per la pujada de preus dels peatges, passant a pagar, gairebé 20 euros per anar i tornar del Baix Penedès a Barcelona.
Afegit a que no hi ha cap més alternativa de mobilitat diària mitjançant autovia lliure de peatge que permeti efectuar els desplaçaments cap a Barcelona, des d’aquesta comarca. Donat que la C-31 s’ha convertit a la pràctica en una travessera urbana on difícilment es pot circular a una velocitat major de 50 km/hora.
Donat que la comarca fa temps que espera la construcció del tram que manca l’A-7 exempta de peatges al seu pas pel Baix Penedès i que suposaria una alternativa a l’actual AP-7, convertint-se en part importantíssima del corredor del Mediterrani.

Per tots els motius exposats anteriorment, el grup municipal del PSC


PROPOSA:

PRIMER. Instar el Govern i el Parlament a adoptar compromisos ferms per suprimir els peatges d’aquelles vies que no tenen una alternativa viària gratuïta, i que no tenen raó de ser per qüestions d’eficiència i sostenibilitat en la gestió de la mobilitat. Així mateix que també s’adopti una homogeneïtzació a la baixa dels imports que abonen els usuaris actualment mentre durin les actuals concessions fins a l’eventual rescat.

SEGON. Donar suport a la proposta de resolució presentada pel PSC en el Parlament de Catalunya per tal d’aconseguir les bonificacions de fins el 100% del cost dels peatges de l’autopista Pau Casals pels residents a la comarca del Baix Penedès.

TERCER. Traslladar aquest acord al President del Govern, a la Presidenta del Parlament de Catalunya i al Conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, a la Federació de Municipis de Catalunya i a tots els grups del Parlament de Catalunya.


Proposta que es trasllada pel seu anàlisi i discussió al proper Ple de l’Ajuntament de Calafell.

  

Calafell, a 17 de JULIOL del 2012
SR. ALCALDE DE L’AJUNTAMENT DE CALAFELL

1 comentari:

  1. Es una propuesta de futuro, necesaria para el desarrollo de nuestro municipio, como bien se expone la C-31 en la práctica no es mas que una avenida y así se contempla en el POUM.
    En consecuencia se precisa una via rápida y segura de comunicación, que para dar una oportunidad de competividad debe ser gratuita, y no tan solo con Barcelona, sino también con Tarragona.

    Un saludo

    ResponSuprimeix