dissabte, 26 de maig de 2012

Moció al ple sobre l'aparcament a la Platja


El Grup Municipal del PSC va presentar el passat dijous una moció per debatre al ple de l'Ajuntament de Calafell del dijous vinent, l'ordinari de cada mes, per pal·liar la manca d'aparcaments que patirà el barri marítim de la Platja per causa de les obres del mercat municipal.

Tant els paradistes del mercat com els botiguers del barri marítim estan preocupats per l'ocupació de l'espai previst per a fer les obres del mercat, que abarca gran part de l'aparcament actual de l'esplanada, just al costat del mercat. La durada d'aquestes obres serà de, gairebé, dos anys. Això suposarà agafar dos estius de ple que hauran de passar-se amb menys places d'aparcament en aquesta zona, si no s'hi posa remei.

L'anterior govern, avançant-se al problema, ja va preveure la compra dels terrenys del Blanquet i l'ocupació de dos solars més, també a la zona, per a fer un aparcament alternatiu que minvés la manca d'aparcament que suposarien les obres del nou mercat. A més, aquest aparcament ja serviria per un futur poder dotar de més places al barri marítim de la Platja i, fins i tot, per ubicar el mercadal ambulant dels dimarts.

La manca de previsió de l'actual govern ha fet posar el crit al cel als comerciants i paradistes del mercat que veuen que, aquest estiu, patiran problemes d'aparcament i això dificultarà l'accés als seus negocis. Per això, el grup municipal del PSC demanem al ple que es posin mesures urgents i s'enderroqui la nau existent, encara, de propietat municipal a la zona del Blanquet. També demanem que s'acondicioni l'espai per a poder aparcar, com a mínim, mentre durin les obres del mercat.

Així mateix, a la nau del Blanquet s'hi ha instal·lat una colònia de romanesos okupes que cada cop és més gran i generen problemes de veïnatge i altres conflictes. Els veïns demanen més vigilància i l'actuació de l'Ajuntament per a que facin fora aquest grup conflictiu d'un espai que és de propietat municipal. La inacció del Consistori és tal que s'han apropiat de la totalitat de la nau per a viure-hi. Curiosament, molt a prop, en l'antic càmping el Buen Vino també hi ha un grup d'okupes que també s'han apropiat del càmping i l'Ajuntament no actua (en aquest cas, fent que el privat els tregui de la seva propietat).MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PSC PER PAL·LIAR LA MANCA DE PLACES D’APARCAMENT PEL NUCLI DE LA PLATJA QUE SUPOSEN LES OBRES DEL NOU MERCAT MUNICIPAL.


En Ramon Ferré Solé, portaveu del grup municipal del PSC, a l’Ajuntament de Calafell, en representació d’aquest grup,

EXPOSA:

Que s’han iniciat, per fi, les obres del nou mercat municipal que l’anterior govern havia deixat adjudicades. Aquestes obres, segons sembla, necessiten d’espai per a la seva execució. Per això s’ha tancat una gran part de l’aparcament annex al mercat municipal.

No obstant, en la data que estem i amb la gran superfície que ocupa el tancament per a fer les obres, el barri marítim de la Platja patirà aquest estiu problemes greus d’aparcament.

L’actual equip de govern (CiU-PP) no ha previst aquest problema que es farà molt més greu durant aquest estiu. I no ha proposat cap mesura alternativa que intenti pal·liar el dèficit de places d’aparcament que, temporalment, s’originarà per les obres del nou mercat.

L’Ajuntament de Calafell, en l’anterior mandat, va adquirir la propietat dels terrenys de la zona del Blanquet, entre l’estació i el mercat, en paral·lel a la via del ferrocarril. L’objectiu era crear un aparcament en superfície que donés continuïtat al ja existent a la zona de l’estació i servís d’aparcament alternatiu durant les obres del nou mercat.

No obstant, no s’han continuat les gestions per enderrocar la nau que allà hi ha i s’ha perdut una oportunitat d’evitar que s’agreugi la problemàtica d’aparcament al barri marítim de la Platja durant aquest estiu.

És per tot això, que es


PROPOSA:

PRIMER -. Que es continuï el procés d’expropiació de les finques que manquen per assolir la propietat municipal, tot i que ja poden ocupar-se, segons l’acord amb la propietat que es va signar en l’anterior mandat.

SEGON -. Que s’enderroqui la construcció existent en els terrenys de titularitat municipal, de manera immediata, i s’aplani el terreny per a poder crear un aparcament alternatiu durant els mesos següents que duri l’obra.

TERCER -. Que, mentre durin aquests tràmits, s’ocupi el menor espai possible a la zona de l’actual aparcament annex al mercat municipal.

 
Proposta que es trasllada pel seu anàlisi i discussió al proper Ple de l’Ajuntament de Calafell.
 

Calafell, a 22 de MAIG del 2012
al SR. ALCALDE DE L’AJUNTAMENT DE CALAFELL

Cap comentari:

Publica un comentari