dijous, 26 de juliol de 2012

Retallades a la llei de la Dependència


La dreta de CiU i PP estan desmantellant la Llei de la dependència per la porta del darrera, de forma encoberta, sense diàleg i sense dir-ho. La paràlisi de la llei en un any i mig a Catalunya i ara el desmantellament del PP amb el RDL ataca directament a les persones més vulnerables, persones grans i especialment dones grans que són les cuidadores i les que tenen les pensions més baixes. Tornem a models anteriors que condemnen les dones a cuidar les persones amb dependència de les famílies. Es tracta d'un pas més en el desmantellament dels serveis públics, ara criminalitzen el dret a l'assistència en la vellesa dient que mai ha estat sostenible. No ens podem quedar de braços creuats ja que el sistema de dependència és sostenible i necessita més finançament, i ara més que mai. 

Les retallades més destacades del RDL són:
 • Reducció del 15% de la quantitat establerta per a la prestació econòmica per cures en l'entorn familiar i desaparició del conveni especial de la Seguretat Social. Aquesta retallada afecta a 106.957 persones a Catalunya que reben, mensualment, aquesta prestació econòmica que ara es veurà notablement reduïda.
 • Paralització de la Llei, en un període màxim de dos anys, per a les noves prestacions econòmiques per cura en l'entorn familiar.
 • Paralització de la Llei, fins l'1 de juliol de 2015, per als dependents moderats. Actualment són 57.083 les persones que a Catalunya han estat valorades com a dependents moderats i que hauran d'esperar 3 anys per rebre una prestació o servei.
 • Per a les persones que ja estaven rebent prestació la rebaixa per prestació econòmica per cuidadora familiar és de mitjana de 44 euros: va dels 78'1 euros de les persones amb grau de dependència gran als 27 euros de les persones amb grau de dependència moderada.

Valoració política de les retallades en dependència:
 • Les noves retallades afectaran, principalment, la gent gran i, especialment, les dones grans que, d'altra banda, solen tenir una pensió més baixa. Des de la seva posada en marxa el gener de 2007, el Sistema de Dependència ha incorporat 768.600 persones a Espanya, d'aquestes 152.974 viuen a Catalunya i avui reben un servei o prestació. La majoria de les persones beneficiàries, un 74% són més grans de 65 anys i el 54% més grans de 80 anys. D'aquestes tres quartes parts són dones.
 • El Sistema de Dependència és sostenible i necessita més finançament.

DESMANTELLAMENT ENCOBERT I SENSE DIÀLEG DE LA LLEI DE LA DEPENDÈNCIA


El nou pla d’ajust aprovat pel Govern del PP suposa la major retallada social de la democràcia. El Reial Decret Llei modifica 16 disposicions de la Llei de Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció a les persones en situació de dependència, afectant a més de 150.000 persones només a Catalunya.


La paràlisi de la Llei de la Dependència a mans del Govern de CiU i ara el seu desmantellament per part del Govern del PP deixa a moltes persones sense drets i a la gent gran sense prestacions ni serveis.

Les polítiques socials i de dependència deixaran de ser el quart pilar del benestar per esdevenir una política caritativa més que incrementarà les desigualats socials i generarà més desesperació i sensació de desemparament als milers de ciutadans afectats.

La crisi econòmica serveix a CiU i al PP com a excusa per dur a terme el desmantellament d’un servei de responsabilitat pública i de qualitat, per acabar convertint-lo en un servei privatitzat que fomenti les desigualats socials i deixi sense empara als més desafavorits.

LES PRINCIPALS RETALLADES EN LA LLEI DE LA DEPENDÈNCIA

Reducció del 15% de la quantia establerta per a la prestació econòmica per cures en l'entorn familiar.
 • Aquesta retallada afecta a 106.957 persones a Catalunya que reben, mensualment, aquesta prestació econòmica que ara es veurà reduïda. 
 • La rebaixa en la prestació econòmica d’aquells que ja l’estaven percebent serà d’uns 44€ de mitjana (78€ persones amb un grau de dependència gran i 27€ persones amb dependència moderada). 

Desaparició del conveni especial de la Seguretat Social (suspensió de la cotització dels cuidadors no professionals)
 • És un atac als drets de les dones a les quals condemnarà a no tenir pensió contributiva i, per tant, a la pobresa. 

