dimecres, 23 de maig de 2012

Viure de rèdits (II)


Seguim inaugurant obres impulsades per l'anterior govern. Ja ho vam dir fa unes setmanes, amb la inauguració de les obres de Valldemar. I ho continuarem dient amb les que s'estan fent en altres punts del municipi.

Ara toca el torn dels entorns del castell, un projecte que va iniciar-se en l'antic Patronat del Castell, allà per l'any 1985, amb la redacció del PERI (Pla Especial de Reforma Interior) dels entorns del Castell. Aquell text normatiu va ser el primer pas per conservar i mantenir els entorns del castell, almenys pel què fa a les edificacions que en formen part i el configuren. Més tard, Olivella seria el regidor de cultura i mai es va posar fil i agulla al projecte definitiu d'arreglar els carrers.

El 1999, ja amb govern del PSC, es va aprofitar els diners de l'1% cultural de la construcció de l'autopista per fer les excavacions dels entorns del castell. Es va trobar molt de patrimoni ocult i que es desconeixia i, ni tant sols, s'imaginava. Les sitges en ple carrer o el conjunt darrera del castell van fer canviar la història de l'indret als historiadors i arqueòlegs.

Però no va ser fins l'any 2001, amb un govern del PSC, quan el projecte es va començar a el·laborar. Les diferents mocions de censura i les etapes de governs "singulars" a Calafell van aturar-lo de nou. Va ser el 2002, però quan es va aprovar el projecte que havia encarregat el PSC i va tornar a quedar aturat.

El projecte estaba fet per fases per poder facil·litar la seva execució per etapes en funció dels recursos que s'hi podien posar. El 2006 es va fer l'aparcament del solar davant dels "Cups", que formava part del projecte global. Era una fase de les moltes que tenia el projecte aprovat, l'única que va ser capaç de tirar endavant CiU en quatre anys de govern (2003-2007).

El 2007, amb un nou govern del PSC, el projecte agafa un impuls enorme i es destina íntegrament els diners del PUOSC (Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya) a l'execució de les obres dels entorns. Són 794.000 euros que representen el 25% del cost total de les obres. Però suposava més, ja que l'Ajuntament tenia l'obligació de fer les obres en els següents quatre anys i, així, impulsar definitivament els entorns. L'aposta va ser molt gran i decidida. Només així es podia fer!

Per això es va refer el projecte amb menys fases i van iniciar-se les obres per la Plaça Catalunya, el carrer de l'Església i la Plaça de la Constitució. Aquestes van acabar l'any 2010, poc abans de la Festa Major. El canvi ja va ser espectacular!

Però el millor estava per arribar. En la darrera convocatòria que hi va haver de la llei de barris, Calafell va ser escollit com un dels millors projectes pel seu interès cultural. Es va presentar un projecte de millora del nucli antic, on la resta del projecte dels entorns del castell hi formava part. Això i moltes coses més...

L'execució de les obres no depenia del Pla de Barris, no obstant, l'Ajuntament havia apostat per acabar els entorns i que el castell fos el motor de l'impuls econòmic que tant necessita el nucli antic del poble. Hi va destinar els diners necessaris per acabar totes les fases. El Pla de Barris suposava un increment de la dotació per evitar carregar massa l'endeutament municipal. Amb totes les subvencions assolides, es pot afirmar que més del 40% del cost de les obres dels entorns ha estat subvencionat.

Ara que s'han acabat, la Plaça del Trinquet, el carrer de l'Aire, el carrer de les Penyes, el carrer Major i la roca que sustenta el castell ja formen part del conjunt. Ja són visitables i estan en condicions dignes i pròpies d'un nucli històric com el nostre. Després de molts anys s'ha assolit el què ja es pretenia de fa temps. No volem carregar les culpes del retard a ningú, però és de justícia reconèixer que sense la valentia i l'impuls donat pel PSC i l'aposta feta no es podria parlar encara del projecte com una realitat. Altres, simplement, ho han inaugurat!

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada