diumenge, 19 de febrer de 2012

Demanem explicacions de la barbàrie


El Grup Municipal socialista a l'Ajuntament de Calafell ha demanat un informe sobre la compatibilitat urbanística de la gossera il·legal que té oberta el senyor Suárez, pare de la regidora de Cultura de l'Ajuntament de Calafell, Sandra Suárez. En cas de ser desfavorable, es demana l'inici d'un expedient de disciplina urbanística per tal de restablir l'estat original de la finca i desmuntar la instal·lació i la pressumpta activitat il·legal.

En la seva exposició, el grup municipal del PSC diu que l’Ajuntament de Calafell és coneixedor de l’activitat, suposadament il·legal, de gossera que s’està portant a terme a la finca del camí del Mas de l’Espasa, sota el Calafell Slide, propietat del senyor Suárez. El senyor Suárez no disposa dels permisos oportuns per a tal activitat, tal i com s’ha reconegut en el ple del desembre del 2011, per part del regidor de Medi Ambient. S’està intentant tramitar la qualificació de “nucli zoològic” per part del propietari i de l’Ajuntament, sense haver demanat informe de compatibilitat urbanística per tal activitat. El nou POUM no permet que es porti a terme l’esmentada activitat en aquest indret, tal i com regulen els usos del sòl no urbanitzable. Així mateix, la llei d’urbanisme tampoc ho permet. Ja que, a més, es tracta d’una activitat que no compleix amb cap mesura d’higiene ni les condicions sanitàries mínimes per tenir aquests animals en tal estat.

Per tant, es tracta d’un tracte de favor per part de l’actual equip de govern, vers l’activitat presumptament il•legal que allí s’hi realitza. Així mateix, pot originar delicte de prevaricació la no actuació en matèria de disciplina urbanística en tal activitat i tal construcció presumptament il•legal.

Com a conseqüència de tot el què s’ha exposat,

SOL·LICITA

Que es procedeixi per part dels tècnics municipals a informar sobre la compatibilitat urbanística de l’esmentada activitat en el terreny on s’ubica.

I, en cas de ser incompatible amb la normativa vigent, s’iniciï l’expedient de disciplina urbanística corresponent per tal de retirar la construcció presumptament il•legal i l’activitat que allí s’hi practica.

Que s’informi al Departament de Medi Ambient i Sanitat per què actuïn en conseqüència, aturant tots els processos oberts de legalització i prenguin les mesures oportunes per preservar el medi i restablir les condicions sanitàries.

1 comentari:

  1. M'abstenc d'explicitar a quins éssers considero "nucli zoològic", però no pas als pobres gossos del tinglado del pare de la regidora Sandra Suàrez.

    ResponElimina