Paralització de la Llei, en un període màxim de dos anys, per a les noves prestacions econòmiques per cura en l'entorn familiar (fins ara, si l'expedient no es resolia en un període màxim de 6 mesos, l'Administració havia d'abonar igualment els endarreriments amb caràcter retroactiu)
 • En l’ampliar el termini fins els 2 anys és possible que molts dependents morin esperant els ajuts. 


Paralització de la Llei per als dependents moderats fins l'1 de juliol de 2015.
 • Al març, el Govern de CiU va aturar la Llei per als dependents moderats (hi ha 57.083 persones a Catalunya valorades com a dependents moderats que hauran d'esperar 3 anys per rebre una prestació o servei). 


Reducció del 13% de l'aportació dels pressupostos de l'Estat per al finançament del nivell mínim de protecció
 • Aquesta mesura s’ha pres en el darrer moment i és profundament deslleial amb les CCAA, perquè suposa retallar encara més els diners que el Govern transfereix a les CCAA (a Catalunya, 76 milions d’€ menys per al 2012) 


Supressió dels dos nivells en què es dividia cada grau (gran dependent, dependent sever i dependent moderat)
 • És previsible que aquesta modificació suposi la revisió de la valoració de moltes persones en situació de dependència i, com a conseqüència, que algunes vegin rebaixat el grau que tenien reconegut (i per consegüent, els serveis i prestacions als quals tenien dret) i altres siguin expulsades del sistema. 


Nou règim d'incompatibilitat de les prestacions, eliminant totes les  compatibilitats entre prestacions i/o serveis
 • És previsible que amb el nou règim, moltes persones en situació de dependència quedin excloses dels servis i de les prestacions. 


L'esborrany del Reial Decret sobre copagament, aprovat en el darrer Consell Territorial, eleva la participació de les persones beneficiàries en el pagament dels serveis i prestacions, utilitzant la renda i el patrimoni (s'inclou el 5% del valor cadastral de l'habitatge habitual) i incorporant la figura del reconeixement de deute.
 • És previsible que moltes famílies no puguin fer front a aquesta despesa, agreujant la precària situació econòmica de moltes famílies que tenen cura de persones dependents. 


Amb el desmantellament de la Llei de la Dependència s’està atacant a la gent més vulnerable i que més està patint les conseqüències d’una política d’austeritat i retallades que divideix la societat i els condueix a la pobresa, l’exclusió social i la desesperació: persones grans, dones cuidadores i persones amb pensions més baixes.

UN SISTEMA SOSTENIBLE QUE NECESSITA MÉS FINANÇAMENT

 • Des de gener de 2007, més de 768.600 persones s’han acollit a les prestacions i als serveis que ofereix arreu de l’Estat (152.974 a Catalunya). 
 • De les persones beneficiàries, un 74% són més grans de 65 anys i un 54% més grans de 80 anys (tres quartes parts són dones). 
 • La despesa pública per a la Dependència s'ha duplicat, passant del 0,32% del PIB el 2003 al 0,64% el 2010. De manera global, la despesa total derivada de l'atenció a la Dependència es va situar, el 2010, en 6.767.000 d'euros. 
 • La Llei de Dependència també ha permès que més de 178.000 persones avui cotitzin a la Seguretat Social i tinguin dret a una pensió i, ara, a una targeta sanitària (gairebé totes dones que sempre s'havien ocupat d'atendre i cuidar els seus familiars dependents). 
 • En el primer trimestre de 2012, hi havia 422.600 llars en què la persona de referència era jubilada o pensionista i convivia com a mínim amb una persona en situació d’atur (un 21,7% més que en el mateix període de l'any anterior). 
En un context de crisi econòmica, cada vegada més persones grans estan adquirint un protagonisme inesperat per la seva decisiva aportació social: no només pel seu freqüent paper d'avis cuidadors, sinó perquè les seves pensions es converteixen en font principal d'ingressos de moltes llars.

Els i les socialistes entenem que cal fer ajustos en un context de crisi econòmica i que les polítiques d’austeritat són necessàries. Entenem que cal prioritzar uns serveis per sobre d’algunes prestacions, però per fer-ho cal generar aquests serveis. I és precisament la inversió en serveis a la dependència té un retorn social molt important.

Amb la Llei de la Dependència hem passat del vell model d'atenció social assistencial, orientat a les persones amb carència de recursos, al reconeixement d'un nou dret social de ciutadania, que té els objectius de fomentar l'autonomia personal i de recolzar les persones en situació de dependència. I precisament aquest nou dret ha generat ocupació, ha donat autonomia a les persones i ha atorgat drets a les persones cuidadores.

UN ATAC ALS DRETS SOCIALS PER LA PORTA DEL DARRERE

Totes les decisions preses pel Govern del PP, i que han suposat la modificació de la Llei, s'han dut a terme sense escoltar ni dialogar amb ningú, i s’allunya del necessari consens social en un àmbit que afecta cada cop més, malauradament, a més i més ciutadans.

La decisió de paralitzar la Llei de Dependència per als dependents moderats es va prendre en el primer Consell de Ministres del Govern de Rajoy, el 30 de desembre de 2011 i va ser aprovada al Congrés amb el suport de CiU. Posteriorment, utilitzant els PGE per al 2012, el Govern va retardar encara més el seu accés al sistema i, finalment, al RD Llei 20/2012, s'estableix que podran rebre prestacions i serveis a partir de 2015.

Aquesta retallada és un nou atac a la gent gran al qual cal afegir:
 • La decisió del Govern del PP de pujar l'IRPF (reducció de la pensió) 
 • La imposició del copagament als pensionistes 
 • El decret sanitari 

Aquesta retallada és un nou atac als drets de les dones, que són les més perjudicades:
 • Perquè les dones tenen major esperança de vida, i per tant més risc davant la dependència durant més anys que viuen, en gran mesura, en soledat. 
 • Perquè tenen menys recursos per a la cura en l'entorn familiar, especialment les seves filles i joves. 
 • Perquè tenen pensions més baixes i, per tant, també menys recursos econòmics. 
 • Perquè se segueixen ocupant de les tasques de cura de nens, nenes, persones grans, persones amb discapacitat, essent una limitació per a l'activitat professional, social i participativa de les dones. 
 • Perquè les seves dificultats d'accés a l'ocupació afavoreixen la pobresa a totes les edats i en totes les situacions: ocupació, desocupació i jubilació. 
Per als socialistes catalans, la Llei de la Dependència esdevé una eina fonamental per fer efectiu el dret a l'ocupació de les dones, evitant la feminització de pobresa.

CIU I LA DEFENSA DELS DRETS DE LA CIUTADANIA


Recordem que CiU no va recolzar la Llei de Dependència quan aquesta va ser tramitada a les Corts Generals i en poc més de quinze mesos de gestió d’Artur Mas al capdavant de la Generalitat, les persones dependents han perdut drets i prestacions, l'aplicació de la Llei s'ha alentit i s'ha doblat la llista d'espera.

Mentre el PP deroga la Llei de la Dependència per la via del BOE, a Catalunya CiU ha deixat de prioritzar-la en la seva gestió. I és que l'arribada del PP al govern d'Espanya no fa més que alleugerir al govern de Mas del compliment d'unes obligacions que no vol prioritzar.

L’obsessió del Govern de CiU se centra només en reclamar la invasió competencial – qui té el poder de decisió -, però oblida que el què cal és defensar els drets de la ciutadania i garantir el seu benestar, sobretot si tenim en compte que el Govern del PP està retallant drets i reduint la protecció, fomentant la desigualtat en la vellesa.

1 comentari:

 1. Ante este tipo de noticias, cuesta asumir el reparto que se hace y las cuantías que se barajan en indemnizaciones por ser o dejar de serlo de algunos de los altos cargos como el hasta hace poco presidente del CGPJ y otros muchos ejemplos tan poco ejemplares como los consejeros de las cajas en quiebra.
  Son muchos los casos que, individualmente pueden no significar nada importante, pero es momento de gestos y el que corresponde es la eliminación de prebendas y agravios.
  Estamos de acuerdo, la crisis le ha dado excusa y justificación para entrar a saco en el estado social para desmantelarlo y sin modificar la Constitución, seguiremos con lo del Estado de Derecho, pero el término social deberían suprimirlo porque le han quitado significado.

  Un cordial saludo

  ResponSuprimeix