diumenge, 13 de maig de 2012

El deute de l'Ajuntament

 

L'equip de govern encapçalat pel senyor Olivella s'ha gastat 40.000 euros per saber l'estat econòmic de l'Ajuntament. Els únics números que hem pogut veure en els tres actes públics són els referents als del deute bancari que té l'Ajuntament. Nosaltres, a l'oposició, tenim les dades dels darrers anys i hem afegit les que ens han donat en el pla d'ajust que s'ha aprovat recentment. El cost de la nostra auditoria ha estat uns minuts de feina i zero euros!

Molts ciutadans es pregunten com està el deute de l'Ajuntament. Per això us posem aquest gràfic i aquesta taula on es pot veure l'evolució del mateix. Cal dir que les dades fins el 2010 són reals i que les del 2011 endavant són les que ha aprovat l'Ajuntament en el seu pla d'ajust.

La gràfica que hem fet és fins el 2016, ja que aquell any l'Ajuntament estarà per sota del 75% de l'endeutament i, segons la llei vigent, podrà tornar a endeutar-se, si ho creu oportú. Fins aquell moment, si no canvia la llei vigent, no ho podrà fer i es compliran estrictament i rigurosa les previsions del pla d'ajust aprovat.


Com es veu, a finals del 2007, acabat el primer govern d'Olivella, el deute era de 34'5 milions d'euros. El darrer any com a alcalde va fer pujar l'endeutament de forma considerable, ja que va demanar un préstec de l'ICO (Instituto de Crédito Oficial) per finançar diverses obres que es volien fer, com el Passeig Marítim de la Platja, els col·lectors de pluvials de Segur i la rotonda de l'Avinguda França. Aquestes obres ja no va ser a temps d'executar-les i les va tirar endavant el govern encapçalat pel PSC, en l'anterior mandat.

A la taula, també podem veure com el deute passa de 34'5 a 45'2 a finals del 2009. En aquests anys, la crisi començava a notar-se i l'endeutament era l'única forma de poder fer inversions. A més, part d'aquest endeutament també va ser un nou préstec de l'ICO, amb uns interessos molt baixos que estaven subvencionats per l'Estat de gairebé el 0'5%. 

Cal destacar que en aquests anys, el govern encapaçalat pel PSC va haver de fer front al pagament dels deutes heretats del mandat d'Olivella, amb 600.000 euros de deute de la jardineria a l'empresa Ventall i 850.000 euros de deute de la brossa i neteja viària a l'empresa Urbaser. Però també va haver de posar els diners, amb préstec, per inversions compromeses com la piscina municipal (1'85 milions d'euros), les expropiacions de la C-31 de Segur (875.000 euros) i l'obra de la C-31 (1'6 milions d'euros). 

A banda de tot això, durant els quatre anys de mandat i els cinc pressupostos que es van fer (vam fer el del 2007 que no estava aprovat, encara, en el mes de juny), es van haver de pagar els camps de gespa artificial que s'havien inaugurat mesos abans de les eleccions (1'65 milions d'euros) i la plaça del port inaugurada un any abans de les eleccions (1'76 milions d'euros). Totes aquestes inversions van requerir del préstec per ser finançades. Estem parlant de 9 milions d'euros en total.

A partir del 2011 l'Ajuntament no es pot endeutar més, degut a la llei aprovada per l'Estat que impedeix demanar més préstec als ajuntaments que sobrepassin el 75% d'endeutament. Per tant, en el darrer any de mandat es comença a amortitzar els préstecs. 

La previsió pel 2012 contempla el préstec demanat a l'Estat per fer front el pagament als proveïdors, que en el cas de Calafell és de 6'3 milions d'euros. Per això, l'endeutament puja fins els 47 milions d'euros. A partir d'aquí, segons el pla d'ajust, l'endeutament s'anirà reduïnt i amortitzant uns cinc milions d'euros cada any. Seguint aquest ritme, a finals del 2015 estarem igual que en el 2007. Però. serà en el 2016 quan l'Ajuntament estigui per sota del 75% d'endeutament, fins llavors no podrà demanar més préstecs, a no ser que canviï la llei.

Cap comentari:

Publica un comentari